Logopedia tilastot ja menetelmät Koti 2023

Opetusvideoita, tehtäviä ja harjoituskokeita!

Tilastot ja menetelmät Koti -kurssilla harjoittelet valintakokeen kannalta keskeisimmät  tilastollisten menetelmien sisällöt sekä sovellukset yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin. Harjoittelet myös matemaattis-loogista päättelyä monipuolisten tehtävien avulla. Kurssin kaikki opetusvideot on kuvattu ilman opiskelijoita, joten pystyt niiden avulla tehokkaasti läpikäymään sisällöt. Lisäksi saat käyttöösi yli 800 tilaston ja loogisen päättelyn tehtävää, 3 harjoituspääsykoetta sekä harjoitustehtäviä kevään 2023 valintakoeaineistosta. Teoriasisältöjen osalta kurssi vastaa marraskuun online-kurssiemme Tilastot ja menetelmät -opetusosuutta.

Innostava ja perusteellinen opetus tukee motivaatiota sekä auttaa ajanhallinnassa. Opetusvideot tarjoavat mahdollisuuden kerrata ja katsoa vaikeimmilta tuntuvia asioita useampaan kertaan, koska katselukertojen määrää ei ole rajoitettu.

Kaupunki
Kurssin laajuus
87 ot
Alkaa
Joustavasti
Päättyy
31.5.2023
Kurssin hinta
490€
 • Kenelle?

  Kurssi sopii hakijoille, jotka haluavat varmistaa tilastollisten menetelmien sekä loogisen päättelyn hallinnan itsenäisesti opiskellen. Kurssin voi suorittaa rauhallisemmassa tahdissa edeten tai intensiivisemmin kerraten.

 • Opetusvideot

  Tilastolliset menetelmät & looginen päättely (35 oppituntia)

  Tilastollisten menetelmien perusteiden opetus pohjautuu lukion matematiikan pakollisiin ja syventäviin Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisältöihin, joita syvennetään nimenomaan viime vuosien valintakokeessa vaadittujen aihepiirien osalta.

  Teorian ja laskemisen lisäksi sisältöjä sovelletaan yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin, joiden osaaminen on keskeistä valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi. Opit mm. keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan ja -jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja regression sekä miten näitä käytetään tutkimuksessa (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi).

  Opettajat ovat kuvanneet runsaasti malliratkaisuja loogisen päättelyn harjoituksiin, joiden avulla opit keskeiset ratkaisumallit erilaisiin matemaattis-loogisiin päättelytehtäviin.

  Kurssiin sisältyy opetusvideot valintakoeaineiston mahdollisen tilastollisen sisällön osalta.

  Johdatus tutkimukseen (5 oppituntia) 

  Johdatus tutkimukseen -opetukset selventävät tutkimuksen teon peruskäsitteistöä ja antavat sinulle ymmärryksen tieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

  Opiskelutekniikka (5 oppituntia) 

  Opiskelutekniikan opetuksessa keskitytään valintakokeen kannalta keskeisiin opiskelutekniikoihin ja -tapoihin. Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki muu oppiminen perustuu.

 • Kurssin muu sisältö

  Logopedianetti & kysymyspalstat opettajille 

  Logopedianetti sisältää noin 800 tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää sekä mallivastaukset. Logopedianetistä löydät myös tilastotieteen teorian ja opetusvideoita. Yhtä aihealuetta käsittelevät materiaalit löydät siis helposti samasta paikasta. Logopedianetissä pystyt esittämään kysymyksiä opettajalle. Kysymyksiin vastataan useamman kerran viikossa.

  Harjoituspääsykokeet (15 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu kolme sähköistä harjoituspääsykoetta, jotka julkaistaan maalis- huhti- ja toukokuussa. Saat käyttöösi myös harjoituspääsykokeiden läpikäyntivideot. Kahden ensimmäisen kokeen painopiste on tilastotieteen hallinnassa, loogisessa päättelyssä sekä kokeen yhteydessä mahdollisesti olevissa aineistotehtävissä. Viimeinen koe julkaistaan toukokuussa ja sen sisältö perustuu valintakoeaineistoon.

 • Aikataulu

  Kurssille voi tulla mukaan joustavasti koko vuoden ajan. Pääset aloittamaan opiskelun saman tien ilmoittautumisesi jälkeen. Kaikki materiaalit ovat käytössäsi pääsykokeeseen asti ja ne toimivat tietokoneella sekä mobiililaitteilla.

  Logopedian valintakokeen ennakkomateriaalin osalta saat käyttöösi opetusvideot mahdollisen tilastollisen sisällön osalta.

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 490  euroa. Varausmaksun osuus kurssin hinnasta on 140 euroa. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Jos et saa opiskelupaikkaa, voi seuraavana vuonna osallistua vastaavalle valmennuskurssille puoleen hintaan. Takuualennus on voimassa myös 3. kertaa kurssille osallistuville.

  Kaudella 2021-2022 logopedian takuukurssille osallistuneet kurssilaiset saavat mille tahansa logopedian valmennuskurssillemme uudelleen osallistuessaan käyttöönsä Logopedianetti 2 -materiaalin (ei koske Valintakoeaineisto koti -kurssia). Logopedianetti 2 on suunnattu kurssillemme uudelleen osallistuville hakijoille, jotka kaipaavat lisäharjoituksia ja -tehtäviä Logopedianetin lisäksi. Materiaali sisältää noin 700 tilastotieteen & loogisen päättelyn harjoitusta. Saat siis täysin uudet harjoitustehtävät käyttöösi, vaikka osallistuisit kurssille uudelleen!