Logopedia

 • Logopedian valmennuskurssi – onnistu valintakokeessa!

  Logopedian valintakoe edellyttää hyvin monipuolista osaamista. Valmennuskeskus valmentaa sinut pääsykokeeseen vuosikymmenten kokemuksella. Asiantuntevat ja kokeneet opettajat, laajimmat kurssimateriaalit sekä monipuolisin kurssivalikoima on tehnyt Valmennuskeskuksesta Suomen menestyneimmän valmennuskurssijärjestäjän.

  Kurssillamme varmistat, että olet valmistautunut kokeeseen kokonaisvaltaisesti ja hallitset kokeessa vaadittavat monipuoliset tiedot ja taidot. Kurssiemme laatu näkyy vuosittain parhaissa sisäänpääsytuloksissamme!

  60 % psykologian ja 50 % logopedian valintakokeella valituista opiskelijoista on viime vuosina ollut Valmennuskeskuksen kurssilaisia!  

  Katso valmennuskurssit

  Asiantuntevat ja kokeneet opettajat takaavat laadukkaan opetuksen

  Opettajamme saavat runsaasti positiivista palautetta asiantuntevuudestaan, motivointikyvystään sekä taidostaan opettaa vaikeimmatkin asiat ymmärrettävästi. Opettajat havainnollistavat kurssilla teoreettista tietoa esimerkein, avaavat tutkimuksia, käsitteitä ja tutkimustuloksia sekä nostavat keskeiset kohdat esiin tilastollisista sisällöistä ja artikkeleista.

  Molemmat tilastotieteen ja loogisen päättelyn opettajamme ovat opettaneet kursseillamme jo vuosia, ja heillä on selkeä käsitys siitä, millaista osaamista valintakokeessa vaaditaan.

  ””Veera oli ihan mielettömän hyvä ope! Olen itse ollut ihan toivoton tapaus matematiikan suhteen, muta Veera on ensimmäinen ope, joka sai minut tuntemaan useitakin onnistumisen hetkiä ja ymmärtämään matikkaa.”

  ”Patrik osaa hommansa tosi hyvin. Osaa selittää vaikealtakin tuntuvia tilastoteorioita todella selkeästi ja kaikille sopivalla tavalla. Osaa ottaa erilaiset oppilaat huomioon.”

  Ennakkomateriaalin opetuksessa opettajat käyvät ennakkomateriaalit lävitse huolellisesti ja vaikeammatkin kokonaisuudet aukeavat opetuksen päätteeksi. Oma panoksesi yhdessä tehokkaan valmennuskurssin kanssa moninkertaistaa mahdollisuutesi pääsykokeessa!

  ”Opettaja esitti aihealueet ihanan selkeästi ja kaikkien tarpeet huomioiden. Diat olivat hyvä tapa oppia asioita ja kaikista vaikeimmatkin artikkelit tuntuivat selvittäviltä.”

   

  Lisämotivaatiota ja apua ajanhallintaan

  Kurssin aikataulu jaksottaa valmistautumisesi koko kevään ajan ja ennakkomateriaalin ilmestyttyä pääset heti tehokkaaseen lukurytmiin. Kurssilla harjoittelet koetilannetta etukäteen harjoituspääsykokeiden ja valintakoetasoisten tehtävien avulla. Toimiva aikataulutus, perusteellinen opetus ja tutoreiden kannustavat neuvot motivoivat yrittämään enemmän. Saat vertaistukea kurssin muista opiskelijoista ja voitte halutessanne ratkoa tehtäviä myös yhdessä. Kurssilla et jää yksin!

  Katso valmennuskurssit

  Markkinoiden kattavin kurssimateriaali

  Kursseihimme sisältyvässä materiaalissa on yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen, joiden avulla harjoittelet vahvan lasku- ja logiikkatehtävärutiinin. Materiaali on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin aihepiireittäin, joka mahdollistaa suunnitelmallisen etenemisen. Lisäksi materiaali sisältää kymmeniä oppitunteja opetusvideoita.

  Kursseihimme sisältyy myös aineistoharjoituksia, jotka tutustuttavat sinut erilaisiin tieteellisiin artikkeleihin ja niiden avulla kehität omaa lukutekniikkaasi. Lisäksi kurssit sisältävät Aivot tutuiksi sekä Johdatus tutkimukseen -opetusvideokokonaisuudet, joiden avulla rakennat pohjatietoja ennakkomateriaalien opiskeluun.

