Uutiset  •  13.10.2023

Valintakokeisiin tulossa muutoksia keväällä 2025

Nyt on hyvä hetki hakea

Yliopistojen opiskelijavalinnat kokevat useamman muutoksen kahden vuoden sisällä. Keväällä 2025 on tulossa muutoksia valintakokeisiin ja keväällä 2026 todistusvalintojen pisteytyskäytäntö muuttuu. Tulevana keväänä onkin hyvä hetki hakea vielä olemassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Valintakoevaatimukset ovat tutut jo aiemmilta vuosilta, jonka lisäksi vanhoja valintakokeita ja tehtävätyyppejä voi käyttää vielä valmistautumisen apuna.

Me Valmennuskeskuksella seuraamme muutoksia herkeämättä ja tiedotamme niistä asiakkaillemme. Liittymällä uutiskirjeen tilaajaksi varmistat, että pysyt ajan tasalla uusimmista valintakoetiedoista ja saat tiedot ensimmäisten joukossa.

Valintakoemuutokset keväällä 2025

Valintakoemuutosta valmistellaan yliopistojen välisenä yhteistyönä. Uudet valintakokeet on tarkoitus ottaa käyttöön kevään 2025 valinnoissa. Osaan valintakokeista voi mahdollisesti tulla suuriakin muutoksia. Tällä hetkellä ei vielä ole täysin selvää, mitkä kokeet kokevat muutoksen, koska selvitys- ja suunnittelutyö on parhaillaan käytössä.

Valintakoeuudistuksen tavoitteena on vähentää valintakokeita siten, että yhdellä kokeella olisi jatkossa mahdollista hakea aiempaa useammalle alalle ja useampaan yliopistoon. Uudistuksella pyritään vähentämään kokeiden päällekkäisyyttä ja samalla pohditaan valintakokeiden ajankohdan siirtoa myöhäisemmäksi kesäkuulle, jotta todistusvalinnalla valittavien ei tarvitsisi valmistautua ja osallistua valintakokeisiin.

 

Mihin muutokset voivat tämän hetkisten suunnitelmien perusteella kohdistua?

1️⃣ Eri alojen valintakokeiden yhdistämiseen ja valintakokeiden määrän vähentämiseen

Tässä tilanteessa on mahdollista, että:

 • yhteisvalintoja eri yliopistojen välillä samoissa oppiaineissa lisätään ja kehitetään ilman, että hakijan tulee osallistua kokeeseen usealla paikkakunnalla. Esimerkiksi historian ja yhteiskuntatieteiden osalta jokainen yliopisto järjestää tällä hetkellä oman kokeensa.
 • yhdistetään eri alojen valintakokeita, joissa valintakokeet perustuvat lukion oppimääriin. Monilla aloilla, esimerkiksi lääketieteessä, luonnontieteessä, biotieteessä sekä teknillistieteellisillä ja matemaattisilla aloilla, valintakokeet perustuvat lukion oppimäärän vaatimuksiin. Samat pohjavaatimukset antaisivat edellytyksiä yhdistää eri alojen kokeita tai ainakin tiettyjä koeosioita.
 • saman yliopiston sisällä eri tiedekuntien ja oppiaineiden kokeita yhdistettäisiin. Esimerkkinä tästä on keväällä 2020 logopedian kokeen yhdistäminen psykologian yhteisvalinnan kokeeseen. Tässä yhteydessä logopedian koetyyppi ja valintakoevaatimukset kokivat suuren muutoksen.

 

2️⃣ Valintakokeiden vaatimuksiin, sisältöihin ja tehtävätyyppien muutoksiin

Kirjallisissa valintakokeissa pyritään eri tavoin arvioimaan alakohtaista sisällöllistä osaamista sekä yliopisto-opinnoissa vaadittavia akateemisia taitoja, kuten

 • kykyä omaksua tietoa ja hahmottaa kokonaisuuksia
 • tutkimuksellista osaamista
 • ajattelun jäsentyneisyyttä ja
 • kielellistä osaamista.

Parhaillaan arvioidaan:

 • millaista tietoa ja taitoa nykyisin käytössä olevat valintakokeet ja tehtävätyypit mittaavat
 • kuinka hyvin nykyisin käytössä olevilla kokeilla on onnistuttu mittaamaan yliopisto-opinnoissa tarvittavia ominaisuuksia
 • millä tavoin kokeita tulisi jatkossa kehittää, jotta niillä saataisiin entistä paremmin mitattua halutunlaisia tekijöitä.

Tarkastelun keskiössä on myös, kuinka valintakoemenestys vaikuttaa opintomenetykseen ja todennäköisyyteen keskeyttää opinnot tai vaihtaa alaa.

 

Varmista opiskelupaikka ensi kevään valinnoissa!

Haetpa sitten todistusvalinnalla tai valintakokeella, me Valmennuskeskuksella voimme auttaa sinua onnistumaan.

Kurssivalikoimastamme löydät:

 • abikurssit ylioppilaskirjoituksiin osallistuville ja todistusvalinnalla pyrkiville
 • valmennuskurssit valintakokeella pyrkiville

Valmennuskeskuksella on erityisosaaminen ja laajin kokemus eri alojen valintakokeista sekä valintakokeisiin valmentavien kurssien järjestämisestä. Seuraamme ja analysoimme päätyöksemme valintavaatimuksia, pääsykokeita ja niissä vaadittavaa osaamista. Olemme vuosien varrella auttaneet kymmeniä tuhansia opiskelijoita saavuttamaan opiskelupaikan ja autamme halutessasi myös sinua.

Tutustu yliopistoalojen valmennuskursseihin
Tutustu abikursseihin

 

Tehdään hyvää työtä jatkossakin – yhdessä onnistumme!