Kasvatusalan VAKAVA-koe

VAKAVA-koe 2024

Valtakunnallisesta kasvatusalan kirjallisesta pääsykokeesta käytetään yleisesti nimitystä VAKAVA-koe.. VAKAVA -yhteisvalinnassa on mukana kahdeksan yliopistoa ja yli 50 kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä opettajankoulutusohjelmaa.
VAKAVA-koe on yksi väylistä, jonka kautta voi pyrkiä opiskelemaan kasvatustieteitä ja eri opettajankoulutusohjelmiin.

Hakija voi hakea 1-6 koulutusohjelmaan, jotka hän hakuvaiheessa asettaa mieluisuusjärjestykseen.

 • Kevään 2024 hakuaika on: 13.3.-27.3.2024 klo 15.00.
 • Yksilöllisten järjestelyjen hakuaika ja liitteiden toimitus päättyy: 3.4.2024 klo 15 Lisätietoa yksilöllisten järjestelyjen hakemisesta löydät täältä.

Tutustu: kasvatusalan valintayhteistyössä mukana oleviin kohteisiin.

Valintatavat ja VAKAVA -koe:

Yksivaiheiset valinnat: Yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmien opiskelijavalinta on yksivaiheinen ja valinta tapahtuu joko VAKAVA -valintakokeen, yo-tutkintotodistuksen tai sitä vastaavan tutkinnon tai avoimen väylän perusteella.

Kaksivaiheiset valinnat: Opettajankoulutusohjelmien valinta on kaksivaiheinen. Toinen vaihe on soveltuvuuskoe, joka on pakollinen kaikille opettajankoulutukseen hakeville. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan ensimmäisen vaiheen (VAKAVA-koe, todistusvalinta tai avoin väylä) menestyksen perusteella.

 • VAKAVA-koe järjestetään yliopiston osoittamissa tiloissa perjantaina 24.5.2024 klo 9–12. Tarkat koepaikat ilmoitetaan muutama päivä ennen koetta.
 • VAKAVA-koe on digitaalinen, eikä siihen ole ennakkoon luettavaa materiaalia. VAKAVA-kokeella mitataan hakijan akateemisia opiskeluvalmiuksia.
 • Kokeen tehtävätyypit ovat monivalintoja, ja koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon.

Valintakokeeseen osallistuvat tekevät VAKAVA -kokeen vain kerran ja se pisteytetään kaikissa yhteisvalinnan hakukohteissa.  Opettajankoulutusohjelmiin hakeville on lisäksi soveltuvuuskoe, johon kutsutaan ensimmäisen valintavaiheen perusteella. Valituksi voi tulla vain yhteen koulutusohjelmaan ja hakijalle tarjotaan opiskelupaikka siitä koulutusohjelmasta, mihin hänen lopulliset valintapisteensä riittävät.

Valintakoeinfo

Katso maksuton kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen infotilaisuus sivustoltamme: Kasvatustiede ja opettajankoulutus info 2024
Infossa käydään läpi kevään 2024 hakukäytännöt, VAKAVA -valintakoe ja soveltuvuuskoe sekä annetaan vinkkejä, mitä tulee huomioida valintakoeosuuksiin valmistautumisessa.

 • Ohjeita VAKAVA-kokeeseen

  VAKAVA-koe on digitaalinen ja se järjestetään yliopiston osoittamissa tiloissa. Koe tehdään omalla kannettavalla tietokoneella. Teet kokeen sillä paikkakunnalla, jonka olet Opintopolun hakulomakkeella valinnut. Et voi vaihtaa koepaikkaa tai -aikaa hakuajan päättymisen jälkeen.

  Mitä mukaan kokeeseen?

  Tarvitset VAKAVA -kokeeseen mukaan voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, kannettavan tietokoneen virtajohtoineen, kynän mahdollisia muistiinpanoja varten sekä noin viikkoa ennen koetta sähköpostitse ja tekstiviestitse saamasi QR-koodin sisältävän tunnisteen.

  Muut VAKAVA -kokeessa sallittavat välineet ja tarvikkeet ilmoitetaan lähempänä koetilaisuutta.  Aiemmin mukana on saanut olla kirjoitusvälineet, langallinen hiiri ja näppäimistö (huom! langattomia laitteita ei sallita), pieni läpinäkyvä juomapullo ja pienet eväät läpinäkyvässä pakkauksessa, kertakäyttöiset korvatulpat ja mahdolliset tarvittavat lääkkeet

  Tarkistahan laitteisto- ja selainvaatimukset hyvissä ajoin ennen koetta Yliopistovalinnat.fi -sivulta.

 • VAKAVA-kokeella kasvatustieteen opintoihin

  Yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmiin pyrkiville pääsykoe on yksivaiheinen. He tekevät vain VAKAVA-kokeen eivätkä osallistu soveltuvuuskokeeseen. Hyväksytyksi voi tulla myös todistusvalinnan tai avoimen väylän kautta.

  Voidakseen tulla hyväksytyksi opintoihin VAKAVA-kokeen perusteella, hakijan on saatava vähintään 20 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

 • VAKAVA-kokeella opettajankoulutusohjelmiin

  Opettajankoulutusohjelmiin pyrkiville pääsykoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on VAKAVA -koe, jossa parhaiten menestyneet kutsutaan opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeeseen voi tulla hyväksytyksi myös todistusvalinnan tai avoimen väylän kautta. Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

  Hakija voi saada soveltuvuuskoekutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseen riippuen ensimmäisen vaiheen menestyksestä. Soveltuvuuskoe tehdään vain kerran ja sen pisteet huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen hakija olisi tullut kutsutuksi ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella. Soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen. Kokeen suorituspaikka määräytyy korkeimman hakuprioriteetin perusteella, mihin hakijan ensimmäisen vaiheen pisteet riittävät.

  Soveltuvuuskoe järjestetään 12.-14.6.2024.

   

Katso videoltamme, millainen VAKAVA-koe oli keväällä 2023: