Psykologia marraskuu ilta, Helsinki 2023-2024

Marraskuussa alkava Helsingin kurssi on laaja kokonaisuus, joka valmentaa kattavasti valintakokeen kaikkiin osa-alueisiin. Pitkälle aikavälille jaksottuvan kurssin aikana on hyvin aikaa käsitellä tilastotieteen perusasioita, laskea, tehdä erilaisia tehtäviä sekä harjoitella säännöllisesti matemaattista logiikkaa ja päättelyä. Ennakkomateriaaliin ilmestymisen jälkeen huhti-toukokuussa, kurssilla käydään huolellisesti lävitse koko ennakkomateriaalin sisältö.

 • 137,5 oppituntia lähiopetusta + tallenteet vastaavalta etäkurssilta
 • Yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen
 • 6 harjoituspääsykoetta
 • 12 artikkeliharjoitusta
 • Opettajien ja tutorien jatkuva tuki
 • 84 oppituntia ilman opiskelijoita kuvattuja opetusvideoita

100 % kauden 2022-2023 marraskuun kurssilaisistamme suosittelisi kurssiamme kaverilleen! 

Kaupunki
Helsinki
Kurssin laajuus
171,5 oppituntia
Alkaa
30.10.2023
Päättyy
31.5.2024
Kurssin hinta
1390€
 • Kenelle?

  Marraskuu Helsinki -kurssi sopii psykologian ja logopedian valintakokeeseen valmistautuville,

  • jotka kaipaavat pitkälle aikavälille jaksottuvaa kurssia, jonka aikana ehditään käydä rauhallisessa tahdissa lävitse tilastollisten menetelmien perusteita ja loogista päättelyä,
  • jotka kaipaavat aikataulullista ja opetuksellista ohjausta sisältöjen oppimiseksi ja itsenäisen harjoittelun tueksi ja
  • jotka haluavat osallistua opetukseen paikan päällä luokassa.


  Suosittelemme kurssia erityisesti hakijoille, joiden matematiikan opinnoista on ehtinyt kulua useampi vuosi tai heille, jotka kokevat tarvitsensa erityisesti tukea matemaattisten ja tilastojen asioiden opiskeluun ennen ennakkomateriaalien ilmestymistä. 

 • Lähiopetus

  Luokassa tapahtuva opetus koostuu seuraavista kokonaisuuksista (oppitunti á 45 min):

  Pääsykoevalmistautumisen opiskelutekniikka (4,5 oppituntia)

  Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki oppiminen perustuu. Kurssikerralla käydään läpi tekijät, joista onnistunut pääsykoevalmistautuminen muodostuu.

  Matemaattiset perustaidot (13 oppituntia)

  Kurssin aluksi kerrataan matematiikan perusaihealueet, jotka ovat keskeisiä tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävien ratkaisemisen ja tilastotieteen aihealueiden ymmärtämisen kannalta. Kerrattavia alueita ovat mm. laskujärjestys ja -säännöt, murtoluvut, yhtälöt ja epäyhtälöt sekä prosenttilaskut. Opetusta on 1–2 kertaa viikossa.

  Tilastollisten menetelmien perusteet & looginen päättely (57 oppituntia)

  Tilastollisten menetelmien perusteet pohjautuvat lukion matematiikan pakollisiin ja syventäviin Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisältöihin ja opetuksen sisältö on suunniteltu erityisesti sen osaamisen pohjalta, jota valintakokeessa viime vuosina on edellytetty. Teorian ja laskemisen lisäksi sisältöjä sovelletaan yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin, joiden osaaminen on keskeistä valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi. Kurssilla opit mm. keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan ja -jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja regression sekä miten näitä käytetään tutkimuksessa (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi). Kurssilla harjoitellaan säännöllisesti matemaattis-loogista päättelyä. Opetusta on 1–2 kertaa viikossa.

  Aineisto- ja artikkelilukutekniikka (11 oppituntia) 

  Kurssikerroilla käsitellään artikkeliluku- ja muistiinpanotekniikkaa, katsaus- ja tutkimusartikkelien rakennetta sekä harjoitellaan suomen- ja englanninkielisten artikkelien käsittelyä. Samalla opit lukemaan erilaisia tekstejä, taulukoita ja tutkimustuloksia.

  Vuoden 2024 ennakkomateriaalin opetus (52 oppituntia)

  Opetuksessa käydään perusteellisesti läpi ennakkomateriaalin sisältö. Opetuksen avulla ymmärrät aineistojen keskeiset painotukset ja tulokset. Opettajat tekevät ennakkomateriaalin aineistoista käsitelistoja, apukysymyksiä sekä tehtäviä, jotka tekevät opiskelusta monipuolista. Opetusta on 3–5 kertaa viikossa.

 • Kurssin muu sisältö

  Psykanetti: tilastolliset menetelmät & looginen päättely (aukeaa viimeistään 1.10.)

  Psykanetin opetusvideot uusitaan täysin kauden 2023-2024 aikana ja myös loogisen päättelyn tehtäviä lisätään entisestään. Kokonaisuus sisältää

  • yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen sekä
  • tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita, jotka tukevat kurssin opetusta.


  Tallenteet opetuksesta (137,5 oppituntia) 

  Saat käyttöösi lähiopetuskurssia vastaavan etäkurssin tallenteet, joiden avulla voit kerrata vaikeimpia asioita ja korvata mahdolliset poissaolot.

