Lääketieteen opettajat ja tutorit

Lääketieteen opettajat

Jokainen, joka on joskus saanut olla taitavan opettajan opetuksessa, tietää mikä merkitys on oppimisen, innostumisen ja itseluottamuksen kannalta, kun opettaja osaa opettaa hyvin ja on aidosti kiinnostunut opiskelijoidensa oppimisesta. Kun motivaatio syttyy ja opetuksen sisällöt ovat kohdillaan, syntyy myös tulosta. Siihen perustuu Valmennuskeskuksen kurssilaisten oppiminen ja onnistuminen valintakokeessa.

Meidän kursseillamme saat tehtäväharjoittelun ja harjoituspääsykokeiden lisäksi myös opetuksen, jota et saa kaikilta kurssijärjestäjiltä.

Viime kevään palautteiden perusteella kurssilaisemme antoivat kokonaisarvosanaksi asiantuntevuudesta sekä opetus- ja motivointitaidosta biologian opettajillemme 4,96/5, kemian opettajillemme 4,63/5 ja fysiikan opettajillemme 4,8/5.

Tällä sivulla pääset tutustumaan osaan kurssiemme opettajista. Älä epäröi olla yhteydessä, jos haluat tietää lisää kurssiemme opettajista ja opetuksesta.

Tutustu opettajiimme

Lääketieteen valmennuskurssiemme opetuksesta ja materiaalien teosta vastaa yli 25 pääsykokeen ja pääsykoevalmennuksen asiantuntijaa fysiikan, kemian sekä biologian alalta. Suurella osalla opettajistamme on kokemusta valmennuskurssiopetuksesta yli 10 vuoden ajalta.

Fysiikan opettajat

 • Petteri Mönkkönen

  Petteri opettajana

  Petteri Mönkkönen on opettanut lääketieteen fysiikan kurssilla vuodesta 2013 lähtien ja päivätyönään hän toimii lukion fysiikan opettajana. Opettajan tehtävien lisäksi Petteri tehnyt tutkimustyötä. Ilmastonmuutoksen perustutkimukseen liittyvä väitöskirja valmistui Helsingin yliopistosta 2005.

  Petterin mielestä valmennuskurssi ovat loistava oppimisympäristö, sillä opiskelijat ovat motivoituneita, he tukevat toisiaan ja kaikilla on sama tavoite.

  Mitä Petterin kurssilla

  Petteri korostaa opetuksensa yhteydessä ennen kaikkea oikeiden opiskelumenetelmien tärkeyttä. ”Valmennuskursseilla kaikki tiivistyy laatutyöhön. Lukiossa ja muuallakin opiskelijat helposti vain suorittavat kursseja. Opiskelijat tahtomattaan pyrkivät liian nopeasti tai hätäisesti jonkun tehtävän ratkaisuun. Kysy itseltäsi: osaatko tämän asian niin hyvin, että voisit mennä luokan eteen opettamaan muita? Osaatko tämän niin hyvin, että osaat ratkaista tämän valintakokeessa? Siksi valmennuskursseilla kehitetään nimenomaan tehtävien ratkaisutaitoja ilmiöiden syvällisen ymmärtämisen avulla.”

  Kurssilaisten kokemuksia Petterin kurssilta

  ”Tykkäsin paljon opettajan ’arkipäiväisistä’ esimerkeistä sekä tehtävien selittämisestä perinpohjin. Itselle fysiikka ollut aina vaikeaa mutta tämän kurssin myötä opin todella paljon vaikeitakin asioita!”

  ”Motivoivaa opetusta, kivan käytännönläheinen tapa. Keskittyi siihen, että oikeasti ilmiöt ymmärrettiin.”

  ”Mielestäni tosi selkeää ja asiantuntevaa opetusta. Erilaiset taitotasot ja lähtötilanteet huomioitu hyvin. Olen tosi tyytyväinen, opetus oli tosi motivoivaa.”

