Psykologian valintakoe

Psykologian valintakoe 2024

Psykologian ja logopedian yhteinen valintakoe järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 9.00–12.00. Valintakoe on digitaalinen ja se tehdään omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston osoittamissa tiloissa.

Valintakokeen voi suorittaa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen tai Turun yliopistossa. Valitset haluamasi paikkakunnan Opintopolussa hakulomakkeella. Valittu koepaikkakunta on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

 • Mitä psykologian valintakokeessa tulee osata?

  Psykologian pääsykokeen tehtävät edellyttävät:

  • ennakkomateriaalin sekä kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä
  • tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä
  • aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa.

   

  Pääsykoe on yksiosainen, ja siinä voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Lisäksi kokeessa voidaan antaa taulukoita, kuvia ja kaavoja.

  Kokeessa käytetään koejärjestelmän digitaalista funktiolaskinta. Omaa laskinta ei saa käyttää.

 • Psykologian ennakkomateriaali

  Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 24.4.2024 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa.

  Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset.

 • Valintakokeen pisteytys

  Valintakokeen tehtävät on jaettu osioihin. Lopullinen valintakoepistemäärä on kaikista osioista saatu yhteenlaskettu pistemäärä. Jotta voit tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa, sinun tulee kuulua parhaaseen 30 prosenttiin kaikista psykologian ja logopedian hakijoista.

  Tasapistetilanteissa tasasijatilanne ratkaistaan yksittäisten osioiden pistemäärällä järjestyksessä ensimmäisestä neljänteen. Jos hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, Opintopolku arpoo aloituspaikat tasasijalla olevien hakijoiden kesken.

 • Valintakoeanalyysit 2023

  Katso alta vuoden 2023 valintakoeanalyysit:

  Tilasto:

   

  Artikkelit: