VAKAVA aineistokoe Online + soveltuvuus Helsinki 2023

VAKAVA aineistokoe online + soveltuvuus Helsinki -kurssi valmentaa molempiin valintakoevaiheisiin. Tällä kurssilla VAKAVA -osuus toteutetaan online opetuksena ja soveltuvuusosuus Helsingissä kurssipaikan tiloissa.

VAKAVA -aineistokokeessa arvioidaan pyrkijän akateemisia opiskeluvalmiuksia, jotka luovat perustan opinnoissa pärjäämiselle. VAKAVA -kurssillamme opit kaikki olennaiset kokeessa vaadittavat aineiston luku-, käsittely- ja tulkintataidot, tutkimusalan sanaston, ajankäytön sekä vastaustekniikan. Harjoitukset ja harjoituskokeet toteutetaan VAKAVA -pääsykoetta vastaavalla sähköisellä alustalla.

Kurssin soveltuvuusosuudella harjoittelet soveltuvuuskoetilannetta autenttisesti erilaisten MAP-pohjaisten tehtävien avulla.

Kaupunki
Helsinki
Kurssin laajuus
62 ot
Alkaa
14.4.2023
Päättyy
10.6.2023
Kurssin hinta
665€
 • Kenelle?

  Kurssi sopii kaikille opettajankoulutusohjelmiin hakeville opiskelijoille, jotka tarvitsevat:

  • vahvistusta tieteellisten tekstinkäsittelytaitoihin pärjätäkseen VAKAVA-kokeessa
  • varmuutta soveltuvuuskokeeseen
  • opettajan ja muiden vertaistutukea aihealueiden opiskelussa ja soveltuvuuskokeeseen valmistautuessa
  • valmiiksi aikataulutettua opetusta ja harjoittelua.
 • Opetus

   VAKAVA-aineistokoekurssin online-opetus ja sähköiset harjoitukset (38 oppituntia)

  Online-kurssilla harjoittelet kokeneen ja asiantuntevan opettajamme ohjauksessa kokeessa vaadittavia aineistokoetaitoja: luku- ja muistiinpanotekniikkaa, erilaisten tekstityyppien hallintaa mm. teoria-, katsaus- ja tutkimusartikkelit, opit tekstien kautta kasvatustieteellistä sanastoa ja tilastollista peruskäsitteistöä, opit taulukoiden ja tutkimustulosten tulkintaa sekä ymmärrät aineistojen sisältöä. Jokaisella kurssikerralla käsitellään uusi aihealue ja tehdään siihen liittyen aineistokoeharjoituksia. Harjoitukset ovat sähköisiä. Harjoitusten avulla opit keskeiset aineistokoetaidot, opit vastaamaan erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelet ajankäyttöä.

  VAKAVA -online opetus järjestetään etäopetuksena Teams -verkkoalustalla. Osallistut opetukseen suorassa lähetyksessä ja voit esittää opettajalle kysymyksiä mikrofonin tai chatin kautta.

  Lähetyksestä ei jää tallennetta katsottavaksi, joten on tärkeää osallistua jokaiselle kurssikerralle. Jos et pääse osallistumaan kaikille kerroille, voit katsoa vastaavan kokonaisuuden ja tehdä harjoitukset itsenäisesti VAKAVA Kotikurssilta.

  1. Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset Helsingissä kurssipaikalla (24 oppituntia)

  Kurssisisällöt, soveltuvuuskoetilanneharjoitukset ja tehtävänannot perustuvat Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Jokaisella kerralla tehdään pääsykokeen tyyppisiä soveltuvuuskoeharjoituksia. Harjoitukset toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. pysäkkityöskentelynä, yksilöhaastatteluina, pari- ja ryhmähaastatteluina sekä -tilanteina. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on keskeinen osa kurssia ja omaa kehittymistä.

  Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • MAP -mallin sisältö ja mitä sillä käytännössä arvioidaan ja mitataan: 1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta, 2) Kognitiiviset taidot, 3) Sosiaaliset taidot, 4) Persoonalliset orientaatiot sekä 5) Ammatillinen hyvinvointi
  • Millaisia opettajia haetaan
  • Oma sisältötieto
  • Itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet
  • Mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen
  • Tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta.

  Soveltuvuuskurssi pidetään Helsingissä kurssipaikan tiloissa.

 • Kurssin muu sisältö

  1. VAKAVAnetti (käytössä 1.2. alkaen)

  VAKAVAnetti sisältää 5 aineistoharjoitusta, jotka toimivat hyvänä ennakkoharjoitteluna ennen kurssia. Harjoitusten avulla voit testata tämän hetkisiä aineistotaitojasi ja paneutua kurssilla tarkemmin niihin kohtiin, jotka kaipaavat vahvistusta.

  1. Kotikurssin opetusvideot (käytössä 1.4. alkaen)

  Saat käyttöösi VAKAVA -kotikurssin opetusvideot, joilla käydään läpi samat aihealueet kuin omalla kurssillasi. Videot tarjoavat mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan.

  1. Harjoituspääsykokeet 

  Kurssiin kuuluu kaksi sähköistä harjoituspääsykoetta. Kokeiden avulla harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa.

  1. Soveltuvuuskokeen itseopiskelumateriaali

  Kurssi sisältää soveltuvuuskokeen itseopiskelumateriaalin. Materiaali on sähköinen ja se löytyy Moodlesta.

  1. Tutorointi 

  Kurssilla on mukana alaa opiskeleva tutor, joka motivoi ja antaa tärkeitä ja omakohtaisia neuvoja valmistautumisen tueksi sekä koetilannetta varten. Myös tutorkerrat järjestetään Teamsissa.

 • Ajankohta

  VAKAVA aineistokoe online -kurssi: 14.4.-25.5.2023, yhteensä seitsemän kertaa. Opetusta on viikonloppuisin la/su klo 10-15 ja arkisin klo 17-20.30.

  Soveltuvuuskurssi Helsinki: 29.5.-10.6.2023. Opetusta on arkisin klo 17 ja viikonloppuna klo 10 alkaen.

  Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä löydät kurssin käytännöntiedot, aikataulun, materiaalit ja Kotikurssin opetusvideot. Tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen. Tarkka aikataulu ja soveltuvuusosuuden kurssipaikan yhteystiedot lisätään Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 • Maksutiedot ja alennukset

  Yhteishinta molemmille kursseille 615 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta on 140 euroa. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli et pääse VAKAVA aineistokokeesta jatkoon ja haluat keskeyttää kurssin tulosten tultua, hyvitämme puolet soveltuvuuskurssiosuuden hinnasta (137 euroa).

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa opiskelupaikkaa, voit seuraavana vuonna osallistua vastaavalle valmennuskurssille puoleen hintaan.

”Opettaja oli aivan ihana, super taitava opettaja jolla oli osaamista todella paljon! Oli mahtavaa, miten opettaja näki vaivaa etsimällä lisätehtäviä, oli aina tavoitettavissa ja vastasi nopeasti kysymyksiin. Opettajalla oli hyvä ote, hän kuunteli ja kyseli kurssilaisilta fiiliksiä aina kurssikerroilla. Tuntui aidosti siltä, että hän tekee parhaansa valmentaakseen meitä kohti yliopistoa. Kiitos!”

– VAKAVA-kurssilainen 2022

”Opettaja selitti asiat tosi selkeällä tavalla, viime vuonna vaikeat aiheet aukesi tosi hyvin juurikin opettajan ansiosta. EI myöskään pelottanut kysyä jos oli joku vaikea asia, koska opettaja kannusti kysymiseen!”

– VAKAVA-kurssilainen 2022

” Opettaja oli kannustava ja teki opetuksesta mielenkiintoista. Pitkät päivät ei väsyttäneet, kun oli todella motivoivasti tehdyt kurssipäivät. ”

– VAKAVA-kurssilainen 2022

”Kurssikerrat olivat mielenkiintoisia, niihin jaksoi hyvin myös keskittymisvaikeuksia omaava paneutua. Opettaja oli asiantunteva, vastaili kaikkiin kysymyksiin ja etsi lisätietoa ja -tehtäviä, kun niitä pyydettiin. Monet asiat olivat sellaisia, mitä en olisi osannut/tai tullut edes mieleen itselle, joten koin kurssista olevan hyötyä.”

– VAKAVA-kurssilainen 2022