 • Vesa Rantanen

  Vesa opettajana

  Vesa Rantanen on päätoiminen lukion fysiikan ja matematiikan opettaja. Hän on opettanut Valmennuskeskuksen lääketieteen kursseilla fysiikkaa vuodesta 2009 lähtien. Mahdollisuus opettaa aiheesta kiinnostuneita ja motivoituneita kurssilaisia, kehittää ja motivoi myös opettajaa itseään. Vesa kokee valmennuskursseilla opettamisen ja valintakokeiden erilaisten tehtävätyyppien seuraamisen mielekkääksi työksi.

  Mitä Vesan kurssilla

  Vesan kursseilla opetus tapahtuu yhdistelemällä opettajan opetusosuutta sekä vuorovaikutteisuutta. Opettamisen runko perustuu lukion opetussuunnitelmaan, joka on vaatimuksena lääketieteen valintakokeessa. Lääkiksen pääsykoetehtävät ja vastaavien tehtävien harjoittelu on olennainen osa valmistautumista.

  Kurssilaisten kokemuksia Vesan kurssilta

  ”Vesa auttoi aina kun apua tarvitsi, vastasi kaikkiin kysymyksiin. Luennot olivat mielenkiintoisia ja nautin opetuksesta. Kiitos!”

  ”Todella selkeästi ja hyvin opettaja on vaikeimmatkin asiat käynyt läpi. Tunnilla itsenäisesti tehtävät tehtävät tosi hyvin piristävät omaa ajattelua luennon lomassa.”

  ”Pysyi hyvin opetuksessa mukana. Laskujen yhdessäkäyminen auttoi hyvin ymmärtämään.”

 • Jari Holopainen

  Jari opettajana

  Jari Holopainen on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja opettaja. Päätyönään hän toimii vanhempana yliopistonlehtorina yliopistossa ja opettaa muun muassa sähkömagneettista kenttäteoriaa ja radiotekniikkaa. Lisäksi hän ohjaa opiskelijoiden opiskelu- ja tutkimustyötä heidän kandi-, diplomi- ja väitöskirjatöissään.

  Lääketieteen valmennuskurssien fysiikan opettajana Jari aloitti syksyllä 2012.

  Mitä Jarin kurssilla

  Jarin vahvuudet opettajana tulevat esiin vuorovaikutteisina ja vaihtelevina oppitunteina. Erilaiset oppimisen testaukset ja kyselyt kuuluvat keskeisenä osana oppimiseen ja lääketieteen valintakokeen aikapaineen harjoitteluun.  Asiantuntijuus näkyy taidossa selittää vaativat asiat perusteellisesti ja havainnollistamalla ne ymmärrettävällä tavalla.

  Kurssilaisten kokemuksia Jarin kurssilta

  ”Jari on hyvä perustelemaan asiat tarkasti ja mielellään vastaa kysymyksiin perusteellisesti”

  ”Opetus on ollut hyvää ja opettajan tyyli erittäin selkeää. Pollit on parhaita, kun pystyy niiden avulla osallistumaan helposti ja oppimaan myös aikapaineessa vastaamista.”

  ”Asiat käytiin läpi perusteellisesti ja havainnollisesti. Jokaisella oppitunnilla oli aikapaineistettuja tehtäviä, joka oli mielestäni hyödyllistä.”

 • Olga Heino

  Olga opettajana

  Olga Heino on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi, jossa on opiskellut fysiikkaa ja tilastotiedettä. Hän on opettanut Valmennuskeskuksen lääketieteen kursseilla vuodesta 2017 lähtien. Valmennuskurssin opettajana hänen tehtävänsä on liidata kurssilaiset kohti yhteistä tavoitetta, mikä on pääsykokeen läpäiseminen ja opiskelupaikan saaminen ja se onnistuu parhaiten yhdessäoppimalla.

  Mitä Olgan kurssilla

  ”Tärkein tehtäväni opettaessa on kääntää fysiikka suomen kielelle, mikä tarkoittaa että kaavat avataan ja mietitään mistä ne tulevat, mutta ei hukuta liikaa matemaattisiin todisteluihin, vaan käytetään kylmästi hyväksemme universumin tarjoilemat lait. Teemme yhdessä kovasti töitä sen eteen ja väännän tarvittaessa rautalangasta asiat, jotta kaikilla on mahdollisuus ymmärtää mistä pääsykokeessa ja koetehtävissä on kyse.”

  Kurssilaisten kokemuksia Olgan kurssilta

  ”En ole ennen pitänyt fysiikasta, mutta opettajan ansiosta aloinkin pitämään siitä. Opetustaito erittäin hyvä ja tuntui, että oikeasti alkoi oppimaan, mistä on kyse!”

  ”Aivan ihana opettaja, ikuisesti mun suosikki. Kannusti alusta lähtien ja vastasi aina jokaiseen kysymykseen huolella varmistaen, että kaikki ymmärsivät.”

  ”Opettaja oli helposti lähestyttävä ja loi turvallisen tilan kysellä ihan mitä mieleen asiasta mahtoi tullakaan.”

 • Pirjo Haikonen

  Pirjo opettajana

  Pirjo Haikonen on koulutukseltaan matemaattisten aineiden opettaja. Pirjolla on takanaan pitkä ura Valmennuskeskuksen fysiikan kurssiopettajana. Hän on opettanut lääketieteen valmennuskursseilla vuodesta 2001 ja hän toimii tällä hetkellä lukion fysiikan opettajana. Pirjo kuuluu Valmennuskeskuksen lääketieteen materiaalityöryhmään ja hänen käsialaansa ovat Lääkisnetin fysiikan materiaalin opetusvideot. Positiivisella asenteellaan, iloisella luonteellaan ja pirteällä opetustyylillä hän huolehtii, että oppilaiden motivaatio pysyy yllä.

  Mitä Pirjon kurssilla?

  Pirjon tavoitteena on saada oppilaat omaksumaan asiat perusteellisella opettamisella, rautalankamalleilla ja tarvittaessa pukemalla kaavat vaikka kuviksi. Hän kannustaa tehtävien tekoon kotona sekä antaa palautetta oppimisesta ja osaamisesta mm. pistareiden avulla.

  ”Jokainen pitämäni kurssi muovautuu aina kurssilaistensa ja heidän tarpeidensa näköiseksi. Opettaessani pyrin kiinnittämään kurssilaisten huomion asioiden ymmärtämisen lisäksi oikeaan vastaustekniikkaan. Ei riitä, että osaa asiat hyvin, sillä pääsykokeen aikapaineen vuoksi, ne on osattava tuottaa myös nopeasti vastauksiksi.”

  Pääsykokeeseen liittyy aina jotain yllätyksiä, mutta toisaalta tietyt teemat toistuvat vuosittain. ”Valintakokeessa yleisesti kysyttyihin asioihin ja aihekokonaisuuksiin on keskityttävä erityisellä huolella. Myös yksityiskohdat ovat tärkeitä, sillä niistä saattaa valintakokeessa tulla juuri ne ratkaisevat, sisäänpääsyrajan ylittävät pisteet.”

  Kurssilaisten kokemuksia Pirjon kurssilta

  ”Tosi selkeä ja havainnollistava opetustyyli, ehdottomasti paras matemaattisten aineiden opettaja, mitä minulla on koskaan ollut. 😊 Opettaja helposti lähestyttävä, uskaltaa kysyä.”

  ”Opettaja oli hyvin läsnä, kontaktissa oppilaiden kanssa, oppi tuntemaan meitä yksilöinä. Siitä tuli sellainen olo, että saa yksilöllisempää ja siten laadukkaampaa opetusta.”

  ”Todella hyväntuulinen ja positiivinen opettaja, aina iloinen. Monet asiat jäivät hyvin muistiin koska hän usein jakoi muistisääntöjä ja selitti asioita hieman ’erikoisella’ ja omanlaatuisella tavalla. Diat olivat selkeät ja hyvillä kuvilla niistä iso plussa.”

  ”Aivan ihana ja huippu ope. Opetti kädestä pitäen asiat.”

 • Toni Hosiaisluoma

  Toni opettajana

  Toni Hosiaisluoma on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2019. ”Pääaineeni oli matematiikka. Sivuaineina opiskelin teoreettista fysiikkaa, fysiikkaa ja tilastotiedettä. Opintojen aikana toimin kurssiassistenttina useilla matematiikan kursseilla. Valmistumisen jälkeen luennoin useampaankin otteeseen Helsingin yliopiston matematiikan kurssilla. Lisäksi olen antanut runsaasti yksityisopetusta.”

  Mitä Tonin kurssilla?

  Toni aloitti työskentelyn Valmennuskeskuksella keväällä 2022. ”Olen vastaillut Lääkisnetin fysiikan kysymyspalstalla oppilaiden kysymyksiin, tehnyt materiaalia ja harjoituspääsykokeita. Oman käsitykseni mukaan opiskelijat pitävät fysiikkaa kokeen haastavimpana osa-alueena. Tuntuu palkitsevalta päästä auttamaan niin monia unelmiensa opiskelupaikan saavuttamisessa, kun kyseessä ovat vieläpä keskimäärin pahimmat kipupisteet.”

  ”Havainnollistan käsitteitä piirroksin, koska lukiotason sisällöissä tämä vielä yleisesti ottaen onnistuu. Pyrin myös esittämään tehtäviin useampia ratkaisutapoja. Oikeita lähestymistapoja voi olla hyvinkin monta, mutta kaikki johtavat tismalleen samaan päämäärään, mikä on mielestäni kiehtovaa.”

  ”Fysiikka/matematiikka haastaa ihan jokaisen meistä jossain vaiheessa. Tällöin ei kannata lannistua, vaan ajatella esimerkiksi, että joskus oli päivä, kun Einstein ei osannut laskea kymmeneen. Ihminen on oppivainen olento. Haluan uskoa, että käytännössä kaikki pystyvät pääsemään ainakin jossain määrin kiinni fysiikan/matematiikan kiehtovaan maailmaan.”

   

Kemian opettajat

 • Juha Kokko

  Juha opettajana

  Juha Kokko on Valmennuskeskuksen kaikkein kokenein opettaja, jolla on taustallaan usean vuosikymmenen kestänyt valmennusura lääketieteen kemian opettajana. Tällaista sitoutumista ja paloa asioiden opettamiseen yhä uudelleen ja uudelleen on vain harvalla. Hän on äärimmäisen pidetty opettaja, jonka opetus perustuu vankkaan asiantuntemukseen ja oppilaiden kohtaamiseen.

  Mitä Juhan kurssilla

  Pitkän kokemuksensa vuoksi Juha tuntee lääketieteen valintakokeen kaikki kehitysvaiheet ja millaista osaamista kokeessa edellytetään. Kemian teoria taipuu helpommin ymmärrettäväksi mielenkiintoisten ja havainnollistavien esimerkkien sekä tehtävien avulla, jotka ovat olennainen osa Juhan opetusmenetelmää. Opetuksessa on aina sopivasti mukana piristävää huumoria, jonka pitää yllä hyvää ilmapiiriä. Ilmapiiri vaikuttaa motivaatioon ja motivaatio taas synnyttää halun oppia.

  Kurssilaisten kokemuksia Juhan kurssilta

  ”Oli mielenkiintoisia tunteja. Esimerkit oli aivan loistavia. Sai kyllä nauraa! 😀 Juhalle kiitos siitä, että jaksoi monta kertaa vääntää samaa asiaa turhautumatta, kun itseä alkoi jo vahan hävettää. Varsinkin kertaukset oli kuumottavan ihania. Iso kiitos Juhalle opetuksesta!”

