Logopedia etäopetus maaliskuu ilta 2024

Markkinoiden ainoa logopedian valmennuskurssi, jonka opetus keskittyy loogisen päättelyyn ennen ennakkomateriaalien ilmestymistä!

Maaliskuussa alkavalla etäopetus ilta -kurssilla keskitytään ennen valintakoemateriaalin ilmestymistä erityisesti loogisen päättelyn sekä aineistokoetaitojen harjoitteluun. Tilastotieteen osalta harjoitellaan erilaisia aineistotehtäviä, mutta ohjattua tilastotieteen harjoittelua tehdään tällä kurssilla vain pienissä määrin. Ennakkomateriaaliin ilmestymisen jälkeen huhti-toukokuussa, kurssilla käydään huolellisesti lävitse koko ennakkomateriaalin sisältö.

 • 93 oppituntia etäopetusta + tallenteet opetuksesta
 • Yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen
 • 6 harjoituspääsykoetta
 • 12 artikkeliharjoitusta
 • Opettajien ja tutorien jatkuva tuki
 • 84 oppituntia ilman opiskelijoita kuvattuja opetusvideoita
Kaupunki
Kurssin laajuus
125 oppituntia
Alkaa
14.3.2024
Päättyy
31.5.2024
Kurssin hinta
890€
 • Kenelle?

  Maaliskuu etäopetus ilta -kurssi on suunniteltu erityisesti psykologian ja logopedian valintakokeeseen valmistautuville,

  • jotka hallitsevat hyvin tilastotieteen perusteet ja haluavat keskittyä ennen valintakoemateriaalin ilmestymistä erityisesti loogisen päättelyn opiskeluun tai
  • jotka ovat aiemmin olleet valmennuskursseillamme ja opiskelleet tilastotiedettä ja kaipaavat nyt erityisesti keskittymistä loogisen päättelyn sekä kevään kevään 2024 ennakkomateriaalien opiskeluun ja
  • jotka kaipaavat aikataulullista ja opetuksellista ohjausta sisältöjen oppimiseksi ja itsenäisen harjoittelun tueksi.
 • Etäopetus

  Reaaliaikainen etäopetus koostuu seuraavista kokonaisuuksista (oppitunti á 45 min):

  Looginen päättely ja tilaston aineistoharjoitukset (30 oppituntia)

  Kurssiosuuden pääpaino on matemaattis-loogisten tehtävien läpikäynnissä ja tehtäväharjoittelussa. Lisäksi opetuksessa keskitytään tilastotieteen osalta erityisesti aineistopohjaisiin tilastoharjoituksiin, joiden yhteydessä kerrataan myös laskemista. Opetusta on 1–2 kertaa viikossa.

  Aineisto- ja artikkelilukutekniikka (11 oppituntia) 

  Kurssikerroilla käsitellään artikkeliluku- ja muistiinpanotekniikkaa, katsaus- ja tutkimusartikkelien rakennetta sekä harjoitellaan suomen- ja englanninkielisten artikkelien käsittelyä. Samalla opit lukemaan erilaisia tekstejä, taulukoita ja tutkimustuloksia.

  Vuoden 2024 ennakkomateriaalin opetus (52 oppituntia)

  Opetuksessa käydään perusteellisesti läpi ennakkomateriaalin sisältö. Opetuksen avulla ymmärrät aineistojen keskeiset painotukset ja tulokset. Opettajat tekevät ennakkomateriaalin aineistoista käsitelistoja, apukysymyksiä sekä tehtäviä, jotka tekevät opiskelusta monipuolista. Opetusta on 3–5 kertaa viikossa.

 • Kurssin opettajat

  Loogisen päättelyn opettajana kurssilla on Veera Rosama, joka on toiminut pääopettajana psykologian valmennuskursseilla tilaston ja loogisen päättelyn osuudessa yli 10 vuotta, joten hän todella tietää millaista osaamista kokeessa vaaditaan. Veera saa erityisesti kehuja opetustyylistään ja Veeran opetuksessa monet kurssilaisemme ovat kokeneet ensimmäistä kertaa todella oppivansa ymmärtämään tilastollisia menetelmiä ja ratkomaan loogisen päättelyn tehtäviä.

  ”Erittäin ammattitaitoista opetusta ja opettaja perillä asioista sekä hyvä ja kannustava opetustyyli! Näkee että kyseessä vanha konkari! Opetus selkeää ja johdonmukaista”

  Aineisto- ja artikkelilukutekniikan opettajana kurssilla on psykologi Jarno Paussi, jolle opettaminen on intohimo! Jarno on opettanut psykologian kursseillamme yli viiden vuoden ajan ja hänen opetuksensa saa opiskelijoilta säännöllisesti erinomaista palautetta.

  Jarno on aivan ainutlaatuinen opettaja! Harvalla on niin käsittämättömän laaja substanssiosaaminen JA pedagoginen taito, jolla opettaa monimutkaisia asioita opiskelijoille. Kaikki kuviteltavissa olevat pisteet kaikilla positiivisilla mittareilla Jarnolle!”

  Valintakokeen ennakkomateriaalin opettajat tarkentuvat alkuvuonna 2024.

 • Kurssin muu sisältö

  Logopedianetti: tilastolliset menetelmät & looginen päättely 

  Logopedianetin opetusvideot uusitaan täysin kauden 2023-2024 aikana ja myös loogisen päättelyn tehtäviä lisätään entisestään. Kokonaisuus sisältää

  • yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen sekä
  • tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita, joiden avulla voit harjoitella / kerrata tilastotieteen asioita itsenäisesti, vaikka tilastotieteen sisältöjä ei juurikaan käydä lävitse kurssin opetuksessa. Voit tarvittaessa esittää kysymyksiä opettajalle tilaston sisältöihin liittyen Logopedianetin kysymyspalstan kautta.


