Kasvatustiede ja opettajankoulutus

Valmennuskeskuksen VAKAVA-valmennus

Onko haaveenasi päästä opettajaksi tai muihin kasvatusalan tehtäviin? Valmennamme sinut VAKAVA-kokeeseen ja soveltuvuuskokeeseen yli 45 vuoden kokemuksella.

72 % VAKAVA aineistokoe + soveltuvuus Online -kurssille osallistuneista sekä 55 % Helsingin VAKAVA aineistokoe + soveltuvuus -kurssille osallistuneista pääsi opiskelemaan keväällä 2022.

Miksi valmennuskurssille?

 1. Saavuta haluamasi opiskelupaikka
 2. Asiantuntevat ja innostavat opettajat tukenasi
 3. VAKAVA-kurssillamme kehität vahvat aineistokoetaidot
 4. Harjoittele koetilanne ja opi kokeen ajankäyttö
 5. Soveltuvuuskurssillamme vahvistat itsevarmuuttasi ja opit tuomaan osaamisesi esiin
 • Opettajat ja tutorit

  VAKAVA- ja soveltuvuuskursseillamme opettajina toimivat Noora Sarjamo, Riina Hanhikoski ja Meri Lappalainen. Heillä kaikilla on jo useamman vuoden kokemus valmennuskurssiopetuksesta.

  Lisäksi kursseillamme toimii kaksi tutoria, Anni Udd ja Claudia Granqvist. He molemmat ovat entisiä kurssilaisiamme, jotka ovat päässeet opiskelemaan avullamme. He jakavat arvokasta tietoa omasta hakuprosessistaan ja antavat vinkkejä pääsykoelukemiseen.

 • VAKAVA-koe

  VAKAVA-koe on kasvatusalan valintakoeyhteistyöverkoston kirjallinen pääsykoe. VAKAVA-koe järjestetään perjantaina 26.5.2023 klo 9-12.

  Pyrkiessäsi yleisen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen opintoihin, voit päästä opiskelemaan suoraan VAKAVA-koevalinnalla. Opettajankoulutusohjelmiin hakiessasi sinun tulee VAKAVA-kokeen jälkeen osallistua vielä soveltuvuuskokeeseen voidaksesi tulla valituksi opintoihin.

 • Soveltuvuuskoe

  Opettajankoulutusohjelmien soveltuvuuskokeita järjestetään 14.-16.6.2023. Hakija löytää oman koepäivänsä ja koeaikansa sähköpostitse saamastaan soveltuvuuskoekutsusta.

  Lopullinen opiskelijavalinta opettajankoulutusohjelmiin tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Mikäli hakija jättää osallistumatta soveltuvuuskokeeseen, ei häntä voida valita opintoihin.

 • Todistusvalinta

  Todistusvalinnalla voit päästä suoraan opiskelemaan yleistä kasvatustiedettä tai aikuiskasvatustiedettä. Opettajankoulutusohjelmiin hakevat voivat saada todistusvalinnan perusteella kutsun soveltuvuuskokeeseen.

  Keväällä 2023 soveltuvuuskokeeseen tai suoraan opiskelemaan todistusvalinnalla valitaan 60 % kutsutuista/uusista opiskelijoista.

  Todistusvalinnassa ovat automaattisesti mukana ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon ulkomailla suorittaneet.

 • Hakijamäärät

  Keväällä 2023 kasvatusalan hakukohteisiin pyrki 4 518 ensisijaista hakijaa. Yhteensä hakijoita oli reilu 8 300. Suosituin kasvatusalan hakukohde oli luokanopettaja, jonne oli yli 2 500 ensisijaista hakijaa.

  Kasvatusalan hakijamäärä kasvoi viime vuodesta. Keväällä 2022 ensisijaisia hakijoita kasvatusalan hakukohteisiin oli 4 467 ja hakijoita yhteensä 8 106.

 • Pisterajat

  Todistusvalinnan, VAKAVA-kokeen ja soveltuvuuskokeen pisterajat vaihtelevat vuosittain. Viime vuosina korkeimmat pisterajat ovat olleet yleisen kasvatustieteen, luokanopettajan ja erityispedagogiikan koulutuksissa.

 • Opiskelu ja työelämä

  Kasvatusalan koulutusohjelmissa opiskellaan eri ikäisten ihmisten kehitystä, kasvatusta, opetusta, ohjausta ja oppimisprosesseja erilaisissa ympäristöissä. Kasvatustieteiden opinnoista valmistuttuasi olet kasvun, oppimisen ja kasvatuksen asiantuntija.

  Valittavissa on useita eri pääaineita, joista suosituimpia ovat yleinen kasvatustiede, luokanopettajan koulutus, erityispedagogiikka ja varhaiskasvatuksen opettajan koulutus.

  Kasvatusala tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin ja haastaviin työtehtäviin sekä vaikuttamisen mahdollisuuteen yhteiskunnassa. Tämä ala sopii erityisesti henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kasvatuksesta ja koulutuksesta, ja jotka haluavat työskennellä ihmisten kanssa.