Miksi psykologian valmennuskurssille?

Valmennuskeskus on psykologian valmennuskurssien markkinajohtaja

Valmennuskeskuksen psykavalmennus on valmentanut ylivoimaisesti eniten psykologian opiskelijoita verrattuna muihin kurssijärjestäjiin. Kurssilaisemme ovat täyttäneet yli 60 % kaikista psykologian valintakoepaikoista vuosina 2020-2023.

Olemme järjestäneet psykologian valmennuskursseja jo yli 20 vuotta, mikä on mahdollistanut erinomaisesti toimivan kurssikonseptin luomisen hakijalähtöisesti yhdessä alan kokeneimpien opettajien kanssa.

Kursseillamme on huomioitu kaikki elementit, joita psykologian ennakkomateriaalilla ja valintakoetehtävillä pyritään arvioimaan:

•  tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtäminen
•  päättely- ja oivalluskyky
•  motivaatio
•  paineensietokyky ja kokeen ajankäytön hallinta

 

 • 1. Saavuta tavoittelemasi opiskelupaikka – parhaat tulokset!

  Valmennuskeskuksen psykavalmennus on valmentanut hakijoita psykologian valintakokeeseen yli 20 vuoden ajan. Pitkän kokemuksen avulla tiedämme täsmälleen, miten koe on kehittynyt ja millaista osaamista kokeessa vaaditaan.

  Psykologian opiskelijapaikoista käydään kovaa kilpailua ja alan suosio ei näytä hiipumisen merkkejä. Valintakokeessa menestyminen vaatiikin huolellista valmistautumista ja olemme vuosien kokemuksella kehittäneet erinomaisesti toimivan kurssikonseptin, joka moninkertaistaa mahdollisuutesi onnistua valintakokeessa.

  Meidän psykologian kurssilaisemme ovat täyttäneet yli 60 % psykologian valintakoepaikoista vuosina 2020-2023!

 • 2. Hallitse valintakokeessa vaadittavat monipuoliset tiedot ja taidot

  Olemme vuosikymmenten kokemuksella hioneet kurssimme niin, että niillä huomioidaan kaikki valintakokeessa vaadittavat tiedot ja taidot. Kurssillamme varmistat, että keskityt valintakokeen kannalta olennaisiin asioihin.

  Valintakoe perustuu noin kuukautta ennen valintakoetta julkaistavaan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavaan aineistoon. Ennakkomateriaali on vuosina 2022 ja 2023 sisältänyt yhdeksän tieteellistä artikkelia. Ennakkomateriaalin opiskelu voi tuntua haastavalta, sillä tieteelliset artikkelit ovat täysin erilaisia tekstejä kuin mihin lukiossa on totuttu. Myös englanninkielinen teksti ja sanasto saattavat hidastaa sisältöjen omaksumista. Kursseillamme saat kattavan opetuksen tieteellisistä artikkeleista ja harjoitusten avulla pääset harjoittelemaan tieteellisen tekstin käsittelyä jo ennen ennakkomateriaalin ilmestymistä.

  Ennakkomateriaalin artikkelit ovat olleet pääosin tilastollisia ja niiden ymmärtäminen ja tehokas opiskelu on edellyttänyt hyvää tilastotieteen perusteiden ymmärrystä. Tämän vuoksi valmennuskurssiemme tilastollisten menetelmien opetusosuudella harjoitellaan tilastollisen tutkimuksen keskeiset sisällöt, kuten tunnusluvut, todennäköisyydet, testaus ja korrelaatio.

  Vaikka tilastotieteen sisältöä on kokeessa viime vuosina kevennetty, kokeessa on ollut laskemista vaativia tehtäviä, joten laskemista harjoitellaan myös kursseillamme. Opetuksen taso on suunniteltu niin, että se harjoittaa vaativuudeltaan parhaiten nykyiseen valintakokeeseen ja antaa hyvät valmiudet ennakkomateriaalin opiskeluun.

  Valintakokeessa on viime vuosina ollut loogisen päättelyn osuus, joten loogista päättelyä harjoitellaan säännöllisesti koko kurssin ajan sekä opetuksessa että monipuolisten tehtävien avulla. Ennakkomateriaalin ilmestymisen jälkeen kaikilla kursseilla keskitytään ennakkomateriaalin opetukseen ja opiskeluun. Ennakkomateriaali käydään huolellisesti lävitse asiantuntevien opettajien johdolla ja saat myös runsaasti harjoitustehtäviä ennakkomateriaaleihin liittyen.

  ”Kaikki ihan loistavia! Olen niin onnellinen, että päädyin valitsemaan kurssin ja vaikka hinta tuntui todella isolta, niin apu, jonka olen tältä kurssilta saanut on ollut korvaamatonta. Ilman kaikkea tätä opetusta ja materiaalia, olisin todella hukassa.”

