VAKAVA + soveltuvuus etäopetus 2025

VAKAVA + soveltuvuus etäopetus -kurssi valmentaa molempiin valintakoevaiheisiin. Molemmat osuudet toteutetaan etäopiskeluna Teams -alustan kautta.

VAKAVA -etäopetuskurssillamme voit aloittaa itsenäisen harjoittelun VAKAVAnetin ja aineistokokeen teoriaa käsittelevien opetusvideoiden avulla halutessasi jo heti ilmoittautumisen jälkeen. Huhti-toukokuulle ajoittuva etäopetus ja harjoituspääsykokeet syventävät osaamistasi.

Etäopetuskurssillamme opit kaikki VAKAVA -kokeessa tarvittavat aineiston luku-, käsittely- ja tulkintataidot, tutkimusalan sanaston, ajankäytön sekä vastaustekniikan. Kurssiin kuuluu 30 sähköistä aineistoharjoitusta sekä lisätehtävämahdollisuuksia niitä kaipaaville.

Kaksi harjoituspääsykoetta valmistaa sinut tulevaan VAKAVA -koetilanteeseen. Harjoitukset ja harjoituskokeet tehdään VAKAVA -pääsykoetta vastaavalla sähköisellä alustalla.

Kurssin soveltuvuuskokeeseen valmentavalla osuudella harjoittelet kokeen pysäkkihaastatteluja autenttisesti erilaisten MAP-pohjaisten tehtävien avulla. Samalla tulevat tutuksi kokeen tehtävätyypit ja ajankäyttö. Kurssilla vahvistat itsevarmuuttasi, harjoittelet jännityksenhallintaa ja opit tuomaan omat ajatuksesi esiin perustellusti.

Kaupunki
Kurssin laajuus
62 ot
Alkaa
12.4.2025
Päättyy
9.6.2025
Kurssin hinta
650€
 • Kenelle?

  Kurssi sopii kaikille opettajankoulutusohjelmiin hakeville opiskelijoille, jotka tarvitsevat:

  • vahvistusta lukemisen sujuvuuteen ja tieteellisen tekstinkäsittelytaitoihin pärjätäkseen VAKAVA-kokeessa
  • harjoitusta ja apua VAKAVA -kokeen ajankäyttöön
  • apua tutkimustulosten, kuvioiden ja taulukoiden tulkintaan
  • apua ja harjoittelua tilastollisten ja kasvatustieteellisen käsitteistön ymmärtämiseksi
  • valmiiksi aikataulutettua opetusta ja ohjattua harjoittelua itsenäisen harjoittelun lisäksi
  • opettajan ja muiden vertaistutukea aihealueiden opiskelussa ja soveltuvuuskokeeseen valmistautuessa
  • haastatteluvalmennusta
  • varmuutta soveltuvuuskokeeseen ja apua jännityksen hallintaan.
 • Opetus

  1. VAKAVA etäopetus ja sähköiset harjoitukset (38 oppituntia)

  VAKAVA etäopetuksessa harjoittelet kokeneen ja asiantuntevan opettajamme ohjauksessa VAKAVA -kokeessa vaadittavia aineistokoetaitoja: luku- ja muistiinpanotekniikkaa, erilaisten tekstityyppien hallintaa mm. teoria-, katsaus- ja tutkimusartikkelit, opit tekstien kautta kasvatustieteellistä sanastoa ja tilastollista peruskäsitteistöä, opit taulukoiden ja tutkimustulosten tulkintaa sekä ymmärrät aineistojen sisältöä. Jokaisella kurssikerralla käsitellään uusi aihealue ja tehdään aiheeseen liittyviä aineistoharjoituksia. Harjoitusten avulla opit keskeiset aineistokoetaidot, opit vastaamaan erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelet ajankäyttöä.

  VAKAVA -etäopetus järjestetään Teams -verkkoalustalla ja voit esittää opettajalle kysymyksiä mikrofonin tai chatin kautta kurssikertojen aikana.

  1. Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset etäopetus (24 oppituntia)

  Kurssisisällöt, soveltuvuuskoetilanneharjoitukset ja tehtävänannot perustuvat Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Jokaisella kerralla tehdään pääsykokeen tyyppisiä soveltuvuuskoeharjoituksia. Harjoitukset toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. pysäkkityöskentelynä, yksilöhaastatteluina, pari- ja ryhmähaastatteluina sekä -tilanteina. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on keskeinen osa kurssia ja omaa kehittymistä.

  Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • MAP -mallin sisältö ja mitä sillä käytännössä arvioidaan ja mitataan: 1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta, 2) Kognitiiviset taidot, 3) Sosiaaliset taidot, 4) Persoonalliset orientaatiot sekä 5) Ammatillinen hyvinvointi
  • Millaisia opettajia haetaan
  • Oma sisältötieto
  • Itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet
  • Mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen
  • Tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta.

  Etäopetus järjestetään molemmilla kurssiosuuksilla Teams -verkkoalustalla ja voit esittää opettajalle kysymyksiä mikrofonin tai chatin kautta kurssikertojen aikana. Soveltuvuusosuudella työskennellään myös Teamsin -ryhmätyöhuoneissa.

  VAKAVA -kurssin ja soveltuvuuskoeosuuden opetuskerroista ei jää tallennetta katsottavaksi, joten on tärkeää osallistua jokaiselle kurssikerralle. Molemmilta kurssiosuuksilta käytössäsi on opetusvideot, joten jos et pääse osallistumaan kaikille kerroille, voit katsoa vastaavan kokonaisuuden ja tehdä harjoitukset itsenäisesti aiheeseen liittyvien opetusvideoiden avulla.

 • Kurssin muu sisältö

  1. VAKAVAnetti

  VAKAVAnetti sisältää 5 aineistoharjoitusta, jotka toimivat itsenäisenä ennakkoharjoitteluna jo ennen kurssia tai perustaitojen vahvistajana kurssin opetuksen ohessa. Harjoitusten avulla voit testata tämän hetkisiä aineistotaitojasi ja paneutua kurssilla tarkemmin niihin kohtiin, jotka kaipaavat vahvistusta.

  1. VAKAVA -osuuden opetusvideot

  Saat käyttöösi valmiiksi kuvatut VAKAVA -osuuden opetusvideot, joilla käydään läpi samat aihealueet kuin omalla kurssillasi. Videot tarjoavat mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan.

  Aineistokokeen teoriaan liittyvät opetusvideot on käytössäsi heti ilmoittautumisen jälkeen ja kurssikertoihin liittyvät harjoitusvideot avataan etäopetuksen aikana kurssin edetessä.

  1. Harjoituspääsykokeet 

  Kurssiin kuuluu kaksi sähköistä harjoituspääsykoetta. Kokeiden avulla harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa.

  1. Soveltuvuusosuuden opetusvideot ja itseopiskelumateriaali

  Kurssi sisältää soveltuvuusosuuden nettikurssin opetusvideot sekä itseopiskelumateriaalin. Opetusvideot ja sähköinen materiaali löytyy Moodlesta.

  1. Tutorointi 

  Kurssilla on mukana alaa opiskeleva tutor, joka motivoi ja antaa tärkeitä ja omakohtaisia neuvoja valmistautumisen tueksi sekä koetilannetta varten. Myös tutorkerrat järjestetään etänä Teamsin kautta.

 • Ajankohta

  VAKAVA etäopetus 12.4.-17.5.2025 välisenä aikana yhteensä seitsemän kurssikertaa. Opetusta on 1-2 kertaa viikossa, viikonloppuisin la/su klo 10-15 ja arki-iltaisin klo 16.30/17-20.30.

  VAKAVA päivitetään syksyn-talven aikana. Saat sen käyttöösi viimeistään 1.2. mennessä. Opetusvideot ovat käytössäsi heti ilmoittautumisen jälkeen.

  Soveltuvuuskurssin etäopetus: 27.5.-9.6.2025. Opetusta on arkisin klo 17 ja viikonloppuna klo 10 alkaen.

  Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä löydät kurssin käytännöntiedot, aikataulun, materiaalit, VAKAVAnetin ja opetusvideot. Tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen. VAKAVA– ja soveltuvuuskurssin aikataulut ja kurssikäytännöt lisätään Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kyseisen opetuksen alkua.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 • Maksutiedot ja alennukset

  Yhteishinta molemmille kursseille 650 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa opiskelupaikkaa, voit seuraavana vuonna osallistua vastaavalle valmennuskurssille puoleen hintaan.

”Olen todella tyytyväinen että lähdin mukaan kurssille, sain todella ammattitaitoista opetusta ja opettajat oikeasti välittävät ja olivat kiinnostuneita miten opimme. Sain todella paljon itsevarmuutta tulevaan kokeeseen ja menenkin kokeeseen hyvillä mielin näyttämään omat taitoni. Kiitos vielä ihan huikeasta kurssista!”

Ronja, VAKAVA aineistokoe Online -kurssilainen 2021

”Kiitos tuhannesti! Tuntien ilmapiiri oli rento ja ystävällinen. Tuntui, kun oltaisiin tiimi :)”

Anna, VAKAVA aineistokoe Online -kurssilainen 2021