Oikeustieteen hakijamäärät

Oikeustieteen hakijamäärät 2024

Oikeustieteen opintoihin pyrki keväällä 2024 yhteensä yli 6 100 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli reilu 4 700.

Oikeustieteellisten tiedekuntien hakijamäärä nousi viime keväästä. Kaikkien hakijoiden määrä kasvoi 603 hakijalla, ja ensisijaisia hakijoita oli 360 enemmän kuin keväällä 2023.

Kaikkien hakijoiden määrällä mitattuna suosituin oikeustieteen hakukohde oli Turun yliopisto, kun taas ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna suosituimmaksi nousi Helsingin yliopisto.

Tältä sivulta voit katsoa hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä. Hakijamäärät on poimittu Opetushallituksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, Vipusesta.

Oikeustieteen hakijamäärät viime vuosilta

Hakukohde Ensisijaiset 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset 2023 Kaikki hakijat 2023 Ensisijaiset 2022 Kaikki hakijat 2022
Helsingin yliopisto, Helsinki 2418 4062 2148 3576 2124 3450
Helsingin yliopisto, Vaasa 132 2286 138 2214 108 1950
Itä-Suomen yliopisto 540 3222 471 2949 390 2793
Lapin yliopisto 453 3291 432 3024 378 2889
Turun yliopisto 1176 4188 1167 3729 1095 3612
Yhteensä 4716 6126 4356 5523 4098 5277