  Tallenteet opetuksesta (93 oppituntia) 

  Saat käyttöösi tallenteet etäopetuksesta, joiden avulla voit kerrata vaikeimpia asioita ja korvata mahdolliset poissaolot.

  Opetusvideot (84 oppituntia)

  • Logopedianetti: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely (n. 35 oppituntia)
  • Ennakkomateriaalin opetusvideoiden (n. 24 oppituntia) avulla kertaat ennakkomateriaalin sisällöt tehokkaasti.
  • Johdatus tutkimusmenetelmiin (6 oppituntia) -videoiden avulla saat ymmärryksen tieteellisen tutkimuksen tekemisestä ja tutkimuksen peruskäsitteistä.
  • Perustiedot aivoista (4 oppituntia) -videot antavat sinulle peruskäsityksen miten aivot toimivat ja aivot yleisesti aihealueena tulevat tutuiksi. Neuropsykologiset aiheet ovat olleet hyvin yleisiä pääsykoeartikkeliaiheita, joten aivojen perustuntemus helpottaa näiden mahdollisten artikkelien opiskelua.
  • Pääsykoevalmistautumisen opiskelutekniikka (4 oppituntia) – videoilla käydään läpi tekijät, joista onnistunut pääsykoevalmistautuminen muodostuu.

   

  Opetusvideot on kuvattu / kuvataan ilman opiskelijoita.

  Harjoituspääsykokeet (24 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu kuusi harjoituspääsykoetta. Harjoituspääsykokeiden avulla testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetaktiikkaa ja ajankäyttöä. Kolme harjoituskokeista sisältyy kurssin aikatauluun ja saat niistä käyttöösi myös läpikäyntivideot (8 oppituntia). Loput harjoituskokeet voit tehdä itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

  Artikkeliharjoitukset (12 kappaletta)

  Saat 12 kappaletta artikkelien käsittelyä tukevaa artikkeliharjoitusta, joiden avulla tutustut erilaisiin artikkelityyppeihin ja tutkimuksiin sekä harjoittelet erilaisia tehtäviä. Harjoitukset valmistavat sinua ennakkoaineiston käsittelyyn ja vahvistavat englanninkielisen tekstin lukemisen sujuvuutta sekä sanastoa.

  Tutorit tukenasi (8 oppituntia)

  Tutoreiden avulla laadit opiskelu- ja ajankäytönsuunnitelman, saat tietoa hakemisesta ja opiskelusta sekä ohjeita ja tukea valmistautumiseen sekä koetilanteeseen.

  Valintakokeiden analyysivideot (8 oppituntia)

  Analyysivideoilla opettajat käyvät läpi valintakokeen tehtäviä ja ennakkomateriaalien sisältöjä vuosilta 2021-2023. Vuoden 2023 valintakokeesta kuvataan ratkaisumallit kaikkien laskutehtävien osalta sekä tehdään kattavat malliratkaisut- tai videot kaikista loogisen päättelyn tehtävistä.

 • Aikataulu

  Kurssin opetus alkaa maaliskuun puolivälissä. Opetusta on iltaopetuksena 1–3 kertaa viikossa arkisin alkaen klo 16.30/17 alkaen ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen. Ennakkomateriaalin ilmestymisen jälkeen opetusta on 3-5 kertaa viikossa.

  Tarkempi aikataulu ja muut käytännöntiedot päivitetään kurssin oppimisympäristöön Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Tunnukset Moodleen saat heti ilmoittautumisesi jälkeen ja ne aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta. Voit siis aloittaa harjoittelun kurssin valmiilla materiaaleilla jo ennen kurssin varsinaisen opetusosuuden alkamista.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön  ja valintakoepäivän julkaisun jälkeen. 

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 890 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa tavoittelemaasi opiskelupaikkaa, pääset seuraavana vuonna vastaavalle kurssille puoleen hintaan.

  Kaudella 2022-2023 takuukurssille osallistuneet kurssilaiset saavat mille tahansa valmennuskurssillemme uudelleen osallistuessaan käyttöönsä Logopedianetti 2 -materiaalin (ei koske Logopedianetti: ennakkomateriaali ja artikkeliharjoitukset 2024 -kurssia). Logopedianetti 2 on suunnattu kursseillemme uudelleen osallistuville hakijoille, jotka kaipaavat lisäharjoituksia Logopedianetti: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely -tehtävien lisäksi. Materiaali sisältää noin 700 tilastotieteen & loogisen päättelyn harjoitusta. Saat siis täysin uudet harjoitustehtävät käyttöösi, vaikka osallistuisit kurssille uudelleen.

  Takuuetu on voimassa myös 3. kertaa kurssille osallistuville.

”Paras juttu tälle vuodelle oli kurssiuudistus eli maaliskuun online ryhmä, jossa tilasto-opetus oli pitkälti itsenäistä ja panostettiin erityisesti loogiseen päättelyyn, mutta artikkelien tullessa opetus oli samanlainen kuin muillakin. Tämä kurssiuudistus ehdottomasti jatkoon!!”

Psykologia/logopedia maaliskuu etäopetus 2023 -kurssilainen

”Veera on erityisen hyvä selittämään vaikeitakin asioita yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Veera on myös nostattanut itsetuntoani matematiikan suhteen! Eli erityisen asiantuntevia ja hyvin suunniteltuja luentoja siis.”

Psykologia/logopedia maaliskuu etäopetus 2023 -kurssilainen