Miksi kauppatieteen valmennuskurssille?

Miksi Valmennuskeskuksen kauppisvalmennukseen?

Kauppatieteen hakukohteissa on vuosittain tarjolla noin 800 aloituspaikkaa valintakokeella valittaville. Hakijoita on yli 13 000, joista ensisijaisia reilu 8 600.  Todistusvalintakiintiöstä huolimatta valtaosa osallistuu edelleen valintakokeeseen.

Valintakokeen tehtävänä on tehdä osaamiseroja hakijoiden välille. Valintakokeissa onkin ollut kysymyksiä aiheista, joita ei suoraan lukion kursseilla käsitellä. Tästä syystä olemme lisänneet Kauppisnettimme teoriaan aiheita myös lukiokirjojen ulkopuolelta niistä aiheista, joita aiemmin on esiintynyt ja joita voitaisiin kysyä tulevaisuudessa. Erityisesti taloustiedon osalta osaaminen valintakokeessa voi olla laajempaa,  mitä lukion oppikirjoissa käsitellään.

Lisäksi hakijan tulee ymmärtää valintakokeessa vaadittavat sisällöt lukio-opintoja laajemmin ja syvällisemmin, sillä koetehtäviin on usein liitetty soveltamista vaativaa aineistoa. Tyypillisesti aineistoissa pitää tulkita erilaisia talouslukuja kuvioista, graafeista ja taulukoista. Myös pituudeltaan vaihtelevia tapauskuvauksia ja aineistotekstejä on ollut aineistoina. Kursseillamme tiedon soveltamisen merkitys on huomioitu opetuksen yhteydessä käytettävissä esimerkeissä, harjoituspääsykokeissa sekä Kauppisnetin soveltavissa tehtävissä.

 • 1. Kokenein ja tuloksekkain: yli 15 000 opiskelijaa käynyt kurssimme

  Valmennuskeskus on alan suurin ja kokenein valmennuskurssijärjestäjä. Olemme vuosien varrella valmentaneet ja auttaneet opiskelupaikan saavuttamisessa ylivoimaisesti eniten kauppisopiskelijoita.

  Tänä keväänä rikomme yli 15 000 kauppatieteen valmennuskurssilaisen määrän. Tästä joukosta parhaillaan opiskelee tai on jo valmistunut ekonomiksi noin 6 000 kurssimme käynyttä.

  Tehtävämme onkin tarjota paras mahdollinen tuki oppimiselle, jotta onnistuisit kauppatieteen kokeessa ja saisit haluamasi opiskelupaikan.

 • 2. Asiantuntijaopettajien johdolla varmistat osaamisen pääsykoetta varten

  Kauppisvalmennuksessamme opiskelet kokeneiden pääsykoevalmentautumisen asiantuntijaopettajien kanssa. Tärkeimpien ja yleisesti vaikeaksi koettujen asioiden esiin nostaminen ja epäselvyyksien ratkaiseminen onnistuu parhaiten opettajiemme johdolla opetuksen yhteydessä. Heidän ohjauksessaan opiskelet kaikki keskeiset pääsykoesisällöt, jotka sinun tulee osata kokeessa. Näihin syvennytään valintakoevaatimusten sisältöopetuksen lisäksi tehtävien ja käytännön esimerkkien avulla, joita yritys- ja talousalalla työskentelevillä opettajillamme on kokemuksensa puolesta annettavana.

  Tehtävämme on tarjota paras mahdollinen tuki oppimiselle, jotta osaaminen ei olisi vain ulkoa opeteltua tehtävien tekemistä ja osaat käyttää tietoa soveltamiskykyä vaativissa tehtävissä.

  ”Opettaja osasi opettaa asioita ja tykkäsin, että hän osallisti meitä näyttämällä vanhoja valintakokeita ja antoi meidän vastata niihin kyselyillä.”

  ”Opettaja selitti matematiikan selkeästi ja niin, että vaikeistakin kysymyksistä tuli helpon tuntuisia.”

  ”Todella selkeästi selitettiin matikanteoriat. Välillä mietinkin, että mitä, onko tämä oikeasti näin helppoa. Vastasi hyvin kysymyksiin ja oli tosi kiva että tehtäviin näytettiin monia ratkaisutapoja.”

  – Palautteita kevään 2023 kauppatieteen kursseiltamme

 • 3. Kauppisnetin avulla saavutat tehtävärutiinin ja arvioit omaa osamistasi

  Kurssillamme on käytössä sähköinen oppimisalusta Kauppisnetti, johon on rakennettu tuhansia pääsykoetyyppisiä harjoitustehtäviä  varmistamaan sisällöllistä osaamistasi ja vastausrutiiniasi.

  Kauppisnetissä on tehtäviä kaikista pääsykokeessa vaadittavista aineista:

  • taloustiedosta
  • historiasta
  • talousmatematiikasta
  • soveltavista tehtävistä

   

  Kauppisnetin edistymis- ja osaamiskäyrä kertoo sinulle reaaliaikaisesti, kuinka etenet kohti tavoitettasi. Jokaisen tehtävän jälkeen saat tiedon, vastasitko oikein. Oikein menneet tehtävät siirtävät sinua edistymiskäyrällä eteenpäin. Väärin menneet tehtävät siirtyvät automaattisesti kertausosioon. Kertaustoiminto ohjaa sinut automaattisesti harjoittelemaan uudestaan tehtävät, jotka menivät väärin ensimmäisellä kerralla.

  Kauppisnetissä näet nimettömänä myös kaikkien muiden pyrkijöiden suoritukset ja voit seurata reaaliajassa, miten oma oppimisesi etenee suhteessa toisiin.

  ”Videot tosi hyviä, paremmin ymmärtää kun oikea ihminen selittää. Harjoitustehtäviä oli runsaasti! Kaikkea ei ehdi edes käydä läpi! Hyvä myös, että oli harjoituskokeita niin vähän on kuva millaiseen kokeeseen sitä joutuu. Jos joku kyselee niin suosittelen kurssia. Hintansa väärti!”

  ”En uskonut ikinä oppivani todennäköisyyslaskuja, mutta kun lähdettiin niin juurta jaksaen sen kanssa liikkeelle, niin kyllä se sieltä lopulta avautui eikä enää tuota hikipisaroita otsalle.”

  ”Mielestäni kaikki on hyvin kattavia kokonaisuuksia.”

  ”Kurssissa on todella kattavasti ja laajasti oppimismateriaaleja. Hyödyllisin oli kuitenkin se, että saa opiskella omalla ajalla, omaan tahtiin ja missä vain.”

  – Kurssilaistemme palautteita Kauppisnetistä

 • 4. Kurssin valmis aikataulu auttaa ajanhallinnassa

  Ajankäyttö- ja opiskelusuunnitelman teko ennen valintakoetta onnistuu helpoiten opettajiemme tekemän opetusaikataulun avulla. Kurssin valmis aikataulu auttaa sinua opiskelemaan vaaditut sisällöt loogisessa järjestyksessä. Tiedät milloin, mitä ja miten pitää opiskella.

  Kurssin oppituntimäärä on suunniteltu optimaalisesti siten, että sen avulla saat kokeessa tarvittavan osaamispohjan ja lisäksi kurssin oheen jää aikaa itsenäiselle lukemiselle, harjoittelulle, kertaamiselle sekä palautumiselle.

 • 5. Rajatut ryhmäkoot ja henkilökohtainen kysymysmahdollisuus opettajilta

  Valmennuskeskuksen kauppisvalmennus tarjoaa sisältöopetuksen lisäksi laajan tukitoimintojen verkon:

  1. Olemme rajanneet etäopetusryhmien kurssikoot, jotta pystymme huolehtimaan laadukkaasta opetuksesta
  2. Kurssikerroilla voit kysyä ja selvittää opettajilta vaikeasti ymmärrettäviä asioita ja ongelmakohtia
  3. Muina aikoina voit lähettää kysymyksesi Kauppisnetin kysymys-vastauspalveluun, josta saat aina henkilökohtaisen vastauksen kysymykseesi.

  Etäopetuskursseilla käytössäsi on myös kauppiksessa opiskeleva tutor, jolta saat omakohtaisia vinkkejä valmistautumiseen ja pääset vaihtamaan ajatuksia tulevasta pääsykokeesta.

”Käsitteitä opetetaan hyvin. Uutta asiaa opetetaan hyvin esimerkkien avulla ja laajasti. Aihetta opetettaessa valintakokeiden eri tehtävien näyttäminen ja selittäminen opetettavasta aiheesta, on todella hyvä oppimisen kannalta.”

Kauppatiede kevät 2023 -kurssilainen

”Vuosi sitten toinen kurssijärjestäjä, tänä vuonna Eezy. Kavereilleni olen monelle suositellut ennemmin Eezyä sen hyvien luentojen, helpon käytön ja tiivistettyjen kokonaisuuksien takia. Kiitos!”

Kauppatieteen kurssilainen 2023

”Opetus ollut laadukasta. Opettajan tuomat asiat ovat avanneet itselle uusia näkökulmia miten tulkita historiaa. Kurssin aikana tullut monta ahaa-elämystä. Täydet pisteet historian opettajalle!”

Kauppatiede kevät 2023 -kurssilainen