  Tehokas ennakkomateriaalin opiskelu

  Valintakoe perustuu pääosin ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta. Ennakkomateriaalin opiskelu on tärkein osa valintakokeeseen valmistautumista. Kursseillamme saat kattavan opetuksen, harjoitustehtäviä sekä muuta tukimateriaalia kaikista ennakkomateriaalin sisällöistä.

  ”Kaikki (materiaalit) ihan loistavia! Olen niin onnellinen että päädyin valitsemaan kurssin. Apu, jonka olen tältä kurssilta saanut on ollut korvaamatonta. Ilman kaikkea tätä opetusta ja materiaalia, olisin todella hukassa.”

  – kevään 2023 kurssilainen

 • Logopedian todistusvalinta

  Logopediaa voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa.

  Logopedian uusista opiskelijoista 51 % valitaan todistusvalinnan perusteella ja 49 % valintakokeella.

  Kaikissa yliopistoissa 70 % todistusvalinnalla myönnettävistä opiskelupaikoista on varattu ensikertalaisille eli hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulusta. Kynnysehtona todistusvalinnalle on, että äidinkielestä on vähintään arvosana M.

   

  Todistuspisteitä voi saada yhteensä viidestä aineesta:

  1. Äidinkieli (vähintään M)

  2. Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

  3. Reaali

  4. Reaali

  5. Kieli

   

  Eniten pisteitä tuottavat aineet:

  Aine Maksimipisteet
  Pitkä matematiikka 36,1
  Äidinkieli (vähintään M) 33,0
  Pitkä kieli ja lyhyt matematiikka 28,3
  Fysiikka 26,5
  Keskipitkä kieli 25,1

   

  Maksimipistemäärä ylioppilastodistuksesta on 148,4 pistettä. Katso pistetaulukko kokonaisuudessaan.

 • Logopedian valintakoe 2025

  Valintakokeella valitaan 49 % logopedian uusista opiskelijoista. Yliopistojen pääsykokeita ollaan uudistamassa ja valintakoeluonnos kevään 2025 valintakokeista julkaistiin 31.5.2024. Luonnoksen mukaan logopedian valintakoe pidetään keskiviikkona 4.6.2025. Valintakoe on digitaalinen ja se tehdään omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tiloissa.

  Vahvistetut valintakoevaatimukset julkaistaan Opintopolussa lokakuun 2024 loppuun mennessä.

  Ennakkotiedot kevään 2025 valintakokeesta

  Yliopistojen työryhmä uudistaa pääsykokeita ensi keväänä 2025.  Uudistuksen mukaan logopedian pääsykoe perustuu jatkossa kokeessa jaettavaan aineistoon sekä ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaali julkaistaan kaksi päivää ennen pääsykoetta.

  Logopedian koulutusohjelmat ovat jatkossa osana valintakoe D:tä, jolla voi hakea myös

  • psykologian,
  • ravitsemus- ja hoitotietieteiden,
  • valmennustieteen sekä
  • liikuntabiologian alojen koulutusohjelmiin.

  Valintakokeessa testataan kykyä oppia, ymmärtää ja soveltaa kokeessa mukana olevien alojen opinnoissa keskeisiä aihepiirejä ja ilmiöitä. Yhteistyökeskustelujen perusteella laaditaan erillinen ohjeistus pääsykoetta suunnittelevalle työryhmälle.

  Kokeessa testattavia taitoja ovat alustavan valintakoeluonnoksen mukaan

  • tiedon omaksuminen ja soveltaminen,
  • analyyttisen ja kriittisen ajattelun taidot,
  • loogisen päättelyn taidot sekä
  • tilastotieteen, datan, graafien ymmärtäminen ja soveltaminen.

  Nämä taidot ovat pitkälti samoja, joita valintakokeessa on viime vuosinakin testattu. Hakijoille suunnattu tarkempi kuvaus valintakokeesta julkaistaan yliopistovalinnat.fi -sivustolla lokakuussa 2024.

   

  Miten valintakoeuudistus vaikuttaa logopedian valintakokeeseen?

