Psykologian valintakoe

Psykologian pääsykoe 2025

Yliopistojen pääsykokeita ollaan uudistamassa ja valintakoeluonnos kevään 2025 valintakokeista julkaistiin 31.5.2024. Luonnoksen mukaan psykologian valintakoe pidetään keskiviikkona 4.6.2025. Valintakoe on digitaalinen ja se tehdään omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tiloissa.

Vahvistetut valintakoevaatimukset julkaistaan Opintopolussa lokakuun 2024 loppuun mennessä. 

Valintakokeella valitaan 40 % psykologian uusista opiskelijoista. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 25 % valintakoekiintiön aloituspaikoista.

 • Valintakokeen sisältö

  Ennakkotiedot kevään 2025 valintakokeesta 

  Yliopistojen työryhmä uudistaa pääsykokeita ensi keväänä 2025. Olemme seuranneet uudistusprosessin etenemistä vuodesta 2022.

  Uudistuksen mukaan psykologian pääsykoe perustuu jatkossa kokeessa jaettavaan aineistoon sekä lyhyeen ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaali  julkaistaan kaksi päivää ennen valintakoetta.

  Psykologian koulutusohjelmat ovat jatkossa osana valintakoe D:tä, jolla voi hakea myös: 

  • logopedian,
  • ravitsemus- ja hoitotietieteiden,
  • valmennustieteen sekä
  • liikuntabiologian alojen koulutusohjelmiin.

   

  Valintakokeessa testataan kykyä oppia, ymmärtää ja soveltaa kokeessa mukana olevien alojen opinnoissa keskeisiä aihepiirejä ja ilmiöitä. Yhteistyökeskustelujen perusteella laaditaan erillinen ohjeistus pääsykoetta suunnittelevalle työryhmälle.

  Kokeessa testattavia taitoja ovat alustavan valintakoeluonnoksen mukaan

  • tiedon omaksuminen ja soveltaminen,
  • analyyttisen ja kriittisen ajattelun taidot,
  • loogisen päättelyn taidot sekä
  • tilastotieteen, datan, graafien ymmärtäminen ja soveltaminen.

   

  Nämä taidot ovat pitkälti samoja, joita psykologian valintakokeessa on viime vuosinakin testattu. Hakijoille suunnattu tarkempi kuvaus valintakokeesta julkaistaan yliopistovalinnat.fi -sivustolla lokakuussa 2024.

 • Miten valintakoeuudistus vaikuttaa psykologian valintakokeeseen?

  Merkittävimpänä muutoksena on, että valintakoeluonnoksen mukaan pääsykokeen ennakkomateriaali julkaistaan jatkossa kaksi päivää ennen pääsykoetta. Aiemmin ennakkomateriaali ilmestyi neljä viikkoa ennen koetta ja jotta ennakkomateriaali oli haltuun otettavissa kuukaudessa, vaati se hyvää pohjaosaamista mm. tilastollisesta tutkimuksesta, tilastollisten menetelmien perusteista ja tieteellisistä artikkeleista. Pelkän lukiotiedon pohjalta materiaalin opiskelu on ollut todella haastavaa. Jatkossa ennakkomateriaalin lukuaika on vain kaksi päivää, joka korostaa aiempaa enemmän pitkäjänteisen harjoittelun ja pohjataitojen merkitystä, joita lukiossa ei juurikaan harjoitella.

  Valmennustieteen ja liikuntabiologian hakijat tekevät valintakokeessa muiden alojen kanssa yhteisen osion lisäksi eriytyvän osion, jossa edellytetään fysiikan FY1-moduulin, kemian KE1-moduulin ja biologian BI5-moduulin osaamista. Tämä eriytyvä osio ei sisälly psykologiaan, logopediaan, ravitsemus- tai hoitotieteeseen pyrkivien valintakokeeseen. Pääsykokeen enimmäiskesto on 3,5 tuntia, mikäli hakija tekee myös eriytyvän osion.

