Uutiset  •  28.03.2024

Mitä valintakoeuudistus tarkoittaa hakijan ja valmennuskurssien kannalta?

Mikäli yliopistovalintojen kehittämistyöryhmän julkaisema luonnos kevään 2025 uudesta valintakoejärjestelmästä toteutuu, tuo se mukanaan monenlaisia muutoksia.

Mitä muutokset tarkoittavat hakijan kannalta?

Muutos tuo mukanaan hakijalle useita mahdollisuuksia ja etuja, mutta samanaikaisesti myös uudenlaisia haasteita.

✔ Edut:

Jatkossa hakija voi pyrkiä useampaan saman alan hakukohteeseen tai yliopistoon samalla kokeella. Kokeiden siirtyessä kesäkuulle, todistusvalinnan tulokset ehtivät selvitä ennen koetta ja hakijan ei enää tarvitse osallistua pääsykokeeseen, mikäli on tullut jo hyväksytyksi tavoittelemaansa kohteeseen. Päällekkäisyyksien poisto on suuri etu ja keventää hakuprosessia.

❓ Uudet haasteet:

Kokeen yhteisessä osiossa testataan jatkossa alaan liittyviä opiskeluvalmiuksia. Näitä valmiuksia ja taitoja – erilaisten aineiston käsittelyä, kuvioiden, kaavioiden, tilastojen tulkintaa, loogista päättelyä, ongelmanratkaisua, sujuvaa lukutekniikkaa, keskittymiskykyä – tulee myös harjoitella ennakkoon aiempaa enemmän. Näitä taitoja on vaikea harjoitella itsenäisesti ilman niihin liittyviä tehtäviä tai harjoitusmateriaaleja.

Kun koe tulee sisältämään useita eri osioita, koetekniikka ja osiokohtainen ajankäyttö tulee korostumaan entisestään. Koetaktiikka korostuu erityisesti, mikäli osioissa on aikaraja, tai hakija joutuu tekemään valintoja mihin osioihin sekä missä järjestyksessä vastaa.

Kun aiemmin pyrkijä on tiennyt mitä pääsykoemateriaalia tulee opiskella ennen koetta ja millaista osaamista kokeessa edellytetään, hän on voinut valmistautua. Tulevaisuudessa voidaan olla tilanteessa, että mitä epämääräisemmin kokeessa vaadittava sisältö-, osio- ja tehtäväkohtainen osaaminen sekä testattavat akateemiset valmiudet määritellään, sitä suuremmaksi kasvaa pyrkijän epävarmuus ja tarve saada valmennusta näiden taitojen vahvistamiseen. Motivoitunut pyrkijä lähtee aina onnistumaan kokeeseen ja hän haluaa valmistautua siihen tavalla tai toisella.

 

Miten muutokset vaikuttavat kursseihimme?

Valintakoemuutos ei tullut mitenkään yllätyksenä. Me Valmennuskeskuksella olemme seuranneet tarkkaan valintauudistusta vuodesta 2022 lähtien ja perehtyneet huolella kaikkeen siihen liittyvään tutkimukseen. Henkilökuntamme on työskennellyt valintakokeiden parissa yli 20 vuotta, ja analysoi vuosittain, millaista osaamista eri alojen kokeilla ja tehtävätyypeillä on pyritty arvioimaan. Joka vuosi järjestämme valmennuskursseillamme yli 50 harjoituspääsykoetta, jotka vastaavat vaatimustasoltaan, sisällöltään ja tehtävätyypeiltään yliopiston pääsykokeita. Tämän pohjalta osasimme ennakoida melko tarkkaan tulevan luonnoksen sisällön.

Tulemme jatkossakin järjestämään valmennuskursseja ja vieläpä useampaan hakukohteeseen mitä aiemmin on ollut mahdollista. Muutos on meille yhtä myönteinen ja tervetullut asia kuin hakijoille. Yhteisillä kokeilla ja vähemmällä valintakoemäärällä, voimme mahdollistaa yhä suuremmalle hakijajoukolle koepreppausta samoilla kurssisisällöillä.

Valmennuskeskuksella on muihin valmennuskurssijärjestäjiin verrattuna ylivoimaisesti monipuolisin ja laajin kurssivalikoima. Jo nyt järjestämme valmennuskurssit 10 eri yliopistoalan kokeisiin, joista kaikki ovat peruspohjana uudessa valintakoeluonnoksessa. Muokkaamme jo olemassa olevat kurssikokonaisuudet ja materiaalit vastaamaan uudistettujen pääsykokeiden sisältöjä ja tehtävätyyppejä sekä kokeessa vaadittavia yleisiä akateemisia valmiuksia pikimmiten lopullisten valintakoetietojen varmistuttua.

Lue aiempi kirjoitus aiheeseen liittyen: https://valmennuskeskus.fi/uutiset/luonnos-uudesta-valintakoejarjestelmasta-on-julkaistu/

 

Hakuinfot

Ilmoittaudu alakohtaiseen infoomme ja ole ensimmäisten mukana saamassa tuoreimmat tiedot uudistuksen etenemisestä.

Tervetuloa onnistumaan yhdessä myös keväällä 2025!

Mia Göcer

Mia Göcer on kasvatustieteen maisteri ja toimii Valmennuskeskuksen valmennusjohtajana. Mia on valmistunut Helsingin yliopistosta erikoistumisalueenaan oppimisen tutkimus. Hän on myös kokenut valmentaja, jolla on laaja pedagoginen osaaminen opettajan, aikuispedagogiikan ja ohjausalan opinnoista sekä coachingin osalta.