  Merkittävimpänä muutoksena on, että valintakoeluonnoksen mukaan pääsykokeen ennakkomateriaali julkaistaan jatkossa kaksi päivää ennen pääsykoetta. Aiemmin ennakkomateriaali ilmestyi neljä viikkoa ennen koetta ja jotta ennakkomateriaali oli haltuun otettavissa kuukaudessa, vaati se hyvää pohjaosaamista mm. tilastollisesta tutkimuksesta, tilastollisten menetelmien perusteista ja tieteellisistä artikkeleista. Pelkän lukiotiedon pohjalta materiaalin opiskelu on ollut todella haastavaa. Jatkossa ennakkomateriaalin lukuaika on vain kaksi päivää, joka korostaa aiempaa enemmän pitkäjänteisen harjoittelun ja pohjataitojen merkitystä, joita lukiossa ei juurikaan harjoitella.

  Valmennustieteen ja liikuntabiologian hakijat tekevät valintakokeessa muiden alojen kanssa yhteisen osion lisäksi eriytyvän osion, jossa edellytetään fysiikan FY1-moduulin, kemian KE1-moduulin ja biologian BI5-moduulin osaamista. Tämä eriytyvä osio ei sisälly psykologiaan, logopediaan, ravitsemus- tai hoitotieteeseen pyrkivien valintakokeeseen. Pääsykokeen enimmäiskesto on 3,5 tuntia, mikäli hakija tekee myös eriytyvän osion.

  Tarkemmat hakijoille tarkoitetut valintakoekuvaukset julkaistaan lokakuun 2024 loppuun mennessä. Yliopistot päättävät vielä itsenäisesti, ottavatko he ehdotetun uuden valintakokeen käyttöönsä. Psykologiaan ja logopediaan on jo aiemmin ollut käytössä yhteinen pääsykoe, joka mahdollisesti toimii pohjana myös uuden pääsykokeen suunnittelussa. On todennäköistä, että kaikki yliopistot ottavat uuden kokeen käyttöönsä, jotta jatkossakin yhdellä valintakokeella pystyy pyrkimään kaikkiin psykologian ja logopedian koulutuksiin.

  Päivitämme kaikki kurssimme valmentamaan parhaalla mahdollisella tavalla uudistuneeseen pääsykokeeseen. Muutos ennakkomateriaalin julkaisussa mahdollistaa kursseilla ajankäytön lisäämisen muihin osa-alueisiin, kuten loogiseen päättelyyn, aineisto- ja artikkelilukutekniikan harjoitteluun sekä rauhalliseen tilastollisten menetelmien perusteiden läpikäyntiin. Kursseihimme sisältyy edelleen myös opetus ja tukimateriaali ennakkomateriaalin opiskeluun. Kurssiemme sisällöt tarkentuvat ja päivittyvät tarvittaessa tarkempien valintakoevaatimusten julkaisun jälkeen, jotka vahvistetaan lokakuussa 2024.

   

  Valintakoeanalyysit kevään 2023 valintakokeesta

  Tilastot ja looginen päättely:

  Artikkelit:

 • Logopedian valintakoevalinnan 2024 pisterajat

  Pisterajat ovat viime vuoden tilanteeseen nähden laskeneet vaihtelevasti, pl. Turun yliopisto, jossa kaikkien hakijoiden kiintiön pisteraja nousi 0,15 pistettä.

  Kokeen maksimipistemäärä oli 118.

  Yliopisto 3.7.2024, ensikertalaiset 3.7.2024, kaikki
  Helsingin yliopisto 68,2 71
  Itä-Suomen yliopisto 63,3 68,2
  Oulun yliopisto 69 69,7
  Tampereen yliopisto 72,9 72,9
  Turun yliopisto 68,2 74,5

   

  Logopedian todistusvalinnan 2024 alustavat pisterajat

  Alta näet 20.5., 4.7., sekä 9.7. julkaistut alustavat todistusvalinnan pisterajat hakukohteittain. Huomaa, että pisterajat tyypillisesti laskevat vielä valintaprosessin edetessä.

  Logopedian todistusvalinnassa voivat tulla valituksi sekä ensikertalaiset että kaikki hakijat. Maksimipistemäärä logopedian todistusvalinnassa on 148,4 pistettä.

