Valtio- ja yhteiskuntatiede

 • Valtio- ja yhteiskuntatieteiden valmennuskurssit

  Meiltä löydät laadukkaat valmennuskurssit valtio- ja yhteiskuntatieteisiin, oli valintasi sitten politiikka ja viestintä tai sosiaalityö. Kurssin ansiosta hyödynnät lyhyen valmistautumisajan optimaalisesti ja saat arvokasta vertaistukea! Kurssimme sopivat erinomaisesti niin tämän vuoden abeille kuin alanvaihtajillekin.

  Kevään 2022 ja 2023 sosiaalityön kurssilaisista 50 % pääsi opiskelemaan!

  Katso valmennuskurssit

  Asiantuntevat opettajat takaavat kurssiemme laadun

  Valmennuskurssiemme opetuksesta vastaavat asiantuntevat ja tarkoin kriteerein valitut opettajat. Opettajat antavat palautetta muun muassa vastaustekniikastasi, ja he koostavat keskeiset asiat valintakoemateriaalista siten, että kuka tahansa voi oppia materiaalin.

  ”Opettajalle super isot kiitokset! Ilman kurssia ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia ei ensikertalaisena hakijana!”

  – kevään 2023 sisäänpääsijä

   

  Hallitse valintakoemateriaali ja opi oikea vastaustekniikka

  Kurssi alkaa aineistokoeosuudella, jossa harjoitellaan aineistokoetaitoja, luku- ja vastaustekniikkaa sekä ajankäyttöä. Heti valintakoemateriaalin ilmestyttyä aloitetaan välittömästi perehtyminen kirjallisuuteen, jotta opit kurssin aikana sekä laajat kokonaisuudet että yksityiskohdat. Lisäksi opettajat avaavat ja havainnollistavat vaikeita käsitteitä.

  Katso valmennuskurssit

   

  Testaa osaamisesi harjoituspääsykokeilla

  Kaikkiin kursseihimme kuuluu vähintään yksi harjoituspääsykoe, jolla voit harjoitella koetilannetta ja ajankäyttöä jo ennen varsinaista pääsykoetta. Moni pyrkijä arvioi osaamisensa ja ajankäytön koetilanteessa väärin, joten harjoituspääsykoe on tärkeä osa valmistautumista. Opettaja antaa kokeesta henkilökohtaisen palautteen, jotta tiedät, mitä asioita sinun tulee vielä harjoitella ennen oikeaa pääsykoetta.

  ”Kurssi oli aivan loistava, sain sieltä hyviä vinkkejä ja kehitin itseäni. Harjoituspääsykokeista oli paljon hyötyä ja niiden avulla huomasi missä oli vielä opiskeltavaa.”

  – kevään 2023 sisäänpääsijä

 • Valtio- ja yhteiskuntatieteiden todistusvalinta 2023

  Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan uusista opiskelupaikoista 51 % jaetaan ylioppilastodistuksen perusteella. Saman verran todistuksella valitaan Vaasan, Turun, Tampereen, Lapin ja Jyväskylän yliopistoihin. Itä-Suomen yliopistoon todistuksen perusteella pääsee hakukohteesta riippuen 51–53 % opiskelijoista ja Åbo Akademin ruotsinkielisiin koulutuksiin 60 %.

  Todistuksella sisään pyrkivillä hakijoilla tulee olla äidinkielestä kirjoitettuna vähintään arvosana C. Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Filosofiasta, historiasta, psykologiasta tai yhteiskuntaopista (parhaat pisteet tuottavin aine näistä)
  • Reaali
  • Kieli
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

  Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan viimeistään 29.5.2023.

  Ylioppilastodistuksen pisteytys:

  L E M C B A
  Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
  Filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7
  Matematiikka L E M C B A
  Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
  Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
  Kieli L E M C B A
  Pitkä oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
  Keskipitkä oppimäärä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
  Lyhyt oppimäärä 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

   

  Reaaliaineista parhaimmat pisteet tuottavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto.

  L E M C B A
  Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
  Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
  Uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 10,4 16,3 12,2 8,2 4,1

   

  Pistetaulukot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Opintopolussa.

 • Valtiotieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen pääsykokeet 2024

  Suurimpaan osaan koulutusohjelmista uusista opiskelijoista 49 % valitaan pääsykokeella ja 51 % todistusvalinnalla.

  Valtio- ja yhteiskuntatieteitä voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen, Vaasan, Jyväskylän ja Lapin yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Suurimalla osalla koulutusohjelmista on käytössä oma valintakoe.

  Poikkeuksena tästä on sosiaalityö, jossa on käytössä yhteisvalinta eli kaikkiin sosiaalityön koulutusohjelmiin on käytössä samat valintaperusteet. Keväällä 2024 aloittaa myös uusi yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyö, jossa on mukana yhteensä yhdeksän koulutusohjelmaa viidestä eri yliopistosta.

  Tältä sivulta löydät tietoja sosiaalityön yhteisvalinnasta ja yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyöstä. Alla oleva sivu päivittyy marraskuussa!

   

  Helsingin yliopiston valintakoetietoja

  Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

  Valintakoe järjestetään pe 26.5.2023 klo 14–18. Valintakoe perustuu ennakkoaineistoon sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Ennakkomateriaali julkaistaan  21.4.2023 Helsingin yliopiston sivuilla. Kokeeseen osallistuvalta edellytetään hyvää ennakkomateriaalin sisällönhallintaa. Ennakkomateriaali ja kokeessa jaettava aineisto voivat olla myös englanninkielisiä. Viime vuosina ennakkomateriaalina olleet artikkelit ovat olleet englanninkielisiä.

