Valintakoe E

Rakenne, sisältö ja koetta käyttävät hakukohteet

Yliopistot ovat uudistamassa valintakokeita keväälle 2025. Tällä sivulla esitetyt tiedot pohjautuvat Unifin koulutusvararehtorien 31.5.2024 antamaan esitykseen uudesta valintakoekokonaisuudesta. Kyseessä on vasta luonnos ja tarkemmat valintakokeiden kuvaukset julkaistaan lokakuussa 2024. Pidätämme oikeudet tietojen muutokseen.

Yliopistojen valintakoe E on käytössä kasvatustieteellisillä aloilla. Valintakoe E järjestetään luonnoksen mukaan 26.5.2025 klo 9:00-12:00. Koe sisältää tehtäviä, jotka perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon. Opettajankoulutusohjelmiin sekä liikuntapedagogiikan koulutusohjelmaan hakevilla on lisäksi erillinen soveltuvuuskoe, johon hakijat kutsutaan erikseen todistusvalinnan tai ensimmäisen vaiheen aineistokokeen perusteella.

Valintakokeen E ensimmäisessä vaiheessa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia.

 • Mitkä koulutusalat käyttävät valintakoetta E?

  Valintakoe E on tarkoitettu seuraaville koulutusaloille:

  • kasvatustieteet
  • liikuntapedagogiikka

   

  Kasvatustieteen koulutusohjelmat ovat tehneet valintayhteistyötä (VAKAVA) jo useamman vuoden ajan.  Liikuntapedagogiikan koulutusohjelma liittyi VAKAVAan mukaan keväällä 2024. Uudistuksen myötä tavoite olisi, että loputkin kasvatustieteiden koulutusohjelmat, joissa vielä nyt on ollut käytössä oma koe, liittyisivät yhteisvalintaan (valintakoe E) mukaan keväällä 2025.

  Oletko hakemassa kasvatustieteelliselle alalle? Tutustu tarkemmin kasvatustieteen valintakokeeseen

 • Valintakokeen osiot ja kesto

  Valintakokeen E ensimmäinen vaihe on kokonaan yhteinen kaikille koetta käyttäville hakukohteille. Koe säilyy pitkälti nykyisenlaisena VAKAVA -kokeen tyyppisenä kokeena, joka perustuu koetilanteessa jaettuihin aineistoihin sekä monivalinta- ja väittämätyyppisiin tehtäviin. Etukäteen luettavaa materiaalia ei ole.

  Kokeen kesto on 3 tuntia ja lisäajalla koe kestää enintään 4 tuntia.

  Lisäksi opettajankoulutusohjelmiin sekä liikuntapedagogiikkaan hakevilla säilyy erillinen soveltuvuuskoe, johon hakijat kutsutaan ensimmäisen valintavaiheen (todistusvalinta, VAKAVA -koe tai opettajakoulutusohjelmien puolella myös avoimen yliopiston väylä) menestyksen ja paremmuusjärjestyksen perusteella.

  Opettajankoulutusohjelmissa soveltuvuuskoe on koostunut neljästä pysäkkihaastattelusta, joiden arvioinnin pohjana on käytetty moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimallia (MAP).

  Liikuntapedagogiikan osalta soveltuvuuskokeeseen on aiemmin kuulunut kirjallinen osuus, joka on perustunut lukion terveystiedon pakolliseen ja soveltaviin moduuleihin (TE1-TE3), liikunnallinen soveltuvuuskoe, kasvatuksellinen soveltuvuuskoe sekä haastattelu.

  Ensi kevään osalta soveltuvuuskokeiden tarkemmat tiedot ja ajankohdat julkaistaan viimeistää kevään valintaperusteiden yhteydessä lokakuussa 2024.

 • Millaista osaamista valintakokeella mitataan ja mihin koe perustuu?

  Valintakoe E mittaa koetta käyttävien koulutusalojen opinnoissa tarvittavia:

  • tiedon analysoinnin ja soveltamisen valmiuksia
  • ongelmanratkaisutaitoja
  • monilukutaitoja.

  Nykyisenlainen aineistopohjainen VAKAVA-koe ja sen avulla mitattavat opiskeluvalmiudet säilyvät jatkossakin kirjallisen kokeen perustana.

  Lisäksi opettajankoulutukseen ja liikuntapedagogiikan koulutukseen hakevilla säilyy erillinen soveltuvuuskoe, jossa mitataan hakijan:

  • koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua alan opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja
  • soveltuvuutta alan tehtäviin.
  • sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto.

Kaipaatko apua valintakokeeseen valmistautumiseen?

Valmennuskeskus on Suomen kokenein ja luotettavin valmennuskurssien järjestäjä. Yliopistojen valintakokeet ovat muuttuneet vuosien saatossa lukuisia kertoja, ja olemmekin historiamme aikana muokanneet kurssejamme useaan otteeseen. Jatkuva kurssirakenteiden muokkaus sekä sisältöjen, tehtävien ja harjoituskokeiden kehittäminen joka keväiset valintakoevaatimukset huomioiden, on ammattitaitomme sekä työmme perustehtävä.

Päivitämme kaikki kasvatustieteen kurssimme valmentamaan parhaalla mahdollisella tavalla uuteen valintakokeeseen E.

🟣 Kasvatustieteen kurssimme sopivat kaikille hakijoille, joiden hakukohde käyttää valintakoetta E. Valmennamme VAKAVA -kokeeseen, joka pohjautuu kokeessa jaettavaan aineistoon sekä opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen.  Liikuntapedagogiikan soveltuvuuskokeeseen emme järjestä erillistä valmennusta.

Tutustu kasvatustieteen kurssivalikoimaan alta. ⬇