Kasvatustieteen opettajat ja tutorit

Huippuopettajat kasvatustieteen kursseilla

Jokainen, joka on joskus saanut olla taitavan opettajan opetuksessa, tietää mikä merkitys on oppimisen, innostumisen ja itseluottamuksen kannalta, kun opettaja osaa opettaa hyvin ja on aidosti kiinnostunut opiskelijoidensa oppimisesta.

Valmennuskeskuksen kursseilla saat kokea tämän, kun valmistaudut kokeneiden, asiantuntevien ja innostavien valmennuskurssiopettajien tuella VAKAVA-kokeeseen ja opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen.

Tutustu opettajiimme

VAKAVA- ja soveltuvuuskursseillamme opiskelet kolmen kokeneen ammattilaisen johdolla. Heidän avullaan opit VAKAVA-kokeessa tarvittavat taidot ja soveltuvuuskokeessa tarvittavan itsevarmuuden. Voit myös aina kysyä opettajiltamme apua mihin tahansa itsellesi epäselvään asiaan – he auttavat ja vastaavat mielellään!

 • Noora Sarjamo

  Noora opettajana

  Noora Sarjamo on koulutukseltaan luokanopettaja sekä kotitalousopettaja. Hän toimii opettajana Helsingin Suomalaisella yhteiskoululla ja on työnsä ohella valmentanut Valmennuskeskuksen kasvatus- ja opetusalan pääsykokeisiin yli 10 vuotta. Nooran huikean osaavissa ja innostavissa käsissä on ollut yli 2000 Valmennuskeskuksen VAKAVA– ja opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen valmistautuvaa kurssilaista. Noora tunnetaankin kasvatustieteiden opiskelijoiden keskuudessa laajasti ympäri Suomen.

  Mitä Nooran kurssilla?

  ”Vuosien kokemus ja oman osaamisen kehittäminen ovat mahdollistaneet sen, että kurssimateriaalit ja opetustekniikkani ovat ajan tasalla ja jopa askeleen edellä. Olen analysoinut kasvatusalan sekä muidenkin alojen pääsykokeet ja rakentanut sen pohjalta kattavan kokonaisuuden, jolla VAKAVA-koe ja soveltuvuuskokeet ovat selätettävissä. VAKAVA-kurssilla oppilaat toivovat eniten tukea kvantitatiiviseen tutkimukseen ja tilastolliseen päättelyyn, aineistojen yhdistämiseen liittyviin taitoihin sekä työkaluja oman lukutekniikan kehittämiseen. Soveltuvuuskurssilla keskitymme oman itsensä tuntemiseen ja monipuolisiin vuorovaikutus- ja argumentointitaitoihin. Käymme läpi monipuolisen kattauksen erilaisia haastattelukysymyksiä, ja olemme onnistuneet harjoittelemaan juuri sen tyyppisiä pysäkkikysymyksiä, joita soveltuvuuskokeissa oli vastassa”.

  Noorasta palkitsevinta valmennuskurssiopetuksessa on nähdä opiskelijoiden onnistuminen, motivaatio ja intohimo alaa kohtaan. ”Kasvatusala on lähellä sydäntäni ja on upeaa auttaa opiskelijoita kohti heidän unelmaansa eli kasvatus- ja opetusalaa”.

  Kurssilaisten kokemuksia Nooran kurssilta

  ”Tuntuu, että Noora on antanut kaikkensa meille tämän kurssin aikana, ollut tukena 24/7 ja vastasi aina meidän kysymyksiin.”

  ”Materiaali valmisti hyvin soveltuvuuskokeeseen, josta ei aikaisemmin ollut mitään omaa kokemusta. Harjoitushaastattelut antoi hyvän pohjan siihen miten vastata kysymyksiin ja mitä voi vielä kehittää.”

  ”Kiitos paljon kurssista! Se oli todella rohkaiseva, motivoiva, avoin, ystävällinen ja kannustava. Se antoi minulle itsevarmuutta ja rohkeutta olla äänessä ja tuoda itseäni esille. Suosittelen kaikille, jotka aikoo hakea kasvatusalalle ja tarvitsee valmennusta soveltuvuuskokeisiin!”