  ”Opettaja osasi kertoa asiat mielenkiintoisesti ja pitää mielenkiinnon yllä.”

  ”Tykkäsin huumorin käyttämisestä joka piristi päivää todella kivasti aina! Myös jos esitti kysymyksen, sai todella selkeästi vastauksen!”

 • Martti Uusitalo

  Martti opettajana

  Martti Uusitalo on opettanut kemiaa Valmennuskeskuksen kursseilla vuodesta 2010 alkaen ja on erittäin pidetty opettaja. Hän on koulutustaustaltaan filosofian maisteri, jolla on mittava osaamistausta kemian ja luonnontieteiden saralla. Martin pääaine opinnoissa on ollut kemia ja erikoistumisala ympäristökemia, joiden lisäksi opiskeltavien aineiden listalta löytyvät ympäristötieteet, biokemia, matematiikka ja fysiikka. Tätä laaja-alaisuutta hän pääsee hyödyntämään Valmennuskeskuksen lääketieteen kursseilla.

  Mitä Martin kurssilla

  ”Opetuksessa pyrin olemaan järjestelmällinen ja perusteellinen. Tärkeintä on muodostaa sangen hajanaisesta lukiokemiasta järkevä kokonaisuus. Pyrin pitämään oppilaiden mielenkiintoa yllä hyvän opetuksen lisäksi tuomalla esiin aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä ja lääketieteen sovelluksia aina, kun se vain on mahdollista. Lisäksi kiero porilainen huumori auttaa asiaa!”

  Kurssilaisten kokemuksia Martin kurssilta

  ”Todella motivoiva opettaja, joka selkeästi tykkää työstään. Opettaja on innostanut minua ainakin todella paljon kemian opiskelun suhteen ja tunneille oli aina kiva tulla. Opetus on ollut todella selkeää ja asiat on esitetty niin, että ne ovat olleet helposti ymmärrettäviä. Plussaa opettajan omista lisämateriaalimonisteista, joissa on ollut hyviä tehtäviä ja teorian koonteja. Erityiskiitos Martille!”

   ”Opettaja oli erittäin motivoiva, ja osasi selittää asiat hyvin. Epäselvät kohdat, jotka jäivät lukion aikana hieman epäselviksi osattiin selittää hyvin. Esim. Puskuriliuoksen toiminta ja optinen isomeria olivat minulle erittäin hankalia, mutta tämän kurssin jälkeen ne selvisivät minulle. Martti pitää hyvää ilmapiiriä ja tunneilla on kivaa ja hauskaa, kun asiat selitetään huumorin keinoin.”

  ”Tunneilla käytiin perusteellisesti asiat ja asioita kerrattiin esim. pistareilla joka tunti niin asiat jäivät hyvin mieleen. Myös harjoituskokeiden läpikäyminen huolella oli plussaa.”

Biologian opettajat

 • Ulla Jetsu

  Ulla opettajana

  Ulla Jetsu on valmistunut Helsingin yliopistosta biologian opettajaksi. Hän on opettanut peruskoulussa, lukiossa ja yliopistossa. Vuosien varrella hän on saanut kokemusta ja osaamista biologisten perusasioiden ihmettelystä kasvibiologian kiemuroihin.

  Ulla on opettanut biologiaa Valmennuskeskuksen lääketieteen kursseilla vuodesta 2012 lähtien. Ullasta valmennuskurssiopetus on erittäin mielenkiintoista, koska kurssilaiset ovat innolla mukana opetuksessa ja ovat kiinnostuneita oppimaan sekä kyselemään eri asioista.

