Kasvatusalan VAKAVA-koe

VAKAVA-koe 2025

Yliopistojen pääsykokeita ollaan uudistamassa ja valintakoeluonnos kevään 2025 valintakokeista julkaistiin 31.5.2024. Olemme seuranneet uudistusprosessin etenemistä sen alusta asti vuodesta 2022 lähtien. Luonnoksen mukaan kasvatustieteiden valintakokeeseen ei ole tulossa isoja muutoksia.

Valtakunnallisesta kasvatusalan kirjallisesta kokeesta käytetään yleisesti nimitystä VAKAVA-koe.

VAKAVA -koe perustuu jatkossakin kokeessa jaettavaan aineistoon, jonka pohjalta hakijat vastaavat monivalinta- ja väittämätyyppisiin tehtäviin. Ennakkotietojen perusteella kasvatustieteen valintakoe pidetään 26.5.2025. Valintakoe on digitaalinen ja se tehdään omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tiloissa.

Tällä sivustolla olevat tiedot perustuvat yliopistojen valintakoeluonnoksen tietoihin ja pidätämme sen perusteella oikeudet muutoksiin. Vahvistetut valintakoevaatimukset ja -tiedot julkaistaan Opintopolussa lokakuun 2024 loppuun mennessä. 

Valintakoeinfo

Tule kuulemaan ensimmäisten joukossa uudet, kevään 2025 pääsykoetiedot ja ilmoittaudu maksuttomaan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen infotilaisuuteen sivustoltamme: Kasvatustiede ja opettajankoulutus info 2025
Infossa käydään läpi kevään 2025 hakukäytännöt, VAKAVA -valintakoe ja soveltuvuuskoe sekä annetaan vinkkejä, mitä tulee huomioida valintakoeosuuksiin valmistautumisessa.

 • VAKAVAssa mukana olevat koulutusohjelmat

  Kasvatustieteiden koulutusohjelmat ovat tehneet valintayhteistyötä (VAKAVA) jo useamman vuoden ajan. Valintayhteistyössä on ollut kahdeksan yliopistoa ja yli 50 kasvatustieteen koulutusohjelmaa. Liikuntapedagogiikan koulutusohjelma liittyi VAKAVAan mukaan keväällä 2024.

  Valintakoeuudistuksen tavoitteena on, että loputkin kasvatustieteiden koulutusohjelmat, jotka eivät vielä tähän asti ole olleet mukana VAKAVA -kokeessa (muun muassa Tampereen yliopiston Elinikäinen oppiminen ja kasvatus sekä Itä-Suomen yliopiston yleinen kasvatustiede), liittyisivät yhteisvalintaan mukaan keväällä 2025.

  Eri alojen valintakokeet ryhmitellään jatkossa aakkosittain ja kasvatustieteen valintakoeryhmä on E.  Valintakoe E on tarkoitettu seuraaville koulutusaloille:

  • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmat
  • Opettajankoulutusohjelmat (varhaiskasvatus, luokanopettaja, käsityönopettaja, kotitalousopettaja, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, erityispedagogiikka) sekä opinto-ohjaus
  • liikuntapedagogiikka
 • Miten valintakoeuudistus vaikuttaa kasvatustieteen valintakokeeseen?

  Valintakoeuudistus ei aiheuta varsinaisia muutoksia kasvatustieteiden VAKAVA -valintakokeen sisältöön.

  Kasvatustieteiden osalta uudistuksen tavoite on saada yhteisvalintaan mukaan loputkin kasvatustieteen hakukohteet, jotka eivät vielä ole mukana VAKAVA -kokeessa. Näin hakijalla olisi mahdollisuus hakea kaikkiin hakukohteisiin yhdellä valintakokeella.

  Soveltuvuuskokeet tulevat jatkossakin säilymään opettajankoulutuksen sekä liikuntapedagogiikan hakukohteissa.

 • VAKAVA-kokeen sisältö ja vaadittava osaaminen

  Valintakokeen E ensimmäinen vaihe, VAKAVA -koe, on yhteinen kaikille koetta käyttäville hakukohteille. VAKAVA -koe perustuu koetilanteessa jaettuihin aineistoihin sekä monivalinta- ja väittämätyyppisiin tehtäviin. Etukäteen luettavaa materiaalia ei ole.

  Kokeen kesto on 3 tuntia ja lisäajalla koe kestää enintään 4 tuntia.

  VAKAVA -kokeella arvioidaan hakijan

  • tiedon analysoinnin ja soveltamisen valmiuksia
  • ongelmanratkaisutaitoja
  • monilukutaitoja.

   

  Nykyisenlainen aineistopohjainen VAKAVA-koe ja sen avulla mitattavat opiskeluvalmiudet säilyvät jatkossakin kirjallisen kokeen perustana.

 • VAKAVA-kokeella kasvatustieteen opintoihin: yksivaiheinen valinta

  Kasvatustieteiden opiskelijavalinta on hakukohteesta riippuen joko yksi- tai kaksivaiheinen.

  Yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmiin hakijat valitaan yksivaiheisen valintamenettelyn perusteella. Valintakokeeseen osallistuvat tekevät VAKAVA -kokeen. Hyväksytyksi voi tulla myös todistusvalinnalla tai avoimen yliopiston väylän kautta. Eri valintaväylien kautta valitaan parhaiten menestyneet opiskelijat.

 • VAKAVA-kokeella opettajankoulutusohjelmiin: kaksivaiheinen valinta

  Kasvatustieteiden opiskelijavalinta on hakukohteesta riippuen joko yksi- tai kaksivaiheinen.

  Opettajankoulutusohjelmiin pyrkiville pääsykoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on VAKAVA -koe ja toinen koevaihe on soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeeseen voi tulla hyväksytyksi myös todistusvalinnan tai avoimen väylän kautta.

  Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen ensimmäisen vaiheen menestyksen perusteella. Hakija voi saada soveltuvuuskoekutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseen riippuen ensimmäisen vaiheen menestyksestä. Soveltuvuuskoe järjestetään kesäkuun puolivälissä. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Kokeen suorituspaikka määräytyy korkeimman hakuprioriteetin perusteella, mihin hakijan ensimmäisen vaiheen pisteet riittävät.

  Soveltuvuuskoe perustuu pysäkkihaastatteluihin. Koe suoritetaan vain kerran ja pysäkkihaastatteluista saadut yhteispisteet huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen hakija olisi tullut kutsutuksi ensimmäisen vaiheen menestyksen perusteella.

  Soveltuvuuskoe on pakollinen ja lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. 

 • VAKAVA -kokeella liikuntapedagogiikan koulutukseen: kaksivaiheinen valinta

  Liikuntapedagogiikan koulutusohjelman opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäinen koevaihe on VAKAVA -koe ja toinen koevaihe on soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeeseen voi tulla hyväksytyksi myös todistusvalinnan kautta.

  Keväällä 2024 liikuntapedagogiikan soveltuvuuskoe muodostui kirjallisesta osuudesta, joka perustuu lukion terveystiedon pakolliseen ja soveltaviin moduuleihin (TE1-TE3), liikunnallisesta soveltuvuuskokeesta, kasvatuksellisesta soveltuvuuskokeesta sekä haastattelusta.

  Emme järjestä valmennusta liikuntapedagogiikan soveltuvuuskokeeseen.

Katso videoltamme, millainen VAKAVA-koe oli keväällä 2023: