Psykanetti tilastolliset menetelmät ja looginen päättely 2024

Tilastolliset menetelmät ja looginen päättely -kurssilla harjoittelet valintakokeen ennakkomateriaalin kannalta keskeisimmät tilastollisten menetelmien sisällöt sekä sovellukset yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin. Harjoittelet myös matemaattis-loogista päättelyä monipuolisten tehtävien avulla. Ainoana psykologian kurssijärjestäjänä kurssin opetusvideot ovat ilman opiskelijoita kuvattuja, eivätkä tallenteita muista opetuksista.

 • 48 oppituntia opetusvideoita tilastollisista menetelmistä ja loogisesta päättelystä
 • Yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen
 • 6 harjoituspääsykoetta
 • Opettajien jatkuva tuki

Kurssin sisältö vastaa pääosin marraskuun kurssiemme Tilastolliset menetelmät ja looginen päättely -opetusosuutta.

Kaupunki
Kurssin laajuus
80 ot
Alkaa
Joustavasti
Päättyy
31.5.2024
Kurssin hinta
440€
 • Kenelle?

  Kurssi sopii psykologian ja logopedian valintakokeeseen valmistautuville, jotka haluavat varmistaa tilastollisten menetelmien perusteiden sekä loogisen päättelyn hallinnan itsenäisesti opiskellen. Kurssin voi suorittaa rauhallisemmassa tahdissa edeten tai intensiivisemmin kerraten.

  Mikäli kaipaat opetusta myös valintakokeen ennakkomateriaalien osalta, suosittelemme tutustumaan Psykanetti-kurssiin.

 • Kurssin sisältö

  Matemaattiset perustaidot -opetusvideot (13 oppituntia)

  Videoiden ja teorian avulla voit kerrata matematiikan perusaihealueet, jotka ovat keskeisiä tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävien ratkaisemisen ja tilastotieteen aihealueiden ymmärtämisen kannalta. Kerrattavia alueita ovat mm. laskujärjestys ja -säännöt, murtoluvut, yhtälöt ja epäyhtälöt sekä prosenttilaskut.

  Tilastolliset menetelmät & looginen päättely -opetusvideot (35 oppituntia)

  Tilastollisten menetelmien opetus perustuu lukion matematiikan pakollisiin ja syventäviin Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisältöihin ja opetuksen sisältö on suunniteltu erityisesti sen osaamisen pohjalta, jota valintakokeessa viime vuosina on edellytetty.

  Teorian ja laskemisen lisäksi sisältöjä sovelletaan yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin, joiden osaaminen on keskeistä valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi. Kurssilla opit mm. keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan ja -jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja regression sekä miten näitä käytetään tutkimuksessa (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi).

  Opettajat ovat kuvanneet runsaasti malliratkaisuja loogisen päättelyn harjoituksiin, joiden avulla opit keskeiset ratkaisumallit erilaisiin matemaattis-loogisiin päättelytehtäviin.

  Kaikki kurssin opetusvideot uusitaan kauden 2023-2024 aikana ja myös loogisen päättelyn tehtäviä lisätään entisestään. Kokonaisuus sisältää

  • yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen sekä
  • tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita, joiden avulla opiskelet sisällöt tehokkaasti.

   

  Yhtä aihealuetta käsittelevät materiaalit löydät helposti samasta paikasta. Pystyt esittämään kysymyksiä opettajalle jokaisen aihealueen yhteydessä. Kysymyksiin vastataan useamman kerran viikossa. Uusia opetusvideoita päivitetään alustalle syys-talven aikana, mutta saat viimeistään 1.10. alkaen käyttöösi aiemman kauden materiaalit, joiden avulla voit aloittaa opiskelun.

  Psykologian valintakokeen ennakkomateriaalin osalta saat käyttöösi opetusvideot mahdollisen laskennallisen osuuden osalta.

  Harjoituspääsykokeet (24 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu kuusi sähköistä harjoituspääsykoetta. Saat käyttöösi myös harjoituspääsykokeiden läpikäyntivideot kolmen harjoituspääsykokeen osalta. Viiden ensimmäisen kokeen painopiste on tilastotieteen hallinnassa, loogisessa päättelyssä sekä kokeen yhteydessä mahdollisesti olevissa aineistotehtävissä tai erikseen luettavaksi annetussa aineistossa. Viimeinen koe julkaistaan toukokuussa ja sen sisältö perustuu kevään 2024 valintakoemateriaaliin.

  Valintakokeiden analyysivideot (8 oppituntia)

  Analyysivideoilla opettajat käyvät läpi valintakokeen tehtäviä ja ennakkomateriaalien sisältöjä vuosilta 2021-2023. Vuoden 2023 valintakokeesta kuvataan ratkaisumallit kaikkien laskutehtävien osalta sekä tehdään kattavat malliratkaisut- tai videot kaikista loogisen päättelyn tehtävistä.

 • Aikataulu

  Kurssille voi tulla mukaan joustavasti koko vuoden ajan. Kaikki materiaalit ovat käytössäsi kevään 2024 valintakokeeseen saakka. Materiaalit avautuvat käyttöön viimeistään 1.10. alkaen.

  Kurssin materiaalit on oppimisympäristö Moodlessa, johon saat tunnukset sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Tunnukset aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta.

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 440 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa tavoittelemaasi opiskelupaikkaa, pääset seuraavana vuonna vastaavalle kurssille puoleen hintaan.

  Kaudella 2022-2023 takuukurssille osallistuneet kurssilaiset saavat mille tahansa valmennuskurssillemme uudelleen osallistuessaan käyttöönsä Psykanetti 2 -materiaalin (ei koske Psykanetti: artikkeliharjoitukset ja ennakkomateriaali 2024 -kurssia). Psykanetti 2 on suunnattu kursseillemme uudelleen osallistuville hakijoille, jotka kaipaavat lisäharjoituksia Psykanetti 1  -tehtävien lisäksi. Materiaali sisältää noin 700 tilastotieteen & loogisen päättelyn harjoitusta. Saat siis täysin uudet harjoitustehtävät käyttöösi, vaikka osallistuisit kurssille uudelleen.

  Takuuetu on voimassa myös 3. kertaa kurssille osallistuville.

”Opettaja (Veera) oli videosta toiseen juuri sopivan selkeä ja perusteellinen, mutta opetus oli silti riittävän nopeatempoista, jotta mielenkiinto pysyi yllä. Videoissa hyvin kannustettu itse tekemään ja miettimään asioita. Lisäksi pidin siitä, että luentojen pääsisällöt olivat psykanetissä myös tekstimuodossa. Tätä oli kiva hyödyntää tehtäviä tehdessä ja itse pääsykokeeseen valmistautuessa (ei tarvinnut etsiä videosta oikeaa kohtaa).”

Tilastolliset menetelmät ja looginen päättely 2023 -kurssilainen

”Kurssille ilmoittautuessa ajatuksenani oli kurssin myötä vasta päättää, onko realistista edes hakea psykalle vielä tänä keväänä – ja olihan se! Kurssi antoi paitsi tiedolliset eväät myös varmuutta omasta osaamisesta. Vaikka paikka ei aukeaisi, niin jo nämä seikat ja oppimisen ilo toivat paljon sisältöä ja onnistumisen kokemusta menneeseen puoleen vuoteen – ja hyvää pohjaa jatkaa hakemista tarvittaessa ensi vuonna. Harjoituspääsykokeet olivat erittäin hyvää harjoitusta itse pääsykoetta varten, uskon että niiden tekeminen paransi varsinaista suoriutumistani.”

Inka, Tilastolliset menetelmät ja looginen päättely 2023 -kurssilainen