Lääkis etäopetus lokakuu ilta 2024-2025

Kurssi, joka sopii pitkäjänteiseen valmistautumiseen:

 • 295 oppituntia opettajajohtoista etäopetusta
 • yli 4 000 tehtävää vaiheittaisine mallivastauksineen, kattavat teoriat opetusvideoineen
 • 8 harjoituspääsykoetta
 • Lääkisnetin, opettajien ja tutoreiden jatkuva tuki

Lukion fysiikan, kemian ja biologian sisällöissä on useita haastavia ja vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia, jotka opit parhaiten kokeneiden pääsykoeasiantuntijoidemme ohjauksessa. Opetuksemme etenee järjestelmällisesti rauhallisessa tahdissa hyödyntäen oppilasta aktivoivia, monipuolisia opetusmenetelmiä, jotta osaaminen ei olisi vain ulkoa opeteltua tehtävien tekemistä. Huomaa kurssiin liittyvä tyytyväisyystakuu!

Kaupunki
Kurssin laajuus
343 ot
Alkaa
14.10.2024
Päättyy
16.5.2025
Kurssin hinta
2640€
 • Valintakoeuudistus 2025

  Yliopistoissa suunnitellaan valintakoeuudistusta, joka vaikuttaa kevään 2025 valintakokeisiin. Tarkat valintakoevaatimukset julkaistaan Opintopolussa lokakuun loppuun mennessä. Lääketieteen aloilla on käytössä valintakoe B, joka on tarkoitettu myös biokemian ja molekyylibiotieteiden, biolääketieteen, farmasian sekä ravitsemustieteen alojen koulutusohjelmille. Kokeen pohjana on nykyinen lääketieteellisten alojen valintako, joten lääketieteen osalta muutokset ovat tämän hetken tietojen mukaan hyvin vähäisiä.

  Kaikkien kurssiemme opetuksessa, materiaalissa ja harjoituspääsykokeissa huomioidaan valintakoeuudistuksen edellyttämät muutostarpeet.

  Huom! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin sisältö on alustava, ja se tarkentuu / muokkaantuu tarvittaessa valintakoevaatimusten julkaisun jälkeen. Mikäli kurssin hinta muutoksista johtuen laskisi, olet oikeutettu hyvitykseen mikäli olet ilmoittautunut kurssille aiemmin eri hinnalla.

 • Kenelle?

  Lääkis etäopetus lokakuu ilta -kurssi sopii kaikille,

  • joilla on mahdollisuus panostaa pyrkimiseen pitkäjänteisesti
  • jotka kaipaavat aikataulullista ja opetuksellista apua sisältöjen oppimiseksi ja omatoimisen harjoittelun tueksi
  • jotka pääsykoevalmentautumisen lisäksi korottavat fysiikan, kemian tai biologian yo-kokeen arvosanoja

   

  Suosittelemme kurssia erityisesti pyrkijöille,

  • joiden osaaminen valintakoeaineissa vastaa kouluarvosanaa 8 tai on sen alle (yo-kokeessa keskitason E osaaminen). Oppiminen paranee ja kehitys nopeutuu, kun yksin tekemisen sijaan teoria opiskellaan esimerkein ja tehtävien kautta opettajan avulla.

  Kurssi sopii soveltuvin osin myös seuraaviin koulutusohjelmiin pyrkiville:

  • biokemia ja molekyylibiotiede
  • biolääketiede
  • farmasian ala (farmaseutti ja proviisori)
  • ravitsemustiede.

  Huomaa, että yllä mainittujen hakukohteiden edellyttämät koeosiot tarkentuvat lokakuussa 2024.

 • Etäopetus

  Kaikkien kurssiemme opetuksessa, materiaalissa ja harjoituspääsykokeissa huomioidaan valintakoeuudistuksen edellyttämät muutostarpeet. Etäopetus koostuu seuraavista kokonaisuuksista (oppitunti á 45 min):

  Pääsykoevalmentautumisen opiskelutekniikka 4 oppituntia

  Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki oppiminen perustuu. Kurssikerralla käydään tekijät, joista onnistunut pääsykoevalmistautuminen muodostuu. Lisäksi kerta toimii johdantona kurssin sisältöihin ja rakenteeseen.

