Maantiede

 • Maantieteen valmennuskurssi – opi soveltamaan teoriaa

  Maantieteen valmennuskurssillamme valmistaudut maantieteen pääsykokeeseen tehokkaiden opiskelutekniikoiden ja laadukkaiden materiaalien avulla. Kurssillamme varmistat, että keskityt pääsykokeen kannalta olennaisimpiin asioihin. Olemme tukenasi koko valmistautumisprosessisi ajan!

  ”Opetus oli hyvin aktivoivaa ja kurssilaisia osallistettiin hyvin.”

  – kevään 2021 kurssilainen

  Katso valmennuskurssit

  Autamme kokonaiskuvan muodostamisessa

  Kurssillamme kerrataan valintakokeen kannalta keskeisimmät ja haastavimmiksi koetut lukion maantiedon oppisisällöt. Opit muodostamaan selkeän kokonaiskuvan ja syy-seuraussuhteet eri osa-alueiden välille, jotta osaat soveltaa tietoja valintakokeen vaatimalla tasolla. Lisäksi opit valintakoetehtävien edellyttämät lisätiedot. Mikäli jokin asia tuntuu sinulle haastavalta, voit aina kysyä neuvoa opettajalta tai tutorilta.

  Katso valmennuskurssit

  Hallitse luku- ja vastaustekniikat

  Pääsykoevalmistautumisessa lukusuunnitelma ja toimivat opiskelutekniikat ovat lähes yhtä tärkeässä roolissa kuin teorian lukeminen. Kurssillamme lukusuunnitelma syntyy opettajan opastuksella ja saat vinkkejä tehokkaisiin opiskelutekniikoihin. Lisäksi opetamme maantieteelle tyypillisen, eri tasot huomioivan ja laaja-alaisen vastaustekniikan, jota edellytetään pääsykokeessa. Saat vastaustekniikastasi henkilökohtaista palautetta, jotta tiedät, mihin sinun tulee vielä kiinnittää huomiota.

   

  Maantieteen valmennuskurssin monipuoliset tehtävät motivoivat sinua

  Kurssiin kuuluu 4–6 esseeharjoitusta, joista saat henkilökohtaisen palautteen. Opettajan palaute lisää motivaatiotasi, kun tiedät, mitkä asiat ovat vahvuuksiasi ja missä sinulla on vielä kehitettävää. Kurssilla harjoitellaan myös esseevastausten rakenteen ja sisällön suunnittelua muun muassa käsitekarttaharjoitusten avulla, jotta vastauksen muodostaminen olisi koetilanteessa mahdollisimman sujuvaa.

 • Maantieteen valintakoe

  Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen (Joensuu) yliopistoissa. Keväällä 2022 opiskelijavalinta järjestetään yhteisvalintana yliopistojen kesken eli kaikkiin on samat valintaperusteet.

  Maantieteen valintakoe järjestetään 25.5.2022. Maantieteen valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin maantieteen pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin GE1–GE4 sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Aineisto voi olla hakijan valitsemalla kokeen kielellä (suomi tai ruotsi) tai englanniksi. Valintakoe on digitaalinen keväällä 2022.

  Maantieteen pääsykokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu. Tietoa tulee kyetä soveltamaan, joten kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmottaminen on tärkeää. Eri maantieteen osa-alueiden (luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede) yhteyksien ja niiden keskinäisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ovat avainasemassa kokeessa menestymisen kannalta. Monissa valintakoetehtävissä on aiemmin käsitelty ajankohtaisia tapahtumia, joten esim. tiedotusvälineiden seuraaminen ja harrastuneisuus maantieteessä voivat olla avuksi pääsykokeessa. Tiedon lisäksi korostuu vastaustekniikan hallinta. Vastauksissa edellytetään laaja-alaista tehtävän käsittelyä ja maantieteelle tyypillistä eri maantieteellisten tasojen huomioimista.

   

  Tavallisia maantieteen tehtävätyyppejä valintakokeessa:

  • Esseetehtävät
  • Määrittelytehtävät
  • Karttojen, tilastojen ja erilaisten kuvien tulkintatehtävät

  Maantieteen valintakokeessa tietopuolisen osaamisen lisäksi on vähintään yhtä tärkeää hallita oikea vastaustekniikka pisteiden maksimoimiseksi.

 • Miten opiskelemaan maantiedettä?

  Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen (Joensuu) yliopistoissa. Todistuksella valitaan yliopistosta riippuen 54-56 % uusista opiskelijoista.

   

  Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä neljästä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Maantieteestä
  • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta: matematiikasta, ainereaalista tai kielestä

  Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
  Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
  Maantiede 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7

   

  Matematiikka L E M C B A
  Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
  Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

   

  Ainereaaleista parhaimmat pisteet antavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto. Näitä paremmat pisteet tarjoaa pitkä kieli.

  Parhaimmat pisteet tuottavat aineet L E M C B A
  Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
  Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
  Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
  Uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

   

  Pistetaulukot löytyvät kokonaisuudessaan Opintopolusta.

  Maksimipistemäärä ylioppilastodistuksesta on 131,4 pistettä. Todistusvalinnan lisäksi opiskelupaikan voi saada pääsykokeella.

 • Maantieteen valintakokeen pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 63 p. 79 p.
  Turun yliopisto 66 p. 72 p.
  Oulun yliopisto 60 p. 58 p.
  Itä-Suomen yliopisto 58 p. 57 p.

   

   

  Maantieteen todistusvalinnan pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 98 p. 100,4 p.
  Turun yliopisto 98,5 p. 98,3 p.
  Oulun yliopisto 89,6 p. 95 p.
  Itä-Suomen yliopisto 88 p. 87,3 p.

   

 • Näin moni haki maantieteen opintoihin kevään 2022 yhteishaussa

  Maantieteen opintoihin pyrki yhteensä reilu 1000 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli 453.

  Jokaisessa hakukohteessa hakijamäärä tippui viime keväästä 78-129 hakijan verran. Yhteensä hakijoita oli 210 vähemmän kuin keväällä 2021.

  Alla olevasta taulukosta näet hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä.

  Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021) Kaikki hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021)
  Helsingin yliopisto 210 (-27) 543 (-78)
  Itä-Suomen yliopisto 57 (-30) 360 (-87)
  Oulun yliopisto 66 (-18) 342 (-129)
  Turun yliopisto 120 (-30) 459 (-126)
  Yhteensä 453 (-105) 1056 (-210)

   

  Lähde: Vipunen 2.4.2022