  Yliopisto 9.7.2024, ensikertalaiset 9.7.2024, kaikki 3.7.2024, ensikertalaiset 3.7.2024, kaikki 20.5.2024, ensikertalaiset 20.5.2024, kaikki
  Helsingin yliopisto 118,1 136,1 120,4 136,1 121,5 136,1
  Itä-Suomen yliopisto 113,9 115,6 114,1 115,6 115,1 115,8
  Oulun yliopisto 114,6 117,4 114,6 117,4 116,8 117,4
  Tampereen yliopisto 121,2 127,1 121,2 127,1 121,5 132,7
  Turun yliopisto 117,4 123,8 117,4 123,9 118,9 123,9

   

  Logopedian valintakoevalinnan 2023 pisterajat

  Yliopisto Lopullinen pisteraja, ensikertalaiset Lopullinen pisteraja, kaikki Alustava pisteraja, ensikertalaiset Alustava pisteraja, kaikki
  Helsingin yliopisto 74,85 78,65 74,85 78,65
  Itä-Suomen yliopisto 67,6 77,75 67,6 77,75
  Oulun yliopisto 69,1 72,3 69,4 72,6
  Tampereen yliopisto 75,6 78,8 75,6 78,8
  Turun yliopisto 70,8 72,95 71,4 74,35

   

  Logopedian todistusvalinnan 2023 pisterajat

  Yliopisto 3.8.2023, ensikertalaiset 3.8.2023, kaikki 5.7.2023, ensikertalaiset 5.7.2023, kaikki 22.5.2023, ensikertalaiset 22.5.2023, kaikki
  Helsingin yliopisto 114,5 119 118,8 122,6 122,7 127,3
  Itä-Suomen yliopisto 109,8 113,1 111,8 113,7 114,5 114,9
  Oulun yliopisto 112,4 112,5 114,2 123,2 117 123,2
  Tampereen yliopisto 117,6 119,9 119,8 119,9 121,4 121,2
  Turun yliopisto 113,2 113,2 117,5 116 119,8 119,4

   

  Logopedian valintakoevalinnan 2022 pisterajat

  Vuoden 2022 lopulliset pisterajat on julkaistu. Katso ensikertalaisten ja kaikkien hakijoiden alustavat ja lopulliset pisterajat omista taulukoistaan alta.

  Ensikertalaisten kiintiö: 

  Hakukohde 12.7.2022 Lopulliset 2022
  Helsingin yliopisto 82,7 82,7
  Itä-Suomen yliopisto 74,24 73,76
  Oulun yliopisto 75,91 75,07
  Tampereen yliopisto 86,04 86,04
  Turun yliopisto 81,75 80,32

   

  Kaikki hakijat: 

  Hakukohde 12.7.2022 Lopulliset 2022
  Helsingin yliopisto 87,94 87,94
  Itä-Suomen yliopisto 86,4 86,4
  Oulun yliopisto 82,46 81,75
  Tampereen yliopisto 88,06 88,06
  Turun yliopisto 85,8 84,97

  Logopedian todistusvalinnan 2022 pisterajat

  Logopedian todistusvalinnassa voivat tulla valituksi sekä ensikertalaiset että kaikki hakijat. Katso lopulliset pisterajat alta.

  Ensikertalaisten kiintiö: 

  Hakukohde 23.5.2022 12.7.2022 Lopulliset 2022
  Helsingin yliopisto 117,8 114,9 114
  Itä-Suomen yliopisto 112,6 110,4 109,3
  Oulun yliopisto 117,2 114,7 111,9
  Tampereen yliopisto 117,6 114,1 112,6
  Turun yliopisto 115,4 113,2 112,8

   

  Kaikki hakijat: 

  Hakukohde 23.5.2022 12.7.2022 Lopulliset 2022
  Helsingin yliopisto 126,3 124,5 120,3
  Itä-Suomen yliopisto 115 114,8 112
  Oulun yliopisto 123 120,2 120,2
  Tampereen yliopisto 120,3 119,4 112,9
  Turun yliopisto 119,4 113,7 112,8

  Logopedian todistusvalinnan pisterajat 2021

  Pisterajat (ensikertalaiset) Pisterajat (kaikki hakijat)
  Helsingin yliopisto 117,4 123,5
  Turun yliopisto 113,7 112,8
  Tampereen yliopisto 119,1 114,8
  Oulun yliopisto 110,2 114,1
  Itä-Suomen yliopisto 109 112,4

   

  Keväällä 2021 ensikertalainen hakija olisi päässyt Helsingin yliopistoon esimerkiksi seuraavalla yo-todistuksella (122,9 pistettä):

  • äidinkieli L
  • pitkä matematiikka M
  • historia E
  • uskonto E
  • keskipitkä kieli L

  Maksimipistemäärä ylioppilastodistuksesta on 148,4 pistettä.

