Kauppatieteen opiskelu ja työelämä

Kauppatieteen opiskelu ja työelämä

Kauppiksessa opiskelet valmiuksia työskennellä erilaisissa liiketoiminnan tehtävissä. Opinnoissasi voit keskittyä esimerkiksi

 • markkinointiin
 • taloustieteeseen
 • henkilöstöasioihin
 • yritysjuridiikkaan
 • johtamiseen tai
 • moniin muihin vaihtoehtoihin.

Yliopistojen tarjoamat pääainevaihtoehdot vaihtelevat yliopistojen välillä, joten niihin kannattaa tutustua jo hakuvaiheessa.

 • Missä kauppatiedettä voi opiskella?

  Kauppatieteitä voi opiskella kahdeksassa yliopistossa suomeksi ja kahdessa ruotsiksi. Kaikissa yliopistoissa on mahdollista suorittaa joko tutkinto tai sen osia englanniksi.

  Kauppatieteen yhteisvalinnassa ovat mukana seuraavat yliopistot:

  • Aalto-yliopisto, Espoo
  • Hanken, Helsinki ja Vaasa (ruotsiksi)
  • Itä-Suomen yliopisto, Joensuu ja Kuopio
  • Jyväskylän yliopisto
  • LUT-yliopisto, Lappeenranta
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto, Turku ja Pori
  • Vaasan yliopisto
  • Åbo Akademi (ruotsiksi)
 • Kauppatieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot

  Kauppatieteen koulutusohjelmiin hyväksytyt opiskelijat saavat automaattisesti suoritusoikeuden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Kandidaatin tutkinto on 180 opintopistettä ja se suoritetaan keskimäärin kolmessa vuodessa. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tukinnon suoritus vie yleensä kaksi vuotta.

  Kauppatieteiden tutkinto koostuu useimmissa yliopistoissa

  • perusopinnoista
  • kieli- ja viestintäopinnoista
  • pääaineen opinnoista ja
  • sivuaineopinnoista.

   

  Perusopinnot kestävät pääosin ensimmäisen vuoden, jonka jälkeen opiskelu jatkuu pääaineopinnoissa. Tutkinnon sisältöön pystyy vaikuttamaan paljon itse ja yhteisiä kaikille pakollisia opintoja on suhteellisen vähän.

  Kauppiksessa opiskelet monipuolisesti, osallistut luennoille, teet tenttejä, tuotat ryhmätöitä sekä osallistut erilaisiin yritysvierailuihin. Opinnoissa korostuvat erityisesti kansainvälisyys sekä esiintymis- ja vuorovaikutustaidot.

 • Pääainevaihtoehdot

  Pääaine tarkoittaa, että valitset tietyn opintosuunnan, jonka kursseja opiskelet kandi- ja/tai maisterivaiheessa. Se, milloin pääaine valitaan, vaihtelee korkeakouluittain. Yleensä pääaine valitaan 1. vuoden lopussa. Johtaminen, rahoitus, laskentatoimi ja markkinointi ovat kaikista yleisimmät pääaineet, joita korkeakoulut tarjoavat.

  Pääaineen lisäksi voit opiskella sivuaineita, joita voi valita melko vapaasti. Voit valita esimerkiksi yhteiskuntatieteitä, sosiologiaa tai kasvatustieteen kursseja osaksi tutkintoasi.

  Alla on koottuna kandidaattitutkintojen pääainevaihtoehtoja eri kauppakorkeakouluista.

  *Huom! Pääainevaihtoehdot voivat muuttua, sillä korkeakoulut päivittävät opetussuunnitelmiaan muutaman vuoden välein.

  • Aallossa voit opiskella seuraavia pääaineita: johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus, taloustiede, tieto- ja palvelujohtaminen ja yritysjuridiikka.
  • Itä-Suomen yliopiston kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdot ovat johtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, laskentatoimi ja yritysjuridiikka, markkinointi ja vähittäiskauppa.
  • Jyväskylän yliopistossa kauppatieteen koulutusohjelman pääainevaihtoehtoja ovat mm. johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, viestinnän johtaminen, yrittäjyys ja yritysten ympäristöjohtaminen. Huomaa, että Jyväskylässä on kaksi eri kauppatieteen hakukohdetta; kauppatieteen yhteisvalinnassa on mukana myös taloustieteen koulutusohjelma, joka painottuu mikro- ja makrotalouden teorioihin ja talouden tutkimukseen.
  • LUT-yliopistossa on mahdollista valita seuraavista pääaineista: hankintojen johtaminen, laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka, kansainvälinen markkinointi ja strateginen rahoitus.
  • Oulun yliopistossa voit opiskella pääaineena kansainvälistä liiketoiminnan johtamista, laskentatoimea, liiketoiminta-analytiikkaa, markkinointia, rahoitusta tai taloustiedettä.
  • Tampereen yliopistossa vaihtoehtoina ovat markkinointi, taloustiede, vakuutus ja riskienhallinta, yrityksen johtaminen, yritysjuridiikka ja vero-oikeus sekä yrityksen laskentatoimi.
  • Turun yliopistossa voit valita pääaineen seuraavista: laskentatoimi ja rahoitus, kansainvälinen johtaminen ja yrittäjyys, markkinoinnin ja arvoketjujen johtaminen sekä taloustieteet. Turun yliopiston Porin yksikössä pääaineena on liiketoimintaosaaminen.
  • Vaasan yliopistossa pääainevaihtoehtoja ovat johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, digitaalinen markkinointi, markkinointi, talousoikeus ja taloustiede.
  • Åbo Akademissa voit opiskella kansainvälisten markkinoiden, tietojärjestelmätieteen, kansantaloustieteen, organisaatioiden ja johtamisen tai laskentatoimen pääainetta ruotsin kielellä.
 • Kauppatieteen maisteri työelämässä

  Kauppatieteen tutkinto antaa hyvät mahdollisuudet työskennellä monipuolisissa liiketoiminnan tehtävissä tai esimerkiksi yrittäjänä. Työllistymisvaihtoehtoja on paljon, sillä tutkinto tuottaa erilaista osaamista riippuen valitusta pääaineesta. Myös ensimmäiset työpaikat valmistumisen jälkeen tai opintojen aikana määrittelevät usein uran suuntaa.

  Kauppatieteen maisterit eli ekonomit työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin työtehtäviin. Tyypillisimmin ekonomit työllistyvät yrityksiin, erityisesti rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin. Ekonomeja työskentelee laajasti myös esimerkiksi

  • markkinointi- tai myyntitehtävissä
  • henkilöstöhallinnossa
  • konsultteina ja kouluttajina sekä
  • johto- ja esihenkilötehtävissä.

   

  Marraskuussa 2022 Suomen Ekonomien liiton jäsenten mediaanipalkka oli 5 400 euroa kuukaudessa. Valmistumisvuonna kauppatieteilijöiden palkka on samaan ajankohtaan ollut keskimäärin 3 700 euroa kuukaudessa.