Psykologian hakijamäärät

Psykologian hakijamäärät 2024

Psykologian opintoihin pyrki keväällä 2024 yhteensä 6 753 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli 4 605.

Alaa opiskelemaan hakevien määrä nousi viime keväästä. Kaikkien hakijoiden määrä kasvoi 408 hakijalla, ja ensisijaisia hakijoita oli 153 enemmän kuin keväällä 2022.

Kaiken kaikkiaan eniten hakijoita tänä vuonna oli Tampereen yliopistoon.

Tältä sivulta voit katsoa hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä. Hakijamäärät on poimittu Opetushallituksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, Vipusesta.

Psykologian hakijamäärät viime vuosina

Hakukohde Ensisijaiset 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset 2023 Kaikki hakijat 2023 Ensisijaiset 2022 Kaikki hakijat 2022
Helsingin yliopisto 1449 3102 1377 2910 1299 2775
Itä-Suomen yliopisto 333 2433 300 2310 294 2253
Jyväskylän yliopisto 606 3180 669 3081 639 2898
Oulun yliopisto 546 2391 570 2379 582 2343
Tampereen yliopisto 1062 3639 927 3366 885 3195
Turun yliopisto 606 2964 609 2862 612 2844
Yhteensä 4605 6753 4452 6345 4314 6273