Oikeustieteen opettajat ja tutorit

Huippuopettajat oikeustieteen kursseilla

Oikeustieteen valmennuskursseillamme opettajina toimivat kokeneet lakimiehet, ja pyrimme siihen, että jokainen opettajamme on erikoistunut opettamansa kirjan oikeudenalaan. Kursseillamme voit olla varma siitä, että ymmärrät hankalimmatkin lakitekstit opettajiemme opastuksella.

Opettajamme ovat saaneet vuosittain erinomaiset palautteet kurssilaisiltamme. Esimerkiksi kevään 2022 kurssilaisemme antoivat oikeustieteen opettajillemme opetuksesta arvosanaksi keskiarvon 4.5 asteikolla 1-5!

 

Tutustu opettajiimme

Oikeustieteen valmennuskursseillamme opiskelet neljän ammattitaitoisen lakimiehen johdolla. Heidän opastuksessaan ymmärrät niin hankalimmat lakitekstit kuin vastaustekniikan merkityksen pääsykokeessa. Voit myös aina esittää kysymyksiä opettajillemme.

 • Albert Mäkelä

  Albert opettajana

  Albert Mäkelä on pitkän linjan Valmennuskeskuslainen. Hän pääsi aikanaan valmennuskurssimme avulla oikeustieteelliseen ja on toiminut sen jälkeen kursseillamme ensin tutorina ja sittemmin opettajana jo yli 10 vuoden ajan. Albertin tunneilla pääset mukaan todellisen osaajan ohjaukseen! Päivätyönään Albert tekee yritysjuridiikkaa ja osallistuu lainvalmistelutyöhön. Albertin erikoisaloja ovat työoikeus, immateriaalioikeus ja yrityslainsäädäntö. Lisäksi Albert toimii kuluttajariitalautakunnan jäsenenä. Albertilla on päivätyönsä vuoksi laaja kokemus myös juridiikan kouluttamisesta.

  ”Parasta opetus on silloin, kun syntyy aito vuorovaikutustilanne kurssilaisten kanssa. Kurssilaisten kannattaa olla aktiivisia ja haastaa opettajaa, sillä asiat aukenevat usein parhaiten, kun niistä keskustellaan. Juridiikka ei ole salatiedettä, mutta sen ymmärtäminen edellyttää tietynlaista tapaa ajatella. On hienoa huomata ajattelun kehittyminen kurssilaisista.

  Oikeustieteelliseen pyrkijän täytyy olla valmis tekemään tinkimättömästi töitä. On tärkeää olla rehellinen itselle ja tehdä töitä kurinalaisesti. Omaa osaamista on syytä testata harjoituskokeissa ja myös vastaustekniikkaa pitää opetella riittävästi. Pääsykoekevät on rankka. Ahkera työnteko on kuitenkin ainoa tie onnistuneeseen suoritukseen. Tervetuloa kurssille! ”  toivottaa Albert.

  Mitä Albertin tunneilla?

  Oikeustieteen valintakokeeseen on tyypillisesti pitänyt päntätä kolme valintakoekirjaa, kukin eri oikeuden alasta. Albert opettaa yhdestä kahteen oikeudenalaa keväisin valmennuskursseillamme.

  ”Opettajan tärkein tehtävä on saada kurssilaiset ymmärtämään pääsykoekirjojen sisältö. Pääsykoekirjat ovat pullollaan yksityiskohtia ja vaikeasti hahmotettavia asioita. Opettajana pyrin siihen, että pääsykoekirjan kokonaisuus ja hankalat asiat jäsentyvät kurssilaisille selkeäksi kokonaisuudeksi. Pyrin havainnollistamaan asioita käytännönläheisin esimerkein ja pitämään yhteyden tosielämään luennoillani. Paperilla asiat saattavat vaikuttaa pitkästyttäviltä, mutta tosielämä on täynnä mitä mielenkiintoisempia juridisia ongelmia!”  Albert kuvailee opetustaan.

  Kurssilaisten kokemuksia Albertin tunneista

  ”Otti tosi hyvin huomioon kysymykset. Diat ja opetus oli todella kokoavaa ja selventävää, eikä vain toistanut samoja virkkeitä kuin kirjassa. Tunneilla ei ikinä ruvennut mieli harhailemaan!”

  ”Opetus oli todella innostavaa ja motivoivaa, vaikka kyseinen opetettava kirja ei ollut suosikki. Piirrustukset ja kaaviot sekä aikajanat olivat todella havainnollistavia ja itselle jäi niistä asiat todella hyvin mieleen. Niihin oli myös helppo myöhemmin liittää itse yksityiskohtia lisäksi!”

  ”Erittäin hyvää ja asiantuntevaa opetusta. Hyviä opetusmetodeja, kaikki asiat tuntuivat selkeiltä. Etäopetuksessakin tuntui että Albert on erittäin hyvin vuorovaikutuksessa meidän kanssa. Albert onnistui erittäin hyvin sekä luomaan kirjasta hyvän kokonaiskuvan että opettamaan tärkeitä yksityiskohtia.”

 • Tuomas Liinamaa

  Tuomas opettajana

  Tuomas Liinamaa on vanha konkari valmennuskeskuksella. Hän on toiminut eri tehtävissä kursseillamme jo vuodesta 2008 ja opettajanakin jo kymmenisen vuotta. Tuomas on OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Hänellä on jo pitkä kokemus etenkin työ-, sopimus- ja yhtiöoikeudellisten asioiden ja oikeudenkäyntien hoitamisesta. Työnkuvaan on enenevissä määrin kuulunut myös tietosuoja- ja muita informaatio-oikeudellisia kysymyksiä sekä IT-alan oikeutta. Työn ohella Tuomas on itsekin opiskelija, sillä hän opiskelee Jyväskylän yliopistossa kyberturvallisuutta.

  ”Sanon aina, että valintakoe ei ole pääsääntöisesti ollenkaan vaikea. Haaste tulee siitä, että pitäisi osoittaa olevansa parempi kuin muut. Paras ei tarvitse olla, kunhan on siinä kärkijoukossa, jotka ylittävät sisäänpääsyrajat. Tuo tavoite ei ole helppo, ja sen saavuttaminen vaatii valtavasti työtä. Koko urakkaan kannattaa suhtautua siten, että pahimmat kilpailijat – eli ne, jotka jäävät niukasti sisäänpääsyrajan alle – tekevät tätä tosissaan ja ”päivätyönään”. Oma työmäärä ja tavoitteet pitää suhteuttaa siihen, että on heitä parempi.

  Jotta siihen pystyy, on oman tekemisen oltava suunnitelmallista, tasapainoista, aktiivista ja täysipäiväistä. En voi tehdä työtä puolestasi, mutta voin – ja haluan – auttaa asioiden mahdollisimman tehokkaassa oppimisessa ja omaksumisessa. Onnea matkaan, ja nähdään kursseilla!”  Tuomas toivottaa.

  Mitä Tuomaksen tunneilla?

  Tuomas opettaa yhtä kolmesta valintakokeeseen vaadittavasta oikeudenalasta.

  ”Opetuksessani minua ohjaa ajatus, että kevään tärkein tavoite on opiskelupaikan saaminen. Kaiken, mitä oppitunneilla tehdään, pitää tukea tuota tavoitetta. Kokeessa on tärkeää ymmärtää sekä kokonaisuuksia että muistaa yksityiskohdat, joten kiinnitämme tunneilla huomiota molempiin. Haluan, että jokainen ymmärtää asiat, ja minulla on aina aikaa kysymyksille.” Tuomas kuvailee opetustyyliään.

  Kurssilaisten kokemuksia Tuomaksen tunneista

  ”Opetus set up oli hyvä ja toi olon lähiopetuksesta. Luennoilla oli hyviä esimerkkejä, jotka havainnollistivat ja konkretisivoivat muuten hankalaa kirjaa. Hyvät diat.Erittäin asiantunteva vaikutelma.”

  ”Opetus oli tosi kattavaa ja johdonmukaista. Mielestäni eri asiat liitettiin koko opetuksen ajan hyvin toisiinsa siten, että niistä muodostui laaja kokonaisuus. Lisäksi diat olivat super selkeitä ja auttoivat myös näin kertausvaiheessa paljon! Opetuksesta tuli sellainen fiilis, että oikeesti haluttiin auttaa ymmärtämään kirjan asioita 😊

 • Helena Kettunen

  Helena opettajana

  Helena pääsi vuonna 2016 Helsinkiin opiskelemaan oikeustiedettä käytyään Valmennuskeskuksen VIP-takuukurssin. Helenalla on usean vuoden kokemus Valmennuskeskuksella valmentajana ja vastuututorina toimimisesta ja opettajana hän työskentelee nyt toista vuotta.  Helena on oikeustieteen maisteri ja päivätyönä Helena työskentelee rovaniemeläisessä asianajotoimistossa erikoisalanaan jäämistö- ja konkurssioikeus.

  ”Minulta kysytään usein, että oliko oikikseen vaikea päästä. Vastaan kyselijöille suoraan, että ei se vaikeaa ole, mutta vaatii korkean motivaation lisäksi todella paljon töitä, lisää töitä ja vielä enemmän töitä. Kun tämän sisäistää, niin unelma sisäänpääsystä on jo lähempänä toteutumista.

  Voin rehellisesti sanoa, etten olisi aikanaan päässyt sisään oikikseen ilman Valmennuskeskuksen kurssia. Olin omana hakukeväänäni niin tyytyväinen opetukseen, henkilökohtaiseen tutorointiin sekä harjoituskokeisiin, että halusin ehdottomasti opiskeluaikana ja valmistumisen jälkeen olla apuna hakijoiden pääsykoeurakassa tutorina sekä opettajana. ” Helena kuvailee kokemuksiaan.

  Mitä Helenan tunneilla?

  Helena opettaa muiden opettajien tavoin yhtä kolmesta oikeudenalasta.

  ”Minulla on vielä kirkkaana mielessäni se panos ja itsensä likoon laittamisen määrä, jota sisäänpääsy vaatii. Kirjaopetuksessa pidän huolen siitä, että heprealtakin tuntuva teksti saa ymmärrettävän sisällön muun muassa hauskojen muistisääntöjen tai kirjaan tehtävien marginaalimerkintöjen avulla. Lisäksi panostan siihen, että opiskelijoiden motivaatio lukemiseen säilyy koko rankan hakukevään ajan korkealla ja vain kiihtyy loppua kohti. Luennoilla saattaa kamerassa esiintyä myös tsemppikoira Muru. Tehdään yhdessä unelmista totta!” Helena tsemppaa kurssilaisiaan.

  Kurssilaisten kokemuksia Helenan tunneista

  ”Opettaja oli kokoajan vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja otti kaikki hyvin huomioon. Plussaa kivan visuaalisista dioista, jotka auttoivat asioiden muistamisessa ja hahmottamisessa. Opettajalla oli myös todella hyviä esimerkkejä eri aihealueista ja hän jaksoi selittää ja vastata kysymyksiin laajasti. Tykkäsin tosi paljon papukaija-välitenteistä! Se aktivoi kivasti luennon aikana tekemään muutakin kuin istumaan ja kuuntelemaan.”

  ”Todella innostavia ja motivoivia luentoja! Vaikka kirja tuntui vaikealta, niin opettaja sai asiat väännettyä rautalangasta tosi hyvin. Oli kiva, kun oli testejä luennon aikana ja materiaalit oli selkeät ja hyvät.”

  ”Innostavaa opetusta. Asiat esitetty selkeästi ja materiaalit hyviä. Helena jaksoi vastata kysymyksiin kärsivällisesti, välillä jopa pitkään virallisen luentoajan jälkeenkin. Omistautuneisuus auttamiseen teki vaikutuksen.”

 • Susanna-Maria Aarnivuo

  Susanna-Maria opettajana

  Susanna-Maria on opettanut Valmennuskeskuksella viitisen vuotta juridiikan opiskelutekniikkaa johdantokursseillamme. Susanna-Maria on oikeustieteen maisteri ja hänellä on myös opettajan pedagoginen pätevyys. Päivätyönään Susanna-Maria toimii vuokrauksen ja asuntosijoittamisen alalla lakimiehenä. Hän työskentelee päivittäin sopimusoikeuden ja asunto-osakeyhtiöoikeuden parissa nauttien erityisesti koulutustehtävistä.

  Mitä Susanna-Marian tunneilla?

  Susanna-Marian opiskelutekniikkaopetukset ajoittuvat alkukevääseen, aikaan ennen kuin varsinaiset valintakoekirjat ilmestyvät. Susannan opiskelutekniikkavinkit keväälle:

  ”Kannattaa ottaa haltuun ensin suurempi kokonaisuus, koska hankalammat yksityiskohdat hahmottuvat tällöin yleensä helpommin.

  Mieti, mikä on juuri sinulle tehokkain tapa oppia. Esimerkiksi visuaalinen opiskelija voi hyötyä alleviivauksista, marginaalimerkinnöistä ja kuvista.

  Muista, että kertaus on opintojen äiti. Säännölliset kertaukset eli toistot kevään aikana varmistavat sen, että muistat asiat myös valintakokeessa.”

  Kurssilaisten kokemuksia Susanna-Marian tunneista

  ”Susanna oli ihan paras! Mun mielestä tää opiskelutekniikan kurssi kaikkine hyötyineen pitäisi saada kunnolla ihmisten tietouteen ja mielenkiinto herätettyä. Susanna oli aidosti kiinnostunut opetettavistaan ja siitä, missä olisi parannettavaa. Iso kiitos!”

  ”Opettaja ja kurssi oli todella hyödyllinen ja hyvä! Tätä en olisi jättänyt pois! Äärettömän hyvä!”

  ”Mukavaa ja valaisevaa opetusta eri opiskelutekniikoista! Oli mielenkiintoista ja erittäin hyödyllistä kuulla hänen hakukerroistaan ja mitä hän siinä muutti, että pääsi sisään!”

Tutorit oikeustieteen valmennuskursseilla

Oikeustieteen valmennuskursseillamme sinulla on opettajiemme lisäksi apunasi ja tukenasi 13 kurssitutoria. Heillä on jokaisella varsin erilaiset hakutarinat ja myös valmistautumistavat ovat olleet erilaisia. Tutoreiltamme saat vertaistukea ja tsemppiä pääsykoevalmistautumiseen, sekä apua mm. lukusuunnitelman laatimiseen – ovathan he itsekin oman pääsykoeurakkansa suorittaneet ja onnistuneesti päässet sisään oikikseen. He ovat olleet täysin samassa tilanteessa kanssasi, joten voit ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä heihin!

 • Jessica Salmia

  Hain itse oikikseen kolme kertaa, ja kävin jokaisena pääsykoekeväänäni Valmennuskeskuksen valmennuskurssin. Ensimmäisenä hakukerralla en päässyt edes ”monivalintakarsinnasta” läpi ja toisella kerralla taas jäin pisteen päähän sisäänpääsystä. Kolmas kerta toden sanoi. Jokaisesta hakukerrasta sain oppeja seuraavaan kevääseen, joten muistutan, että yksikään hakukerta ei ole turha, vaikka tämän kevään jälkeen lopputulos ei olisikaan se toivotuin eli opiskelupaikka.

  Opiskelen nyt viidettä vuotta oikiksessa Helsingin yliopistossa ja olen myös viidettä kertaa Valmennuskeskuksella tutorina. Toimin kolmatta kevättä vastuututorina ja tänä vuonna vastaan erityisesti materiaalityöstä.

  Pääsykoekevät on lyhyt mutta intensiivinen urakka. Muistakaa myös huolehtia omasta jaksamisesta kunnon yöunilla ja ruokailulla sekä itselle sopivalla palautumistavalla, oli se sitten esimerkiksi urheilemista tai reality-sarjojen katselua. Tsemppiä kevääseen!

 • Niklas Alanen

  Moikka! Minun oikistaipaleeni alkoi syksyllä 2017 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Päätökseni hakea oikikseen kypsyi vuoden 2016 loppupuolella kartoittaessani tarjolla olevia korkeakoulupaikkoja, jolloin päädyin tielle kohti ala-asteaikojeni unelmatyötä eli juristin ammattia. Tällä hetkellä olen vielä oikeusnotaari, mutta tulen valmistumaan oikeustieteen maisteriksi kuluvan kevään päätteeksi.