 • Riina Hanhikoski

  Riina opettajana

  Riina Hanhikoski on kokenut ja hyvin pidetty valmennuskeskuslainen. Hän on opettanut VAKAVA-kursseilla vuodesta 2015 lähtien. Riina on taustaltaan luokanopettaja ja opinto-ohjaaja ja tekee toimii päätyökseen opinto-ohjaajana Juhannuskylän koululla Tampereella. Riinasta kaikessa opetus- ja ohjaustyössä palkitsevinta on nähdä oppilaiden aito innostuminen asioista, sekä hetki, kun opiskelija on kokenut saavansa avun pulmaansa ja hänen olonsa helpottuu. Hänestä tässä työssä on pohjimmiltaan kyse auttamisesta ja tukemisesta.

  Mitä Riinan kurssilla?

  ”VAKAVA-kokeen aineistona olevat artikkelit on kirjoitettu akateemiselle yhteisölle, minkä vuoksi niiden kieli ja rakenne ovat vieraita valtaosalle hakijoista. Kokeessa hakijat kokevat haasteellisena erityisesti soveltavat tehtävät ja ajan riittävyyden. Myös hankalalta näyttävät taulukot ja kuviot säikäyttävät helposti. Kurssilla harjoittelemme erilaisten aineistojen avulla luku- ja aineiston käsittelytekniikoita, erilaiset taulukot ja kuviot avataan yhdessä, minkä lisäksi niitä opetellaan lukemaan ja tulkitsemaan. Kotilannetta varten harjoitellaan tekemällä monipuolisesti erilaisia tehtäviä, jolloin soveltavatkaan kysymykset eivät tule kokeessa yllätyksenä tai tunnu niin vaikeilta. Runsaasti harjoitustehtäviä tekemällä syntyy myös hyvä vastausrutiini ja -rytmi, jolloin aika kokeessa riittää paremmin.”

  Kurssilaisten kokemuksia Riinan kurssilta

  ”Opettaja on äärettömän ammattitaitoinen ja mikä tärkeintä tsemppaa kurssilaisia kaikin mahdollisin tavoin. Lisäksi oli mukavaa, että tehtävät jotka tuntui vaikeilta, käytiin seuraavan kurssikerran aikana yhdessä läpi.”

  ”Tuntui siltä, että hän on aidosti kiinnostunut siitä, että jokainen kurssilainen onnistuu VAKAVA-kokeessa.”

  ”Fiilis oli aina kun tuli luennolle, että täällä on hyvä oppimisympäristö sekä hyvä opettaja. Myös tyhmät kysymykset otettiin vastaan, mikä on tietenkin eriarvoisen tärkeää, ja niihin sai myös aina loistavat vastaukset. Nyt ymmärrän, kun kylillä puhutaan, että menkää Riinan opetukseen.”

  ”Riinan huikeaa ammattitaitoa opettaa ihailen valtavasti ja hänen lempeää tyyliään vastata jokaiselle kurssilaiselle. Uskon vahvasti, että jokainen on tullut kuulluksi tuolla kurssilla, jos jotain kysyttävää on koskaan noussut mielen päälle.”

 • Meri Lappalainen

  Meri opettajana

  Meri Lappalainen on pitkän linjan Valmennuskeskuslainen. Hän toimi opiskeluaikanaan VAKAVA ja soveltuvuuskurssin tutorina ja soveltuvuuskurssin opettajana hän on työskennellyt vuodesta 2015 lähtien. Merin kurssilaisena pääset mukaan todellisen osaajan ohjaukseen! Merillä on luokanopettajan, terveystiedon aineopettajan sekä erityisluokanopettajan pätevyys. Hän on työskennellyt perhekodissa, sairaalakoulussa ja useissa kouluissa luokanopettajana sekä erityisopettajana. Merin vahvuutensa onkin opiskelijoiden itsetunnon kohottaminen ja onnistumisten esiin kaivaminen.

  ”Opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeen pysäkeillä hakijan soveltuvuutta mitataan erilaisten koulumaailmaan liittyvien kysymysten, tehtävien ja tilanteiden avulla, joissa hakija pääsee osoittamaan omaa koulutettavuuttaan, soveltuvuuttaan ja motivaatiotaan. Nopeat vaihdot pysäkkien välillä mittaavat myös sitä, miten hakija pystyy toimimaan nopeasti muuttuvissa ja stressaavissa tilanteissa. Eli juuri sellaisissa tilanteissa, joita hän tulevana opettajana työssään varmasti kohtaisi”, Meri kuvailee.