  Pisterajat voivat vaihdella vuosittain. On siis tärkeää valmistautua pääsykokeeseen, vaikka aiempien vuosien pisterajoihin verrattuna oman todistuksen pisteet riittäisivät opiskelupaikkaan. Todistusvalinnan tiedot pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta tulokset julkaistaan viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

   

  Logopedian valintakoevalinnan pisterajat 2021

  Valintakokeen skaalattu maksimipistemäärä on 120 pistettä. Huomaa, että ensikertalaisia hakijoita on voitu valita myös kaikkien hakijoiden joukosta.

  Hakukohde Ensikertalaiset
  alustavat / lopulliset
  Kaikki hakijat
  alustavat / lopulliset
  Helsingin yliopisto 103,51 p. / 102,91 p. 105,20 p. / 105,20 p.
  Tampereen yliopisto 101,71 p. / 101,71 p. 105,68 p. / 105,68 p.
  Turun yliopisto 101,83 p. / 99,90 p. 102,31 p. / 102,31 p.
  Oulun yliopisto 97,97 p. / 97,97 p. 117,47 p. / 117,47 p.
  Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 97,97 p. / 97,73 p. 98,34 p. / 98,34 p.
 • Näin moni haki logopedian opintoihin kevään 2024 yhteishaussa

  Logopedian opintoihin pyrki keväällä 2024 yli 2 100 hakijaa. Määrä on 255 hakijaa enemmän kuin keväällä 2023. Hakijamäärä kasvoi viime vuodesta kaikissa logopedian hakukohteissa.

  Yhteensä ensisijaisia hakijoita logopedian hakukohteisiin oli tänä vuonna 891. Vuoteen 2023 verrattuna ensisijaisten hakijoiden määrä logopedian yhteisvalinnassa nousi yli 60:lla hakijalla.

  Alla olevasta taulukosta näet hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät keväällä 2024, 2023 ja 2022.

  Hakukohde Ensisijaiset 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset 2023 Kaikki hakijat 2023 Ensisijaiset 2022 Kaikki hakijat 2022
  Helsingin yliopisto 210 807 210 684 210 705
  Itä-Suomen yliopisto 102 582 96 516 108 588
  Oulun yliopisto 141 690 141 666 177 696
  Tampereen yliopisto 273 1014 258 918 225 912
  Turun yliopisto 165 891 123 705 159 822
  Yhteensä 891 2169 828 1914 876 2076

  Lähde: Vipunen

 • Logopedian opiskelu

  Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

  Logopediaa voi opiskella

  • Helsingin
  • Turun
  • Tampereen
  • Oulun ja
  • Itä-Suomen yliopistoissa sekä
  • Åbo Akademissa.

  Logopediaa opiskelevat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto, 180 op) sekä filosofian maisterin (ylempi korkeakoulututkinto, 120op) tutkinnot. Opintojen tavoitesuoritusaika on viisi vuotta.

  Logopedian opintoihin sisältyy pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi mm. kielitieteen ja lääketieteen opintoja. Logopediaa pääaineenaan opiskelevien pakollisena sivuaineena on psykologia. Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluvat myös kypsyysnäytteet eli kandidaatin tutkielma ja pro gradu -tutkielma sekä työelämälähtöiset harjoittelut. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa logopedian opintoihin kuuluu neljä harjoittelujaksoa, joista kolme on kandidaatin tutkinnon aikana.

  Maisterin tutkinnon suoritettuaan logopedian pääaineopiskelija voi hakea Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta merkitsemistä laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin ja oikeutta toimia puheterapeuttina.

   

  Logopedian opinnoista työelämään

  Maisterin tutkinnon suorittaneet työllistyvät usein puheterapeuteiksi, jotka työskentelevät erilaisten puheen, kielen ja kommunikaation ongelmien parissa. Puheterapeuttien työllisyystilanne on Suomessa erittäin hyvä, ja opintojen jälkeen voi työllistyä esimerkiksi alan yrityksiin, julkiselle sektorille tai yrittäjäksi. Logopedian koulutusohjelmasta valmistunut voi työskennellä puheterapeutin lisäksi esimerkiksi tutkijana tai asiantuntijana.

  Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Asiakkaina on sekä aikuisia että lapsia, ja kuntoutus tapahtuu joko terveydenhuollon tiloissa tai arjen ympäristöissä, kuten päivähoidossa, koulussa tai työpaikalla. Puheterapiaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi yhteistyötä potilaan lähipiirin kanssa sekä potilaan auttamista vammaan sopeutumisessa.