  Mitä Ullan kurssilla

  ”Valmennuskurssilla käydään läpi laajoja aihealueita lukion kurssisisältöjen mukaan ja tavoitteenani on yhdistellä välillä hyvinkin pirstaleinen tieto useamman lukiokurssin asioista yhtenäisemmäksi, helpommin ymmärrettäväksi ja omaksuttavaksi kokonaisuudeksi. Jos ennakkovalmistautuminen on tehty huolella, niin kurssikerroilla voimme keskittyä enemmän hankalimpiin asioihin. Opetukseeni kuuluu olennaisesti, että teoriaa selkeytetään erilaisin elävän elämän esimerkein.”

  Kurssilaisten kokemuksia Ullan kurssilta

  ”Mielestäni lyhyellä kurssilla keskityttiin merkityksellisimpiin asioihin ja käytiin kattavasti aiheita, joita varmaan moni opiskelija toivoikin. Kurssi oli hyvin jäsennelty ja aiheiden valinta oli toimiva. Kiitos opetuksesta ja tosiaan toivottavasti ei nähdä enää ensi vuonna!”

  ”Käytiin tarpeeksi ripeästi, mutta kuitenkin ehdittiin käymään kaikki asiat sekä tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Pidin siitä kuinka opettaja opetti rauhaliseen tyyliin vaikka silti etenemistahti oli nopea (ei liian nopea itselle).”

  ”Opettaja selitti ja kertoi asiat selkeästi ja ymmärrettävästi sekä käytti paljon havainnollistavia kuvia.”

 • Pasi Salmela

  Pasi opettajana

  Pasi Salmela on biologian ja maantieteen opettaja. ”Olen opiskellut Helsingin yliopistossa biologiaa, maantiedettä, kasvatustiedettä sekä ympäristökasvatusta. Lisäksi minulla on Jyväskylän yliopistosta hankittu opinto-ohjaajan pätevyys. Päätyökseni toimin lukion biologian ja maantieteen lehtorina. Olen opettanut vuodesta 2002 erilaisissa opetusalan tehtävissä, nykyisessä pestissäni olen ollut vuodesta 2003 alkaen. Keväällä 2011 aloitin opettajana Valmennuskeskuksen kursseilla.”

  Mitä Pasin kurssilla?

  ”Nautin valmennuskurssilla opettamisesta: Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja innostuneita, mitä en päivätyössä aina pääse kokemaan. Opetustyylini on melko perinteistä luennoimista. Pyrin pitämään opiskelijat valppaina visaisilla kysymyksillä ja tilanteeseen sopivalla (tai sopimattomalla) huumorilla.”

  Kurssilaisten kokemuksia Pasin kurssilta

  ”Opettaja oli aivan ihanan kannustava, opetti erittäin hyvin ja auttoi ymmärtämään asioita, jotka aiemmin olivat hankalia. Pidin opetus tyylistä erittäin paljon. Kiitos!”

  ”Pasin luennot pitivät mielenkiinnon yllä ja helpotti keskittymistä. Aivan super!”

  ”Todella asiantunteva, selkeä ja huumorintajuinen opetustyyli. Kannusti hyvin läpi kurssin ja vaikutti aidosti siltä, että oppilaiden menestyminen ja hyvinvointi kiinnostaa. Yksi parhaista opetajista, joiden opetuksesa olen ikinä sanut ola. Kitos kaikesta!”

Tutustu tutoreihimme

Lääketieteen valmennuskursseillamme on mukana entisiä valmennuskurssilaisiamme, jotka ovat päässeet opiskelemaan lääketiedettä. He kertovat omat hakutarinansa ja auttavat muun muassa lukusuunnitelman laatimisessa. Tutorit ovat mukana kurssikerroilla sovitusti ja voit ottaa heihin matalalla kynnyksellä yhteyttä myös puhelimella tai sähköpostilla.

