Psykologia Koti 2023

Kurssiuutuus!

Psykologia Koti on kurssiuutuus, joka kattaa kaikki psykologian valintakokeen kannalta keskeiset aihealueet. Kurssilla harjoittelet opetusvideoiden avulla tilastotiedettä, loogista päättelyä, artikkelilukutekniikoita ja opiskelutekniikkaa sekä huhtikuun lopussa julkaistavan valintakoemateriaalin sisällön. Kurssin kaikki opetusvideot on kuvattu ilman opiskelijoita, joten pystyt niiden avulla tehokkaasti läpikäymään sisällöt. Lisäksi saat käyttöösi yli 800 tilaston ja loogisen päättelyn tehtävää, aineistoharjoituksia, 3 harjoituspääsykoetta sekä harjoitustehtäviä kevään 2023 valintakoeaineistosta.

Psykologia koti -kurssi sisältää kaikki psykologian kotikurssituotteemme eli Tilastot ja menetelmät koti, Valintakoeaineisto koti sekä Matemaattiset perustaidot koti. Teoriasisältöjen laajuuden osalta opetus vastaa marraskuun online-kurssejamme. Online-kursseilla tehdään kotikurssiin verrattuna hieman enemmän opettajan johdolla tilastopohjaisia aineistoharjoituksia sekä loogisen päättelyn harjoittelua.

Kaupunki
Kurssin laajuus
129 ot
Alkaa
Joustavasti
Päättyy
31.5.2023
Kurssin hinta
890€
 • Kenelle?

  Kurssi sopii hakijoille, jotka haluavat valmistautua psykologian valintakokeeseen itsenäisesti opiskellen, sitoutumatta tiettyihin opetusajankohtiin. Kurssin voi suorittaa rauhallisemmassa tahdissa edeten tai intensiivisemmin kerraten. Materiaalit ovat välittömästi ilmoittautumisen jälkeen käytössä, joten valmistautumisen voi aloittaa heti. Kaikki materiaalit ovat rajattomasti käytössä valintakokeeseen saakka.

 • Opetusvideot: tilastotiede ja looginen päättely

  Matemaattiset perustaidot (13 oppituntia)

  Videoiden ja teorian avulla voit kerrata matematiikan perusaihealueet, jotka ovat olennaisia tilastotieteen tehtävien ratkaisemisen ja aihealueiden ymmärtämisen kannalta. Kerrattavia alueita ovat mm. laskujärjestys ja -säännöt, murtoluvut, yhtälöt ja epäyhtälöt sekä prosenttilaskut.

  Tilastolliset menetelmät & looginen päättely (35 oppituntia)

  Tilastollisten menetelmien perusteiden opetus pohjautuu lukion matematiikan pakollisiin ja syventäviin Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisältöihin, joita syvennetään nimenomaan viime vuosien valintakokeessa vaadittujen aihepiirien osalta.

  Teorian ja laskemisen lisäksi sisältöjä sovelletaan yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin, joiden osaaminen on keskeistä valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi. Opit mm. keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan ja -jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja regression sekä miten näitä käytetään tutkimuksessa (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi).

  Opettajat ovat kuvanneet runsaasti malliratkaisuja loogisen päättelyn harjoituksiin, joiden avulla opit keskeiset ratkaisumallit erilaisiin matemaattis-loogisiin päättelytehtäviin.

 • Opetusvideot: valintakoeaineistoon liittyvä opetus

  Kevään 2023 valintakoeaineiston opetus (n. 44 oppituntia)

  Opetusvideoilla asiantuntevat opettajamme käyvät lävitse kevään valintakoeaineistoon kuuluvat sisällöt, kuten artikkelit tai matemaattisen sisällön, selventävät keskeiset teoriat ja käsitteet, joita avataan käytännönläheisillä esimerkeillä. Innostava opetustyyli motivoi opiskeluun ja asioiden opetus helpottaa omaa ajankäyttöä. Opettajat tekevät valintakoeaineistoista myös käsitelistoja, apukysymyksiä ja tehtäviä.

  Opiskelutekniikka (5 oppituntia)

  Opiskelutekniikan opetuksessa keskitytään valintakokeen kannalta keskeisiin opiskelutekniikoihin ja -tapoihin. Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki muu oppiminen perustuu.

  Artikkeli- ja aineistolukutekniikka (8 oppituntia) 

  Artikkelilukutekniikan opetuksessa käsitellään mm. katsaus- ja tutkimusartikkelien rakennetta sekä harjoitellaan suomen- ja englanninkielisten artikkelien käsittelyä. Opit miten lähteä käsittelemään valintakokeen ennakkomateriaaleja ja miten toimit mahdollisen aineistotehtävän kanssa.

  Johdatus tutkimukseen (5 oppituntia) 

  Johdatus tutkimukseen -opetukset selventävät tutkimuksen teon peruskäsitteistöä ja antavat sinulle ymmärryksen tieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

  Aivot tutuiksi (4 oppituntia)

  Aivot tutuiksi -opetuksen avulla saat peruskäsityksen miten aivot toimivat. Neuropsykologiset aiheet ovat olleet hyvin yleisiä pääsykoeartikkeliaiheita, joten perustuntemus helpottaa näiden mahdollisten artikkelien opiskelua.

 • Kurssin muu sisältö

  Psykanetti & kysymyspalstat opettajille 

  Psykanetti sisältää noin 800 tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää sekä mallivastaukset. Psykanetistä löydät myös tilastotieteen teorian ja opetusvideoita. Yhtä aihealuetta käsittelevät materiaalit löydät siis helposti samasta paikasta. Psykanetissä pystyt esittämään kysymyksiä opettajalle. Kysymyksiin vastataan useamman kerran viikossa.

  Valintakoeaineiston materiaalit & kysymyspalstat opettajille

  Valintakoeaineiston osalta saat käyttöösi opetusta tukevan luentomateriaalin, joka auttaa jäsentämään valintakoeaineiston keskeiset sisällöt. Apukysymysten avulla kohdennat huomion artikkelin olennaisiin kohtiin ja kertaat tehokkaasti. Erilaiset tehtävät auttavat ymmärtämään sekä muistamaan yksityiskohtaisesti sisältöä, tutkimustuloksia ja käsitteitä.

  Artikkeliharjoitukset

  Artikkeliharjoitusten avulla syvennät artikkelilukutekniikan osaamistasi ja harjoittelet kokeen mahdolliseen aineisto-osuuteen. Saat yhteensä 10 artikkeliharjoitusta opetuksessa käytävien harjoitusten lisäksi.

  Harjoituspääsykokeet (15 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu kolme sähköistä harjoituspääsykoetta, jotka julkaistaan maalis- huhti- ja toukokuussa. Saat käyttöösi myös harjoituspääsykokeiden läpikäyntivideot. Kahden ensimmäisen kokeen painopiste on tilastotieteen hallinnassa, loogisessa päättelyssä sekä kokeen yhteydessä mahdollisesti olevissa aineistotehtävissä. Viimeinen koe julkaistaan toukokuussa ja sen sisältö perustuu valintakoeaineistoon.

 • Ajankohta

  Kurssille voi tulla mukaan joustavasti koko vuoden ajan. Pääset aloittamaan opiskelun saman tien ilmoittautumisesi jälkeen. Kaikki materiaalit ovat käytössäsi pääsykokeeseen asti ja ne toimivat tietokoneella sekä mobiililaitteilla.

  Valintakoeaineiston osalta opetusvideot tulevat katsottavaksi valintakoeaineiston ilmestymisen jälkeen noin 2–4 opetusvideota/ viikko tahdissa. Tarkempi aikataulu julkaistaan, kun aineistot ovat ilmestyneet.

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 890  euroa. Varausmaksun osuus kurssin hinnasta on 280 euroa. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Jos et saa opiskelupaikkaa, voi seuraavana vuonna osallistua vastaavalle valmennuskurssille puoleen hintaan.Takuualennus on voimassa myös 3. kertaa kurssille osallistuville.

  Kaudella 2021-2022 psykologian takuukurssille osallistuneet kurssilaiset saavat mille tahansa  logopedian valmennuskurssillemme uudelleen osallistuessaan käyttöönsä Psykanetti 2 -materiaalin (ei koske Valintakoeaineisto koti -kurssia). Psykanetti 2 on suunnattu kurssillemme uudelleen osallistuville hakijoille, jotka kaipaavat lisäharjoituksia ja -tehtäviä Psykanetin lisäksi. Materiaali sisältää noin 700 tilastotieteen & loogisen päättelyn harjoitusta. Saat siis täysin uudet harjoitustehtävät käyttöösi, vaikka osallistuisit kurssille uudelleen!