Psykologia  •  29.11.2022

Kolmannen vuoden syksyni psykalla

Opiskelen Turun Yliopistossa kolmatta (miten ihmeessä jo niin monetta??) vuotta psykologiaa. Ennen yliopistossa aloittamista olin itse melko pihalla siitä, mitä ovat vaikkapa opintopisteet ja periodit, ja miltä opiskelu käytännössä tulisi näyttämään. Nyt ajattelin avata kuluneen syksyn kurssejani psykalla opiskelusta kiinnostuneille, kun tällaista olisin ainakin itse hakuvaiheessa kaivannut! Luettelen kurssit alkamisjärjestyksessä, mutta käytännössä ne ovat pyörineet syksyn ajan suurimmaksi osaksi päällekkäin.

 

Kolmannen vuoden syksyni psykalla

 

1. Lasten neuropsykologiset ja -kommunikatiiviset häiriöt, 5 op

Jo elokuussa startannut kurssi oli aloitus neurojatkumolle, jota aikuisten vastaava kurssi myöhemmin syksyllä jatkoi. Lyhyemmältä nimeltään ”lasten neuro” oli yhteinen kurssi logopedian opiskelijoiden eli tulevien puheterapeuttien kanssa. Keskeisiä aiheita olivat etenkin neuropsykologien työssä vastaan tulevat ilmiöt, kuten ADHD, autismi ja kehitysvammaisuus. Teimme logopedian opiskelijoiden kanssa yhteistyötä lukupiireissä, ja kurssin lopussa kirjoitimme tentin tekemisen sijaan valitsemastamme aiheesta nelisivuisen esseen. Omaksi aiheekseni valitsin äidin raskaudenaikaisen ahdistuneisuuden ja stressin vaikutuksen sikiön hermoston kehitykseen, mihin oli mielenkiintoista päästä syventymään!

Ylipäätään nyt 3. vuoden syksyllä yleisempi suoritustapa kursseilla tuntuu tenttien sijaan olleen oppimispäiväkirja, lukupiirit ja seminaariesitykset isomman lopputentin sijaan. Kivaa vaihtelua alkuvaiheen tenttipainotteisiin opintoihin nähden!

2. Psykologinen arviointi, 7 op

Kurssi oli itselleni ensimmäinen maisterivaiheen kurssi, jota lähdin suorittamaan vähän varkain vuotta ennen muuta vuosikurssiani. Tämä valinta liittyi itsellä vaihtohaaveisiin, ja on hyvä esimerkki siitä, kuinka opintojen aikataulu on jonkin verran räätälöitävissä omaan tilanteeseen, vaikka raamit tulevatkin yliopistolta.

Kurssi oli syksyn mielenkiintoisin, käytännönläheisin, ja pisin – jatkuen alkusyksystä aina joululomaan saakka. Kurssilla tutustuttiin ekaa kertaa psykologin haastattelun kulmakiviin, ja kokeiltiin oppeja käytäntöön demohaastatteluissa. Demoissa esiinnyttiin vuoroin psykologina, asiakkaana tai tarkkailijana, ja niistä jäi monta tärkeää oppia mieleen. Lisäksi perehdyimme psykologien tyypillisimpiin testeihin niin lapsi- kuin aikuiskontekstissa, ja harjoittelimme testien tekemistä käytännössä. Kaikkeen kurssilla opittuun oli kiedottu kolme mukana kulkevaa asiakastapausta, joiden testituloksia sitten tarkastelimme. Tällä kurssilla tentti suoritettiin loppukurssin sijaan heti alkuun, mikä huomattavasti helpotti marraskuun työkuormaa.