  Uusista opiskelijoita 49 % (34 aloituspaikkaa) valitaan pääsykokeen kautta. Ensikertalaisille on varattu vähintään 14 paikkaa.

  Kokeen maksimipistemäärä on 36 pistettä, ja koe koostuu tällä kertaa kolmesta osasta. Ensimmäisestä ja toisesta osasta voi saada 7 pistettä, ja kolmannesta osasta 22 pistettä. Kaikilta kokeen tehneiltä arvioidaan osa 1. Kokeen toinen osa arvioidaan vain osasta 1 kynnyspisteet ylittäneiltä hakijoilta, jonka jälkeen hakijat asetetaan kahden ensimmäisen osan perusteella paremmuusjärjestykseen. Vain osissa 1 ja 2 parhaiten menestyneeltä 102 hakijalta arvioidaan osa 3. Jos yli 102 hakijalla on tasapisteet, osa 3 arvioidaan heiltä kaikilta.

  Viime vuosien kaksiosaisissa kokeissa 1. osan tehtävät ovat liittyneet ennakkoaineistoon ja 2. osan tehtävissä on pitänyt yhdistellä ennakkomateriaalin ja kokeessa jaetun aineiston tietoja.

  Valintakoe on digitaalinen, ja koe tehdään omalla tietokoneella yliopiston ilmoittamassa valintakoepaikassa. Tutustu ennen valintakoetta digitaalisen kokeen ohjeisiin Helsingin yliopiston sivuilla.

   

  Sosiaalityön yhteisvalinta 2023

  Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Tampereen, Turun, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot. Valintakoe järjestetään ti 30.5.2023 klo 14-18. Valintakoe perustuu 2.5.2023 klo 12 julkaistavaan ennakkomateriaaliin, joka voi olla myös englanninkielistä. Materiaali julkaistaan sosnet.fi -sivustolla .

  Valintakoe koostuu kahdesta osasta. Osien 1 ja 2 maksimipistemäärä on 30 pistettä, ja koko kokeen 60 pistettä. Osa 1 arvioidaan kaikilta hakijoilta, ja heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen sen perusteella. Osa 2 arvioidaan kolminkertaiselta määrältä hakijoita aloituspaikkojen määrään suhteutettuna. Tullaksesi valituksi sinun tulee saada osasta 2 vähintään 7 pistettä, ja lopullisessa valinnassa huomioidaan koko valintakokeen yhteispisteet.

   

  Pääsykokeella valittavien aloituspaikat yliopistottain 2022

   Yliopisto Aloituspaikat Ensikertalaisille varatut aloituspaikat
  Helsinki 12 9
  Tampere 21 15
  Turku 17 12
  Lappi 24 17
  Itä-Suomi 35 25
  Jyväskylä  17 12

   

  Varmista menestymisesi pääsykokeessa ja tule kurssillemme!
 • Kevään 2022 todistusvalinnan pisterajat

  Maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 157,9 pistettä.

  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 142,2 p. 141,8 p.

   

  SOSIAALITYÖ Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 106,3 p. 131,1 p.
  Tampereen yliopisto 108,8 p. 119,6 p.
  Turun yliopisto 108,3 p. 113,6 p.
  Jyväskylän yliopisto 101,2 p. 104,5 p.
  Itä-Suomen yliopisto 96,8 p. 99,8 p.
  Lapin yliopisto 80,8 p. 100,8 p.

  Kevään 2022 valintakoevalinnan pisterajoja

  Politiikan ja viestinnän valintakokeiden maksimipistemäärä on 36 pistettä. Sosiaalityön valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 24,45 p. 28,05 p.

   

  SOSIAALITYÖ
  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 46 p. 54 p.
  Tampereen yliopisto 44 p. 50 p.
  Turun yliopisto 43 p. 52 p.
  Jyväskylän yliopisto 43 p. 48 p.
  Itä-Suomen yliopisto 33 p. 48 p.
  Lapin yliopisto 26 p. 47 p.

  Kevään 2021 todistusvalinnan pisterajat

  Maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 157,9 pistettä.

  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 134,7 p. 138,3 p.

   

  SOSIAALITYÖ Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 121,6 p. 119,6 p.
  Tampereen yliopisto 112,6 p. 111,7 p.
  Turun yliopisto 105 p. 104,3 p.
  Jyväskylän yliopisto 104,1 p. 106,1 p.
  Itä-Suomen yliopisto 94,4 p. 99,9 p.
  Lapin yliopisto 84,3 p. 97,9 p.

  Kevään 2021 valintakoevalinnan pisterajoja

  Politiikan ja viestinnän  kandiohjelman valintakokeiden maksimipistemäärä on 36 pistettä. Sosiaalityön valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 21,95 p. 24,05 p.

   

  SOSIAALITYÖ
  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 38 p. 45 p.
  Tampereen yliopisto 36 p. 42 p.
  Turun yliopisto 37 p. 43 p.
  Jyväskylän yliopisto 32 p. 40 p.
  Itä-Suomen yliopisto 27 p. 34 p.
  Lapin yliopisto 22 p. 34 p.