Kauppatieteen hakijamäärät

Kauppatieteen hakijamäärät 2023

Kauppatieteen suomen- ja ruotsinkielisiin opintoihin pyrki keväällä 2023 yhteensä yli 13 000 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli 8 826.

Alaa opiskelemaan hakevien määrä nousi viime keväästä. Kaikkien hakijoiden määrä kasvoi 201 hakijalla, ja ensisijaisia hakijoita oli 153 enemmän kuin keväällä 2022.

Kaiken kaikkiaan eniten hakijoita tänä vuonna oli Turun yliopistoon, Aalto-yliopiston jäädessä kakkoseksi 33 hakijan erolla.

Tältä sivulta voit katsoa hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä. Hakijamäärät on poimittu Opetushallituksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, Vipusesta.

Kauppatieteen hakijamäärät 2023 ja 2022

Katso, minkä verran hakijoita on ollut kauppatieteen hakukohteisiin!

Hakukohde: kauppatieteet Ensisijaiset 2023 Kaikki hakijat 2023 Ensisijaiset 2022 Kaikki hakijat 2022
Aalto 3 201 5 469 3 081 5 334
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 177 1 665 171 1 617
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio) 258 1 902 219 1 842
Jyväskylän yliopisto 372 2 970 378 2 952
LUT-yliopisto 264 2 727 297 2 553
Oulun yliopisto 567 2 070 546 2 430
Hanken, Helsinki 618 1 410 600 1 449
Hanken, Vaasa 129 741 123 708
Tampereen yliopisto 1 341 4 914 1 332 4 845
Turun yliopisto (Turku) 1 287 5 502 1 365 5 352
Turun yliopisto (Pori) 93 1 467 78 1 488
Vaasan yliopisto 297 3 639 294 3 627
Åbo Akademi 222 999 189 981
Yhteensä 8 826 13 272 8 673 13 071