  Tarkemmat hakijoille tarkoitetut valintakoekuvaukset julkaistaan lokakuun 2024 loppuun mennessä. Yliopistot päättävät vielä itsenäisesti, ottavatko he ehdotetun uuden valintakokeen käyttöönsä. Psykologiaan ja logopediaan on jo aiemmin ollut käytössä yhteinen pääsykoe, joka mahdollisesti toimii pohjana myös uuden pääsykokeen suunnittelussa. On todennäköistä, että kaikki yliopistot ottavat uuden kokeen käyttöönsä, jotta jatkossakin yhdellä valintakokeella pystyy pyrkimään kaikkiin psykologian ja logopedian koulutuksiin.

  Päivitämme kaikki kurssimme valmentamaan parhaalla mahdollisella tavalla uudistuneeseen pääsykokeeseen. Muutos ennakkomateriaalin julkaisussa mahdollistaa kursseilla ajankäytön lisäämisen muihin osa-alueisiin, kuten loogiseen päättelyyn, aineisto- ja artikkelilukutekniikan harjoitteluun sekä rauhalliseen tilastollisten menetelmien perusteiden läpikäyntiin. Kursseihimme sisältyy edelleen myös opetus ja tukimateriaali ennakkomateriaalin opiskeluun. Kurssiemme sisällöt tarkentuvat ja päivittyvät tarvittaessa tarkempien valintakoevaatimusten julkaisun jälkeen, jotka vahvistetaan lokakuussa 2024.

  Valmennuskeskuksella on yli 20 vuoden kokemus psykologian pääsykokeeseen valmentamisesta ja sinä aikana koe on muuttunut useita kertoja. Muutoksista huolimatta pääsykokeella valituista psykologian opiskelijoista vuosittain n. 40-94 % on ollut Valmennuskeskuksen kurssilaisia. Jatkossa valintakokeessa korostuu sisältötaitojen osaamisen ohella aineistotaitojen merkitys, kun valintakokeessa jaetaan uutta aineistoa. Aineistokokeisiin valmentamisesta meillä on pitkä ja menestyksekäs kokemus esimerkiksi kasvatustieteessä.

  Lyhyen ennakkomateriaalin valmennuksesta meillä on kokemusta psykologian osalta jo keväältä 2020. Tuolloin koronan vuoksi valintakokeet muuttuivat kaksivaiheiseksi ja toinen vaihe perustui materiaaliin, joka julkaistiin 4 päivää ennen koetta. Opettajamme tekivät materiaalista apukysymykset ja opetusdiat. Tuolloin kokeella valituista opiskelijoista 94 % oli Valmennuskeskuksen kurssilaisia.

 • Psykologian valintakokeen ennakkomateriaali

  Alustavien tietojen mukaan valintakoevaatimuksena oleva lyhyt ennakkomateriaali julkaistaan kaksi päivää ennen pääsykoetta, joten materiaali julkaistaisiin ma 2.6.2025.  Valintakokeita suunnittelevan työryhmän mukaan ennakkomateriaalia pidetään tärkeänä kokeen riittävän erottelukyvyn varmistamiseksi.

  Ennakkomateriaalin sisällöstä ei tässä vaiheessa ole tarkempia tietoja. Aiempina vuosina ennakkomateriaali on koostunut tieteellisistä artikkeleista.

 • Valintakokeen pisteytys

  Kevään 2025 valintakokeen pisteytystietoja ei ole päivitetty. Alla oleva pisteytys koskee vuoden 2024 valintakoetta. 

  Valintakokeen tehtävät on jaettu osioihin. Lopullinen valintakoepistemäärä on kaikista osioista saatu yhteenlaskettu pistemäärä. Jotta voit tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa, sinun tulee kuulua parhaaseen 30 prosenttiin kaikista psykologian ja logopedian hakijoista.

  Tasapistetilanteissa tasasijatilanne ratkaistaan yksittäisten osioiden pistemäärällä järjestyksessä ensimmäisestä neljänteen. Jos hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, Opintopolku arpoo aloituspaikat tasasijalla olevien hakijoiden kesken.

 • Valintakoeanalyysit 2023

  Katso alta vuoden 2023 valintakoeanalyysit:

  Tilasto:

   

  Artikkelit: