Logopedianetti 2024

Markkinoiden ylivoimaisesti laajin itseopiskelumateriaali psykologian ja logopedian valintakokeeseen!

Logopedianetti kattaa kaikki valintakokeen kannalta keskeiset osa-alueet. Kurssilla harjoittelet tilastotiedettä, loogista päättelyä, artikkelilukutekniikoita ja opiskelutekniikkaa sekä huhtikuun lopussa julkaistavan ennakkomateriaalin sisällön. Ainoana logopedian kurssijärjestäjänä kurssin opetusvideot ovat ilman opiskelijoita kuvattuja, eivätkä tallenteita muista opetuksista.

 • 38 oppituntia opetusvideoita kevään 2024 ennakkomateriaaleista
 • Yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen
 • 48 oppituntia opetusvideoita tilastollisista menetelmistä ja loogisesta päättelystä
 • 22 oppituntia opetusvideoita mm. artikkeliluku- ja opiskelutekniikoista
 • 6 harjoituspääsykoetta
 • 12 artikkeliharjoitusta
 • Opettajien jatkuva tuki

Logopedianetti sisältää molemmat erikseen myytävistä Logopedianetti-tuotteista (ennakkomateriaali ja artikkeliharjoitukset & tilastolliset menetelmät ja looginen päättely). Kurssi vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan pääosin marraskuun kurssejamme.

Kaupunki
Kurssin laajuus
140 ot
Alkaa
Joustavasti
Päättyy
31.5.2024
Kurssin hinta
750€
 • Kenelle?

  Logopedianetti-kurssi sopii erityisesti psykologian ja logopedian valintakokeeseen valmistautuville,

  • jotka haluavat valmistautua valintakokeeseen itsenäisesti opiskellen, sitoutumatta tiettyihin opetusajankohtiin ja
  • jotka haluavat harjoitella ja valmistautua kattavasti valintakokeen kaikkiin osa-alueisiin.

   

  Kurssin voi suorittaa rauhallisemmassa tahdissa edeten tai intensiivisemmin kerraten.

 • Opetusvideot: tilastotiede ja looginen päättely

  Osuuden opetusvideot uusitaan täysin kauden 2023-2024 aikana. Opetusvideoita päivitetään alustalle syys-talven aikana, mutta saat viimeistään 1.10. alkaen käyttöösi aiemman kauden materiaalit, joiden avulla voit aloittaa opiskelun.

  Matemaattiset perustaidot (13 oppituntia)

  Videoiden ja teorian avulla voit kerrata matematiikan perusaihealueet, jotka ovat keskeisiä tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävien ratkaisemisen ja tilastotieteen aihealueiden ymmärtämisen kannalta. Kerrattavia alueita ovat mm. laskujärjestys ja -säännöt, murtoluvut, yhtälöt ja epäyhtälöt sekä prosenttilaskut.

  Tilastolliset menetelmät & looginen päättely (35 oppituntia)

  Tilastollisten menetelmien perusteiden opetus lukion matematiikan pakollisiin ja syventäviin Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisältöihin ja opetuksen sisältö on suunniteltu erityisesti sen osaamisen pohjalta, jota valintakokeessa viime vuosina on edellytetty.

  Teorian ja laskemisen lisäksi sisältöjä sovelletaan yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin, joiden osaaminen on keskeistä valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi. Kurssilla opit mm. keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan ja -jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja regression sekä miten näitä käytetään tutkimuksessa (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi).

  Opettajat ovat kuvanneet runsaasti malliratkaisuja loogisen päättelyn harjoituksiin, joiden avulla opit keskeiset ratkaisumallit erilaisiin matemaattis-loogisiin päättelytehtäviin.

 • Opetusvideot: ennakkomateriaaleihin liittyvä opetus

  Kevään 2024 ennakkomateriaalin opetus (n. 38 oppituntia)

  Opetusvideoilla asiantuntevat opettajamme käyvät lävitse valintakokeen ennakkomateriaaliin kuuluvat sisällöt ja selventävät keskeiset teoriat ja käsitteet, joita avataan käytännönläheisillä esimerkeillä. Innostava opetustyyli motivoi opiskeluun ja asioiden opetus helpottaa omaa ajankäyttöä. Opetusvideoiden oppituntimäärä tarkentuu ennakkomateriaalin laajuuden mukaan.

  Opiskelutekniikka (5 oppituntia)

  Opiskelutekniikan opetuksessa keskitytään valintakokeen kannalta keskeisiin opiskelutekniikoihin ja -tapoihin. Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki muu oppiminen perustuu.

  Artikkeli- ja aineistolukutekniikka (8 oppituntia) 

  Artikkelilukutekniikan opetuksessa käsitellään mm. katsaus- ja tutkimusartikkelien rakennetta sekä harjoitellaan suomen- ja englanninkielisten artikkelien käsittelyä. Opit miten lähteä käsittelemään valintakokeen ennakkomateriaaleja ja miten toimit mahdollisen aineistotehtävän kanssa.

  Johdatus tutkimukseen (5 oppituntia) 

  Johdatus tutkimukseen -opetukset selventävät tutkimuksen teon peruskäsitteistöä ja antavat sinulle ymmärryksen tieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

  Perustiedot aivoista (4 oppituntia)

  Perustiedot aivoista -videot antavat sinulle peruskäsityksen miten aivot toimivat ja aivot yleisesti aihealueena tulevat tutuiksi. Neuropsykologiset aiheet ovat olleet hyvin yleisiä pääsykoeartikkeliaiheita, joten aivojen perustuntemus helpottaa näiden mahdollisten artikkelien opiskelua.

 • Kurssin muu sisältö

  Logopedianetti: tilastolliset menetelmät & looginen päättely (aukeaa viimeistään 1.10.)

  Logopedianetin opetusvideot uusitaan täysin kauden 2023-2024 aikana ja myös loogisen päättelyn tehtäviä lisätään entisestään. Kokonaisuus sisältää

  • yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen sekä
  • tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita, joiden avulla opiskelet sisällöt tehokkaasti.

  Yhtä aihealuetta käsittelevät materiaalit löydät helposti samasta paikasta. Eri aihealueiden yhteydessä pystyt esittämään kysymyksiä opettajalle. Kysymyksiin vastataan useamman kerran viikossa.

  Ennakkomateriaalista tehdyt materiaalit & kysymyspalstat opettajille

  Ennakkomateriaalien osalta saat käyttöösi opetusta tukevan luentomateriaalin, joka auttaa jäsentämään ennakkomateriaalin keskeiset sisällöt. Opettajat tekevät  myös käsitelistoja, apukysymyksiä ja tehtäviä, jotka tekevät omasta opiskelustasi monipuolista. Apukysymysten avulla kohdennat huomion artikkelin olennaisiin kohtiin ja kertaat tehokkaasti. Erilaiset tehtävät auttavat ymmärtämään sekä muistamaan yksityiskohtaisesti sisältöä, tutkimustuloksia ja käsitteitä. Kurssin lopussa saat kertaustehtäväpaketin, jonka avulla testaat osaamistasi.

  Artikkeliharjoitukset 12 kpl 

  Artikkeliharjoitusten avulla syvennät artikkelilukutekniikan osaamistasi ja harjoittelet kokeen mahdolliseen aineisto-osuuteen. Saat yhteensä 12 artikkeliharjoitusta, joista osa käsitellään artikkeli- ja aineistolukutekniikan opetuksen yhteydessä. Artikkeliharjoitusten avulla harjoittelet aineistohallintataitoja sekä tutustut erilaisiin tieteellisin teksteihin. Harjoitukset valmistavat sinua ennakkoaineiston käsittelyyn ja vahvistavat englanninkielisen tekstin lukemisen sujuvuutta sekä sanastoa.

  Harjoituspääsykokeet (24 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu kuusi sähköistä harjoituspääsykoetta. Saat käyttöösi myös harjoituspääsykokeiden läpikäyntivideot kolmen harjoituspääsykokeen osalta. Viiden ensimmäisen kokeen painopiste on tilastotieteen hallinnassa, loogisessa päättelyssä sekä kokeen yhteydessä mahdollisesti olevissa aineistotehtävissä tai erikseen luettavaksi annetussa aineistossa. Viimeinen koe julkaistaan toukokuussa ja sen sisältö perustuu kevään 2024 valintakoemateriaaliin.

  Valintakokeiden analyysivideot (8 oppituntia)

  Analyysivideoilla opettajat käyvät läpi valintakokeen tehtäviä ja ennakkomateriaalien sisältöjä vuosilta 2021-2023. Vuoden 2023 valintakokeesta kuvataan ratkaisumallit kaikkien laskutehtävien osalta sekä tehdään kattavat malliratkaisut- tai videot kaikista loogisen päättelyn tehtävistä.

 • Aikataulu

  Kurssille voi ilmoittautua joustavasti koko kauden ajan. Tunnukset kurssin oppimisympäristöön Moodleen saat heti ilmoittautumisesi jälkeen ja ne aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta.

  Heti ilmoittautumisen jälkeen sinulla on käytössäsi opiskelutekniikan, artikkeli- ja aineistolukutekniikan, aivot tutuiksi- ja johdatus tutkimukseen -opetusvideot. Viimeistään 1.10. avautuu Psykanetti: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely, josta löytyy tilaston ja loogisen päättelyn materiaalit.

  Kevään 2024 ennakkomateriaalin osalta opetusvideot tulevat katsottavaksi materiaalin ilmestymisen jälkeen noin 2–4 opetusvideota/ viikko tahdissa. Tarkempi aikataulu julkaistaan, kun aineistot ovat ilmestyneet.

  Kaikki materiaalit ovat rajattomasti käytössä kevään 2024 valintakokeeseen saakka.

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 750 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa tavoittelemaasi opiskelupaikkaa, pääset seuraavana vuonna vastaavalle kurssille puoleen hintaan.

  Kaudella 2022-2023 takuukurssille osallistuneet kurssilaiset saavat mille tahansa valmennuskurssillemme uudelleen osallistuessaan käyttöönsä Logopedianetti 2 -materiaalin (ei koske Logopedianetti: ennakkomateriaali ja artikkeliharjoitukset 2024 -kurssia). Logopedianetti 2 on suunnattu kursseillemme uudelleen osallistuville hakijoille, jotka kaipaavat lisäharjoituksia Logopedianetti: tilastot ja menetelmät 1 -tehtävien lisäksi. Materiaali sisältää noin 700 tilastotieteen & loogisen päättelyn harjoitusta. Saat siis täysin uudet harjoitustehtävät käyttöösi, vaikka osallistuisit kurssille uudelleen.

  Takuuetu on voimassa myös 3. kertaa kurssille osallistuville.

”Koin kurssin erittäin hyödylliseksi ja oloni on luottavaisempi nyt tähän kokeeseen kuin kertaakaan aiemmin hakiessani.”

Psykanetti / logopedianetti 2023 -kurssilainen

”Videoissa oltiin selitetty asiat todella perusteellisesti ja aiheet ymmärsi vaikkei niistä olisi ollu etukäteen mitään käsitystä.”

Psykanetti / logopedianetti 2023 -kurssilainen

”Tehtäviä on paljon ja ne sisältävät vaikeustasoja laidasta laitaan. Plussaa vanhoista pääsykoekysymyksistä!”

Psykanetti / logopedianetti 2023 -kurssilainen

”Hinta-laatusuhde kurssilla kohdillaan. Lisäksi aiemmat kokemukseni valmennuskeskukselta peittosi kilpakumppanit.”

Psykanetti / logopedianetti 2023 -kurssilainen