Kasvatusalan soveltuvuuskoe

Opettajankoulutusohjelmien soveltuvuuskoe 2024

Hakija voi saada soveltuvuuskoekutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseen ensimmäisen vaiheen menestyksestä riippuen, mutta soveltuvuuskoe suoritetaan vain kerran. Soveltuvuuskokeen pisteet huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen hakija olisi tullut kutsutuksi ensimmäisen vaiheen menestyksen perusteella.

Soveltuvuuskoe järjestetään 12.-14.6.2024. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa. Koepäivää tai -aikaa ei ole mahdollista vaihtaa.

Soveltuvuuskoe on haastattelu ja siinä on 5 arvioitavaa osa-aluetta, joista jokainen pisteytetään asteikolla 0-24. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on saatava vähintään 40 pistettä koko kokeesta ja jokaisesta osa-alueesta tulee saada vähintään 4 pistettä.

Kokeessa arvioitavat osa-alueet ovat seuraavat:

 1. opetuksen ja oppimisen tietoperusta (0-24p.)
 2. kognitiiviset taidot (0-24p.)
 3. sosiaaliset taidot (0-24p.)
 4. persoonalliset orientaatiot (0-24p.)
 5. ammatillinen hyvinvointi (0-24p.)

 

 • Mitä soveltuvuuskokeella arvioidaan?

  Soveltuvuuskoe on monelle täysin uusi ja vieras tilanne, koska siinä ei arvioida pelkästään tiedon sisällöllistä hallintaa vaan henkilöä; sinun ominaisuuksiasi ja niiden sopivuutta koulutukseen sekä opettajan tehtävään.

  Soveltuvuuskokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan soveltuvuutta alalle.

  Soveltuvuuskokeella mitataan mm.

  • koulutettavuutta
  • edellytyksiä omaksua alalla tarvittavia tietoja ja taitoja
  • sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto
  • soveltuvuutta kasvatusalan tehtäviin.

   

  Soveltuvuuskokeen arviointi pohjautuu moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP-malli).

 • Soveltuvuuskokeeseen osallistuminen

  Voit saada kutsun soveltuvuuskokeeseen kolmella tavalla:

  1. todistusvalinnan pisteiden perusteella
  2. VAKAVA-kokeen tuloksen perusteella
  3. avoimen väylän valinnan perusteella.

  Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

  Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut siihen kutsussa olevana ajankohtana ja kutsussa mainitussa paikassa. Ajankohdan vaihtaminen ei ole mahdollista. Soveltuvuuskokeeseen ei tarvitse ilmoittautua. 

Katso opettajamme kuvaama analyysi kevään 2022 soveltuvuuskokeesta: