AMK-kurssien opettajat

Huippuopettajat AMK-kursseilla

Valmennuskeskuksen AMK-valmennuksessa pääset opiskelemaan kokeneiden asiantuntijaopettajien johdolla. Jokainen heistä on tarkasti perehtynyt AMK-valintakokeen erityispiirteisiin sekä oman opettamansa koeosion tehtäviin ja vaatimuksiin. He tietävät, mitä AMK-valintakokeessa menestyminen vaatii. Kursseillamme voitkin olla varma siitä, että ymmärrät hankalimmatkin loogisen päättelyn tehtävät ja osaat vastata kinkkisiinkin englannin tehtäviin.

AMK-kurssien opettajamme ovat saaneet erinomaiset palautteet kurssilaisiltamme vuosittain. Esimerkiksi kevään 2023 maaliskuun kurssilaisemme antoivat AMK-opettajillemme opetuksesta arvosanaksi keskiarvon 4,7 asteikolla 1-5!

 • Visa Saarinen

  Visa opettajana

  Valmennuskeskuksen kursseilla Visa pääsee tekemään juuri sitä mitä opettajana haluaa, eli opettamaan. Hän on opettanut Valmennuskeskuksella jo useamman vuoden, sekä AMK-kursseja, että kauppatieteen kursseja. Visa on valmistunut Turun yliopistosta pääaineenaan matematiikka ja sivuaineina fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytieteet.

  Valmennuskursseilla opettaminen on Visan mieleen, koska: ”Opiskelijat ovat motivoituneita eikä tunneilla tarvitse käyttää aikaa ryhmänhallintaan vaan voidaan keskittyä juuri olennaiseen eli matematiikan opiskeluun. Itseä motivoi tieto siitä, että on ollut isossa roolissa auttamassa kurssilaista saavuttamaan unelmiensa opiskelupaikan.” Visa kommentoi.

  Mitä Visan tunneilla?

  ”Opetuksen pohjana on aina valintakokeeseen valmistautuminen. Hyödyksi käytetään vanhoja valintakoetehtäviä tai tietoa siitä miltä ne ovat näyttäneet. Opetuksessa pyritään rajaamaan kaikki turha ulkopuolelle ja perehtymään juuri olennaiseen.”

  ”Määrätietoisella ja pitkäjänteisellä tekemisellä saavutetaan isoja juttuja. Erityisesti matematiikassa kun perustiedot saadaan hyvin haltuun, on hienoa huomata miten monimutkaisemmatkin tehtävät muuttuvat hepreasta ymmärrettäviksi!” Visa kertoo opetustyylistään.

 • Sampsa Nelimarkka

  Sampsa opettajana

  Sampsa opettaa Valmennuskeskuksen AMK-kursseilla päätöksentekotaitoja neljättä vuotta. Hänellä itselläänkin on kokemusta ammattikorkeakoulun valintakokeesta, sillä hän on aiemmin opiskellut ja valmistunut sosionomiksi. Nykyisin hän opiskelee teoreettista filosofiaa Helsingin yliopistolla. Oppituntien lisäksi hän on tehnyt materiaaleja mm. oppitunneille ja harjoituskokeisiin.

  ”Filosofia antaa hyvän pohjan päätöksentekotaitoihin, sillä sekä päätöksentekotaitojen että filosofian ytimessä on sama asia: logiikka. Päätöksentekotaidot saattavat usein olla opiskelijoille ennestään vähän vieraampi aihealue, sillä se ei ole oma kouluaineensa, kuten vaikkapa matematiikka tai englanti” Sampsa kertoo.

  Mitä Sampsan tunneilla?

  Tunneilla pyritään yhdessä siihen, että päätöksentekotaidoista tulee tuttu ja ymmärrettävä aihe jokaiselle opiskelijalle.

  ”Opettajana pyrin ottamaan kaikki huomioon ja löytämään sellaisia tapoja opettaa ja selittää asioita, että opiskeltavat asiat avautuvat kaikille. Se hetki, kun näen jonkin ennestään vaikean asian avautuvan opiskelijalle, motivoi minua opettajana kaikkein eniten.” Sampsa kommentoi.

 • Riina Hanhikoski

  Riina opettajana

  Riina on opetuksen ja kasvatuksen monipuolinen osaaja. Valmennuskeskuksella hän on opettanut vuodesta 2015 alkaen. AMK-kursseilla hän opettaa opetuskielen osuutta, sekä eettisten taitojen ja tunneälytaitojen osioita ja myös vastailee näiden osioiden kysymyksiin AMK-netissä. AMK-kurssien lisäksi Riina opettaa myös kasvatustieteen VAKAVA-kursseilla ja farmasian kurssin aineisto-osuudessa, sekä vastailee sitä koskeviin kysymyksiin Farmasianetissä.

  Riinalla on luokanopettajan ja terveystiedon opettajan, sekä opinto-ohjaajan pätevyydet. ”Eri alojen opetussisällöt tukevat toinen toisiaan ja hyödynnän uusia ideoita monipuolisesti eri kursseilla. Opettamisessa parasta on nähdä opiskelijoiden oivaltavan uusia asioita, onnistuvan ja innostuvan oppimisesta” Riina kertoo.

