Psykologian hakijamäärät

Psykologian hakijamäärät 2023

Psykologian opintoihin pyrki keväällä 2023 yhteensä reilu 6 300 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli 4 452.

Alaa opiskelemaan hakevien määrä nousi viime keväästä. Kaikkien hakijoiden määrä kasvoi 72 hakijalla, ja ensisijaisia hakijoita oli 138 enemmän kuin keväällä 2022.

Kaiken kaikkiaan eniten hakijoita tänä vuonna oli Tampereen yliopistoon, mutta ensisijaisena Helsinkiin haki Tampereeseen verrattuna useampi.

Tältä sivulta voit katsoa hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä. Hakijamäärät on poimittu Opetushallituksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, Vipusesta.

Psykologian hakijamäärät 2023 ja 2022

Hakukohde Ensisijaiset 2023 Kaikki hakijat 2023 Ensisijaiset 2022 Kaikki hakijat 2022
Helsingin yliopisto 1377 2910 1299 2775
Itä-Suomen yliopisto 300 2310 294 2253
Jyväskylän yliopisto 669 3081 639 2898
Oulun yliopisto 570 2379 582 2343
Tampereen yliopisto 927 3366 885 3195
Turun yliopisto 609 2862 612 2844
Yhteensä 4452 6345 4314 6273