Uutiset  •  26.03.2024

Luonnos uudesta valintakoejärjestelmästä on julkaistu

Mitkä ovat uudistuksen viisi keskeisintä muutosta?

Yliopistovalintojen kehittämistyöryhmä on julkaissut ensimmäisen luonnoksen kevään 2025 uudesta valintakoejärjestelmästä. Tässä vaiheessa on syytä huomioida, että kyseessä on vasta luonnos ja monet asiat tarkentuvat myöhemmin.

Aikataulu uusien valintakokeiden käyttöönotosta on kunnianhimoinen. Valmista pitäisi olla jo ensi keväänä, jolloin uudet kokeet on tarkoitus ottaa käyttöön. Nyt 2024 keväällä uusimuotoista koetta pilotoidaan yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnassa sekä Helsingin humanistisen tiedekunnan filosofian, historian, taiteiden sekä kulttuurin tutkimuksen yhteisessä kokeessa.

Mikä muuttuu?

Valintakoeuudistuksen viisi keskeisintä muutosta ovat:

1️⃣ Valintakokeiden määrän karsiminen.

Jatkossa kaikki eri alat on niputettu yhteen siten, että valintakokeita tulisi olemaan yhdeksän nykyisen 120 kokeen sijasta.

2️⃣ Valintakokeet muodostuisivat jatkossa eri koeosioista.

Jokaiseen valintakokeeseen kuuluisi yhteinen osio, jonka perusteella arvioidaan hakijan yliopisto-opintojen yleisiä valmiuksia ja osaamista, jotka ovat keskeisiä kokeessa mukana oleville koulutusohjelmille. Yleisiä valmiuksia ovat esimerkiksi alakohtainen sisältötieto, looginen päättely, ongelmanratkaisukyky, tiedon ja käsitteistön omaksuminen, soveltaminen ja tulkinta. Yhteisten osioiden lisäksi kokeeseen kuuluisi lisäosat, jotka olisivat alakohtaisia.

3️⃣ Ennakkoon luettavaa valintakoeaineistoa pyritään vähentämään tai se poistuu tietyiltä aloilta kokonaan.

Valtaosa valintakokeista kuitenkin edellyttää aiemmin opittua pohjatietoa, jonka osaamista, yhdistämistä ja soveltamista testataan kokeen eri osioissa. Aiempi pohjatieto saavutetaan joko

  • lukio-opinnoilla, esimerkiksi kaikki matemaattis-luonnontieteelliset alat, lääketiede, teknilliset alat, useat humanistiset alat mm. filosofia, historia, uskonto, kielet) tai
  • erillisellä ennakkomateriaalilla, jota pohditaan osana psykologian, logopedian, hoitotieteiden sekä oikeustieteen valintakoetta.

Kauppa- ja taloustieteiden koe voisi jatkossakin perustua samoihin lukion kursseihin kuin nyt, mutta vaihtoehtoisesti tutkitaan myös pelkän aineistokokeen mahdollisuutta.

4️⃣ Kaikki kokeet tulevat jatkossa olemaan digitaalisia ja tehtävät pääsääntöisesti erityyppisiä valintatehtäviä.

Valintakokeissa on mm. monivalintoja, kyllä/ei -vaihtoehtoja, aukkotäydennyksiä sekä yhdistelytehtäviä, jotka voidaan tarkastaa automaattisesti. Myös soveltavat tehtävät, määrittelytehtävät ja laskemista vaativat tehtävät voidaan toteuttaa monivalintatehtävien muodossa. Esseistä on tarkoitus luopua.

5️⃣ Kaikki valintakokeet ajoittuisivat jatkossa kesäkuulle.

 

Aloilla, joilla on jo aiemmin tehty valintakoeyhteistyötä, muutokset eivät tule olemaan kovin suuria. Tällaisia aloja ovat di-koulutusohjelmat, lääketieteet, psykologia ja logopedia, kasvatustieteet sekä kauppatieteet.

Lue aiempi kirjoitus aiheeseen liittyen: https://valmennuskeskus.fi/uutiset/valintakokeisiin-tulossa-muutoksia-kevaalla-2025/

Hakuinfot

Ilmoittaudu alakohtaiseen infoomme ja ole ensimmäisten mukana saamassa tuoreimmat tiedot uudistuksen etenemisestä.

Tervetuloa onnistumaan yhdessä myös keväällä 2025!

Mia Göcer

Mia Göcer on kasvatustieteen maisteri ja toimii Valmennuskeskuksen valmennusjohtajana. Mia on valmistunut Helsingin yliopistosta erikoistumisalueenaan oppimisen tutkimus. Hän on myös kokenut valmentaja, jolla on laaja pedagoginen osaaminen opettajan, aikuispedagogiikan ja ohjausalan opinnoista sekä coachingin osalta.