Logopedia Supertakuu 2023

Rahat takaisin, jos et saa opiskelupaikkaa!

Tarjoamme sinulle riskittömän logopedian valmennuskurssin ja sitoudumme tavoitteeseesi 100 prosenttisesti. Saat kaikki rahasi takaisin, mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa logopedian valintakoeyhteistyöhön osallistuvista yliopistoista.

Supertakuu on markkinoiden laajin logopedian valmennusohjelma, joka on suunniteltu yhdessä asiantuntevien opettajiemme sekä logopediaa tai logopediaa opiskelevien tutoreidemme kanssa. Tavoitteenamme on ollut luoda kurssi, joka huomioi kaikki valintakokeessa onnistumiseen vaikuttavat tekijät: opiskelutekniset taidot ja henkiset valmiudet, tilastollisten menetelmien ja valintakoeaineiston sisällönhallinnan, matemaattis-loogisen päättelyn, aineistokoetaidot sekä koetilanteen hallinnan.

Pyrkimisprosessi ja valintakoetilanteessa menestyminen vaativat kokonaisvaltaista omistautumista ja määrätietoista työntekoa. Tietojen ja taitojen hallinta sekä henkisten voimavarojen mitoittaminen ovat osa-alueet, joiden ympärille valintakoemenestys rakentuu. Kurssin ohjelma on suunniteltu niin, että asioiden omaksuminen ja tietojen hallinta kehittyvät asteittain kurssin edetessä ja valintakoetilannetta harjoitellaan viiteen kertaan väli- ja harjoituspääsykokeiden avulla.

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna tai osallistua marraskuussa alkavan peruskurssin opetuksen osalta lähiopetukseen Helsingissä.

 

Kurssin keskeisimmät hyödyt:

 

  • Henkilökohtainen valmennus ja opiskelutaidot

Jo ennen varsinaista kurssialoitusta saat henkilökohtaisen ohjauksen pääsykoeprosessiin ja kurssikokonaisuuden jaksottamiseen. Kurssin alussa laadit tutorin kanssa tarkemman luku- ja ajankäyttösuunnitelman. Sinulle on lisäksi varattu paikka valintasi mukaan lokakuun tai tammikuun opiskelutekniikkakurssilta. Opiskelutekniikkakurssin ja tutoroinnin avulla varmistamme, että opiskelutekniikkasi, ajanhallinta ja palautuminen on kunnossa.

 

  • Kokonaisvaltainen tuki ja oppimisen seuranta

Opetuskerroilla, pienryhmäpäivissä ja tutortapaamisissa sinulla on asiantuntijoiden apu ja tuki käytettävissäsi. Opetuksen ja tutoroinnin aikana voit kysyä kaikista mieltäsi askarruttavista asioista. Oman oppimisen edistymisen seuranta tapahtuu säännöllisesti tunti- ja kotitehtävien, laskuharjoitusten, harjoituskokeiden sekä henkilökohtaisten tutortapaamisten avulla.

 

  • Mittava määrä opetusta 

Logopedia Supertakuu -kurssin perusta on laaja opetuskokonaisuus. Voit osaamistasosi, aikataulusi ja lukurytmisi mukaan valita itsellesi parhaiten soveltuvat opetuskokonaisuudet vaihtoehtoisesti joko Logopedia marraskuun tai Logopedia tammikuun kurssilta. Lisäksi on mahdollista osallistua kertaamaan tilastojen ja menetelmien olennaisimmat sisällöt huhtikuun kurssille. Voit täydentää opetusta Koti –kurssien avulla. Kurssiisi kuuluu lisänä vain supertakuulaisille suunnatut opettajan pitämät omat opetuskerrat, joissa syvennetään mm. loogisen päättelyn harjoittelua sekä aineistotaitoja.

 

Sisältö ja eteneminen:

 

1. Henkilökohtainen valmennustapaaminen (1 tunti henkilökohtaisesti sovittuna ajankohtana ennen kurssin alkua)

Ennen kurssin alkua jokaisen hakijan kanssa sovitaan tapaaminen, jossa käydään yksilöllisesti läpi tavoitteita ja vaatimuksia. Tarkoituksena on varmistua kurssin soveltuvuudesta juuri sinulle. Henkilökohtainen opastus pääsykoeprosessin ja valmennuskurssin osalta pidetään yhdessä sovittavana ajankohtana ennen opetuksen alkua. Tällöin valitaan kurssit, joille haluat osallistua ja tehdään valmennussopimus.

 

2. Opiskelutekniikkakurssi valinnan mukaan joko lokakuussa tai tammikuussa (Online) (16 oppituntia) 

Opiskelutekniset taidot luovat perustan valmistautumiselle. Opiskelutekniikkakurssimme perustuu tutkimuksissa tehokkaiksi havaittuihin opiskelumenetelmiin ja kurssilla saat tietoa kuinka voit tehostaa omaa opiskelua ja oppimista. Käsiteltäviä sisältöjä ovat mm. erilaiset opiskelutavat ja tottumukset, luku-, muistiinpano- ja kertaustekniikat, opiskelun jaksottaminen ja keskittymisen ylläpito, lukusuunnitelma sekä ajankäyttö, motivaatio, jaksaminen ja stressinhallinta. Kurssilla keskitytään omien vahvuuksien ja kehitettävien osa-alueiden tunnistamiseen sekä tehdään paljon käytännönharjoituksia.

Molemmat kurssivaihtoehdot toteutetaan online-opetuksena.

 

3. Valmennuskurssiopetus (158,5 / 137 + 37 oppituntia)

Supertakuu -kurssilla saat osallistumisoikeuden kahden eri valmennuskurssin opetukseen. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

Kurssiopetuksessa käsitellään seuraavat osaamisalueet: 1) matemaattiset perustaidot, 2) tilastollisten menetelmien perusteet, 2) alan keskeiset tutkimus- ja testausmenetelmät, 3) matemaattis-looginen päättely, 4) aineistokoetekniikka ja harjoitukset sekä 5) valintakoeaineiston sisältö.

Kurssivalintasi tehdään yhdessä henkilökohtaisessa tapaamisessa ilmoittautumisen jälkeen. Edellä mainittujen kurssien sisällöistä voit lukea tarkemmin kyseisten kurssien kohdalta kotisivuiltamme.

 

4. Supertakuulaisten omat opetuskerrat (16 oppituntia)

Kurssiin kuuluu neljä opettajan pitämää opetuskertaa, joihin osallistumisoikeus on ainoastaan Supertakuu-kurssilaisilla. Kolme kertaa painottuu laskuharjoituksiin (mm. looginen päättely & tilaston aineistoharjoitukset) ja yksi kerroista aineistoharjoitteluun. Harjoittelussa korostuu valintakoetyyppisten tehtävien harjoittelu.

 

5. Harjoituspääsykokeet 5 kpl (14 oppituntia)

  • Helmikuu: kaksi harjoituspääsykoetta, jotka vain Supertakuukurssilaiset tekevät
  • Maaliskuun harjoituspääsykoe (koetuloksen perusteella mahdollisuus siirtää Supertakuu -kurssilta peruskurssille)
  • Huhtikuun harjoituspääsykoe
  • Toukokuun harjoituspääsykoe

Supertakuulaiset pääsevät tekemään kaksi omaa harjoituskoetta jo helmikuun aikana, ennen muita valmennuskurssilaisia. Maalis-, huhti- ja toukokuun harjoituskokeet suorittavat kaikki valmennuskurssilaisemme Supertakuulaisten lisäksi. Maaliskuun kokeessa verrataan Supertakuulaisten osaamista kaikkien kurssilaistemme osaamistasoon. Koetuloksia käytetään karsivana ja tulosten perusteella Supertakuukurssilaiset joko jatkavat Supertakuu -kurssilla tai heidät siirretään peruskurssille.

 

6. Opetusvideot ja onlinekurssin tallenteet

Opetuksesta jää tallenteet, joiden avulla voit kerrata vaikeimpia asioita ja korvata mahdolliset poissaolot. Jos osallistut lähiopetukseen, saat käyttöösi kurssiasi vastaavan Online-kurssin tallenteet.

