Kasvatusalan hakijamäärät

Kasvatusalan hakijamäärät 2023

Kasvatusalan yhteisvalinnassa mukana oleviin hakukohteisiin oli reilu 8 300 hakijaa keväällä 2023, eli noin 200 hakijaa enemmän kuin keväällä 2022. Ensisijaisia hakijoita tänä keväänä oli 4 518 (4 467 keväällä 2022).

Kasvatusalan hakukohteista suosituin oli luokanopettajan koulutus, johon haki yhteensä lähes 5 300 hakijaa. Edellisvuoteen verrattuna luokanopettajankoulutusohjelmien hakijamäärä laski 45:llä hakijalla.

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmiin oli tänä keväänä 1 935 hakijaa, joista ensisijaisia oli vajaa 600. Myös varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmien hakijamäärä on hieman viime vuotta alhaisempi.

Yleisen kasvatustieteen opintoihin sen sijaan riitti viime vuotta enemmän hakijoita. Hakijamäärä kasvoi peräti 150:llä hakijalla ollen 1 740 tänä keväänä. Ensisijaisia hakijoita yleisen kasvatustieteen opintoihin oli 447.

Tältä sivulta voit katsoa hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä. Hakijamäärät on poimittu Opetushallituksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, Vipusesta.

 • Yleisen kasvatustieteen hakijamäärät

  Hakukohde: Yleinen kasvatustiede Ensisijaiset hakijat, 2023 Kaikki hakijat, 2023 Ensisijaiset hakijat, 2022 Kaikki hakijat, 2022
  Helsingin yliopisto 180 561 132 540
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 33 219 24 171
  Jyväskylän yliopisto 60 459 39 363
  Lapin yliopisto, kasvatusalan koulutus 21 168 21 165
  Oulun yliopisto 51 411 51 345
  Turun yliopisto 102 603 99 534
  Yhteensä 447 1 740 366 1 590
 • Luokanopettajan koulutusohjelmien hakijamäärät

  Hakukohde: Luokanopettaja Ensisijaiset hakijat, 2023 Kaikki hakijat, 2023 Ensisijaiset hakijat, 2022 Kaikki hakijat, 2022
  Helsingin yliopisto 543 1 662 591 1 602
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 159 1 101 201 1 191
  Jyväskylän yliopisto 321 1 776 315 1 791
  Lapin yliopisto, Rovaniemi 111 696 99 705
  Oulun yliopisto 342 1 380 357 1 389
  Tampereen yliopisto 621 2 097 609 2 121
  Turun yliopisto, Turku 108 825 135 924
  Turun yliopisto, Rauma 354 1 701 342 1 707
  Yhteensä 2 556 5 271 2 652 5 316
 • Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmien hakijamäärät

  Hakukohde: Varhaiskasvatuksen opettaja Ensisijaiset hakijat, 2023 Kaikki hakijat, 2023 Ensisijaiset hakijat, 2022 Kaikki hakijat, 2022
  Helsingin yliopisto 135 582 186 603
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu (kandidaatti) 30 162 27 180
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu (maisteri) 24 207 30 237
  Jyväskylän yliopisto 90 471 96 489
  Oulun yliopisto 90 417 90 459
  Tampereen yliopisto 159 633 135 615
  Turun yliopisto, Rauma 69 318 72 330
  Yhteensä 597 1 935 633 1 977
 • Muiden kaksivaiheisten hakukohteiden hakijamäärät

  Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023 Ensisijaiset hakijat 2022 Kaikki hakijat 2022
  Helsingin yliopisto: erityispedagogiikka 222 699 207 630
  Helsingin yliopisto: kotitalousopettaja 60 228 72 252
  Helsingin yliopisto: käsityönopettaja 57 186 51 174
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja 87 435 78 444
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Erityisopettaja 15 243 21 270
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Kotitalousopettaja 36 189 39 159
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö 15 108 21 102
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Opinto-ohjaaja 87 300 108 336
  Jyväskylän yliopisto: Erityispedagogiikka 216 864 162 807
  Oulun yliopisto: Erityispedagogiikka 111 498 114 516
  Turun yliopisto: Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Turku 120 663 105 546
  Turun yliopisto: Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma 27 138 30 153
  Yhteensä 1 050 2 997 1 014 2 868