  Päätin osallistua oikiksen pääsykokeisiin valmistavalle valmennuskurssille, sillä olen aina ollut hieman laiskahko lukija ja mieluummin opettajan johdolla asioita omaksuva opiskelija. Koin valmennuskurssin laadukkaasta opetuksesta olevan merkittävää hyötyä valintakoeurakassani, vaikka ahkeraa omatoimista lukemistakaan ei pidä missään tapauksessa vähätellä. Suosittelenkin kaikkia hakijoita tutkiskelemaan itseään opiskelijana ja oppijana, jotta voit hyödyntää kevään rajallisen lukuajan mahdollisimman tehokkaasti ja mielekkäästi! 

 • Elina Vilponen

  Moi! Olen Elina, maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopistossa. Hain ensimmäisen kerran vuonna 2019. Tuolloin minulla ei ollut kovin kattavaa kurssia, ja huimista lukutunneista huolimatta sisäänpääsy jäi yhden pisteen päähän. Ensimmäisellä hakukerralla käytin paljon aikaa mm. muistiinpanojen tekemiseen. Minulle tuli myös hieman yllätyksenä valtava lukumäärä, enkä saanut kotona tarvittavaa lukurauhaa.

  Vuonna 2020 hakeuduin Valmennuskeskuksen VIP-takuukurssille, ja pääsin sisään. Tuolloin pyrin pitämään fokuksen nimenomaan kirjoissa, turhien muistiinpanojen sijasta. Koen, että opetuksesta oli valtavasti hyötyä ja oma henkilökohtainen tutor oli koko prosessin ajan vierellä kannustamassa. Lisäksi pyrin tuolloin korjaamaan muut ensimmäisellä kerralla tekemäni “mokat”, esimerkiksi hankkimalla rauhallisen lukuympäristön. Koen, että kurssin tarjoama johdanto-osuus antoi hyvät eväät hioa opiskelutekniikka kuntoon – uskonkin sen olleen hyvin ratkaisevassa asemassa sisään pääsemisen kannalta. Määrän lisäksi tekemisen pitää olla myös tehokasta!

  Suosittelen ennen kirjojen julkaisua ennen kaikkea lataamaan omia akkuja!  On myös ensiarvoisen tärkeää hioa oma vastaus- ja opiskelutekniikka kuntoon. Olen täällä teitä varten, ja suosittelenkin olemaan yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä. 🙂 Tsempit kevääseen!

 • Sofia Erman

  Hain oikikseen Valmennuskeskuksen vip-kurssilla kahdesti, ensimmäinen vuosi oli aika hakemista ja oman lukutyylin etsimistä, ja toisena vuotena opiskeluni oli paljon järjestelmällisempää. Luin kahdeksan tuntia päivässä, ja panostin lepoon ja liikuntaan enemmän kuin ensimmäisenä vuotena. Huomasin tämän vuoksi keskittymiseni olevan parempaa enkä palanut loppuun luku-urakan aikana.

  Vuonna 2020 pääsykokeet oli järjestetty koronan vuoksi poikkeuksellisesti kahdessa osassa, ja tällaiset uudet käänteet kokeisiin valmistautuessa sekoittivat vähän pakkaa, mutta toinen pääsykoekevät kuitenkin johti paikkaan Lapin yliopistossa, jossa opiskelen nyt toista vuotta.

  Kurssilaisille toivotan tsemppiä tulevaan luku-urakkaan ja muistutan huolehtimaan etenkin riittävästä unesta! Vaikka kokeisiin tulee ja pitää lukea ahkerasti, loppuun palamisesta on loppujen lopuksi pelkkää haittaa. 

 • Sara Hämäläinen

  Moikka! 😊 Olen Sara, kolmannen vuoden oikkari Helsingin yliopistosta. Pääsin sisään toisella hakukerralla vuonna 2020. Kun hain ekaa kertaa oikikseen suoraan lukion jälkeen, tein luku-urakan aikana töitä ja muutin uuteen kotiin. Sivuutin aineistotehtävien harjoittelemisen lähes kokonaan. Priorisoin siis vääriä asioita ja jäin muutaman pisteen päähän, mutta myös välivuosi tuntui minulle kevään alusta asti houkuttelevalta vaihtoehdolta.

