Oikeustieteen hakijamäärät

Oikeustieteen hakijamäärät 2023

Oikeustieteen opintoihin pyrki keväällä 2023 yhteensä reilu 5 500 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli reilu 4 300.

Oikeustieteellisten tiedekuntien hakijamäärä nousi viime keväästä. Kaikkien hakijoiden määrä kasvoi yli 240 hakijalla, ja ensisijaisia hakijoita oli 258 enemmän kuin keväällä 2022.

Kaikkien hakijoiden määrällä mitattuna suosituin oikeustieteen hakukohde oli Turun yliopisto, kun taas ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna suosituimmaksi nousi Helsingin yliopisto.

Tältä sivulta voit katsoa hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä. Hakijamäärät on poimittu Opetushallituksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, Vipusesta.

Oikeustieteen hakijamäärät 2023 ja 2022

Hakukohde Ensisijaiset 2023 Kaikki hakijat 2023 Ensisijaiset 2022 Kaikki hakijat 2022
Helsingin yliopisto, Helsinki 2148 3576 2124 3450
Helsingin yliopisto, Vaasa 138 2214 108 1950
Itä-Suomen yliopisto 471 2949 390 2793
Lapin yliopisto 432 3024 378 2889
Turun yliopisto 1167 3729 1095 3612
Yhteensä 4356 5523 4098 5277