  Opetusvideot (84 oppituntia)

  • Psykanetti: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely (n. 35 oppituntia)
  • Ennakkomateriaalin opetusvideoiden (n. 24 oppituntia) avulla kertaat ennakkomateriaalin sisällöt tehokkaasti.
  • Johdatus tutkimusmenetelmiin (6 oppituntia) -videoiden avulla saat ymmärryksen tieteellisen tutkimuksen tekemisestä ja tutkimuksen peruskäsitteistä.
  • Perustiedot aivoista (4 oppituntia) -videot antavat sinulle peruskäsityksen miten aivot toimivat ja aivot yleisesti aihealueena tulevat tutuiksi. Neuropsykologiset aiheet ovat olleet hyvin yleisiä pääsykoeartikkeliaiheita, joten aivojen perustuntemus helpottaa näiden mahdollisten artikkelien opiskelua.

   

  Kaikki opetusvideot on kuvattu / kuvataan ilman opiskelijoita.


  Harjoituspääsykokeet (24 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu kuusi harjoituspääsykoetta. Harjoituspääsykokeiden avulla testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetaktiikkaa ja ajankäyttöä. Neljä harjoituskokeista sisältyy kurssin aikatauluun ja saat niistä käyttöösi myös läpikäyntivideot (8 oppituntia). Kaksi harjoituskoetta voit tehdä itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

  Artikkeliharjoitukset (12 kappaletta)

  Saat 12 kappaletta artikkelien käsittelyä tukevaa artikkeliharjoitusta, joiden avulla tutustut erilaisiin artikkelityyppeihin ja tutkimuksiin sekä harjoittelet erilaisia tehtäviä. Harjoitukset valmistavat sinua ennakkoaineiston käsittelyyn ja vahvistavat englanninkielisen tekstin lukemisen sujuvuutta sekä sanastoa.

  Tutorit tukenasi (10 oppituntia)

  Tutoreiden avulla laadit opiskelu- ja ajankäytönsuunnitelman, saat tietoa hakemisesta ja opiskelusta sekä ohjeita ja tukea valmistautumiseen sekä koetilanteeseen.

  Valintakokeiden analyysivideot (8 oppituntia)

  Analyysivideoilla opettajat käyvät läpi valintakokeen tehtäviä ja ennakkomateriaalien sisältöjä vuosilta 2021-2023. Vuoden 2023 valintakokeesta kuvataan ratkaisumallit kaikkien laskutehtävien osalta sekä tehdään kattavat malliratkaisut- tai videot kaikista loogisen päättelyn tehtävistä.

 • Aikataulu

  Kurssin opetus alkaa 30.10.2023. Opetusta on iltaopetuksena 1–2 kertaa viikossa arkisin alkaen klo 16.30/17 ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen. Kurssilla on muutaman viikon opetustauko joulun aikaan ja ennen ennakkomateriaalin ilmestymistä. Ennakkomateriaalin ilmestymisen jälkeen opetusta on 3-5 kertaa viikossa.

  Tarkempi aikataulu ja muut käytännöntiedot päivitetään kurssin oppimisympäristöön Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Tunnukset Moodleen saat heti ilmoittautumisesi jälkeen ja ne aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön  ja valintakoepäivän julkaisun jälkeen. 

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 1390 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa tavoittelemaasi opiskelupaikkaa, pääset seuraavana vuonna vastaavalle kurssille puoleen hintaan.

  Kaudella 2022-2023 takuukurssille osallistuneet kurssilaiset saavat mille tahansa valmennuskurssillemme uudelleen osallistuessaan käyttöönsä Psykanetti 2 -materiaalin (ei koske Psykanetti: artikkeliharjoitukset ja ennakkomateriaali 2024 -kurssia). Psykanetti 2 on suunnattu kursseillemme uudelleen osallistuville hakijoille, jotka kaipaavat lisäharjoituksia Psykanetti 1  -tehtävien lisäksi. Materiaali sisältää noin 700 tilastotieteen & loogisen päättelyn harjoitusta. Saat siis täysin uudet harjoitustehtävät käyttöösi, vaikka osallistuisit kurssille uudelleen.

  Takuuetu on voimassa myös 3. kertaa kurssille osallistuville.

   

”Arvostin (tilastonopettaja) Veerassa suoraan asiaan menemistä ja rentoutta. Asiantunteva ja selkeä opetus!”

-Noora, Psykologia/Logopedia marraskuu Helsinki 2022-2023 -kurssilainen

”Paljon hyvää materiaalia mitä kykeni opiskelemaan omaan tahtiin. Asiat opiskeltiin siten että, ensin perus asiat haltuun jonka päälle aina rakenettiin lisää tietoa. Itse en ole opiskellut 15 vuoteen matikkaan ja nyt harjoituskokeissa matikka on ollut vahvuuteni. Kiitos hyvästä opetuksesta ja erittäin hyvästä materiaalista.”

Psykologia/logopedia marraskuu Helsinki 2022-2023 -kurssilainen

”Erittäin hyvää työtä ja kiitos tästä erittäin mukavasta kokemuksesta! Todellakin otan uudelleen käyttöön jos tulee tarve.”

Psykologia/logopedia marraskuu Helsinki 2022-2023 -kurssilainen