 • 3. Alan kokeneimmat ja asiantuntevimmat opettajat

  Psykologian valmennuskurssin yksi keskeisin hyöty on asiantuntevat opettajat. Tilastotieteen ja loogisen päättelyn opettajat saavat sinut innostumaan matemaattisista aiheista, vaikka ne olisivat kohdallasi aiemmin tuntuneet vaikeilta. Selkeän opetuksen, tarvittaessa rautalangasta vääntämisen ja toistojen avulla opit haastavimmatkin aiheet. Molemmat tilastotieteen ja loogisen päättelyn opettajamme ovat opettaneet kursseillamme jo vuosia, ja heillä on selkeä käsitys siitä, millaista osaamista nykyisessä valintakokeessa vaaditaan. He tietävät myös kokemuksen kautta hakijoiden yleisimmät tarpeet sekä haasteet, jotka pystytään huomioimaan opetuksen suunnittelussa.

  ”Veera oli ihan mielettömän hyvä ope! Olen itse ollut ihan toivoton tapaus matematiikan suhteen, muta Veera on ensimmäinen ope, joka sai minut tuntemaan useitakin onnistumisen hetkiä ja ymmärtämään matikkaa.” 

  ”Patrik osaa hommansa tosi hyvin. Osaa selittää vaikealtakin tuntuvia tilastoteorioita todella selkeästi ja kaikille sopivalla tavalla. Osaa ottaa erilaiset oppilaat huomioon.” 

   

  Ennakkomateriaalien osalta opettajat

  • jäsentävät opetuskerroille aineistojen sisällöt, nostaen esille keskeiset kohdat kustakin artikkelista
  • havainnollistavat teoreettista tietoa esimerkein
  • avaavat käsitteet ja tutkimustulokset

   

  Näin sinun on helpompi omaksua opiskeltava sisältö ja lukea myös itsenäisesti. Ennakkomateriaalit ovat viime vuosina olleet pääosin englanninkielisiä, joten opetuksessa saat myös artikkeleista suomennokset ja voit varmistua, että olet ymmärtänyt sisällöt oikein.

  ”Motivoivaa, asiantuntevaa opetusta. Hieno taito tiivistää artikkeleista olennaiset asiat selkeiksi kokonaisuuksiksi. Hyviä nostoja ja selkeät diat.” 

   

  Opettajiltamme voit aina kysyä, kun jokin asia tuntuu vaikealta ja oma ymmärryksesi loppuu. Samat asiantuntevat opettajamme ovat lähi- ja etäopetuksessa, opetusvideoilla, vastaavat kurssien kysymyspalstoilla ja tekevät kurssien materiaalit, joten voit luottaa laatuun ja siihen, että saat parhaan mahdollisen tuen kurssin kaikissa osioissa.

 • 4. Markkinoiden laajin ja monipuolisin kurssimateriaali

  Olemme koonneet sinulle valmiin kokonaisuuden, jonka avulla opiskelet valintakokeen kannalta oikeita asioita. Kursseihimme sisältyvässä materiaalissa on yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen, joiden avulla harjoittelet vahvan lasku- ja logiikkatehtävärutiinin. Materiaali on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin aihepiireittäin, joka mahdollistaa suunnitelmallisen etenemisen.

  Materiaali sisältää myös kaudella 2023–2024 täysin uusittavat opetusvideot, jossa opettaja käy lävitse valintakokeen kannalta keskeisten matemaattisten ja tilastollisten aihepiirien sisällöt. Yhtä aihealuetta koskevat videot, teoriaosuudet ja tehtävät löytyvät samasta paikassa, joka tekee kokonaisuuden opiskelusta helppoa ja tehokasta. Opetusvideot sisältyvät myös etä-/lähiopetusta sisältäviin kursseihimme.

  Kursseihimme sisältyy myös aineistoharjoituksia, jotka tutustuttavat sinut erilaisiin tieteellisiin artikkeleihin ja niiden avulla kehität omaa lukutekniikkaasi. Lisäksi kurssit sisältävät Aivot tutuiksi sekä Johdatus tutkimukseen -opetusvideokokonaisuudet, joiden avulla rakennat pohjatietoja ennakkomateriaalien opiskeluun.

 • 5. Harjoituskokeet ovat yksi tehokkaimmista oppimistavoista

  Oppimista ja muistia käsittelevien tutkimusten mukaan harjoituskokeiden tekeminen on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi oppia. Erot lopullisessa osaamisessa saattavat olla yli 20 prosenttiyksikköä opiskelijoihin, jotka ovat pelkästään lukeneet materiaalia.

  Psykologian valintakoe on tyypillisesti yllätyksellinen ja aikapaineistettu. Kursseillamme teet kuusi harjoituspääsykoetta, joiden avulla

  • testaat sen hetkistä osaamistasi
  • harjoittelet koetilanteen useampaan kertaan
  • opit koetaktiikan ja ajankäytön
  • harjoittelet jännityksen säätelyä.

   

  ”Harjoituskokeissa sekä valintakoeaineistoihin liittyvissä materiaaleissa on ollut hyviä sekä onnistuneita poimintoja mm. artikkeleihin liittyen. Eli siis materiaaleissa on ollut hyvää ennakointia tulevista materiaaleista ja harjoituskokeista on ollut suuri apu.” 

  ”Harjoituskokeet auttoivat hyvin kartoittamaan, mihin itse kannattaa erityisesti keskittyä opiskelussa ja mitkä asiat puolestaan ovat jo melko hyvin hallussa.” 

