Uutiset  •  04.09.2023

AMK-valintakokeen pisteytys muuttuu

AMK-valintakokeen pisteytys muuttuu syksystä 2023 alkaen

Syksyn 2023 AMK-valintakokeen pisteet skaalataan ja vertaistetaan kaikkien hakijoiden kesken, jotta valintakokeen vaikeustaso olisi yhtenäinen. Aiempina vuosina pisteitä ei ole skaalattu.

Myös aiemmin käytössä olleita miinuspisteitä ei enää jaeta, vaan sekä vastaamatta jääneestä että väärin vastatusta tehtävästä annetaan nolla pistettä.

Näin syksyn 2023 AMK-valintakoe pisteytetään:
  • Saat jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen.
  • Jokaisesta tyhjästä vastauksesta tai väärästä vastauksesta saat nolla pistettä.
  • Valintakokeessa on mukana myös ns. testitehtäviä, joita ei pisteytetä ollenkaan. Näitä tehtäviä ei ole myöskään merkitty mitenkään erikseen.
  • Saamasi pisteet muutetaan kokeen jälkeen käytettävään pisteskaalaan, jonka jälkeen hakijoiden pisteet asetetaan yhteismitalliseen muotoon, eli vertaistetaan.
  • Kokonaispisteesi muodostuvat hakukohteillesi kuuluvien osioiden skaalatuista ja vertaistetuista pisteistä, ja lopullinen valinta tehdään näiden kokonaispisteiden perusteella.
  • Jokaiselle koeosiolle on asetettu alin hyväksytty pistemäärä. Sinun on saavutettava kyseinen pistemäärä jokaisesta hakukohteillesi kuuluvasta osiosta voidaksesi tulla valituksi opintoihin AMK-valintakokeella.
Syksyn 2023 AMK-valintakokeen kesto, pisteskaala ja alimmat hyväksytyt pistemäärät
KOEOSIO KESTO PISTESKAALA ALIN HYVÄKSYTTY PISTEMÄÄRÄ
Päätöksentekotaidot 40 min 0-100 25
Opetuskieli 30 min 0-50 15
Englannin kieli 30 min 0-50 12,5
Matemaattiset taidot 40 min 0-100 30
Matemaattis-luonnontieteelliset taidot 35 min 0-100 25
Eettiset taidot 15 min 0-100 30
Tunneälytaidot 15 min 0-100 30

 

Huom! Päivitetty tieto 20.12.2023

Yllä olevassa taulukossa on kerrottu osioiden alkuperäiset alimmat hyväksytyt pistemäärät. AMK-valintakokeen jälkeen kolmen osion alimpia hyväksyttyjä pistemääriä laskettiin osioiden vaikeustasosta johtuen.

Muuttuneet lopulliset alimmat hyväksytyt pistemäärät:

 • päätöksentekotaidot: 12,5 pistettä
 • matemaattiset taidot: 20 pistettä
 • matemaattis-luonnontieteelliset taidot: 12,5 pistettä

 

Lähde: ammattikorkeakouluun.fi

 

Tarvitsetko harjoitusta AMK-valintakokeeseen?

AMK-valintakokeeseen on vaikea valmistautua itsenäisesti, koska vanhoja valintakokeita ei ole saatavilla eikä kokeeseen ole tiettyä ennakkomateriaalia mitä opiskella. Tule siis mukaan AMK-valmennukseemme, niin harjoittelet oikeita asioita asiantuntevien opettajiemme ohjauksessa.