AMK luonnonvara-ala

 • Menesty luonnonvara-alan valintakokeessa

  875 kurssilaistamme sai opiskelupaikan AMK-valintakokeella ammattikorkeakoulusta vuonna 2021!

  Menesty AMK luonnonvara-alan valintakokeessa ja nappaa unelmiesi opiskelupaikka valmennuskurssin avulla. Eezy Valmennuskeskus on AMK-valmennuskurssien edelläkävijä.

  Eezy Valmennuskeskus on ylivoimainen tuloksissaan niin kurssilaisten, kuin sisäänpäässeidenkin määrällä mitattuna. Vuonna 2021 kursseiltamme pääsi peräti 875 opiskelijaa haluamaansa ammattikorkeakouluun – se on enemmän, kuin kellään muulla toimijalla. Kurssilaistemme palaute on myös omaa luokkaansa. Peräti 98 % suosittelisi meitä kaverilleen ja opetuksen arvosanaksi saimme 4,5/5 vuonna 2021.

  Katso videoltamme, mikä valmennuskurssi juuri sinulle sopii!


  Katso valmennuskurssit

  Kurssiemme tehokkuus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin ja henkilökuntaan, joiden osaaminen on huippuluokkaa. Olemme olleet alalla lähes 50 vuotta, joten me todellakin tiedämme miten parhaat ja tulokselliset valmennuskurssit syntyvät. Luota laatuun ja kokemukseen!

  Totea laatu itse opetusvideoltamme:

  Matka luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa kohti alkaa huolellisella valmistautumisella valintakokeeseen. Valmennuskurssilla sinulla ovat apunasi kokeneet opettajat, jotka ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita.

  Asiantuntevien opettajien lisäksi sinulla on koko kurssin ajan käytössäsi sähköinen oppimisympäristö (AMK-netti), joka sisältää lähes 2000 tehtäviää, opetusvideot ja harjoituskokeet.

 • AMK-valintakoe

  AMK-valintakoe järjestetään seuraavan kerran 27.–30.5.2024. Valintakoepaikaksi voi valita minkä tahansa ammattikorkeakoulun, jossa AMK-valintakoe on käytössä. Paikan ei tarvitse olla sama, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikka ja -aika valitaan hakuvaiheessa, eikä koetta voi tehdä myöhemmin muualla kuin valitussa paikassa.

  Valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, ja sen sisältö sekä kesto määräytyvät hakukohteiden mukaan. AMK-valintakoe sisältää kaikille yhteisiä osioita sekä koulutusalakohtaisia osioita. Jos olet hakenut useammalle eri alalle, suoritat samalla kokeella kaikille hakemillesi aloille kuuluvat tehtäväosiot.

  Luonnonvara-alan hakukohteisiin hakevien valintakoerakenne ja suoritusajat:

  • Päätöksentekotaidot (40 min)
  • Opetuskieli (30 min)
  • Englannin kieli (30 min)
  • Matemaattiset taidot (40 min)

  Valintakokeessa tulee ottaa kuitenkin huomioon se, että jokainen tehtäväosio on oma kokonaisuutensa. Tehtäväosio tulee suorittaa kerralla loppuun, eli keskeneräistä osiota ei pääse enää jatkamaan, jos siirtyy seuraavaan osioon. Koe on tehtävä ilman laskinta.