 • Hanna Tikkanen

  Opiskelen Tampereella lääkäriksi. Aloitin opintoni syksyllä 2021. En osaa suoraan sanoa, miksi valitsin lääketieteen, mutta olen tavallaan aina tiennyt haluavani lääkäriksi. Tampereen lääkiksessä on hyvä ryhmähenki ja meno. Kurssien ja muiden opiskelijoiden välillä jaetaan opiskeluniksejä, muistikortteja ja luentomuistiinpanoja sekä muita kikkoja tentteihin lukemisen tueksi. Lisäksi yleinen asenne opiskelun ja vapaa-ajan suhteeseen on täällä mielestäni aika terve. Oppimista arvostetaan, mutta niin myös jaksamista, harrastuksia ja kerhotoimintaa.

  Osallistuin lokakuussa alkaneelle etäopetuskurssille. Tykkäsin siitä, miten kurssi opetti painottamaan laskemista/ tehtäviä pääsykokeeseen valmistautumisessa. Lisäksi Lääkisnetti-tehtäväpaketti oli hyvin suunniteltu, sillä haastavan tuntuisten tehtävien avulla opin enemmän kuin lukiokirjoilla.

  Valintakokeessa ja siihen valmistautuessa tulee muistaa, että aikaa on rajallisesti. Kannattaa opetella luovuttamaan tehtävän suhteen ajoissa/ siirtymään hetkeksi eteenpäin, jos vastaaminen ei heti luista. Lisäksi suosittelen siirtymään tehtäväpainotteiseen opiskeluun.

 • Laura Holmberg

  Opiskelen lääketiedettä Kuopion yliopistossa. Aloitin opinnot syksyllä 2020. Olen valmistunut 2016 kaksoistutkinnosta lähihoitajaksi ja ylioppilaaksi. Ylioppilas todistukseni oli keskinkertainen, joten lääkikseen sisäänpääsyyn sillä ei ollut mitään asiaa. Tein töitä lähihoitajana 3 vuotta valmistumisen jälkeen, jonka jälkeen lähdin pyrkimään kohti lääkistä.

  Aloitin valmistautumisen kokeeseen jo kesällä kertaamalla lukion oppikirjoista fysiikkaa, sillä opinnoista oli vierähtänyt jo useampi vuosi. Syyskuussa aloitin valmennuskurssin. Valmennuskurssille osallistuin aktiivisesti ja aloitin marraskuun 2019 alusta täyspäiväisen opiskelun ja lopetin työt. Itsellä fysiikan ja kemian lähtötaso oli melko huono, joten itselle oli todella tärkeä saada ulkopuolista opetusta fysiikan ja kemian osalta. Fysiikan ja kemian opettajat olivat molemmat todella hyviä opettamaan ja todella motivoituneita työhönsä. He vastasivat sähköposteihin nopeasti ja auttoivat henkilökohtaisesti vaikeissa asioissa sähköpostin välityksellä tai oppituntien tauoilla.

 • Maiju Laitila

  Opiskelen lääketiedettä Kuopiossa. Aloitin opinnot syksyllä 2021. Valitsin tämän alan, koska olen aina ollut kiinnostunut ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta. Lukiossa alavalinta varmistui ihmisen biologia kurssin myötä. Lisäksi minulle on tärkeää, että saan tehdä töitä ihmisten parissa. Olen lisäksi opiskellut kemiaa ja biolääketiedettä ennen lääketieteen opintojen alkua.

  Osallistuin valmennuskurssille, joka alkoi tammikuussa. Itse koin hyötyväni kurssista todella paljon. Ensinnäkin kurssisuunnitelman pohjalta oli helppo tehdä itselleen aikataulu, kun tiesi, että jos etenee kurssin tahtiin, saa kaiken käytyä läpi. Tykkäsin myös erityisesti vanhoista opetusvideoista, mitä saimme käyttöömme. Niiden avulla oli hyvä kerrata aiheet ennen kurssikertaa, jotta opetuksessa pystyi keskittymään itselle haastaviin asioihin. Opettajat olivat myös meidän kurssilla yksi isoimmista plussista, heille pystyi aina laittamaan kysymyksiä esim tehtävistä ja niihin sai tehokkaasti vastauksia.