Maantiede

 • Maantieteen valmennuskurssi – opi soveltamaan teoriaa

  50 % vuosien 2023, 2022 ja 2021 Maantiede etäopetus -kurssilaisistamme pääsi opiskelemaan!

  Maantieteen valmennuskurssillamme valmistaudut maantieteen pääsykokeeseen tehokkaiden opiskelutekniikoiden ja laadukkaiden materiaalien avulla. Kurssillamme varmistat, että keskityt pääsykokeen kannalta olennaisimpiin asioihin. Olemme tukenasi koko valmistautumisprosessisi ajan!

  ”Naurahdin kokeessa, kun huomasin, että yksi taulukko olikin tuttu kurssilta ja esseen aihettakin oli käyty laajasti läpi luennolla.”

  – Rosa, kevään 2022 valmennuskurssilainen

  Katso valmennuskurssit

  Autamme kokonaiskuvan muodostamisessa

  Kurssillamme kerrataan valintakokeen kannalta keskeisimmät ja haastavimmiksi koetut lukion maantiedon oppisisällöt. Opit muodostamaan selkeän kokonaiskuvan ja syy-seuraussuhteet eri osa-alueiden välille, jotta osaat soveltaa tietoja valintakokeen vaatimalla tasolla. Lisäksi opit valintakoetehtävien edellyttämät lisätiedot. Mikäli jokin asia tuntuu sinulle haastavalta, voit aina kysyä neuvoa opettajalta tai tutorilta.

  Katso valmennuskurssit

  Hallitse luku- ja vastaustekniikat

  Pääsykoevalmistautumisessa lukusuunnitelma ja toimivat opiskelutekniikat ovat lähes yhtä tärkeässä roolissa kuin teorian lukeminen. Kurssillamme lukusuunnitelma syntyy opettajan opastuksella ja saat vinkkejä tehokkaisiin opiskelutekniikoihin. Lisäksi opetamme maantieteelle tyypillisen, eri tasot huomioivan ja laaja-alaisen vastaustekniikan, jota edellytetään pääsykokeessa. Saat vastaustekniikastasi henkilökohtaista palautetta, jotta tiedät, mihin sinun tulee vielä kiinnittää huomiota.

   

  Maantieteen valmennuskurssin monipuoliset tehtävät motivoivat sinua

  Kurssiin kuuluu 4–6 esseeharjoitusta, joista saat henkilökohtaisen palautteen. Opettajan palaute lisää motivaatiotasi, kun tiedät, mitkä asiat ovat vahvuuksiasi ja missä sinulla on vielä kehitettävää. Kurssilla harjoitellaan myös esseevastausten rakenteen ja sisällön suunnittelua muun muassa käsitekarttaharjoitusten avulla, jotta vastauksen muodostaminen olisi koetilanteessa mahdollisimman sujuvaa.

 • Maantieteen valintakoe

  Maantieteen valintakoe järjestetään 22.5.2024.

  Valintakokeeseen voi osallistua Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa tai Turussa. Valintakoe on digitaalinen, ja perustuu aiempien vuosien tavoin lukion maantieteen koko oppimäärään.

  Kokeessa on kolme tehtävää, joista jokainen on pakollinen. Ensimmäinen on karsiva monivalintatehtävä jolla hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Loput tehtävät arvioidaan 300 ensimmäisestä tehtävästä parhaiten suoriutuneelta hakijalta. Lopullisessa valinnassa huomioidaan koko kokeen yhteenlaskettu pistemäärä (60 + 60 + 60 = 180 pistettä).

  Maantieteen pääsykokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu. Tietoa tulee kyetä soveltamaan, joten kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmottamiskyky on tärkeää. Eri maantieteen osa-alueiden (luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede) yhteyksien ja niiden keskinäisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ovat avainasemassa kokeessa menestymisen kannalta.

