AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulut käyttävät yhteistä digitaalista pääsykoetta, AMK-valintakoetta, yhtenä valintatapana ammattikorkeakouluihin.

AMK-valintakokeeseen ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia. Valintakokeen avulla selvitetään hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, ja kokeen kesto sekä suoritettavat osiot määräytyvät hakukohteiden mukaan.

AMK-valintakoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Kevään AMK-valintakoe on 27.5.–30.5.2024.

Valmistaudu valintakokeeseen AMK-valmennuksemme avulla!

Katso valmennuskurssimme 👉🏻

 • Mitä osioita AMK-valintakoe sisältää?

  AMK-valintakoe koostuu kolmesta kaikille koulutusalalle pakollisesta koeosiosta, sekä enintään neljästä koulutusalakohtaisesta osiosta.

  Kaikille koulutusaloille pakolliset koeosiot:

  • päätöksentekotaidot
  • opetuskieli (suomi tai ruotsi)
  • englannin kieli

   

  Koulutusalakohtaiset osiot:

  • matemaattiset taidot
  • matemaattis-luonnontieteelliset taidot
  • eettiset taidot
  • tunneälytaidot

   

  Matemaattisten taitojen osio kuuluu kaikkien muiden paitsi humanistisen alan ja kasvatusalan kokeeseen. Sen sijaan humanistisen alan ja kasvatusalan hakijoilla kuten myös sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakijoilla valintakokeeseen kuuluu tunneälytaitojen ja eettisten taitojen koeosiot. Viimeinen hakukohdekohtainen osio on matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osio, joka kuuluu osaksi tekniikan alan ja merenkulun alan valintakoetta.

  Jokainen koeosio on oma kokonaisuutensa, joka tulee suorittaa kerralla loppuun ennen seuraavaan osioon siirtymistä.

 • AMK-valintakokeen suoritusaika ja pisteytys

  Alla olevasta taulukosta näet jokaisen koeosion keston ja pistetiedot syksyllä 2023. Huom! Pisteytys on muuttunut aiemmista vuosista. Lue lisää!

  Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen ja vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta nolla pistettä.

  Voidaksesi tulla valituksi opiskelemaan AMK-valintakokeella, sinun tulee saavuttaa alin hyväksytty pistemäärä jokaisessa hakukohteillesi kuuluvissa koeosioissa.

  KOEOSIO KESTO PISTESKAALA ALIN HYVÄKSYTTY PISTEMÄÄRÄ
  Päätöksentekotaidot 40 min 0-100 25
  Opetuskieli 30 min 0-50 15
  Englannin kieli 30 min 0-50 12,5
  Matemaattiset taidot 40 min 0-100 30
  Matemaattis-luonnontieteelliset taidot 35 min 0-100 25
  Eettiset taidot 15 min 0-100 30
  Tunneälytaidot 15 min 0-100 30

   

 • Ohjeita AMK-valintakokeeseen

  AMK-valintakoe on digitaalinen ja se järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa. Koe tehdään omalla kannettavalla tietokoneella.

  Valitset oman valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Voit valita koepaikaksi minkä tahansa suorituspaikan riippumatta siitä, mihin ammattikorkeakouluun olet hakemassa. Valintaa ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.

  AMK-valintakoe alkaa joko aamulla klo 9.00 tai iltapäivällä klo 14.00 valintasi mukaisesti. Ilmoittautuminen valintakoetilaisuuksiin alkaa tuntia ennen kokeen alkua.

  Ota valintakokeeseen mukaasi vähintään nämä:

  • kuvallinen henkilöllisyystodistus
  • kannettava tietokone virtajohtoineen
  • noin viikkoa ennen valintakoetta saamasi QR-koodin sisältävä tunniste
  • kynä

   

  Saat ottaa koetilanteeseen halutessasi myös nämä:

  • välttämättömät lääkkeet
  • korvatulpat
  • vesipullo
  • pienet eväät
  • langallinen hiiri

   

  Muuta huomioitavaa

  • Saavu valintakokeeseen hyvissä ajoin saamiesi saapumisohjeiden mukaisesti. Myöhässä saapuvia hakijoita ei päästetä koesaliin.
  • Varmista, että tietokoneesi akku on ladattu täyteen valintakoetta varten.
  • Valintakokeeseen ei voi osallistua tabletilla tai älypuhelimella.
  • Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua kokeen alkamisesta.
  • Mikäli tarvitset valintakokeessa koevalvojan apua, nosta kätesi ylös, niin valvoja saapuu luoksesi.
  • Huolehdi, että puhelimesi on sammutettu, ennen kuin astut koesaliin.
  • Kuuntele tarkasti koetilaisuuden alussa annettavat ohjeet, ja noudata niitä.
 • AMK-valintakokeen suorituskieli

  Hakukohteistasi riippuen teet valintakokeen joko suomeksi tai ruotsiksi. Englannin kielen koeosio on aina hakukohteista riippumatta englanninkielinen.

  • Teet AMK-valintakokeen kaikki osiot suomeksi silloin, kun olet hakenut ainoastaan suomenkielisiin hakukohteisiin.
  • Teet AMK-valintakokeen kaikki osiot ruotsiksi silloin, kun olet hakenut ainoastaan ruotsinkielisiin hakukohteisiin.
  • Saat kokeen alussa valita kokeen suorituskieleksi suomen tai ruotsin silloin, kun olet hakenut sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin. Opetuskielen koeosion teet tässä tapauksessa molemmilla kielillä.
 • AMK-valintakoeanalyysi syksyn 2023 kokeesta

 • AMK-valintakoeanalyysi kevään 2023 kokeesta

  Katso videoanalyysimme kevään 2023 AMK-valintakokeesta:

Syksyn 2022 AMK-valintakoe – lue asiantuntijan analyysi

Lue analyysimme syksyn 2022 AMK-valintakokeesta! Millaista osaamista pääsykoe vaatii ja mitkä olivat haastavimmat koeosiot syksyllä?
Lue analyysi

Päätöksentekotaitojen koeosio AMK-valintakokeessa

Päätöksentekotaitojen koeosio on kaikille ammattikorkeakouluun pyrkiville pakollinen osio. Lue, kuinka siihen voi valmistautua ja mitä pitää osata!
Lue lisää

Kuinka harjoitella eettisten taitojen osioon?

Kuinka harjoitella eettisten taitojen osioon? Katso esimerkkitehtävät, ja tiedät, mitä opiskella!
Lue lisää