Psykologia  •  18.03.2018

Yliopistokohtaiset erot psykologian opiskelussa

Tämän kevään yhteishaku starttasi käyntiin viime keskiviikkona, 14.3., ja kestää siitä kaksi viikkoa eteenpäin. Moni varmasti tässä kohtaa (viimeistään) miettii, mihin yliopistoon sitä nyt sitten oikeasti hakisi ensimmäisenä hakukohteena, mihin toisena, kolmantena ja niin edelleen. No, mitenkäs, onko niitä yliopistokohtaisia eroja psykologian maisterin tutkinnon välillä? Ihmeellistä kyllä, niitä on ja erot ovat välillä melko suuriakin. Itse en tästä hakuvaiheessa tiennyt enkä osannut myöskään ottaa selvää, joten tässäpä näitä eroja, jospa tämä tieto auttaisi jotain toista.

Ensinnäkin, mistä kannattaa lähteä etsimään tietoa eri yliopistojen psykologian tutkinto-ohjelmista? Itse lähtisin ensimmäisenä tutkailemaan kunkin yliopiston opetus-/tutkinto-ohjelmaa. Tässä esimerkiksi linkki Tampereen yliopiston psykologian kandidaatin tutkinto-ohjelmaan, tässä puolestaan Turun yliopiston vastaavaan. Mitä eroja näistä tutkinto-ohjelmista sitten löytyy? Perusopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot ovat hyvin lähellä toisiaan, muut kurssit eivät niinkään. Esimerkiksi Tampereen yliopiston 20op (noppaa) yhteiskuntatieteiden yhteisiä opintoja puuttuvat kokonaan Turusta, siellä tilalla on muita opintoja, muun muassa tutkimusmenetelmäopintoja ja psykologian valinnaisia opintoja. Tampereelta metodi- ja tutkimusmenetelmäopintoja ei puolestaan hirveästi löydy, 2op SPSS-kurssia ja 5op tilastomenetelmien perusteita.

Toinen asia, jota kannattaa tutkailla on yliopistojen tekemä tutkimus. Tampereella tutkimus on keskittynyt kolmeen pääsuuntaukseen: I sosiaalinen kognitio, emootiot ja sosiaalinen toimintakyky, II työ, ympäristö ja hyvinvointi sekä III mielenterveys, kliininen neuropsykologia ja interventiot. Turusta löytyy vastavaasti kolme tutkimuslinjaa: kognitiiviset prosessit, vertaissuhteet ja koulukiusaaminen, sekä tajunnan ja tietoisuudentilojen tutkimus. Lisäksi, Turussa on mahdollista opiskella evoluutiopsykologiaa. Helsingin yliopiston psykologian tutkimuksesta löytyy osin samoja aloja, esimerkiksi kliinistä neuropsykologiaa, havainto- ja kognitiivisia prosesseja, unta ja havaitsemista, mutta myös esimerkiksi arvoja ja arkipäiväistä ajattelua.

Jyväskylässä tutkimuksen pääsuuntaukset puolestaan keskittyvät motivaation ja oppimisen kehitykseen, psykoterapiaan, kognitiiviseen neuropsykologiaan, persoonallisuus- ja työpsykologiaan sekä psykologian tutkimusmenetelmiin. Joensuun yliopistossa keskeisiä tutkimusaloja ovat elämänkulun psykologia, kliininen psykologia, terveyspsykologia ja koulutuksen ja työelämän psykologia. Lisäksi, Joensuussa on mahdollista opiskella sivuaineena oikeuspsykologiaa.

Miten tutkimushankkeet sitten vaikuttavat psykologian tutkintokohtaisiin eroihin? Riippuen kunkin yliopiston omasta erityistutkimusalasta, kyseinen ala usein painottuu opinnoissa hieman enemmän ja etenkin luennoitsijoiden ja professoreiden erityisalojen suhteen näkyy opinnoissa – joka yliopistosta kuitenkin valmistuu psykologian maistereita suurin piirtein samanlaisella osaamisella. Lisäksi kannattaa muistaa, että myös muiden kuin oman yliopiston opintoja on mahdollista suorittaa JOO-opintoina (joustava opinto-oikeus) eikä täten yliopistokohtaiset erot kursseissa ole kiveen hakattuja. Toki oman tutkinto-ohjelman kaikki opinnot tulee suorittaa, mutta näiden lisäksi voi suorittaa vaikkapa oikeuspsykologian opintoja Joensuusta tai evoluutiopsykologian kursseja Turusta.

Tsemppiä opiskeluihin ja muistakaa tehdä se haku Opintopolussa! 🙂

Emmi

Emmi