  Fysiikan, kemian ja biologian opetus

  • fysiikka 114 oppituntia, josta 20 oppituntia laskuharjoituksia
  • kemia 87 oppituntia, josta 11 oppituntia laskuharjoituksia
  • biologia 68 oppituntia

   

  Oppitunneillamme valintakoevaatimusten mukainen teoria avataan ilmiöiden ja esimerkkien avulla, joiden lisäksi fysiikan ja kemian oppimista syvennetään opettajan ohjaamilla laskuharjoituksilla. Opetuksen yhteydessä pääset testaamaan omaa osaamistasi monipuolisilla tehtävillä ja saat apua juuri sinulle hankaliin teorioihin ja tehtäviin.

  Mikäli kaipaat myös matematiikan opetusta, kannattaa sinun valita syyskuu kurssimme, johon kuuluu myös matematiikan opetus.

  Opetuskerroista jää tallenteet katsottaviksi.

   

  Fysiikan, kemian ja biologian kertaus 23 oppituntia

  Kurssien päätteeksi pidämme kaikille yhteiset kertausluennot etäopetuksena. Jokaisessa aineessa on kaksi kertausluentoa, joiden aikana tehdään tehtäviä ja käsitellään opiskelijoiden kysymyksiä.

   

  HUOM! Voit halutessasi valita kurssilta myös vain 1-2 ainetta. Ota tässä tapauksessa yhteyttä asiakaspalveluumme info.valmennuskeskus@eezy.fi.

 • Kurssin muu sisältö

  Lääkisnetti

  Lääkisnetti on markkinoiden ainoa lääketieteen alan oppimisalusta, jota käyttäessäsi voit lähettää tehtävistä kysymyksiä opettajillemme – ja he vastaavat sinulle henkilökohtaisesti. Vuosittain vastaamme noin 3000 kurssilaistemme esittämään fysiikan, kemian ja biologian kysymykseen. Lääkisnetissä on lisäksi seuraavat sisällöt ja ominaisuudet:

  • uudistetut ja aiempaa laajemmat visualisoidut teoriat jokaisesta aineesta
  • runsaasti harjoitustehtäviä vaiheittaisine mallivastauksineen (fysiikassa yli 2 000, kemiassa yli 1 300 ja biologiassa yli 1 300 tehtävää)
  • kaikkien aineiden opetusvideot
  • edistymiskäyrä, jonka avulla voit seurata osaamisesi kehittymistä
  • kertaustoiminto, joka ohjaa tarkistamaan ja kertaamaan väärin menneet tehtävät
  • mahdollisuus verrata omaa edistymistäsi muihin pyrkijöihin reaaliajassa

   

  Harjoituspääsykokeet 8 kpl (48 oppituntia)

  Kaikkiin kursseihimme kuuluu viisi korjattavaa ja pisteytettävää harjoituspääsykoetta. Lisäksi saat kolme koetta omatoimiseen harjoitteluun. Kokeet tarjoavat erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta. Kokeiden avulla kertaat kurssilla käytyjä asioita ja pystyt seuraamaan edistymistäsi kurssin edetessä.

  Henkilökohtainen tuki (tutorit, opettajat ja Lääkisnetti)

  Kursseillamme saat henkilökohtaista tukea monin eri tavoin. Opettajamme ja Lääkisnetti tuovat sinulle sisältöapua, jonka lisäksi tutorimme tarjoavat henkistä tukea ja kannustusta.

  Kurssin tutorit ovat lääketieteen opiskelijoita, joilla on omakohtaista kokemusta pyrkimisestä ja pääsykokeesta. He auttavat tarvittaessa lukusuunnitelman tekemisessä sekä vastaavat pyrkimistä ja opintoja koskeviin kysymyksiisi.

