Sosiaalityön yhteisvalinta etäopetus 2024

Kurssimme valmentaa sosiaalityön yhteisvalinnan kokeeseen, jossa mukana ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot. Kurssin pääpaino on valintakokeen ennakkomateriaalin huolellisessa läpikäymisessä. Opetuksessa käsitellään ennakkomateriaalin keskeisiä teemoja, keskitytään kokonaisuuksien ja yksityiskohtien jäsentämiseen sekä selvennetään keskeiset käsitteet.

Kurssiin kuuluu kaksi harjoituspääsykoetta, jotka auttavat arvioimaan omaa osaamistasi ja ajankäyttöäsi pääsykoetilanteessa sekä opettavat ennakkomateriaalin soveltamista uuteen aineistoon. Saat opettajalta henkilökohtaisen arvioinnin ja palautteen molemmista kokeista.

Kevään 2022 ja 2023 kurssilaisista yli 50 % sai opiskelupaikan sosiaalityön koulutusohjelmasta!

Kaupunki
Kurssin laajuus
50 ot
Alkaa
16.4.2024
Päättyy
1.6.2024
Kurssin hinta
590€
 • Kenelle?

  Kurssi on suunnattu kaikille sosiaalityön yhteisvalinnan valintakokeeseen valmistautuville. Kurssi sopii hyvin sekä ensimmäistä kertaa hakevalle että aiemmin pyrkineelle, koska kurssin pääpaino on vuosittain vaihtuvassa ennakkomateriaalissa.

  Kurssi ei sovellu muihin yhteiskunta- tai valtiotieteen hakukohteisiin pyrkiville.

 • Etäopetus

  Reaaliaikainen etäopetus koostuu seuraavista kokonaisuuksista (oppitunti á 45 minuuttia):

  Opiskelutekniikka 4,5 oppituntia

  Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki oppiminen perustuu. Kurssikerralla käydään läpi tekijät, joista onnistunut pääsykoevalmistautuminen muodostuu. Opetuksessa käsitellään mm. erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita sekä lukusuunnitelmaan ja aikataulun laatimista helpottavia asioita.

  Aineistojen opetus 10,5 oppituntia

  Valintakokeen esseetehtävä on perustunut  valintakokeessa jaettun aineiston ja ennakkomateriaalin yhdistämiseen. Ennen ennakkomateriaalin ilmestymistä on kaksi aineistokertaa, joissa käsitellään erilaisia aineistoja, vastaustekniikkaa ja vanhojen valintakokeiden tehtävätyyppejä.

  Ennakkomateriaalin opetus 25 oppituntia

  Kurssin opettaja käy tarkasti läpi valintakokeen ennakkomateriaalin keskittyen sisäänpääsyn kannalta keskeisiin teorioihin, käsitteisiin ja ongelmakohtiin, esimerkeillä havainnollistaen. Opettaja käyttää opetuksessa paljon myös pistareita, jotka harjoittavat valintakokeessa vaadittavien yksityiskohtaisten asioiden muistamista.

  Ennakkomateriaalin opetuksessa jokaisella tunnilla kerrataan edellisen kerran asiat kotitehtävien tai pistokokeiden avulla, käsitellään uusi kokonaisuus ja tehdään lisäksi tehtäviä asioiden sisäistämiseksi sekä kertaamiseksi. Jokaisen kurssikerran jälkeen saat kotitehtäväksi perehtyä uuteen aihealueeseen. Näin toimittaessa ennakkomateriaalin sisällöt tulee käsiteltyä vähintään kolmeen kertaan kurssin aikana.

  Saat käyttöösi tallenteet etäopetuksesta, joiden avulla voit kerrata vaikeimpia asioita ja korvata mahdolliset poissaolot.

 • Kurssin opettaja

  Raine Surakka on erittäin kokenut ja suosittu opettaja, joka on opettanut sosiaalityön valmennuskurssillamme jo vuodesta 2012. Raine on valmistunut valtiotieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan sosiaalityö sekä suorittanut ammatillisen opettajan pätevyyden antavat pedagogiset opinnot. Ennen yliopisto-opintojani hän on suorittanut sosionomin ja sairaanhoitajan tutkinnot ja tällä hetkellä hän opiskelee psykoterapeutiksi. Rainella on monipuolinen työkokemus sosiaalityön eri osa-alueilta ja pitkä käytännönkokemus tuo tuoreita näkökulmia ja esimerkkejä sosiaalityön kysymyksistä kurssiopetuksen tueksi helpottamaan pääsykoemateriaalien teorioiden ymmärrystä.

