AMK tekniikan ala

 • Panosta tekniikan alan valintakokeeseen

  Tekniikan alan Online helmikuu kurssilaisista 60 % pääsi opiskelemaan insinööriopintoihin!

  Priimaa pukkaa, mutta sehän ei haittaa! Vuonna 2021 jopa 60 % ammattikorkeakouluihin sisään päässeistä opiskelijoista kävi meidän AMK- valmennuskurssin. (Innolink 2021) Samoin 60 % helmikuun tekniikan alan online-kurssilaisistamme pääsi opiskelemaan haluamaansa tekniikan koulutusohjelmaan. Tulokset siis puhuvat puolestaan, ja yhtä lailla kaikkien kurssilaistemme positiivinen palaute. Peräti 98 % valmennuskurssimme käyneistä opiskelijoista suosittelisi meitä kaverilleen.

  Katso videoltamme, mikä valmennuskurssi juuri sinulle sopii!

  Katso valmennuskurssit

  Eezy Valmennuskeskus on tarjonnut tehokkaita ja tuloksellisia valmennuskursseja lähes 50 vuoden ajan, joten me todellakin tiedämme miten parhaat kurssit syntyvät.

  Totea laatu itse opetusvideoltamme!

  Tavoitteena tekniikan alan opinnot?

  Matka onnistuneeseen valintakokeeseen alkaa huolellisella valmistautumisella. Valmennuskurssilla sinulla ovat apunasi kokeneet opettajat, jotka ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita. Asiantuntevien opettajien lisäksi sinulla on koko kurssin ajan käytössäsi sähköinen oppimisympäristö (AMK-netti), joka sisältää 2000 tehtävää, videoita ja harjoituskokeet.

   

  Tekniikan alan monipuoliset mahdollisuudet

  Tekniikan alalla on lukuisia mahdollisuuksia erikoistua erilaisiin mielenkiintoisiin tehtäviin. Voit suorittaa lukuisten tutkintojen joukosta esimerkiksi rakennusalan, sähkö- ja automaatioalan sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnot.

 • Tekniikan alan valintakoe

  AMK-valintakoe järjestetään seuraavan kerran 29.5.–2.6.2023. Valintakoepaikaksi voi valita minkä tahansa ammattikorkeakoulun, jossa AMK-valintakoe on käytössä. Paikan ei tarvitse olla sama, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikka ja -aika valitaan hakuvaiheessa, eikä koetta voi tehdä myöhemmin muualla kuin valitussa paikassa.

  Valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, ja sen sisältö sekä kesto määräytyvät hakukohteiden mukaan. AMK-valintakoe sisältää kaikille yhteisiä osioita sekä koulutusalakohtaisia osioita. Jos olet hakenut useammalle eri alalle, suoritat samalla kokeella kaikille hakemillesi aloille kuuluvat tehtäväosiot.

  Tekniikan alan hakukohteisiin hakevien valintakoerakenne ja suoritusajat:

  • Päätöksentekotaidot (40 min)
  • Opetuskieli (30 min)
  • Englannin kieli (30 min)
  • Matemaattiset taidot (40 min)
  • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 min)

  Valintakokeessa tulee ottaa kuitenkin huomioon se, että jokainen tehtäväosio on oma kokonaisuutensa. Tehtäväosio tulee suorittaa kerralla loppuun, eli keskeneräistä osiota ei pääse enää jatkamaan, jos siirtyy seuraavaan osioon.

   

  Miten opiskelemaan tekniikan alaa?

  Ammattikorkeakoulun tekniikan alan hakukohteisiin voi tulla valituksi kolmella eri tavalla:

  • Ylioppilastodistuksen perusteella
  • Ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella
  • AMK-valintakokeella

  Ylioppilastodistuksen pisteytys

  Ylioppilastodistuksesta voi saada enintään 198 pistettä ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Todistusvalinnassa pisteitä saa korkeintaan viidestä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
  • Vieraasta tai toisesta kotimaisesta kielestä (kummasta saa paremmat pisteet)
  • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta

   

  Parhaimmat pisteet saa äidinkielestä, pitkästä matematiikasta ja pitkästä kielestä. Näistä pisteitä saa seuraavasti:

   

  L E M C B A
  Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
  Äidinkieli / pitkä kieli 46 41 34 26 18 10

   

   

  Lyhyestä matematiikasta saa seuraavaksi parhaimmat pisteet. Siitä L tuottaa 40 pistettä ja E 35 pistettä. Reaaliaineista ja lyhyestä kielestä saa pisteitä seuraavasti:

   

  L E M C B A
  30 27 21 15 9 3

  Ammatillisen perustutkinnon todistuksen pisteytys keväästä 2020 alkaen

   

  Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan sekä tutkinnon yhteiset osat että tutkinnon painotettu keskiarvo. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot.

