Uutiset  •  08.02.2023

Syksyn 2022 AMK-valintakoe – lue asiantuntijan analyysi

Tällainen oli AMK-valintakoe syksyllä 2022

Viime syksyn AMK-valintakoe järjestettiin loka-marraskuun vaihteessa. Valintakoetehtävissä näkyi varsin ajankohtaisia aiheita: yhden tehtävän aineistossa käsiteltiin esimerkiksi Teams-palavereita. Valmennuskeskuksen asiantuntijat kävivät itse tekemässä syksyn AMK-kokeen, jonka lisäksi he pyysivät myös AMK-valmennuskurssilaisiltaan kokemuksia kokeesta. Tässä uutisessa jaamme kokemuksemme ja tietomme teille!

Haastavimmat koeosiot

Kurssilaistemme mukaan haastavimpia valintakokeen osioita olivat edellisvuosilta tuttuun tapaan matemaattisten taitojen osio ja englannin osio. Matemaattisten taitojen osiossa mukana oli muun muassa kolmion geometriaa, yhtälönratkaisua sekä useampi tehtävä, joissa piti osata prosenttilaskennan perusteita. Englannin osiossa puolestaan testattiin luetunymmärtämistä sekä sanastonhallintaa. Sanastotehtävissä oli mukana myös vaikeita sanoja, joita ei arkipäivän englannin käytössä juuri kuule. Kurssiemme opettajat olivat antaneet onneksi kurssilaisille vinkkejä tällaisia hankalia tehtäviä varten.

Osa kurssilaisistamme kertoi kokeneensa matemaattisten taitojen ja englannin osioiden lisäksi haastavaksi myös päätöksentekotaitojen osion. Päätöksentekotaitojen osiossa joukossa oli tehtäviä, jotka sisälsivät paljon informaatiota, joka piti pilkkoa pieniin osiin tehtävän ratkaisemiseksi. Kokeessa pitikin olla tarkkana oman ajankäytön kanssa, jotta yhteen tehtävään ei jäänyt jumiin liian pitkäksi aikaa.

Myös tunneälytaitojen osio aiheutti hämmennystä. Osion minimipistemääräksi oli alun perin ilmoitettu 12 pistettä, mutta minimipisterajaa päädyttiin kuitenkin pudottamaan kahdeksaan pisteeseen koeosion haastavuuden vuoksi. Tunneälytaitojen osion haastavuutta kasvatti esimerkiksi sellaiset tehtävät, joissa kuvan yhteyteen oli liitetty tapahtumakuvaus. Nämä tehtävät koettiin sekaviksi ja varsin monitulkintaisiksi. Osion yhteensä 25 tehtävästä kahdeksan tehtävää oli kuvatehtäviä – joko ilman taustatilanteen kuvausta tai sen kanssa.

Haamutehtävät

Syksyn valintakokeen jokaisessa koeosiossa oli kevään kokeen tavoin mukana ns. haamutehtäviä, eli tehtäviä, joita ei pisteytetä. Näitä tehtäviä testataan tulevaisuuden kokeita varten, eikä niitä ole merkitty kokeeseen. Jälleen kokelaan piti siis tarkkaan miettiä, kannattaako sellaiseen kysymykseen, jonka vastauksesta ei ole aivan varma, vastata. Koska jokaisesta osiosta on saatava kasaan tietty minimipistemäärä, saattoi opiskelupaikan saaminen jäädä kiinni vain yhdestä harmillisesti epäonnistuneesta koeosiosta.

Koeosiot, pistemäärät ja aikarajat syksyllä 2022

Oheiseen taulukkoon on koottuna kaikki AMK-valintakokeen koeosiot, niissä viime keväänä ja syksynä käytössä olleet aikarajat sekä tehtävämäärä, johon kunkin koeosion kohdalla kannattaa varautua. Kevään koetta ajatellen muutoksia osioiden aikarajoihin, pisteytyksiin sekä tehtävämääriin voi tulla. Tämän kevään tarkkoja valintakoetietoja ei ole vielä julkaistu, mutta tiedotamme niistä heti ammattikorkeakouluun.fi -sivuston päivityttyä.

Koeosio Aika (min) Pistemäärä (max) Minimipisteet Tehtävämäärä
Päätöksentekotaidot 40 20 1 10-13
Opetuskieli 30 10 2 15-20
Englanti 30 10 0,5 15-21
Matemaattiset taidot 40 20 1 10-15
Matemaattis-luonnontieteelliset taidot 35 20 2 10-14
Eettiset taidot 15 20 5 15-20
Tunneälytaidot 15 20 12 (pudotettiin 8 pisteeseen) 20-25

 

Tutustu AMK-valmennuskurssiemme valikoimaan:

Humanistinen- ja kasvatusala

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala

Poliisi

Luonnonvara-ala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Merenkulun ala

SOTELI

Tekniikan ala