  Monissa valintakoetehtävissä on aiemmin käsitelty ajankohtaisia tapahtumia, joten esim. tiedotusvälineiden seuraaminen ja harrastuneisuus maantieteessä voivat olla avuksi pääsykokeessa. Vastauksissa edellytetään laaja-alaista tehtävän käsittelyä ja maantieteelle tyypillistä eri maantieteellisten tasojen huomioimista.

  Tavallisia maantieteen tehtävätyyppejä valintakokeessa:

  • Esseetehtävät
  • Määrittelytehtävät
  • Karttojen, tilastojen ja erilaisten kuvien tulkintatehtävät

  Maantieteen valintakokeessa tietopuolisen osaamisen lisäksi on vähintään yhtä tärkeää hallita oikea vastaustekniikka pisteiden maksimoimiseksi.

 • Miten opiskelemaan maantiedettä?

  Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen (Joensuu) yliopistoissa. Todistuksella valitaan yliopistosta riippuen 54-56 % uusista opiskelijoista.

   

  Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä neljästä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Maantieteestä
  • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta: matematiikasta, ainereaalista tai kielestä

  Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
  Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
  Maantiede 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7

   

  Matematiikka L E M C B A
  Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
  Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

   

  Ainereaaleista parhaimmat pisteet antavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto. Näitä paremmat pisteet tarjoaa pitkä kieli.

  Parhaimmat pisteet tuottavat aineet L E M C B A
  Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
  Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
  Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
  Uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

   

  Pistetaulukot löytyvät kokonaisuudessaan Opintopolusta.

  Maksimipistemäärä ylioppilastodistuksesta on 131,4 pistettä. Todistusvalinnan lisäksi opiskelupaikan voi saada pääsykokeella.

 • Maantieteen valintakokeen pisterajat 2023

  Yliopisto Ensikertalaiset Kaikki
  Helsingin yliopisto 106 124 (ruotsin kielen taidon osoittaneet 120)
  Itä-Suomen yliopisto 79 79
  Oulun yliopisto 96 96
  Turun yliopisto 109 109

  Maantieteen todistusvalinnan pisterajat 2023

  Yliopisto Ensikertalaiset Kaikki
  Helsingin yliopisto 103,4 113,8 (ruotsin kielen taidon osoittaneet 107,9)
  Itä-Suomen yliopisto 80,4 80,4
  Oulun yliopisto 86,2 86,2
  Turun yliopisto 97,9 97,9

  Maantieteen valintakokeen pisterajat 2022

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 120 131
  Turun yliopisto 125 122
  Oulun yliopisto 114 104
  Itä-Suomen yliopisto 109 104

   

   

  Maantieteen todistusvalinnan pisterajat 2022

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 98,3 101
  Turun yliopisto 94,3 93,2
  Oulun yliopisto 84,5 85,6
  Itä-Suomen yliopisto 84 83,2

   

   

  Maantieteen valintakokeen pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 63 79
  Turun yliopisto 66 72
  Oulun yliopisto 60 58
  Itä-Suomen yliopisto 58 57

   

   

  Maantieteen todistusvalinnan pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 98 100,4
  Turun yliopisto 98,5 98,3
  Oulun yliopisto 89,6 95
  Itä-Suomen yliopisto 88 87,3

   

 • Näin moni haki maantieteen opintoihin kevään 2022 yhteishaussa

  Maantieteen opintoihin pyrki yhteensä reilu 1000 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli 453.

  Jokaisessa hakukohteessa hakijamäärä tippui viime keväästä 78-129 hakijan verran. Yhteensä hakijoita oli 210 vähemmän kuin keväällä 2021.

  Alla olevasta taulukosta näet hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä.

  Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021) Kaikki hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021)
  Helsingin yliopisto 210 (-27) 543 (-78)
  Itä-Suomen yliopisto 57 (-30) 360 (-87)
  Oulun yliopisto 66 (-18) 342 (-129)
  Turun yliopisto 120 (-30) 459 (-126)
  Yhteensä 453 (-105) 1056 (-210)

   

  Lähde: Vipunen 2.4.2022