  Mitä Riinan tunneilla?

  ”Opetuksessani on ohjauksellinen ote ja pyrin luomaan avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin myös etäopetuksessa. Tavoitteenani on, että tunneillani on helppo osallistua ja kysyä, koska tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan! Kurssien osallistujat ovat ihailtavan motivoituneita ja teen aina kaikkeni, jotta voin tukea heitä parhaani mukaan kohti omia tavoitteitaan” Riina sanoo.

 • Elina Ströömi

  Elina opettajana

  Elina nauttii, kun saa tehdä monipuolisia harjoitusmateriaaleja eri aiheista, haastaa opiskelijat kehittämään kielitaitoaan ja saa olla tukemassa ja auttamassa tiellä kohti korkeakoulua! Valmennuskeskuksella Elina opettaa AMK valmennuskurssien englantia, vastailee kurssilaisten kysymyksiin AMK-netissä, sekä valmistaa tehtäviä ja materiaaleja niin opetuskerroille, AMK-nettiin kuin harjoituskokeisiinkin.

  Elina on valmistunut Skotlannista, Aberdeenin yliopistosta englannin opettamisen ja kielitieteen maisteriksi ja sen jälkeen opettanut kaiken tasoisia englanninoppijoita vasta-alkajista edistyneisiin, lähes äidinkielisiin puhujiin.

  Mitä Elinan tunneilla?

  ”Otteeni opettamiseen on rento ja kekseliäs, oppitunneillani ja luennoillani tehdään aina jotakin toiminnallista ja tavoitteena on, että kaikilla on rento ja turvallinen olo. Luotan ammattitaitooni ja tiedän, että laaja asiantuntemukseni välittyy myös opiskelijoille.

  Englannin oppiminen on elinikäinen projekti ja rohkaisen opiskelijoita ottamaan englannin osaksi arkea: mitä enemmän kielisyötettä saa, sitä enemmän sanasto ja ymmärrys kieliopista laajenee. Itse kuuntelen joka päivä äänikirjoja englanniksi ja edelleen lähes päivittäin vastaan tulee uusi sana tai sanonta!” Elina kertoo.

 • Toni Hosiaisluoma

  Toni opettajana

  Toni on innostava ja asiantunteva matemaattisten aineiden opettaja. AMK-kurssien lisäksi hän opettaa myös lääkiksen ja kauppiksen kursseillamme, vetää laskareita ja vastailee kurssilaisten kysymyksiin AMK-netissä. Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta pääaineenaan matematiikka, sivuaineina teoreettinen fysiikka, fysiikka ja tilastotiede.

  Tonin mukaan yleisesti ottaen kokelaat pitävät matematiikkaa/fysiikkaa kokeen haastavimpana osa-alueena ja hänestä tuntuu palkitsevalta päästä auttamaan niin monia unelmiensa opiskelupaikan saavuttamisessa, kun kyseessä ovat vieläpä keskimäärin pahimmat kipupisteet.

  Mitä Tonin tunneilla?

  Toni havainnollistaa käsitteitä piirroksin ja pyrkii myös esittämään tehtäviin useampia ratkaisutapoja.

  ”Oikeita lähestymistapoja voi olla hyvinkin monta, mutta kaikki johtavat tismalleen samaan päämäärään, mikä on mielestäni kiehtovaa” Toni toteaa ja lisää: ”Matematiikka haastaa ihan jokaisen meistä jossain vaiheessa. Tällöin ei kannata lannistua, vaan ajatella esimerkiksi, että joskus oli päivä, kun Einstein ei osannut laskea kymmeneen. Ihminen on oppivainen olento. Haluan uskoa, että käytännössä kaikki pystyvät pääsemään ainakin jossain määrin kiinni matematiikan kiehtovaan maailmaan.”

”Vaikka valintakokeeseen mennessä sätin itseäni siitä etten ollutkaan harjoitellut valmennusmateriaalilla niin paljoa kuin olin suunnitellut, sain yllättyä iloisesti kun kuitenkin saatu oppi oli mennyt perille ja tulin valituksi 1.hakukohteeseeni. Iso kiitos valmennuskurssista! Tulen suosittelemaan tätä jatkossa muillekin!”

 

AMK-kurssilainen, kevät 2023

”Kiva ja hyödyllinen kurssi! Varmasti vaikutti paljon siihen, että kokeet sujui hyvin ja sain opiskelupaikan näin ei-ensikertalaisena.”

 

AMK-kurssilainen, kevät 2023

”Kurssista oli paljon apua kokeisiin valmistautumisessa, en olisi varmasti tässä pisteessä ilman sitä! Kiitos kaikille huippu opeille 🤩💪🏼

 

AMK-kurssilainen, kevät 2023

”Kiitos kurssista. Siitä oli apua, en ilman opettelua olisi päässyt kouluun missään tapauksessa. Teidän opetus ja materiaalit olivat laadukkaat ja erittäin selkeästi ja yksinkertaisesti kerrottu. Ei tullut kertaakaan olo, että olisin jotenkin tyhmä jos en heti tajunnut jotakin asiaa. Voin suositella kaikille tarvitseville tätä valmennusta!”

AMK-kurssilainen, kevät 2023