 • 6. Lisämotivaatiota opiskeluusi ja helpotusta ajankäyttöön

  Ajankäyttö ja jaksaminen korostuu sekä pitkälle aikavälille jaksottuvassa harjoittelussa että ennakkomateriaalin opiskelun intensiivisessä loppurutistuksessa. Kurssin aikataulu jaksottaa valmistautumisesi ja saat selkeän opiskelusuunnitelman, mitä tehdä ja kuinka edetä missäkin vaiheessa. Opetus ja kurssin tehtävät rytmittävät tekemistäsi.

  Lisäksi saat apua ja arvokkaita käytännönvinkkejä omaan opiskeluun myös tutoreilta, jotka ovat valmennuskurssin käyneitä alan opiskelijoita. Toimiva aikataulutus, perusteellinen opetus ja tutoreiden kannustavat neuvot motivoivat yrittämään enemmän. Saat vertaistukea kurssin muista opiskelijoista ja voitte halutessanne ratkoa tehtäviä ja opiskella yhdessä. Kurssilla et jää yksin!

  ”Osaava tutor oli korvaamaton apu! Sain tutorilta kaiken, mitä kaipasin: motivaatiota ja luottamusta projektiin, sekä tarpeellista näkökulmaa kuormittaviin ja vaikeisiin vaiheisiin. Tutor osasi antaa tosi hyviä vinkkejä, jotka eivät ole tulleet muualla vastaan ja ovat kantaneet pitkälle. Tutor on ollut todella osaava ja empaattinen.”

 • 7. Kattavin kurssivalikoima – kurssi jokaisen oman tarpeen mukaan

  Psykologian opintoihin hakeudutaan hyvin erilaisista taustoista ja pyrkijöiden osaamisen lähtötaso vaihtelee. Tämän vuoksi on tärkeää, että kurssi vastaa juuri niihin tarpeisiin, joita kullakin hakijalla on. Markkinoiden kattavimmasta kurssivalikoimasta voit valikoida juuri sinulle sopivan kurssin.

  • Pitkät kurssimme alkavat jo marras- ja tammikuussa, jolloin tilastotieteen ja loogisen päättelyn sisältöjä on mahdollista käydä lävitse rauhallisessa tahdissa ja sinulla on hyvin aikaa opetusten ulkopuolella laskea ja tehdä tehtäviä.
  • Helmikuun kurssilla käsitellään samat sisällöt kuin tammikuun kurssilla, mutta tiiviimmässä aikataulussa.
  • Maaliskuun kurssimme sopii hakijoille, joilla on vankka tilastollinen perusosaaminen ja jotka haluavat keskittyä ensisijaisesti loogisen päättelyn opiskeluun ennen ennakkomateriaalin ilmestymistä.
  • Huhtikuussa alkavalla kurssilla ennen ennakkomateriaalin ilmestymistä käydään tiiviisti lävitse keskeisimmät tilaston ja logiikan sisällöt ja huhtikuun kurssi edellyttääkin heti alusta lähtien lähes täysipäiväistä opiskelua.

Kurssilaistemme kokemuksia

Anna Toivonen, vuoden 2023 sisäänpääsijä

"Valmennuskurssi loi raamit opiskelulle niin, että aikataulussa pysyminen oli helppoa ja hallinnan tunne opiskelusta säilyi koko kevään ajan. Aikataulusta ei tarvinnut huolehtia, ja kaiken energian pystyi suuntaamaan itse opiskeluun. Asiantunteva opetus auttoi osaamisen varmasti sille tasolle, että pääsykokeissa pärjäsi hyvin. Opetuksen laatuun pystyi luottamaan ja sen ansiosta opettelinkin juuri ne itselle haastavimmat asiat kuntoon koetta varten."

Ilona Kauppi, vuoden 2023 sisäänpääsijä

"Psykologian kurssi oli ratkaiseva tekijä sisäänpääsyssäni. Sain kurssilta valmiin rungon mitä ja missä tahdissa opiskella, helpottaen valtavasti omaa suunnittelua. Opettajat olivat erittäin ammattitaitoisia ja toivat asiat hyvin selitetyssä muodossa, jolloin ne oli helppo ymmärtää. Jos jokin jäi epäselväksi, opettajilta sai kysellä milloin tahansa. Asiat aukenivat nopeasti eikä tarvinnut jumittua kertaakaan. Tsemppaavat tuutorit pitivät huolta vielä valmistautumisen psyykkisestä puolesta, joten kokonaisuudessaan erittäin antoisa kurssi."

Sara-Lotta, psykologian kurssilainen 2023-2024

"Valmennuskurssi on erittäin hyvä tuki opiskelujen lisäksi myös henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä, sillä joku muu on kasannut puolestani samaan paikkaan kaiken, mitä tarvitsen opiskellakseni. Minulle on selkeä lukujärjestys ja oppimateriaalit valmiina, joten pääsen suoraan asiaan. Tämä säästää voimiani ja madaltaa erittäin paljon kynnystä aloittaa opiskelu."
Lue Sara-Lotan blogi