Uutiset  •  08.11.2021

Maantieteen valintaperusteet 2022

Maantieteen valintaperusteet säilyivät samoina kuin aiemmin

Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa. Kaikkiin maantieteen hakukohteisiin on käytössä samat valintaperusteet.

Keväällä 2022 maantieteen aloituspaikoista todistusvalinnalla jaetaan noin 55 % ja valintakoevalinnalla noin 45 %.

Valintakoevalinta

Maantieteen valintakoe järjestetään keskiviikkona 25.5.2022 klo 14–17. Valintakokeen tarkempi toteutustapa, eli onko koe sähköinen vai paperinen, ilmoitetaan viimeistään 31.12.2021. Keväällä 2021 valintakoe oli digitaalinen.

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin maantieteen pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin GE1–GE4 sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Aineisto voi olla myös englanninkielinen.

Valintakokeen tehtävät

  • Ensimmäinen koetehtävä on karsiva. Hakijat asetetaan sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Loput koetehtävät arvostellaan 300:lta parhaiten ensimmäisessä tehtävässä menestyneeltä hakijalta.
  • Pääsykoetehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.
  • Tyypillisesti kokeessa on ollut essee- ja määrittelytehtäviä. Lisäksi aiemmin on ollut karttojen, tilastojen ja erilaisten kuvien tulkintatehtäviä.
  • Tehtävissä on rajattu vastaustila.

Todistusvalinta

Maantieteen todistusvalinnassa ensikertalaisille hakijoille on varattu noin 80 % aloituspaikoista.

Ylioppilastodistuksesta huomioidaan enintään neljä ainetta:

  • äidinkieli
  • maantiede
  • kaksi parhaat pisteet tuottavaa ainetta: matematiikka, ainereaali tai kieli

Ylioppilastodistuksen maksimipistemäärä on 131,4 pistettä. Voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa, on ylioppilastodistuksesta saatava vähintään 60 pistettä.

Panosta todistusvalintaan abikursseillamme!