Uutiset  •  08.07.2019

Kasvatustieteellisten tiedekuntien pisterajoja 2019

Kasvatusalojen hakukohteissa käytettiin keväällä 2019 VAKAVA-koetta osana valintamenettelyä, mutta kokeen rooli vaihteli hakukohteiden kesken. Joissakin hakukohteissa VAKAVA-kokeen pistemäärä on osa lopullista pistemäärää ja joissakin taas VAKAVA-kokeen pisteiden perusteella valittiin soveltuvuuskokeeseen pääsevät hakijat.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan hakukohteisiin valinnat tehtiin ylioppilastodistuksen, VAKAVA-kokeen ja soveltuvuuskokeen perusteella. Yhteispistejonossa pisteet muodoistuivat kaikista yllä mainituista ja koepistejonossa vain VAKAVA-kokeesta ja soveltuvuuskokeesta. Alimmat hyväksytyt pistemäärät näet alla olevasta taulukosta.

Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, suomenkieliset koulutukset

Alimmat hyväksytyt pistemäärät:

Hakukohde Yhteispistejono Koepistejono
Erityispedagogiikka Ensikrt: 166,70

Muut: 184,20

Ensikrt: 91,50 soveltuvuuskokeesta

Muut: 100,25 soveltuvuuskokeesta

Kotitalousopettaja Ensikrt: 146,15

Muut: 146,90

Ei tiedossa
Käsityönopettaja Ensikrt: 167

Muut: 225,60

123,25
Varhaiskasvatuksen opettaja Ensikrt: 131,70

Muut: 141,85

78,25 soveltuvuuskokeesta
Luokanopettaja Ensikrt: 156,40

Muut: 157,25

Ensikrt: 89,75 soveltuvuuskokeesta

Muut: 90 soveltuvuuskokeesta

Yleinen ja aikuiskasvatustiede 223,44 Ensikrt: 150,842

Muut: 156,262

 

Turun yliopisto

Turun yliopistolla on käytössä kaksivaiheinen valinta, joka koostuu VAKAVA-kokeesta ja soveltuvuuskokeesta. VAKAVA-kokeen pisteiden perustella hakija on valittu soveltuvuuskokeeseen. Turun yliopisto ei ole vielä julkaissut lopullisia sisäänpääsyyn tarvittavia pisteitä, mutta alla olevasta taulukosta voit katsoa alimmat VAKAVA-kokeen pistemäärät, joilla pääsi soveltuvuuskokeeseen. Maksimipistemäärä VAKAVA-kokeesta oli 154 pistettä.

Alimmat hyväksytyt pistemäärät VAKAVA-kokeesta:

Hakukohde Ensikertalaiset Muut
Luokanopettajan koulutus (Rauma) 66,08 68,46
Luokanopettajan koulutus (Turku) 79,00 80,75
Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus (Rauma) 40,67 40,67
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma (Rauma) 27,17 27,17

 

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto käytti suurimmassa osassa koulutusohjelmiaan VAKAVA-koetta ainoastaan seuraavan vaiheen valintaan eli VAKAVA-kokeen pisteitä ei enää lopullisessa valinnassa huomioitu muutoin kuin tasapistetilanteissa. Lopullinen valinta tehtiin soveltuvuuskokeen perusteella.

Poikkeuksena oli hakukohde Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, johon valittiin opiskelijat Helsingin yliopiston tavoin yhteispistejonossa ja valintakoejonossa. Tämän hakukohteen pisterajat näkyvät alla olevassa taulukossa.

Alimmat hyväksytyt pistemäärät:

Yhteispistejono Valintakoejono
112,70 / max. 168 51,73 / max. 84