  Kevään 2023 kurssilta Raine sai asiantuntevuudesta, innostavuudesta ja opetustaidosta kurssilaisilta arvosanan 4,6 (asteikolla 1-5). 

  ”Valmennuskurssiopettajana olen toiminut jo vuosien ajan ja tavoitteenani on luoda oppimiseen innostava ilmapiiri, jonka avulla pyrimme syvällisesti ymmärtämään asiat, keskustelemaan ja käymään läpi asiakastyötä käytännön esimerkkien avulla. Kurssikerroilla tarkoituksena on, että opiskelijat pystyvät käsitteellistämään ja ymmärtämään aineistojen asiayhteyksiä, omaksumaan keskeiset asiat sekä tuottamaan osaamansa tiedon esseevastauksena koetilanteessa.

  Kurssin opettaminen tuntuu aina yhtä innostavalta ja odotankin kovasti kurssin alkua. Pyrin opetuksessa vuorovaikutteiseen opetukseen. Yhdessä pyrimme pohtimaan aineistojen teoriaa nostamalla esiin keskeisiä asioita sekä myös mielenkiintoisia yksityiskohtia. Pyrin myös selittämään teoriat “eläväksi” esimerkiksi siten miten teoriat näkyvät sosiaalityön arjessa. Kurssin yhteinen tavoite on sanomattakin selvä: varmuus pääsykokeessa ja opiskelupaikka!”

 • Kurssin muu sisältö

  Ennakkotehtävä

  Noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua julkaistaan kurssin ennakkotehtävä, jonka voit palauttaa opettajalle. Ennakkotehtävän avulla orientoidut kurssiin ja saat ensimmäiset kommentit esseevastaustekniikastasi.

  2 harjoituspääsykoetta (10 oppituntia)

  Kahden harjoituspääsykokeen avulla testaat osaamistasi ja harjoittelet ajankäyttöäsi koetilannetta varten. Saat opettajalta henkilökohtaisen palautteen ja pisteytyksen harjoituskokeistasi. Kokeet käydään myös yhteisesti läpi ja samalla kerrataan keskeisimmät asiakokonaisuudet.

  Harjoitustehtävät

  Opettaja tekee kurssin aikana harjoitustehtäviä valintakokeen ennakkomateriaaleista. Harjoitustehtävien avulla testaat omaa osaamistasi ja monipuolistat omaa opiskeluasi.

 • Ajankohta

  Opetus ajoittuu huhti-toukokuulle 2024. Kurssin opetus järjestetään arkisin 1-3 kertaa viikossa klo 16.30-20/17-20.30 ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen.

  Tarkempi aikataulu ja muut käytännöntiedot päivitetään kurssin oppimisympäristöön Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Tunnukset Moodleen saat sähköpostitse heti ilmoittautumisesi jälkeen ja ne aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön  ja valintakoepäivän julkaisun jälkeen. 

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 590 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa tavoittelemaasi sosiaalityön opiskelupaikkaa keväällä 2024, pääset seuraavana vuonna vastaavalle kurssille puoleen hintaan.

”Valmennuskurssi oli mielestäni todella hyvin onnistunut. Valmennuskurssi auttoi minua pääsemään kouluun ja valmistautumaan pääsykokeeseen erittäin hyvin ja laajasti. Opettaja oli tsemppaava ja kannustava koko kurssin ajan. Voin vain suositella :)”

-Amanda, kevään 2023 sosiaalityön kurssilainen

”Pidin siitä miten Raine selitti asiat auki ymmärrettävästi. Palautteen anto oli sujuvaa, niin hyvän kuin rakentavankin palautteen. Materiaalit olivat selkeitä ja informatiivisiä.
Harjoituskokeissa oli juuri niitä elementtejä, joita voisi olla myös oikeassa kokeessa.”

-Vilma Vähä-Antila, kevään 2023 sosiaalityön kurssilainen 

”Raine selitti todella selkeästi ja ymmärrettävästi asiat, lisäksi kertoi omia tarinoita aiheeseen liittyen mikä lisäsi itsellä mielenkiintoa kurssille. Koen että kurssista oli hyötyä. Raine osasi opettaa hyvin ja mielenkiintoisesti. Tämä kurssi lisäsi todellakin intohimoani tätä alaa kohtaan!”

-Viivi Linna, kevään 2023 sosiaalityön kurssilainen 

”Kiitos paljon rainelle opetuksesta, vaikutat tosi symppikseltä! oon tosi tyytyväinen että pikkupennosiani sijoitin tähän ja sain mielestäni rahoilleni vastinetta. toivon mukaan myös koulupaikan!”

-Fanny Larres, kevään 2023 sosiaalityön kurssilainen