  Seuraavana vuonna laitoin ’’kaikki peliin’’, koska sillä kertaa halusin oikeasti päästä sisään. Korjasin edellisen kerran virheet, suunnittelin mahdollisimman paljon asioita valmiiksi ja jätin ylimääräiset asiat kuukaudeksi sivuun. Ennen pääsykoekirjojen julkaisua lueskelin edellisvuosien pääsykoekirjoja sekä katsoin opetusvideoita eri oikeudenaloista. Kirjojen julkaisun jälkeiset ensimmäiset pari viikkoa menivät kevyesti lukusuunnitelmaa noudattaen, ja vapaa-aikaakin jäi. Loppuvaiheessa stressi ja itsensä epäileminen lisääntyivät. Siksi monipuolistin opiskeluani entisestään, joten loppukiri oli melko onnistunut. Tämä opiskelupaikkaankaan johtanut hakukerta ei siis ollut täydellinen, eikä sen tarvitsekaan olla.

  Hurjasti tsemppiä kaikille pääsykoekevääseen! Olkaa matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä, jos mikä tahansa mietityttää. Mikään ei ole mahdotonta, jos jotain oikein kovasti haluaa ja tekee sen eteen paljon töitä. 😊

 • Aku Nyrhinen

  Oman hakukevääni kanssa painimisesta tulee kuluneeksi pian kolme vuotta. Ylioppilaaksi valmistuttuani ja armeijan harmaissa piipahdettuani hyppäsin itselleni tuntemattomaan syvään päätyyn – ja hyvä niin. Krooninen alisuorittaminen läpi peruskoulun ja toisen asteen oli tosin saanut aikaan sen, ettei opiskelurutiineista tai -tekniikoista ollut pitkälti mitään tietoa. Tietotaidon lähtötaso kaikkinensa oli käytännössä puhdas nolla, joten hakuprosessin alkuaskelia voinee kuvata haparoiden otetuiksi.

  Niin sanotun can do -asenteen, vahvan motivaation ja näiden siivittämän rehdin ja runsaan tekemisen yhdistelmä oli tie epävarmuudesta onneen – ja onnistumiseen. Tarinalla haluan painottaa ennen kaikkea sitä, ettei aiempi tietotaidon taso määritä juurikaan pääsykokeessa menestymisen mahdollisuuksia, vaan koko homma on puhtaasti kunkin kokelaan omissa käsissä!

  Edessä häämöttävä prosessi on toki tietyllä tapaa stressaava ja kuluttava, mutta ennen kaikkea lopulta palkitseva ja ikimuistoinen. Se tuntuu myös ainakin tässä vaiheessa varmasti haastavammalta kuin todellisuudessa onkaan – teistä jokainen pystyy kyllä siihen! Kuten todettua, asenne, motivaatio ja tekeminen ratkaisevat.

 • Suvi Pekkala

  Olen Suvi, kolmannen vuoden oikkari Turun päädystä ja alun perin kotoisin Leviltä. Toimin toista vuotta Valmennuskeskuksessa tutorina, ja tänä keväänä olen myös mukana kurssimateriaalin laadinnassa.

  Tiedekunnan ovet minulle avautuivat toisella yrittämällä koronakeväällä 2020. Molemmilla hakukerroillani osallistuin Valmennuskeskuksen takuukurssille, ensin Oulussa ja sitten Turussa. Ensimmäisenä hakukeväänäni suoritukseni kompastui kahteen virheeseen; kestämättömään lukusuunnitelmaan ja paniikkiin kokeessa.

  Valmennuskurssin parhaana antina koin ehdottomasti harjoituskokeet, jotka valmensivat minua aitoa koetilannetta varten ja opettivat sekä vastaustekniikkaa että ajanhallintaa. Erityisen tärkeää oli myös laadukas ja persoonallinen opetus, jonka ansiosta hahmotin pääsykoekirjallisuuden substanssin paremmin. Kaiken kaikkiaan kurssi tarjosi minulle korvaamatonta tukea ja varmuutta tekemiseeni, jonka ansiosta lopulta saavutin unelmieni opiskelupaikan.

  Tsemppiä kaikille hakijoille ja nähdään pian kurssilla!

 • Annsofi Salo

  Hain ensimmäisen kerran ylioppilaskeväänä vuonna 2018. Silloin en oikeastaan lukenut yhtään, selasin kirjat läpi vain osittain ja tulos oli sen mukainen. En tuolloin miettinyt asiaa enempää, sillä välivuosi oli lukion jälkeen tervetullut.

  Toisena hakukeväänä päätin osallistua Valmennuskeskuksen kurssille Tampereella. Tampereella lopulta tajusin, mitä oikeustieteelliseen hakeminen vaatii sekä hakijamäärän suuruuden. Lukuaikana kuljin Tampereen ja oman kotikaupunkini välillä viikoittain, joka ehdottomasti oli haitaksi lukemiselle sekä lisäksi pidin kokonaisia vapaapäiviä.

  Kolmantena vuonna 2020 käytin hyödyksi Valmennuskeskuksen neuvoja kokeen tehtävistä ja opiskelutavoista. Ensimmäistä kertaa olin oikeasti orientoitunut hakemaan ja tyhjensin koko kuukauden kaikelta muulta. Lukemisesta tulikin päivän ainut asia ja se ei ollut enää tehokasta. Koe oli etänä ja menin täysin paniikkiin kokeessa enkä päässyt toiseen vaiheeseen. 

  Tulos oli pettymys ja siitä yli pääseminen vaikeaa, seuraavalle vuodelle ei ollut suunnitelmia. Suunnitelma oli kuitenkin pakko tehdä ja päätin yrittää viimeisen kerran ja käyttää tällä kertaa koko vuoden opiskeluun. Lähdin opistoon, jossa tein Turun avoimen yliopiston kursseja. Tein itselleni listan asioista, jotka olivat menneet metsään aiempina hakukertoina.

  Lukuaikana en voi väittää olleeni epätoivon vallassa moneen kertaan, mutta ylläpidin motivaatiotani muistuttamalla, että tämä on viimeinen kerta, kun teen tätä. Ja se oli kuin olikin viimeinen kerta. Olin täysin varma pääsykokeen jälkeen, että en tule pääsemään, sillä kokeessa en osannut/ehtinyt vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta heinäkuussa koin todellisen yllätyksen, kun pääsin Turun yliopistoon eli vielä juuri siihen yliopistoon, johon aina olin halunnut!

  Älä siis luovuta missään vaiheessa, vaikka tuntuisikin siltä, että et osaa mitään tai teet turhaa työtä. Oikikseen hakeminen vaatii kestävyyttä ja päättäväisyyttä ja uskon että kaikilla hakijoilla niitä on! Tsemppiä ja (paljon) motivaatiota hakuaikaan! 😊

 • Noora Khames

  Mä oon Noora Khames ensimmäisen vuoden oikkari Turun yliopistolla. Haku yliopistoon ja opiskelupaikan saaminen ei kuitenkaan ollut ruusuilla tanssimista, vaan se vaati paljon työtä ja itsekuria. Pääsin kolmannella hakukerralla oikeustieteelliseen tiedekuntaan, ja suurin tekijä tähän onnistumiseen oli lukusuunnitelman laatiminen ja sen noudattaminen.

  Tänä hakukeväänä toimin Valmennuskeskuksella tuutorina sekä laadin erilaisia materiaaleja kurssille muiden tuutoreiden kanssa. Ihanaa että juuri sinä olet päätynyt Valmennuskeskuksen kurssille. Tsemppiä todella paljon tähän luku-urakkaan ja hakuun!

 • Akseli Lehtonen

  Olen ensimmäisen vuoden oikeustieteen opiskelija Akseli Lehtonen Helsingin yliopistosta. Itse pääsin oikikseen toisella hakukerralla.

  Olen käynyt IB-lukion, jossa loppukokeet ovat ajallisesti osittain päällekkäin oikeustieteellisen pääsykokeen kanssa. Tästä syystä jouduin ensimmäisellä hakukerralla lukemaan samanaikaisesti sekä IB-loppukokeisiin, että pääsykokeeseen. Olin jo tuolloin erään toisen järjestäjän valmennuskurssilla, mutta en sitä täysimääräisesti osannut hyödyntää. Tuolloin jäin pisteen päähän paikasta.

  Toisella hakukerralla olin Eezy Valmennuskeskuksen kurssilla, jonka tuen avulla pääsinkin vuosi sitten Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan.

