Abi äidinkieli

 • Äidinkielen abikurssi – varmista osaamisesi yo-kokeissa!

  Äidinkielestä E tai L? Hyvä äidinkielen arvosana on erityisen tärkeä, jos havittelet opiskelupaikkaa todistusvalinnassa. Äidinkielen abikurssilla kehität osaamisesi huippuunsa harjoitustehtävien ja kirjoitelmien avulla – olit sitten ensikertalainen tai korottaja!

  Katso abikurssit

  Valmistaudu äidinkielen ylioppilaskirjoituksiin tehokkaasti

  Äidinkielen abikurssillamme valmistaudut yo-kirjoituksiin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla: kirjoittamalla. Kirjoittamisrutiinin kehittyminen ja itseluottamuksen vahvistuminen ovat ensisijaisen tärkeitä asioita äidinkielen ylioppilaskokeisiin valmistautuessa. Kirjoittamalla opit huomaamaan virheitä, jotka toistuvat omissa teksteissäsi. Kun kehityt kirjoittajana kurssin aikana, voit vastata koetilanteessa luottavaisin mielin haastaviinkin tehtäviin.

  Katso abikurssit

  Loistavia tuloksia äidinkielen abikurssiltamme

  Useat kurssilaisemme ovat onnistuneet tavoitteessaan tai jopa ylittäneet sen:

  ”äikkä nousi C=>E syksyllä teidän kurssin avulla.”

  ”Mielestäni kurssi oli hyvä, sillä onnistuin sen avulla korottamaan äidinkielen arvosanaa!”

  ”Erittäin hyvä kurssi ja lukutaidon pisteeni nousivat alustavien mukaan melkein 20 pisteellä edellisestä kirjoituskerrasta!”

  ”Lähtötasoni oli syksyllä kirjoitettu C, tavoitteeni oli nyt kirjoittaa M. On täysin realistista, kiitos tämän kurssin, että saatan kirjoittaa jopa E!”

   

  Opettajan palautteet tukevat oppimistasi

  Saat jokaisesta palauttamastasi kirjoitelmasta ja harjoitustehtävästä opettajan palautteen, jotta tiedät, miten voit parantaa tuloksiasi lukutaidon ja kirjoitustaidon tehtävissä. Kurssilaisemme ovat kehuneet opettajalta saamiaan palautteita rakentaviksi, kannustaviksi ja todella kehittäviksi.

 • Äidinkielen yo-koe

  Äidinkielen yo-koe on kaksiosainen. Koe muodostuu lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeista, jotka järjestetään eri päivinä. Tarkat koepäivät voit tarkistaa Ylioppilastutkintolautakunnon sivuilta. 

   

  Millainen koe on?

  Lukutaidon kokeen arvioinnissa painotetaan luetun ymmärtämistä ja tekstien analyysi- ja tulkintataitoja. Kirjoitustaidon kokeen arvioinnissa painotetaan kirjallista ilmaisua ja tekstin rakentamisen taitoa. Aineistoilla ja aineiston lukutaidoilla on iso merkitys molemmissa kokeissa. Kokeessa menestyminen edellyttää lukion kurssisisältöjen hyvää hallintaa.

   

  Lukutaidon koe

  Lukutaidon koe koostuu kahdesta osasta. Kokeessa arvioidaan, miten hyvin opiskelija osaa eritellä, tulkita, arvioida ja hyödyntää erilaisia tekstejä ja ymmärtää niiden tavoitteet, ilmaisukeinot ja kontekstin.

  Osa I on asia- ja mediatekstien analyysia ja tulkintaa painottava. Osassa korostuu erittelevä ja kriittinen lukutaito.

  Osa II vaatii kaunokirjallisten ja muiden fiktiivisten tekstien analysointia ja tulkintaa. Osassa korostuu tekstien tulkinnan taito. Tehtävät voivat olla yksi- tai kaksiosaisia.

  Lukutaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

   

  Lukutaidon kokeessa arvioidaan

  • kokonaiskuvaa lukutaidosta
  • vastauksen sisältöaineksia
  • vastauksen esitystapaa.

   

  Kirjoitustaidon koe

  Kirjoitustaidon kokeessa tehtävänä on tuottaa pohtiva tai kantaa ottava teksti aineistojen avulla. Kokeessa on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen tai lukion yhteisiin aihekokonaisuuksiin liittyvä laajahko teema ja 5–7 siihen liittyvää aihetta. Aiheista täytyy valita yksi, rajata näkökulma ja kirjoittaa noin 6000 merkkiä pitkä teksti aineistoja hyödyntäen. Tekstissä täytyy käyttää vähintään kahta aineistoa.

  Kirjoitustaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

   

  Kirjoitustaidon kokeessa arvioidaan

  • kokonaiskuvaa kirjoitustaidosta
  • näkökulma-, sisältö- ja aineistovalintoja
  • aineistojen käyttöä
  • tekstin rakennetta
  • kieltä ja tyyliä.

   

  Miten koe tehdään?

  Koe on sähköinen ja tehdään koululla suljetussa paikallisverkossa. Koetta varten tarvitsee tietokoneen ja siihen liitettävät kuulokkeet. Vastausten luonnosteluun voi käyttää kynää ja paperia.

  Tutustu tarkemmin digitaalisen kokeen määräyksiin YTL:n ohjeessa.

 • Vinkkejä äidinkielen yo-kirjoituksiin

  1. Kirjoittamista tulee treenata niin kuin kaikkia muitakin taitoja, joissa haluaa kehittyä. Abikurssilla saat opettajalta henkilökohtaista palautetta kirjoittamistasi teksteistä.
  2. Kertaa erityisesti tekstilajit, retoriset keinot ja argumentaation keinot. Älä kuitenkaan luota siihen, että yo-kirjoituksissa kysytään samoja asioita kuin aiemmin, vaan kertaa koko äidinkielen oppimäärä.
  3. Lue kokeen aineistot tarkasti. Muista, että aineistoja kannattaa hyödyntää myös kirjoitustaidon kokeen näkökulman valinnassa ja ideoinnissa.
  4. Noudata tehtävänantoa huolellisesti ja varmista, että ymmärrät, mitä tehtävänannossa pyydetään tekemään. Vaaditaanko tehtävässä esimerkiksi analysointia vai vertailua?
  5. Viittaa aineistoihin oikeaoppisesti ja selkeästi. Näin varmistat, että lukijalle on selvää, mikä osa tekstistäsi pohjautuu aineistoon, etkä syyllisty plagiointiin.
  6. Älä unohda tekstin viimeistelyä! Tarkista lopuksi tekstisi kieliasu ja oikeinkirjoitus.
  7. Älä jätä vääriin vastauskenttiin mitään merkkejä tai kirjaimia. Muuten menetät arvokkaita pisteitä huolimattomuuden vuoksi!

  Ilmoittaudu äidinkielen abikurssille ja onnistu yo-kirjoituksissa!