Uutiset  •  07.06.2022

Tällainen oli psykologian pääsykoe keväällä 2022

Psykologian pääsykokeen haastavuus näkyi tänä vuonna siinä, että tehtävätyypit olivat erilaisia, kuin aiempina vuosina. Useampi kokeeseen osallistuja oli varmasti valmistautunut monivalintatehtäviin, joista pystyy blokkaamaan pois varmasti vääriä vaihtoehtoja, mutta nyt jokainen väite pitikin miettiä erikseen.

Psykologian valintakokeessa oli tänä vuonna yhteensä neljä tehtäväosiota, jotka oli jaoteltu artikkeleittain: tehtävä 1 koski englanninkielistä tilastotieteen artikkelia, tehtävät 2 ja 3 koskivat neljää ennakkoartikkelia ja viimeinen tehtävä mittasi loogista päättelykykyä. Lisäaineistoja ei tämän vuoden kokeessa ollut, vaan kaikki tehtävät liittyivät ennakkoon luettuihin artikkeleihin sekä loogiseen päättelyyn.

Oman haasteensa psykologian pääsykokeeseen toi se, että vääristä vastauksista sai miinuspisteitä. Kuitenkaan missään ei kerrottu, kuinka paljon miinuspisteitä vääristä vastauksista voi saada. Tämä on voinut osaltaan rajoittaa opiskelijoiden vastauksia ja moni onkin saattanut pelata varman päälle ja jättää osan kysymyksistä tyhjäksi, koska vastaamatta jäämisestä ei rokotettu miinuspisteillä.

Pääsykokeessa vaadittiin vahvaa tilastotieteen osaamista

Kokeen tilastollisen osion tehtävät olivat juuri niistä aiheista, joita valmennuskursseillakin on painotettu ja kysytty myös harjoituskokeissa. Valmennuskurssin etu onkin se, että opetukseen valikoituu ainoastaan kokeen kannalta oleellista tietoa, joten opiskelijoiden ei tarvitse lyhyessä ajassa opetella ulkoa turhaan niitä kaavoja ja sisältöjä, jotka ovat kokeen kannalta tarpeettomia.

Tämän vuoden pääsykokeessa vaadittiin erityisen vahvaa tilastotieteen osaamista, sillä pelkästään tilastotieteen artikkelista pystyi  saamaan jopa 20 % koko kokeen pistemäärästä.

Loogisen päättelyn tehtävät olivat sellaisia, joita psykologian valmennuskurssien tilastotieteen tunneilla oli harjoiteltu runsaasti. Myös valintakoeartikkeleihin perustuvat väittämät osuivat sisältöjensä puolesta melkoisen hyvin yksiin kurssilla painotettujen asioiden kanssa. Näin ollen valmennuskurssilaisilla on siis oletettavasti paremmat mahdollisuudet onnistua psykan pääsykokeessa.

Hanki psykologian pääsykokeessa tarvittava tieto valmennuskursseilta – tutustu kaikkiin psykan kursseihin!

Lue lisää psykologian pääsykokeesta, pisterajoista ja hakijamääristä.

 

Eezy Valmennuskeskus on Suomen suurin ja tunnetuin lukioiden, yliopistojen ja AMK-valmennuskurssien järjestäjä. Jopa 98 % kurssilaisistamme suosittelisi meitä kaverilleen ja lisäksi sisäänpääsytilastomme ovat useilla aloilla markkinoiden parhaimmat. Vuosittain yli 2000 pyrkijää saavuttaa tavoittelemansa opiskelupaikan kurssiemme avulla! Kurssiemme tehokkuus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin ja henkilökuntaan, joiden osaaminen on huippuluokkaaLue kurssilaistemme palautteita!