Uutiset  •  10.09.2019

Ohjeita AMK-valintakokeeseen valmistautuville

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää uutta sähköistä AMK-valintakoetta. Varaudu tekemään AMK-valintakoe, mikäli haet seuraaville aloille:

 • humanistiselle tai kasvatusalalle
 • liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alalle
 • luonnonvara-alalle
 • matkailu-, ravitsemis- tai talousalalle
 • merenkulun alalle
 • sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalle
 • tekniikan alalle

AMK-valintakokeeseen ei tarvitse osallistua, jos saat opiskelupaikan ammattikoulun tai lukion todistuksella.

Millainen AMK-valintakoe on?

Valintakokeen sisältö ja kesto vaihtelee hakukohteiden mukaan. Jos olet hakenut useammalle eri alalle, suoritat samalla kokeella kaikille hakemillesi aloille kuuluvat tehtäväosiot. Jokaisella tehtäväosiolla on erilliset suoritusajat ja osiot on suoritettava kerralla loppuun – keskeneräistä osiota ei pääse enää jatkamaan, jos välissä siirtyy toiseen osioon.

1. Kaikille aloille yhteiset osiot

Päätöksentekotaidot
Sisältö Loogisen päättelyn tehtävät ja ongelmanratkaisutehtävät
Suoritusaika 30 minuuttia
Maksimisteet 20

 

Kieli- ja viestintätaidot
Sisältö Suomen ja englannin kielen tehtävät, tekstin lukemisen ja tulkinnan tehtävät, sanastotehtävät ja kielellisen päättelyn tehtävät
Suoritusaika 30 + 30 minuuttia
Maksimipisteet 10 + 10

 

2. Koulutusalakohtaiset osiot

Matemaattiset taidot
Alat, joihin osio kuuluu Tekniikan ala; liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala; luonnonvara-ala; matkailu-, ravitsemis- ja talousala; sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala
Sisältö Perus- ja prosenttilaskut ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativat tehtävät sekä taulukoiden ja kuvioiden tulkinta
Suoritusaika 60 minuuttia
Maksimipisteet 20

 

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot
Alat, joihin osio kuuluu Tekniikan ala
Sisältö Matematiikka ja fysiikka
Suoritusaika 45 minuuttia
Maksimipisteet 20

 

Eettiset taidot
Alat, joihin osio kuuluu Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala; humanistinen ja kasvatusala
Sisältö Eettisten tilanteiden tunnistaminen
Suoritusaika 30 minuuttia
Maksimipisteet 20

 

Yleiset ohjeet valintakokeeseen saapuvalle

 1. Syksyllä valintakoe järjestetään 29.10.-1.11. Jokaisena päivänä on 1-2 koetilaisuutta, aamulla klo 9 ja iltapäivällä klo 14.
 2. Saavu paikalle vähintään tuntia ennen valintakokeen alkamista, jotta ehdit olla mukana ilmoittautumisessa.
 3. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä paikassa ja sinä aikana, mihin olet ilmoittautunut.
 4. Ota kokeeseen mukaan QR-koodin sisältävä tunnisteesi, henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone virtajohtoineen ja kynä.

Tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi

Apua valmistautumiseen

Mikäli koet tarvitsevasi apua AMK-valintakokeeseen valmistautumiseen, löydät meiltä laadukkaat ja monipuoliset valmennuskurssit useille eri AMK-aloille. Valitse omasi ja ilmoittaudu!