  Tutorit ovat etäkurssilla mukana sovitusti ja heihin voi olla yhteydessä myös puhelimella tai sähköpostilla, milloin haluat.

 • Aikataulu

  Lääkisnetti avautuu 17.6.2024, jolloin voit aloittaa itsenäisen opiskelun teorian, tehtävien ja opetusvideoiden avulla. Saat tunnukset Moodle-oppimisympäristöömme heti ilmoittautumisesi jälkeen, ja ne aktivoituvat noin tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi.

  Kurssin etäopetus alkaa lokakuussa. Etäopetusta on keskimäärin 2-3 kertaa viikossa arki-iltaisin klo 16.30 tai klo 17 alkaen. Yksi opetuskerta kestää 3 tuntia. Tarkemman opetusaikataulun ja muut käytännön tiedot löydät Moodlesta noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua.

  Huom! Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kurssin aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön ja valintakoepäivän julkaisun jälkeen.

 • Opettajat

  Kurssin opettajina toimivat Vesa Rantanen / Petteri Mönkkönen / Jari Holopainen  (fysiikka), Juha Kokko / Martti Uusitalo (kemia), Tapani Risto ja Pasi Salmela (biologia). Kaikki ovat toimineet opettajina kursseillamme usean vuoden ajan. Opettajien tarkempia esittelyjä löydät sivuiltamme osoitteessa https://valmennuskeskus.fi/laaketieteen-valmennuskurssi/laaketieteen-opettajat/

 • Maksutiedot ja alennukset

  Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Markkinoilla olevista valmennuskurssijärjestäjistä vain me tarjoamme sinulle kaksi takuuta.

  Hintakuu:

  • Mikäli et saa opiskelupaikkaa lääketieteellisistä tiedekunnista, pääset vastaavalle kurssille seuraavana vuonna puoleen hintaan!

   

  Tyytyväisyystakuu:

  • Voit osallistua opetukseen 2 kertaa / oppiaine ja päättää sen jälkeen vastaako kurssi odotuksiasi. Mikäli et ole tyytyväinen kurssiin, palautamme maksamasi summan kokonaisuudessaan takaisin.

”Pidin biologian opetuksesta valmennuskurssin aikana, se toi sitä mukavaa vastanpainoa tuomalla sen itselle mielenkiintoisimman aiheen opiskelun rinnalle. Opettajat osaavat hyvin kertoa erilaisista ilmiöistä biologiaan liittyen ja luennot ovat mielenkiintoisia, niihin jaksaa keskittyä.”

Lääketieteen kurssilainen 2024

”Opettaja opetti kaikki aiheet äärimmäisen hyvin ja kattavasti! Pidin kovasti järjestelmällisyydestä esimerkiksi siinä, miten kävimme diat yhdessä läpi ja saimme ne valmiina talteen myös meille opiskelijoille. Niistä oli kovasti apua tehtävissä!”

Lääketieteen kurssilainen 2024

”Opettaja sai vaikeatkin asiat selitettyä hyvin selkeästi ja ymmärrettävästi. Oli mukavaa, kun tunnilla testattiin osaamista lääkiksen pääsykoetehtävillä, joka myös näytti itselle, etteivät tehtävät ole ylitsepääsemättömän vaikeita.”

Lääketieteen kurssilainen 2024

”Opettaja auttoi aina, jos oli ongelmia minkä tahansa tehtävän kanssa. Koskaan ei jäänyt oloa, etteikö opettaja välittäisi siitä, ymmärtääkö tehtävän vaiko ei, vaan päinvastoin. Opettaja kannusti aina kysymään apua, eikä tyhmiä kysymyksiä ollut olemassa! Suuret kiitokset, olen todella kiitollinen opetuksestasi!”

Lääketieteen kurssilainen 2024

”Opettaja on todella oppilaslähtöinen, tunneille on aina kiva tulla. Pikkukokeille iso peukku. Kiitos paljon luennoista, ne ovat auttaneet paljon eteenpäin ja saaneet innostumaan kemiasta.”

Lääketieteen kurssilainen 2024