Abi fysiikka

 • Menesty fysiikan yo-kirjoituksissa

  Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen kurssikokemuksen, jonka avulla vahvistat laskurutiiniasi, hahmotat laajatkin kokonaisuudet ja ymmärrät fysiikan lainalaisuudet laskutehtävien takana. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle lukiolaiselle ja fysiikan ylioppilasarvosanan korottajalle mahdollisuuden saavuttaa tavoittelemansa arvosana fysiikan ylioppilaskokeesta.

  Katso abikurssit

  Panosta tulevaisuuteen

  Todistusvalinta on korostunut korkeakouluihin pyrkimisessä, jolloin ylioppilaskirjoitusten painoarvo kasvaa. Fysiikka on yksi tärkeimmistä lukion reaaliaineista todistusvalintapisteytyksen kannalta, joten anna meidän auttaa sinut parhaalle tasolle ja ole muita edellä yo-kirjoituksissa.

  ”Hei! Kiitos uudestaan hyvästä JA tehokkaasta fysiikan valmennuksesta. Sain tiistaina tietää että kirjoitin fyssasta laudaturin ja sen avulla pääsen Helsinkiin opiskelemaan lääketiedettä. On elämä kyllä hauska asia!”

  – fysiikan abikurssilainen

  Katso abikurssit

  Materiaalit, joilla onnistut

  Jokainen fysiikan abikurssimme sisältää Abinetin, joka on sähköinen oppimisympäristö, jossa harjoittelet ylioppilaskirjoitusten tehtäviä sähköisesti.

  Abinetin etuna on myös se, että pääset harjoittelemaan tehtäviin vastaamista samoilla työkaluilla kuin virallisessa Abitti-kokeessakin.

 • Fysiikan yo-koe

  Koe on sähköinen, ja se suoritetaan oman lukion järjestämässä valvotussa koetilassa.

   

  Millainen fysiikan yo-koe on?

  Fysiikan yo-kokeessa on 11 tehtävää, joista enintään seitsemään vastataan. Koe jakaantuu kolmeen osaan, ja kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä.

   

  Kokeen rakenne:

  Osa I Osa II Osa III
  Enimmäispistemäärä 20 p. 60 p. 40 p.
  Tehtävien lukumäärä 1 7 3
  Vastausten enimmäismäärä 1 4 2

   


  Osassa I
  on vain yksi tehtävä, joka voi koostua useasta eri osatehtävästä. Kaikki osion I osatehtävät ovat pakollisia. Tehtävät ovat automaattisesti korjattavia tehtäviä, esimerkiksi monivalinta-, väittämä- tai yhdistelytehtäviä sekä avoimen vastauskentän sisältäviä perustehtäviä. Tehtävät liittyvät tyypillisesti teorian ymmärtämiseen, eli osiossa ei yleensä ole laskutehtäviä.

   

  Osan II tehtävät vaativat jo enemmän ymmärtämisen, soveltamisen ja analysoimisen taitoja osan I tehtäviin verrattuna. Tehtävätyyppeinä on esimerkiksi vertailu-, arviointi- ja sovellustehtäviä. Tehtävät sisältävät aineistoa, laskuja ja selityksiä. Tehtävät käsittelevät tyypillisesti mekaniikkaa, lämpöoppia, käyrän sovitusta, sähköä sekä ainetta ja säteilyä.

   

  Osan III tehtävissä yhdistellään useiden eri lukiokurssien sisältöjä, ja tehtävät voivat olla myös oppiainerajat ylittäviä. Tehtävät vaativat kykyä analysoida, arvioida ja luoda tietoa, sillä niissä vaaditaan usein harrastuneisuutta ja tietämystä yhteiskunnallisista aiheista. Tehtävissä voi olla myös aineistoon pohjautuvia tehtäviä. Tehtävätyyppeinä voi olla esimerkiksi analysointi-, muunnos- ja kehittämistehtäviä. Tehtävät voivat myös olla soveltavia laskuja.

   

  Miten koe tehdään?

  Koe on sähköinen, ja opiskelija saa käyttää tehtävän ratkaisemiseen ja vastaamiseen ainoastaan koejärjestelmän ohjelmia. Kokeessa voi olla tekstin ja kuvien lisäksi mm. videoita, ääntä ja simulaatioita.

  Vastaukset tuotetaan vastauseditorilla vastauskenttään. Editorilla voi tuottaa myös matemaattisia merkintöjä. Muilla ohjelmilla tuotettuja vastauksen osia voi liittää kuvakaappauksena editorilla tuotetun vastauksen joukkoon. Myös pelkkä kuvakaappaus kelpaa vastaukseksi, jos vastaus muuten täyttää sille asetetut vaatimukset.

  Vastausten luonnosteluja voi tehdä myös kynällä ja paperilla, mutta tehtävien arvostelu perustuu ainoastaan digitaalisen koejärjestelmän vastauskentässä esitettyihin asioihin.

   

  Aikaisempien yo-kokeiden pisterajoja

  L E M C B A I+ I I-
  Kevät 2019 93 75 57 39 26 18 16 14 12
  Syksy 2019 90 68 50 34 25 20 18 15 12
  Kevät 2020 95 76 59 42 31 23 22 20 17
  Syksy 2020  95 67 49 30 21 13 12 8 6
  Kevät 2021 91 71 54 38 26 17 15 13 11
 • Vinkkejä fysiikan yo-kirjoituksiin

  1. Opettele käyttämään kokeessa vaadittavia sähköisiä työkaluja ja ohjelmia, jotta vastauksesi ei jää vaillinaiseksi puuttuvan kuvaajan tai mallikuvan vuoksi. Abinetissä voit harjoitella tehtäviä samoilla työkaluilla kuin Abitti-kokeessa.
  2. Opettele fysiikan termit, sanasto ja lait huolella, jotta osaat vastata kokeen sanallisiin tehtäviin riittävällä tarkkuudella ja ymmärrät asioiden syy-seuraussuhteet.
  3. Laske fysiikan laskuja ja ratkaise paljon sanallisia tehtäviä. Fysiikan yo-kokeeseen valmistautuessa pelkkä teorian lukeminen ei riitä. Abikurssilla harjoittelet kokeeseen tehokkaasti ja monipuolisesti!
  4. Jäsentele koevastauksesi hyvin. Vaikka fysiikan asiasisältö on kokeessa tärkeintä, on myös tärkeää, että esität vastauksesi ymmärrettävästi ja hyödynnät tarvittaessa kaavioita tai havainnollistavia kuvia.
  5. Merkitse kokeessa vastaustesi välivaiheet näkyviin ja pyöristä vastaus sillä tarkkuudella, millä lähtöarvokin on pyöristetty.
  6. Älä luovuta! Hyödynnä koko kuuden tunnin koeaika ja panosta vastauksiisi.
  7. Tarkista vastauksesi huolellisesti ennen kokeen lopettamista. Muista myös tarkistaa, että et ole jättänyt vääriin vastauskenttiin mitään merkintöjä.

   

  Tutustu fysiikan abikursseihin