Valintakoe A

Rakenne, sisältö ja koetta käyttävät hakukohteet

Yliopistot ovat uudistamassa valintakokeita keväälle 2025. Tällä sivulla esitetyt tiedot pohjautuvat Unifin koulutusvararehtorien 31.5.2024 antamaan esitykseen uudesta valintakoekokonaisuudesta. Kyseessä on vasta luonnos ja tarkemmat valintakokeiden kuvaukset julkaistaan lokakuussa 2024. Pidätämme oikeudet tietojen muutokseen.

Yliopistojen valintakoe A järjestetään luonnoksen mukaan 2.6.2025 klo 10:00-14:00. Koe sisältää tehtäviä, jotka perustuvat:

 • lukion pitkän ja lyhyen matematiikan oppimäärien sisältöihin
 • lukion fysiikan ja kemian oppimäärien sisältöihin
 • kokeessa jaettaviin aineistoihin.
 • Mitkä koulutusalat käyttävät valintakoetta A?

  Valintakoe A on tarkoitettu seuraaville koulutusaloille:

  • fysiikka
  • kemia
  • matemaattiset tieteet
  • nanotieteet
  • tietojenkäsittelytiede
  • tekniikan alat

   

  Oletko hakemassa diplomi-insinöörikoulutukseen? Tutustu tarkemmin diplomi-insinöörihakukohteiden valintakokeeseen

 • Valintakokeen osiot ja kesto

  Valintakoe A sisältää kolme eri osiota:

  • Yhteinen osio
  • Eriytyvä osio 1
  • Eriytyvä osio 2

   

  Valintakoetta A käyttävät hakukohteet voivat käyttää pelkkää yhteistä koeosiota tai sen lisäksi yhtä tai kahta eriytyvää osiota. Hakija tekee kaikki osiot, jotka hänen hakemansa hakukohteen valintakokeeseen kuuluvat.

  Valintakoe kestää enintään 4 tuntia riippuen siitä, kuinka monta koeosiota hakija suorittaa. Lisäajalla koe kestää enintään 5 tuntia ja 20 minuuttia.

 • Millaista osaamista valintakokeella mitataan ja mihin koe perustuu?

  Valintakoe A:n koeosiot mittaavat seuraavia taitoja:

  🟣 Kaikille hakijoille yhteisellä koeosiolla mitataan hakijan matematiikan osaamista, loogista päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion tehtävät perustuvat kokeessa jaettaviin aineistoihin sekä niihin matematiikan sisältöihin, jotka sisältyvät lukiossa sekä pitkän että lyhyen matematiikan oppimäärään.

  🟣 Kokeen eriytyvällä osiolla 1 mitataan hakijan yhteistä osiota syvällisempää matematiikan osaamista. Tämän osion tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkän oppimäärän mukaisiin sisältöihin.

  🟣 Kokeen eriytyvällä osiolla 2 mitataan hakijan fysiikan ja/tai kemian osaamista. Osio sisältää kaksi fysiikan tehtävää ja kaksi kemian tehtävää, joista hakija valitsee yhteensä 2 tehtävää, joihin hän vastaa. Tämän osion tehtävät perustuvat lukion fysiikan ja kemian pakollisten sekä valtakunnallisten valinnaisten oppimäärien sisältöihin.

Kaipaatko apua valintakokeeseen valmistautumiseen?

Valmennuskeskus on Suomen kokenein ja luotettavin valmennuskurssien järjestäjä. Yliopistojen valintakokeet ovat muuttuneet vuosien saatossa lukuisia kertoja, ja olemmekin historiamme aikana muokanneet kurssejamme useaan otteeseen. Jatkuva kurssirakenteiden muokkaus sekä sisältöjen, tehtävien ja harjoituskokeiden kehittäminen joka keväiset valintakoevaatimukset huomioiden, on ammattitaitomme sekä työmme perustehtävä.

Päivitämme kaikki DI-valmennuskurssimme valmentamaan parhaalla mahdollisella tavalla uuteen valintakokeeseen A.

🟣 DI-valmennuskurssimme sopivat hakijoille, joiden hakukohde edellyttää valintakokeen A kaikkien koeosioiden osaamista.

Tutustu DI-valmennuskurssivalikoimaan alta. ⬇