  Tutkinnon yhteisistä osista voi saada korkeintaan 60 pistettä. Huomioitavat yhteiset tutkinnon osat ovat seuraavat:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

   

  Näistä saa pisteitä seuraavien taulukoiden mukaisesti:

   

  Todistuksen arvosanat 3 2 1
  Pisteet 20 13 2

   

  Todistuksen arvosanat
  5 4 3 2 1
  Pisteet 20 15 10 5 1

   

   

  Tutkinnon painotetusta keskiarvosta voi saada enintään 90 pistettä. Tarkka pistetaulukko on nähtävissä Opintopolussa.

   

  Lopullinen ammatillisen perustutkinnon todistuksesta saatava pistemäärä on yhteisistä osioista ja tutkinnon keskiarvosta saatujen pisteiden yhteismäärä eli enintään 150 pistettä.

 • Tekniikan alan pisteraja

  Konetekniikan insinööri

  Konetekniikan insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat päivätoteutuksiin olivat syksyllä 2022 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  Hämeen ammattikorkeakoulu 53,93 78 83
  Turun ammattikorkeakoulu 40,78 78 94

   

   

  Konetekniikan insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat monimuotototeutuksiin olivat syksyllä 2022 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  LAB-ammattikorkeakoulu (verkko-opinnot) 49,63 77 123
  TAMK 52,33 89 123 p.

  Konetekniikan insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat päivätoteutuksiin olivat keväällä 2022 seuraavat:

  Oppilaitos AMK-valintakoe YO-todistus Amm. todistus
  Hämeen ammattikorkeakoulu 40,38 56 81
  Jyväskylän ammattikorkeakoulu 42,48 91 99
  Metropolia Ammattikorkeakoulu 33,58 74 96
  Oulun ammattikorkeakoulu 39,09 88 108
  Tampereen ammattikorkeakoulu 44,85 94 93
  Turun ammattikorkeakoulu 35,68 71 92

   

  Konetekniikan insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat monimuotototeutuksiin olivat keväällä 2022 seuraavat:

  Oppilaitos AMK-valintakoe YO-todistus Amm. todistus
  Centria-ammattikorkeakoulu 34,5 54 86
  Hämeen ammattikorkeakoulu 44,94 95 120
  Lapin ammattikorkeakoulu 28,78 36 78
  Seinäjoen ammattikorkeakoulu 38,3 55 99
  Turun ammattikorkeakoulu 50,06 68 117

   

  Konetekniikan insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat päivätoteutuksiin olivat keväällä 2021 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  Centria 34,89 p. 39 p. 40 p.
  HAMK 28,8 p. 32 p. 40 p.
  JAMK 44,19 p. 87 p. 114 p.
  KAMK 57,05 p. 43 p. 58 p.
  Karelia 29,5 p. 81 p. 74 p.
  LAB, Lahti 32,69 p. 64 p. 88 p.
  LAB, Lappeenranta 32,74 p. 87 p. 126 p.
  Metropolia 36,30 p. 81 p. 98 p.
  OAMK 27,44 p. 75 p. 101 p.
  SAMK 23,09 p. 57 p. 105 p.
  Savonia 21,14 p. 77 p. 79 p.
  SeAMK 17,99 p. 42 p. 78 p.
  TAMK 45,69 p. 105 p. 88 p.
  Turku AMK 38,69 p. 75 p. 95 p.
  VAMK 27,79 p. 34 p. 59 p.

   

  Konetekniikan insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat monimuotototeutuksiin olivat keväällä 2021 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  Centria 29,34 p. 37 p. 59 p.
  HAMK 37,55 p. 128 p. 115 p.
  JAMK 38,10 p. 66 p. 108 p.
  KAMK, Kajaani 24,64 p. 29 p. 67 p.
  KAMK, Raahe 21,09 p. 28 p. 26 p.
  Lapin AMK 16,20 p. 37 p. 22 p.
  SeAMK 31,69 p. 58 p. 73 p.
  TAMK 38,21 p. 92 p. 120 p.
  Turku AMK 52,60 p. 85 p. 121 p.
  VAMK 24 p. 34 p. 15 p.

   

  Konetekniikan insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat päivätoteutuksiin olivat syksyllä 2021 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  Hämeen ammattikorkeakoulu 43,48 p. 66 p. 88 p.
  Turun ammattikorkeakoulu 37,40 p. 89 p. 69 p.

   

   

  Konetekniikan insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat monimuotototeutuksiin olivat syksyllä 2021 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  LAB-ammattikorkeakoulu 44,14 p.
  TAMK 42 p. 71 p. 95 p.
 • Tuotantotalous

  Tuotantotalouden insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat olivat keväällä 2022 seuraavat:

  Oppilaitos AMK-valintakoe YO-todistus Amm. todistus
  Centria-ammattikorkeakoulu, Ylivieska 42,35 44 68
  Centria-ammattikorkeakoulu, monimuotototeutus (Kokkola) 50,6 88 93
  Metropolia Ammattikorkeakoulu 54,72 116 107
  Satakunnan ammattikorkeakoulu (Rauma) 30,87 73 71
  Turun ammattikorkeakoulu 52,86 123 108

   

  Tuotantotalouden insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat päivätoteutuksiin olivat keväällä 2021 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  Centria 45,99 p. 49 p. 71 p.
  Metropolia 54,15 p. 112 p. 110 p.
  SeAMK, Rauma 36,84 p. 66 p. 106 p.
  Turku AMK 51,39 p. 116 p. 108 p.

   

  Tuotantotalouden insinöörin (AMK) koulutusten pisterajat monimuotototeutuksiin olivat keväällä 2021 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  Centria 30,65 p. 28 p. 48 p.

   

  Rakennusarkkitehti

  Rakennusarkkitehdin (AMK) koulutusten pisterajat päivätoteutuksiin olivat keväällä 2021 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  Metropolia 96,65 p. 179 p. 153 p.
  OAMK 100,54 p. 193 p. 142 p.
  Savonia 145,70 p. 100 p. 159 p.
  TAMK 109,50 p. 194 p. 171 p.

   

 • Rakennusmestari

  Rakennusmestarin (AMK) koulutusten pisterajat olivat syksyllä 2022 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  HAMK (monimuoto) 97,10
  OAMK (päivätoteutus) 29,05 60 97

   

  Rakennusmestarin (AMK) koulutusten pisterajat päivätoteutuksiin olivat keväällä 2022 seuraavat:

  Oppilaitos AMK-valintakoe YO-todistus Amm. todistus
  Jyväskylän ammattikorkeakoulu 40,47 90 98
  Metropolia Ammattikorkeakoulu 38,43 89 115
  Oulun ammattikorkeakoulu 35,18 73 112
  Satakunnan ammattikorkeakoulu (Pori) 19,4 48 91
  Tampereen ammattikorkeakoulu 44,52 95 95
  Turun ammattikorkeakoulu 37,73 75 98

   

  Rakennusmestarin (AMK) koulutusten pisterajat monimuotototeutuksiin olivat keväällä 2022 seuraavat:

  Oppilaitos AMK-valintakoe YO-todistus Amm. todistus
  Kajaanin ammattikorkeakoulu 30,25 62 16
  Karelia-ammattikorkeakoulu 35,5 86 90
  Oulun ammattikorkeakoulu 30,17 42 89

   

  Rakennusmestarin (AMK) koulutusten pisterajat päivätoteutuksiin olivat keväällä 2021 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  HAMK 37,46 p. 72 p. 92 p.
  Metropolia, LVI 37,79 p. 102 p. 104 p.
  Metropolia, rakennus 29,59 p. 86 p. 91 p.
  OAMK 27,35 p. 62 p. 109 p.
  SeAMK 28,09 p. 54 p. 73 p.
  TAMK 44,62 p. 102 p. 124 p.
  Turku AMK 39,79 p. 70 p. 110 p.

   

  Rakennusmestarin (AMK) koulutusten pisterajat monimuotototeutuksiin olivat syksyllä 2021 seuraavat:

  Hakukohde AMK-valintakoe Yo-todistus Amm. todistus
  HAMK 102,63 p. 174 p. 137 p.
  OAMK 37,40 p. 36 p. 110 p.
  SeAMK 34,18 p. 71 p. 101 p.