  Mitä Merin kurssilla?

  Merin soveltuvuuskurssilla tehdään paljon erilaisia harjoituksia, joiden keskiössä on kokeessa vastaan tulevien erilaisten kysymysten ja tilanteiden harjoittelu, omien vuorovaikutustaitojen havainnointi ja kehittäminen sekä omien ajatusten ja näkökulmien perustelu. ”Pyrin tukemaan kurssilaisia palautteen ja positiivisen ilmapiirin kautta. Käymme myös ”virallisen” pääsykoetilanteen läpi keskustellen ja harjoitellen, jonka myötä kurssilaisille tulee kokemus ja varmuus siitä, mikä heitä soveltuvuuskokeessa odottaa. Tämä puolestaan usein vähentää jännitystä ja stressiä tulevaa pääsykoetta kohtaan. ”

  Kurssilaisten kokemuksia Merin kurssilta

  ”Opettaja osasi hyvin antaa esimerkkejä tilanteista ja kysymyksistä MAP-mallin jokaiseen osa-alueeseen liittyen ja avata niitä niin, että ne olivat helppo ymmärtää.”

  ”Opettaja on todella tsemppaava ja lämminhenkinen. Hän innosti ja jaksoi kannustaa sekä motivoida läpi kurssin kohti soveltuvuuskoetta. On todella luontevasti opetustilanteessa ja omaa ammattitaitoa valtavasti.”

  ”Mielestäni harjoitukset olivat kurssin parasta antia ja valmistivat pääsykoetilanteeseen konkreettisesti sekä lievittivät jännitystä.”

   

Tutorit kasvatustieteen valmennuskursseilla

Kasvatustieteen kurssitutorit ovat apunasi ja tukenasi koko kurssin ajan. Tutorit esittelevät opiskelua eri koulutusohjelmissa, antavat omakohtaisia vinkkejä VAKAVA-kokeen luku- ja koetekniikkaan sekä kertovat kokemuksiaan soveltuvuuskoetilanteesta ja siihen valmistautumisesta.

 • Anni Udd

  Opiskelen Helsingin yliopistossa erityispedagogiikkaa ja saan myös luokanopettajan pätevyyden. Opintojen lisäksi työelämä raottaa jo oveaan ja työskentelen tällä hetkellä kolmella koululla laaja-alaisena erityisopettajana.

  Hain VAKAVA:lla kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla pääsin soveltuvuuskoevaiheeseen ja toisella kerralla sitten sisään. Molempina vuosina osallistuin Valmennuskeskuksen Online -kurssille. Parasta kurssilla oli opettajan tuki ja kannustus sekä se, että aina pystyi kysymään epäselvistä jutuista. Kokeissa menestyminen ja opiskelupaikka ovat yhteisiä tavoitteitamme ja pian pääsemme yhdessä aloittamaan valmistautumisen!

 • Claudia Granqvist

  Oma tieni kasvatustieteiden pariin on ollut tavallista mutkikkaampi. Kaksi ensimmäistä VAKAVA-koekertaa oli tunnustelua, tuntuisiko kasvatustieteet omalta jutulta. Kolmantena hakukertana Valmennuskeskuksen Online -kurssille osallistuminen vahvisti, että oikea suunta opintoihin oli löytymässä. Pisteeni eivät aivan riittäneet luokanopettajaopintoihin, ja päädyin vastaanottamaan paikan varhaiskasvatuksen linjalta. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen yleinen kasvatustiede alkoi kiehtomaan yhä enemmän. Tätä vaihtoehtoa en ollut alun perin edes harkinnut.

  Lopputulemana ja monien käänteiden kautta kulkeneena, opiskelen tällä hetkellä yleistä kasvatustiedettä Tampereella Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijana. Näin jälkikäteen olen äärettömän ylpeä monivaiheisesta polustani, sillä koen, että ensimmäinen vuoteni varhaiskasvatuksen opintosuunnassa oli äärimmäisen antoisa ja että monivaiheinen reittini on avannut silmiäni laajemmin ja opettanut omasta itsestäni lisää. Tästä minulla on paljon kerrottavaa vastaavia asioita pohtiville. Nähdään pian kurssilla!