Kasvatustiede ja opettajankoulutus

65 % kevään 2023 VAKAVA+soveltuvuus kurssilaisistamme sai opiskelupaikan 

Valmennuskeskuksen VAKAVA-valmennus valmentaa sinut kasvatustieteen VAKAVA-kokeeseen ja opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeisiin. Yli 20 vuoden kokemus kasvatusalan valintakokeeseen valmentamisesta, asiantuntevat ja kokeneet opettajat, monipuoliset kurssimateriaalit sekä pyrkijöiden eri tarpeet huomioiva kurssivalikoima on tehnyt Valmennuskeskuksesta Suomen menestyneimmän valmennuskurssijärjestäjän. Kurssimme avulla moninkertaistat mahdollisuutesi onnistua!

Miksi Valmennuskeskuksen valmennuskurssille?

 1. Saavuta haluamasi opiskelupaikka
 2. Asiantuntevat ja innostavat opettajat tukenasi
 3. VAKAVA-kurssillamme kehität vahvat aineistokoetaidot
 4. Harjoittele koetilanne ja opi kokeen ajankäyttö
 5. Soveltuvuuskurssillamme vahvistat itsevarmuuttasi ja opit tuomaan osaamisesi esiin

 • Opettajat ja tutorit

  VAKAVA- ja soveltuvuuskursseillamme opettajina toimivat Noora Sarjamo, Riina Hanhikoski ja Meri Lappalainen. Heillä kaikilla on jo useamman vuoden kokemus valmennuskurssiopetuksesta.

  Lisäksi kursseillamme toimii kaksi tutoria, Anni Udd ja Claudia Granqvist. He molemmat ovat entisiä kurssilaisiamme, jotka ovat päässeet opiskelemaan avullamme. He jakavat arvokasta tietoa omasta hakuprosessistaan ja antavat vinkkejä pääsykoelukemiseen.

 • VAKAVA-koe

  VAKAVA-koe on kasvatusalan valintakoeyhteistyöverkoston kirjallinen pääsykoe. VAKAVA-koe järjestetään perjantaina 24.5.2024 klo 9-12.

  Pyrkiessäsi yleisen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen opintoihin, voit päästä opiskelemaan suoraan VAKAVA-koevalinnalla. Opettajankoulutusohjelmiin hakiessasi sinun tulee VAKAVA-kokeen jälkeen osallistua vielä soveltuvuuskokeeseen voidaksesi tulla valituksi opintoihin.

 • Soveltuvuuskoe

  Opettajankoulutusohjelmien soveltuvuuskokeita järjestetään 12.-14.6.2024. Hakija löytää oman koepäivänsä ja koeaikansa sähköpostitse saamastaan soveltuvuuskoekutsusta.

  Lopullinen opiskelijavalinta opettajankoulutusohjelmiin tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Mikäli hakija jättää osallistumatta soveltuvuuskokeeseen, ei häntä voida valita opintoihin.

 • Todistusvalinta

  Todistusvalinnalla voit päästä suoraan opiskelemaan yleistä kasvatustiedettä tai aikuiskasvatustiedettä. Opettajankoulutusohjelmiin hakevat voivat saada todistusvalinnan perusteella kutsun soveltuvuuskokeeseen.

  Keväällä 2024 soveltuvuuskokeeseen tai suoraan opiskelemaan todistusvalinnalla valitaan 60 % kutsutuista/uusista opiskelijoista.

  Todistusvalinnassa ovat automaattisesti mukana ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon ulkomailla suorittaneet.

 • Hakijamäärät

  Keväällä 2024 kasvatusalan suomenkielisiin hakukohteisiin (kandidaatti / kandidaatti + maisteri) pyrki 8 436 hakijaa, joista ensisijaisia oli 4 437. Suosituin kasvatusalan hakukohde oli luokanopettaja, jonne oli lähes 2 300 ensisijaista hakijaa.

  Kasvatusalan kokonaishakijamäärä nousi viime vuodesta. Keväällä 2023 ensisijaisia hakijoita kasvatusalan hakukohteisiin oli 4 518 ja hakijoita yhteensä 8 370.

 • Pisterajat

  Todistusvalinnan, VAKAVA-kokeen ja soveltuvuuskokeen pisterajat vaihtelevat vuosittain. Viime vuosina korkeimmat pisterajat ovat olleet yleisen kasvatustieteen, luokanopettajan ja erityispedagogiikan koulutuksissa.

 • Opiskelu ja työelämä

  Kasvatusalan koulutusohjelmissa opiskellaan eri ikäisten ihmisten kehitystä, kasvatusta, opetusta, ohjausta ja oppimisprosesseja erilaisissa ympäristöissä. Kasvatustieteiden opinnoista valmistuttuasi olet kasvun, oppimisen ja kasvatuksen asiantuntija.

  Valittavissa on useita eri pääaineita, joista suosituimpia ovat yleinen kasvatustiede, luokanopettajan koulutus, erityispedagogiikka ja varhaiskasvatuksen opettajan koulutus.

  Kasvatusala tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin ja haastaviin työtehtäviin sekä vaikuttamisen mahdollisuuteen yhteiskunnassa. Tämä ala sopii erityisesti henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kasvatuksesta ja koulutuksesta, ja jotka haluavat työskennellä ihmisten kanssa.