Psykologia  •  31.01.2023

Kolmannen vuoden kevät psykalla

Omasta hakuvaiheesta alkaa olla tovi aikaa, eivätkä muistot hakuajoista ole varsinaisesti kirkkaina mielessä. (Ehkä tämä voi olla lohduttava ajatus jollekin vielä hakuvaiheessa hyörivälle!) Sen kuitenkin muistan, että kaikkein motivoivinta itselle oli lukea siitä, minkälaista se oman unelma-alan opiskelu sitten joskus voisi olla. Tuntui, että opinto-oppaista löytyi toinen toistaan mielenkiintoisempia kursseja, ja jo sisään päässeiden kertoma innosti hakemaan entistä kovemmin.

Hakukevät onkin monella saattanut lähteä jo käyntiin, tai olla hetken päästä käynnistymässä. Ehkäpä siellä joku opiskelupaikastaan vielä haaveileva saakin tästä intoa hakemiseen.

Teksti on jatkumoa tälle kirjoitukselle, ja yhdessä ne luovat yhdenlaisen kuvan siitä, miltä kolmannen vuoden opinnot voivat näyttää. Kahden kurssin verran omat kurssini tosin eroavat tyypillisestä kolmosvuodesta, sillä olen nopeuttanut tahtia aavistuksen vaihtosuunnitelma huomiolla pitäen. Vaihtohaaveista lisää tässä edellisessä kirjoituksessani!

Lisäksi vinkkaisin, että kurssien tarkempaan sisältöön ja kuvaukseen voi kuka tahansa tutustua täällä.

Kevään kurssit:

Kandidaatintutkielma (10 OP)

Kandin väkertäminen on koko kevään mittainen projekti, joka on tavoite saada päätökseen viimeistään toukokuun keskivaiheilla. Turun psykalla kandit tehdään tänä vuonna ekaa kertaa pareittain, kuten on taidettu aiemmin toimia joillakin muillakin psykologian laitoksilla. Kuulemani mukaan tämä ei ole ihan tyypillinen käytäntö muilla aloilla, mutta itselle muutos on ihan mieleinen. Ollaan parini kanssa työskennelty yhdessä jo Valmennuskeskuksen tutorointiaikoina, joten yhteistyö on pelittänyt vanhasta tottumuksesta loistavasti. Aiheemme suuntautuu tutkimaan kiintymyssuhteita ja parisuhteiden konflikteja, vaikka tarkat tutkimuskysymykset ovatkin vielä määrittelemättä.

Efektikoot, luottamusvälit ja meta-analyysi (4 OP) 

Kyseessä on kandin tekemisen rinnalla kulkeva tilastokurssi, jossa syvennetään aiempaa osaamista. Määrällisesti tilastokursseja ei ainakaan Turussa ole kovin paljoa, mutta tärkeitä ne kyllä ovat. Etenkin ensimmäisillä tilastokursseilla valmennuskurssilla saatu pohjatieto tuli tarpeeseen! Ikävästi vähäisen määrän vuoksi kurssien alussa menee vanhan muistelemiseen aina hetki aikaa, ja jo kurssin alku on kyllä haastanut ihan kiitettävästi.

Akateemiset tekstitaidot (3 OP) 

Nimensä mukaisesti kurssilla perehdytään akateemisen tekstin yksityiskohtiin. Tarkastelussa kurssilla on olleet esimerkiksi kirjoitusprosessin suunnittelu, ihan tavallinen kielenhuolto ja esimerkiksi kanditutkielman kirjallinen rakenne.

Itsehavaitseminen ja vuorovaikutussuhteet -kurssin alkutenttiin on kuulunut esim. mentalisaatiota käsitteleviä artikkeleita

Vuorovaikutussuhteet ja itsehavaitseminen (4 OP) 

Tämä kurssi ei ole vielä startannut muuten kuin alkutentin artikkelien lueskelun osalta. Opinto-oppaan perusteella odotan kurssin alkua kuitenkin jo kovasti, koska sillä keskitytään vuorovaikutuksen havainnoimiseen ja siihen liittyviin tekijöihin teoriapainotteisten luentojen lisäksi pienryhmäharjoitusten kautta. Opintopisteiden puolesta ei kurssia itseasiassa tarvitsisi käydä lainkaan, mutta sisältö kuulostaa sen verran mielenkiintoiselta ja ainutlaatuiselta, etten halua sitä missata.

Klinikka 1 (7 OP) 

Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä kevään ehkäpä isotöisin ja samalla ehkäpä opettavaisinkin kurssi. Turun yliopistossa moniammatillisella klinikalla psykologian opiskelijat pääsevät nimittäin jo opintojen aikana tekemään asiakastyötä kahden kurssin verran. Kurssilla toimitaan moniammatillisissa ryhmissä sosiaalityön ja logopedian opiskelijoiden kanssa, laitosten opettajien johdolla. Tapasimme tällä viikolla ekaa kertaa työryhmämme kanssa ja kuulimme, minkälaisen asiakkaan kanssa pääsisimme työskentelemään, ja olen kyllä positiivisen odottavainen kurssin suhteen!

Kurssien lisäksi häärin rakkaan ainejärjestön Fobia Ry:n hallituksessa kulttuurivastaavana ja vuosijuhlatoimikunnassa Fobian 65-vuotisjuhlia järkkäillen, joten tekemistä ei takuulla tule puuttumaan. On kuitenkin ihana huomata miten kurssit erityisesti kahden viimeksimainitun osalta menee kokoajan eri tavalla haastavaan ja opettavaiseen suuntaan!

Inka V

Olen Inka, kolmannen vuoden psykologian opiskelija Turun Yliopistosta. Toimin kaksi ensimmäistä opiskelukevättäni Valmennuskeskuksella tutorina, ja nyt jatkan hakijoiden tukemista ja opiskeluelämän jakamista blogikirjoituksien muodossa.

Opiskeluiden lisäksi aikani kuluu ainejärjestön hallitustoiminnassa ja liikuntaharrastusten parissa. Kirjoituksiani suuntaan kaikille opiskelupaikkaa havitteleville, tai muuten psykan opiskelemisesta kiinnostuneille!