Saat käyttöösi myös Tilastot ja menetelmät Koti -kurssiin sisältyvät opetusvideot sekä erilliset Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin ja Aivot tutuiksi -opetusvideokokonaisuudet. Kotikurssin videot on kuvattu kuvausstudiossamme ilman opiskelijoita.

Matemaattisten perustaitojen ja tilasto-osuuden opetusvideot ovat heti ilmoittautumisen jälkeen saatavilla, joten voit aloittaa matemaattisen ja menetelmällisen pohjan harjoittelun halutessasi heti ilmoittautumisen jälkeen. Videot ovat käytössä valintakokeeseen asti ja niiden katselukertaa ei ole rajoitettu.

 

7. Logopedianetti 

Psykanetti sisältää noin 800 tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää. Psykanetistä löydät myös tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita. Yhtä aihealuetta käsittelevät materiaalit löydät siis helposti samasta paikasta. Psykanetissä pystyt esittämään kysymyksiä opettajalle aihealueittain jaoteltujen kysymyspalstojen kautta. Kysymyksiin vastataan useamman kerran viikossa, joten saat kysymyksiisi vastauksen tarvittaessa myös kurssikertojen ulkopuolella.

 

8. Supertakuu-kurssin tutorointi (16 oppituntia)

Kurssilla vertaistukena ovat logopediaa tai logopediaa opiskelevat tutorit. Tutor ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä kurssin alussa ja sopii ensimmäisen tapaamis- ja ohjausajan. Henkilökohtaisia ohjaustapaamisia on neljä ja lisäksi kurssi sisältää kolme pienryhmäpäivää. Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja pienryhmäpäivillä käsitellään pyrkimisen kannalta keskeisiä aiheita: motivaatiota, itseluottamusta, pääsykoetilanteen hallintaa, opiskelun jaksottamista ja vastapainoa, ajankäyttöä ja lukusuunnitelman tekoa sekä pääsykoetilanteen hallintaa, kunkin kurssilaisen omat tarpeet huomioiden.

Tutorit pitävät lisäksi kaikille valmennuskurssilaisille yhteisiä online-/luokkatapaamisia.

 

Ilmoittautumismenettely Logopedian Supertakuu –kurssille:

 

1) Kurssille voivat osallistua henkilöt, jotka ovat pyrkimässä logopedian yhteisvalinnan valintakokeella opintoihin Helsinkiin, Tampereelle, Jyväskylään, Joensuuhun, Turkuun ja/tai Ouluun. Ilmoittautumisesi jälkeen kurssipäällikkö Tytti Luuri ottaa yhteyttä ja sopii henkilökohtaisen tapaamisen. Myös vanhemmat ovat tervetulleita tapaamiseen mukaan. Tapaaminen järjestetään yhdessä sovittavana ajankohtana Helsingissä Ruoholahden toimistollamme tai vaihtoehtoisesti verkkotapaamisena.

Voit halutessasi varata henkilökohtaisen tapaamisen ennen ilmoittautumista, jos haluat keskustella kurssin sopivuudesta sinulle. Henkilökohtainen tapaaminen ei vielä sido kumpaakaan osapuolta mihinkään.

2) Ennen tapaamista saat täytettäväksesi esitietolomakkeen. Tapaamisessa käydään läpi pääsykoevalmistautumisprosessi, kurssikokonaisuus sekä valmennussopimus. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Sopimus edellyttää läsnäoloa kurssin opetuskerroilla sekä täysipäiväistä valmistautumista ennakkomateriaalin ilmestymisestä valintakokeeseen saakka.

3) Kurssin ensimmäiseen vaiheeseen otetaan mukaan lopullista kokoonpanoa suurempi ryhmä. Lopullinen Supertakuu kurssilaisten kokoonpano muodostuu maaliskuussa pidettävän harjoituspääsykokeen (karsintakokeen) perusteella, jossa Supertakuulaisten osaamista verrataan kaikkien valmennuskursseillemme osallistuvien suoritukseen. Koe perustuu siihen mennessä kurssilla käsiteltyihin menetelmällisiin aihesisältöihin, matemaattis-loogiseen päättelyyn sekä mahdollisesti kokeessa jaettuun aineistoon.