  Vaikka oikeustiede onkin tieteenalana varsin iäkäs, se on edelleen yksi keskeisimmistä tavoista ymmärtää yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä. Tämä tekee oikeustieteestä erittäin mielenkiintoisen ja toisaalta se tarjoaa erilaisia uramahdollisuuksia tavalla johon moni korkeakoulututkinto ei yllä. Olette siis valinneet loistavan polun tulevaisuudellenne. Haluan toivottaa teille erinomaista pääsykoekevättä ja valtavasti tsemppiä tulevaan koitokseen!

 • Willie Zhang

  Moikka! Mä oon Willie ja opiskelen kolmatta vuotta oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Itse hain oikikseen useamman kerran ennen kuin tiedekunnan ovet aukesivat.

  Kerran jäin muutaman pisteen päähän ja kaksi kertaa pisteen päähän, joten hakukokemukseni oli jokseenkin traaginen, mutta toisaalta opettavainen. Vuonna 2020 pääsin sitten sisälle reippaasti pisterajat ylittäen. Epäonnistuneista hakukeväistä ensimmäiset oppimani asiat olivat hyvän, kunnianhimoisen lukusuunnitelman tekeminen sekä erilaisten opiskelutekniikoiden omaksuminen.

  Keväästä tulee taatusti rankka, mutta kova työ palkitaan. Luku-urakka kestää vain kuukauden, joten tässä ajassa voi kaikkensa antaa. Keväästä ei myöskään selviä, ellei pidä terveydestä huolta. Muista siis tauot sekä säännölliset rytmit. Jos mikä tahansa mietityttää, voi meille laittaa milloin vaan viestiä. Nähdään kursseilla, ja tsemppiä kevääseen!

 • Verneri Törmi

  Moi, mun nimi on Verneri ja olen ekaa vuotta valmennuskurssilla tutorina! Pääsin itse viime vuonna samaisen valmennuskeskuksen kautta Helsingin oikeustieteelliseen joten koko prosessi on tuoreessa muistissa!

  Pääsin itse sisään oikeustieteelliseen kolmannella hakukerrallani. Hakukerroissa suurimpana erona näin, että ensimmäisellä kahdella kerralla en panostanut 110 prosenttia hakuprosessiin sekä en myöskään keskittynyt tarpeeksi omaan jaksamiseen.

  Isoimmat tsempit koko kevääseen, muista keskittyä tarpeeksi omaan jaksamiseen, eli tosi perusasioihin niin syömiseen, nukkumiseen ja myös ulkona käyntiin. Muista myös luottaa itseesi ja ota itsestäsi kaikki irti!

   

 • Jenna Kanervamäki

  Moikka! Mun nimi on Jenna ja olen ensimmäisen vuoden oikkari Turun yliopistossa. Kokemusta oikikseen hakemisesta on kertynyt, sillä pääsin sisään kolmannella hakukerralla.

  Ensimmäisellä ja toisella hakukerralla lukupäivät venyivät todella pitkiksi ja unohdin muun elämän kokonaan. Kolmannella hakukerralla kuitenkin ymmärsin, että tehokas opiskelu vaatii vastapainoksi myös vapaa-aikaa. Koin kolmannella hakukerralla erittäin merkittäväksi sen, että lukuaika pysyi maltillisena. Käytin kuitenkin koko lukuajan täysipäiväisesti pääsykokeeseen valmistautumiseen sekä osallistuin valmennuskurssille.

  Omalla kohdallani varsinkin aiemmat epäonnistumiset stressasivat. On kuitenkin erittäin tärkeää, että onnistuu pitämään stressin hallinnassa. Tämä onnistuikin omalla kohdallani parhaiten huolehtimalla yleisestä hyvinvoinnista, vaikka meneillään olikin kiireinen luku-urakka. Lukusuunnitelma on erinomainen keino tehdä erottelua opiskelun ja vapaa-ajan välillä. Kun etenee oman lukusuunnitelman mukaisesti, ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa vapaa-ajan viettämisestä.

  Tsemppiä kaikille tämän kevään hakijoille! Vaikka välillä saattaa iskeä epätoivo, on tärkeää muistaa, ettei luku-urakka kestä loputtomiin ja kova työ palkitaan!