VAKAVA etäopetus + soveltuvuus Helsinki 2024

VAKAVA etäopetus + soveltuvuus Helsinki -kurssi valmentaa molempiin valintakoevaiheisiin. Tällä kurssilla VAKAVA -osuus toteutetaan etäopetuksena Teams -alustalla ja soveltuvuusosuus lähiopetuksena Helsingissä kurssipaikan tiloissa.

VAKAVA etäopetuskurssillamme voit aloittaa itsenäisen harjoittelun VAKAVAnetin ja aineistokokeen teoriaa käsittelevien opetusvideoiden avulla halutessasi jo heti ilmoittautumisen jälkeen. Huhti-toukokuulle ajoittuva etäopetus ja harjoituspääsykokeet syventävät osaamistasi.

Etäopetuskurssillamme opit kaikki VAKAVA -kokeessa tarvittavat aineiston luku-, käsittely- ja tulkintataidot, tutkimusalan sanaston, ajankäytön sekä vastaustekniikan. Kurssiin kuuluu 30 sähköistä aineistoharjoitusta sekä lisätehtävämahdollisuuksia niitä kaipaaville.

Kaksi harjoituspääsykoetta valmistaa sinut tulevaan VAKAVA -koetilanteeseen. Harjoitukset ja harjoituskokeet tehdään VAKAVA -pääsykoetta vastaavalla sähköisellä alustalla.

Kurssin soveltuvuuskokeeseen valmentavalla osuudella harjoittelet kokeen pysäkkihaastatteluja autenttisesti erilaisten MAP-pohjaisten tehtävien avulla. Samalla tulevat tutuksi kokeen tehtävätyypit ja ajankäyttö. Kurssilla vahvistat itsevarmuuttasi, harjoittelet jännityksenhallintaa ja opit tuomaan omat ajatuksesi esiin perustellusti.

Kaupunki
Helsinki
Kurssin laajuus
62 ot
Alkaa
13.4.2024
Päättyy
9.6.2024
Kurssin hinta
665€
 • Kenelle?

  Kurssi sopii kaikille opettajankoulutusohjelmiin hakeville opiskelijoille, jotka tarvitsevat:

  • vahvistusta lukemisen sujuvuuteen ja tieteellisen tekstinkäsittelytaitoihin pärjätäkseen VAKAVA-kokeessa
  • harjoitusta ja apua VAKAVA -kokeen ajankäyttöön
  • apua tutkimustulosten, kuvioiden ja taulukoiden tulkintaan
  • apua ja harjoittelua tilastollisten ja kasvatustieteellisen käsitteistön ymmärtämiseksi
  • valmiiksi aikataulutettua opetusta ja ohjattua harjoittelua itsenäisen harjoittelun lisäksi
  • opettajan ja muiden vertaistutukea aihealueiden opiskelussa ja soveltuvuuskokeeseen valmistautuessa
  • lähiopetuksessa toteutettavaa haastatteluvalmennusta
  • varmuutta soveltuvuuskokeeseen ja apua jännityksen hallintaan.
 • Opetus

  1. VAKAVA etäopetus ja sähköiset harjoitukset (38 oppituntia)

  VAKAVA etäopetus -kurssilla harjoittelet kokeneen ja asiantuntevan opettajamme ohjauksessa kokeessa vaadittavia aineistokoetaitoja: luku- ja muistiinpanotekniikkaa, erilaisten tekstityyppien hallintaa mm. teoria-, katsaus- ja tutkimusartikkelit, opit tekstien kautta kasvatustieteellistä sanastoa ja tilastollista peruskäsitteistöä, opit taulukoiden ja tutkimustulosten tulkintaa sekä ymmärrät aineistojen sisältöä. Jokaisella kurssikerralla käsitellään uusi aihealue ja tehdään aiheeseen liittyviä aineistoharjoituksia. Harjoitusten avulla opit keskeiset aineistokoetaidot, opit vastaamaan erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelet ajankäyttöä.

  VAKAVA -etäopetus järjestetään Teams -verkkoalustalla ja voit esittää opettajalle kysymyksiä mikrofonin tai chatin kautta kurssikertojen aikana.

  Lähetyksestä ei jää tallennetta katsottavaksi, joten on tärkeää osallistua jokaiselle kurssikerralle. Jos et pääse osallistumaan kaikille kerroille, voit katsoa vastaavan kokonaisuuden ja tehdä harjoitukset itsenäisesti aiheeseen liittyvien opetusvideoiden avulla.

  1. Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset Helsingissä kurssipaikalla (24 oppituntia)

  Kurssisisällöt, soveltuvuuskoetilanneharjoitukset ja tehtävänannot perustuvat Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Jokaisella kerralla tehdään pääsykokeen tyyppisiä soveltuvuuskoeharjoituksia. Harjoitukset toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. pysäkkityöskentelynä, yksilöhaastatteluina, pari- ja ryhmähaastatteluina sekä -tilanteina. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on keskeinen osa kurssia ja omaa kehittymistä.

  Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • MAP -mallin sisältö ja mitä sillä käytännössä arvioidaan ja mitataan: 1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta, 2) Kognitiiviset taidot, 3) Sosiaaliset taidot, 4) Persoonalliset orientaatiot sekä 5) Ammatillinen hyvinvointi
  • Millaisia opettajia haetaan
  • Oma sisältötieto
  • Itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet
  • Mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen
  • Tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta.
 • Kurssin muu sisältö

  1. VAKAVAnetti

  VAKAVAnetti on käytössäsi heti ilmoittautumisen jälkeen. Se sisältää 5 aineistoharjoitusta, jotka toimivat itsenäisenä ennakkoharjoitteluna jo ennen kurssia tai perustaitojen vahvistajana kurssin opetuksen ohessa. Harjoitusten avulla voit testata tämän hetkisiä aineistotaitojasi ja paneutua kurssilla tarkemmin niihin kohtiin, jotka kaipaavat vahvistusta.

  1. VAKAVA -osuuden opetusvideot

  Saat käyttöösi valmiiksi kuvatut VAKAVA -osuuden opetusvideot, joilla käydään läpi samat aihealueet kuin omalla kurssillasi. Videot tarjoavat mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan.

  Aineistokokeen teoriaan liittyvät opetusvideot on käytössäsi heti ilmoittautumisen jälkeen ja kurssikertoihin liittyvät harjoitusvideot avataan etäopetuksen aikana kurssin edetessä.

  1. Harjoituspääsykokeet 

  Kurssiin kuuluu kaksi sähköistä harjoituspääsykoetta. Kokeiden avulla harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa.

  1. Soveltuvuuskokeen itseopiskelumateriaali

  Kurssi sisältää soveltuvuuskokeen itseopiskelumateriaalin. Materiaali on sähköinen ja löytyy Moodlesta.

  1. Tutorointi 

  Kurssilla on mukana alaa opiskeleva tutor, joka motivoi ja antaa tärkeitä ja omakohtaisia neuvoja valmistautumisen tueksi sekä koetilannetta varten. Myös tutorkerrat järjestetään etänä Teamsin kautta.

 • Ajankohta

  VAKAVA etäopetus 13.4.-18.5.2024 välisenä aikana yhteensä seitsemän kurssikertaa. Opetusta on 1-2 kertaa viikossa, viikonloppuisin la/su klo 10-15 ja arki-iltaisin klo 16.30/17-20.30.

  VAKAVAnetti ja opetusvideot on käytössäsi heti ilmoittautumisen jälkeen.

  Soveltuvuuskurssin opetus Helsingissä: 30.5.-9.6.2024. Opetusta on arkisin klo 17 ja viikonloppuna klo 10 alkaen.

  Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä löydät kurssin käytännöntiedot, aikataulun, materiaalit, VAKAVAnetin ja opetusvideot. Tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen. VAKAVA– ja soveltuvuuskurssin aikataulut ja kurssikäytännöt lisätään Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kyseisen opetuksen alkua.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 • Maksutiedot ja alennukset

  Yhteishinta molemmille kursseille 665 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa opiskelupaikkaa, voit seuraavana vuonna osallistua vastaavalle valmennuskurssille puoleen hintaan.

”Opettaja oli aivan ihana, super taitava opettaja jolla oli osaamista todella paljon! Oli mahtavaa, miten opettaja näki vaivaa etsimällä lisätehtäviä, oli aina tavoitettavissa ja vastasi nopeasti kysymyksiin. Opettajalla oli hyvä ote, hän kuunteli ja kyseli kurssilaisilta fiiliksiä aina kurssikerroilla. Tuntui aidosti siltä, että hän tekee parhaansa valmentaakseen meitä kohti yliopistoa. Kiitos!”

– VAKAVA-kurssilainen 2022

”Opettaja selitti asiat tosi selkeällä tavalla, viime vuonna vaikeat aiheet aukesi tosi hyvin juurikin opettajan ansiosta. EI myöskään pelottanut kysyä jos oli joku vaikea asia, koska opettaja kannusti kysymiseen!”

– VAKAVA-kurssilainen 2022

” Opettaja oli kannustava ja teki opetuksesta mielenkiintoista. Pitkät päivät ei väsyttäneet, kun oli todella motivoivasti tehdyt kurssipäivät. ”

– VAKAVA-kurssilainen 2022

”Kurssikerrat olivat mielenkiintoisia, niihin jaksoi hyvin myös keskittymisvaikeuksia omaava paneutua. Opettaja oli asiantunteva, vastaili kaikkiin kysymyksiin ja etsi lisätietoa ja -tehtäviä, kun niitä pyydettiin. Monet asiat olivat sellaisia, mitä en olisi osannut/tai tullut edes mieleen itselle, joten koin kurssista olevan hyötyä.”

– VAKAVA-kurssilainen 2022