Supertakuulaiset, joiden osaamistaso ei yllä jatkamaan Supertakuu -kurssilla, jatkavat opiskelua normaalisti jo aloittamallaan marraskuu tai tammikuu –kurssilla valintakokeeseen saakka. Tässä vaiheessa jäljellä olevat, ainoastaan Supertakuu -kurssilaisille tarkoitetut omat kurssiosuudet, jäävät pois. Kaikki opetusvideot ja onlinekurssien tallenteet ovat käytössä pääsykokeeseen asti.

Mikäli henkilö karsiutuu, tällöin kurssikokonaisuuden hinta on 1640 euroa. Mikäli kurssilainen on maksanut kurssimaksua jo enemmän, ylimenevä summa palautetaan. Maksettu kurssihinta vastaa Logopedia marraskuun / tammikuun sekä opiskelutekniikka -kurssin peruskurssikokonaisuuden hintaa. Kurssilainen jatkaa opiskelua jo aloittamallaan peruskurssilla normaalisti loppuun asti.

Kurssilaiselle jää karsiutumisen myötä myös peruskurssiemme takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kurssilainen ei saa opiskelupaikkaa, hänellä on halutessaan mahdollisuus osallistua puoleen hintaan seuraavana vuonna vastaavalle peruskurssille.

Kurssilaiset, jotka jatkavat Supertakuu -kurssilla loppuun asti, mutta eivät saa opiskelupaikkaa logopedian koulutusohjelmassa, saavat kokonaisuudessaan maksamansa kurssihinnan takaisin.

 

Milloin?

Aloitusajankohta valittavissa (marras- tai tammikuu). Kotikurssin opetusvideot saat käyttöösi heti ilmoittautumisen jälkeen.

 

Maksutiedot ja kurssitakuut

3690 euroa. Voit maksaa kurssin laskulla 1-6 erässä tai verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Varausmaksun osuus kurssihinnasta on 280 euroa. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

 

Alennukset

Tarjoamme sinulle Frendialen – lue lisää! Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

 

Kysymyksiä? Täällä ollaan!

Listasimme vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita myös muut opiskelijatoverisi pohtivat, joten jos joku asia jäi mietityttämään käy kurkkaamassa meidän usein kysytyt kysymykset-sivu. Tai haluatko kenties lukea lisää logopedian pääsykokeesta – klikkaa tästä!

Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi, niin ei hätää! Asiakaspalvelumme auttaa ja vastaa sinua mietityttäviin kysymyksiin osoitteessa info.valmennuskeskus@eezy.fi tai puhelimitse 0207 280 340.

 

Hakuinfot

Järjestämme ilmaisia webinaareja, joissa kerrotaan arvokasta tietoa eri aloille hakemisesta. Annamme esimerkiksi vinkkejä siihen mitä valintakokeissa olisi hyvä osata ja millaisia kokeet ovat. Kurkkaa siis lisätiedot syksyn hakuinfoista tästä ja laita päivämäärät kalenteriin.

 

Eezy Valmennuskeskus on Suomen suurin ja tunnetuin lukioiden, yliopistojen ja AMK-valmennuskurssien järjestäjä. Jopa 98 % kurssilaisistamme suosittelisi meitä kaverilleen ja lisäksi sisäänpääsytilastomme ovat useilla aloilla markkinoiden parhaimmat. Vuosittain yli 2000 pyrkijää saavuttaa tavoittelemansa opiskelupaikan kurssiemme avulla! Kurssiemme tehokkuus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin ja henkilökuntaan, joiden osaaminen on huippuluokkaa. Lue kurssilaistemme palautteita!

Kaupunki
Kurssin laajuus
Jopa 240 ot
Alkaa
Marraskuu tai tammikuu
Päättyy
31.5.2023
Kurssin hinta
3690€