3. Psyykkiset häiriöt, 5 op

Kurssi oli jatkoa perusopintojen Terveyden ja mielenterveyden psykologia -kurssille. Häiriöissä perehdyimme jo aiemmin tutuiksi tulleisiin psyykkisiin häiriöihin, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen, traumoihin, syömishäiriöihin ja psykooseihin. Kurssi toteutettiin neljän tunnin pituisissa (onneksi tauotetuissa!) seminaareissa (= tavallista luentoa pidempi kurssikerta) kerran viikossa. Semmoissa oppiminen tapahtui pienryhmien valmistelemien seminaariesityksien (= käytännössä esitelmien) ja opettajien luennoinnin kautta, ja mukana oli lisäksi kokemusasiantuntijoita. Kurssi saa itseltä kyllä kiitosta erityisesti innostuneista opettajista, joiden kliininen kokemus toi mahtavaa tukea aiheisiin. Yhdessä arviointikurssin kanssa Häiriöt kyllä innosti entistä enemmän odottamaan asiakastyöhön pääsemistä. Myös tällä kurssilla tentti suoritettiin alkutenttinä!

4. Tieteenteon etiikka, 3 op

Kyseessä oli Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan (jossa psyka Turussa sijaitsee) kaikille opiskelijoille pakollinen kurssi. Velvollisuus opettaa hyvät tieteelliset käytännöt ja niiden rikkeisiin liittyvät prosessit on kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vastuulla. Kurssilla opittiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä, koehenkilöiden, ja toisaalta tutkijoidenkin oikeuksista. Ei ehkä kaikkein mielenkiintoisin kurssi, mutta kiistatta tosi tärkeä, sillä jokainen opiskelija suorittaa tutkimuksen vähintäänkin gradun kirjoittaessaan! Tämä kurssi päättyi marraskuun puolella ihan perinteiseen lopputenttiin, joten kyllä niitäkin tähän syksyyn yksi lukeutui!

5. Aikuisten neuropsykologiset ja -kommunikatiiviset häiriöt, 5 op

Kuten sanottu, kurssi jatkoi lapsia koskevan neurokurssin jatkumoa, ja oli itselle näistä kahdesta mielenkiintoisempi. Kurssilla syvennyttiin vaihtuvien luennoitsijoiden opetuksessa aikuisten merkittävimpiin neuropsykologisiin häiriöihin, kuten muistisairauksiin, aivoverenkierron häiriöihin ja aivovammoihin. Aiheet menivät itselle aavistuksen ohi siitä, minkä parissa tahtoisin itse työskennellä, mutta ilmiöt kuuluvat tietty psykologin perustietopohjaan. Aikuisneuron suoritukseen vaadittiin lukupiireihin osallistumisen lisäksi oppimispäiväkirjan rustaamista ja jälleen loppuessee, jonka aihe on itsellä vielä pohdinnassa.

6. Psykologian historia, 3 op

Viimeisenä rutistuksena aion suorittaa vielä kirjatentin Psykologian historia, joka on pakollinen osa psykan kandia, ja jostain kumman syystä jää useimmilla roikkumaan viimeisenä kandista puuttuvana kurssina… Kirjatentti tarkoittaa käytännössä, että opiskelija itselleen sopivana ajankohtana lukee läpi vaaditun materiaalin, käy tenttimässä sen ja saa kurssista suorituksen. Itse arvioin kirjatentin materiaalin taittuvan noin viikossa, jonka jälkeen alankin melkeinpä olla onnellinen lomalainen kouluhommien osalta!

Auki kirjoitettuna työmäärä näyttää äkkiseltään aika suurelta, ja siltä se on ajoittain tuntunutkin. Kuitenkin yliopistossa olen oppinut, että suurikin kokonaisuus (kuten kokonainen tutkinto) taittuu yksinkertaisesti pala kerrallaan haukkaamalla!

Inka V

Olen Inka, kolmannen vuoden psykologian opiskelija Turun Yliopistosta. Toimin kaksi ensimmäistä opiskelukevättäni Valmennuskeskuksella tutorina, ja nyt jatkan hakijoiden tukemista ja opiskeluelämän jakamista blogikirjoituksien muodossa.

Opiskeluiden lisäksi aikani kuluu ainejärjestön hallitustoiminnassa ja liikuntaharrastusten parissa. Kirjoituksiani suuntaan kaikille opiskelupaikkaa havitteleville, tai muuten psykan opiskelemisesta kiinnostuneille!